Probleemoplossend klinisch redeneren (E06L8A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Tijdens het probleemoplossend redeneren staat het oplossen van een medisch probleem centraal, met andere woorden het stellen van een diagnose, het nemen van een beleidsbeslissing, enz. Dit probleem wordt onder de vorm van een schriftelijke ziektegeschiedenis op voorhand aan de studenten aangeboden. Deze casussen dienen door de studenten in groepjes van vijf door middel van zelfstudie voorbereid te worden. Tijdens het klinisch college worden één of meer groepen aangeduid om te rapporteren over differentiële diagnose, onderzoekingen en behandeling. Op deze wijze wordt de casus onder leiding van de docent verder uitgediept. Idealiter eindigt het college met een korte toets ter kennismaking met het soort examenvragen.

In het totaal worden ongeveer 63 probleemoplossende klinische colleges voorzien. De voor-middagen van maandag tot en met woensdag zijn bestemd voor zelfstudie ter voorbereiding van alle klinische colleges van die week. Het probleemoplossend klinisch redeneren wordt georganiseerd door de disciplines Inwendige geneeskunde (Cardiologie, Pneumologie, Gastro-enterologie, Geriatrie, Rheumatologie, Hematologie, Algemeen Inwendige ziekten), Pediatrie, Heelkunde, Verloskunde/gynaecologie, Dermatologie, Fysische geneeskunde, Huisartsgeneeskunde, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Kinderpsychiatrie en Psychiatrie en hebben plaats in de namiddagen van maandag tot en met vrijdag. Zoveel mogelijk van deze klinische colleges worden multidisciplinair opgevat. Aansluitend op het probleemoplossend klinisch redeneren van maandag- en dinsdagnamiddag wordt theoretisch onderwijs gegeven over onderwerpen die onvoldoende uitgediept werden tijdens de vorige jaren. Deze capita selecta (5) betreffen anafylaxie, pijnbestrijding en palliatieve zorg.

Examenvorm

Het POKR-examen volgt aansluitend (na één dag onderbreking) op de colleges en duurt een hele dag (drie uur in de voormiddag en drie uur in de namiddag). Het examen bestaat uit 120 meerkeuzevragen, casus gebaseerd. In principe bestaan de vragen uit een ziektegeschiedenis en een opdracht waarbij het juiste antwoord tussen een reeks van opties vermeld is. Ter kennismaking met dit type vragen krijgen de studenten een bundel met een twintigtal vragen. Bovendien wordt aan de docenten gevraagd hun klinisch college te eindigen met een toetsvoorbeeld. De inhoud van de vragen betreffen onderwerpen die - ook zijdelings - aan bod kwamen tijdens de POKR-colleges en aanvullende capita selecta.

De dag na het POKR-examen krijgen de studenten de kans om deel te nemen aan het IFOM (International Foundations of Medicine) examen, ingericht door de NBME (National Board of Medical Examiners). Het is een schriftelijk meerkeuzevragenexamen in het Engels dat tevens in een aantal andere Amerikaanse en Europese universiteiten wordt afgenomen. Het examen telt 160 vragen waarvoor de student ong. 4 uur de tijd heeft (geen pauze). Na deelname krijgt elke student een persoonlijk feedback rapport, dit is een persoonlijk overzicht van de scores per (sub)discipline.

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

 • POKR cursus 2013 groep 1.

Capita Selecta

POKR's

 • Voorbeeldvragen:

Info POKR examen en voorbeeldvragen


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Proefexamen 2015-2016

 • Acute jichtopstoot: beleid?
allopurinol + NSAID + punctie
colchicine + NSAID + punctie
punctie afwachten
RX
 • Dametje van 80 jaar valt over tapijt en kan niet meer recht: motoriek 0/5 in benen en kan ook armen niet bewegen, geen gevoel in armen en benen, bij testen wel nog pijnprikkels voelbaar in zadelgebied. Quid?
Anterior chord syndrome
Posterior chord syndrome
Brown-Séquard syndrome
Volledige dwarslesie
Onvolledige dwarslesie
 • Kindje met pijn in 1 been, wil niet meer bewegen, passieve mobilisatie is pijnlijk: vermoeden septische artritis, en nu?
Hup, naar spoed, dat ze daar hun plan trekken!
Eerst antibiotica en dan transfer naar spoed
Gewoon even bekijken wat er gebeurt
Antibiotica starten en terug naar huis
 • Kindje met platvoeten (pedes planovalgi, excuseer). Ze zijn soepel, want als het kind op de tenen gaat staan, is het opgelost. Wat moeten we doen?
Steunzolen want je wil de pezen van de m.tibialis post. (en nog een spier) beschermen
Steunzolen want je wil overbelasting van te losse ligamenten voorkomen
Steunzolen want je wil de botten van de voorvoet ondersteunen
Steunzolen o.w.v. alle bovenstaande
Niets en zeker geen steunzolen
 • Twee studies onderzoeken nut van hetzelfde medicament bij DVT. Studie A vind een RR van 2.0 (95% CI 1.3-2.8) en studie B concludeert RR 2.1 (95% CI 0.8-3.6). Wat kan je besluiten?
De p-waarde in A is groter dan 0.05.
De studiepopulatie in A is groter dan in B.
De resultaten van A zijn niet-significant.
Het resultaat van B is ten gevolge van bias.
Dit is zeker geen testvraag, maar komt op het echte examen.
 • Een dame van in de veertig uit Iran heeft opeens een bandvormig exantheem en opeens ook pijn in haar kaakgewrichten en andere kleine gewrichten (not otherwise specified). Dan komt ze op de raadpleging IAL, dus je weet hoe laat het is. Wat is de MINST waarschijnlijke diagnose?
Lupus
Ziekte van Behçet
Psoriasis
Reiter-syndroom
Ziekte van Sutton
Systeemsclerose
 • Een dame merkt een zacht aanvoelende zwelling submandibulair op de middellijn. Wat is dit zeker NIET?
Een thyroglossuscyste
Een massa uitgaande van de schildklier
Een cystisch hygroma
Iets met een ranula
Nog iets, zo mogelijk nog obscuurder
 • Man, middelbare leeftijd en rugpijn. Verhaal van pijn 's morgens en dan beter. Vooral rechts lage rug, uitstralend soms tintelend op voorvlakte van de dij. Ook pijn bij lang staan. Steunname op 1 been bilateraal pijnloos. QUID?
Coxarthrose
Piriformissyndroom
Pseudoradiculaire pijn
Radiculopathie (2 opties die ik me niet meer kan herinneren).
 • Man, gepensioneerd en rugpijn (what else?). Verhaal van pijn die uitstraalt tot beneden. Fietsen gaat prima! En als hij pijn heeft, gaat hij zitten en hupla, weg is de pijn. QUID?
Radiculopathie
Vasculaire claudiocatio
Spinaal kanaalstenose
Een discushernia
Ingebeeld
 • Palliatieve setting. Man met ongecontroleerde pijn. Familie wil echter graag nog met hem praten, maar hij vindt dat precies niet meer nodig. Hij tekende een wilsverklaring voor actieve euthanasie een tijdje terug.
Opioïden + centrale stimulantia
Opioïden na akkoord van patiënt en familie
Opioïden tot pijn onder controle
Opioïden maximaal met bewaard bewustzijn
 • Een dame laat zich door een wesp steken en uiteraard reageert ze allergisch. Enfin, je vindt ze alleszins met urticaria gegeneraliseerd, dyspnoe, rood, hypotens, tachycard. Alles erop en eraan. Wat nu gedaan?
Adrenaline IM
Adrenalin IV
Cetrizine
Ranitidine
 • Een man merkt dat hij jeuk kreegt in de mond bij het eten van perziken. Hij heeft verder eigenlijk niet zoveel te vertellen. Ander fruit en ook perzik in blik geven geen klachten. Wat is hier gaande?
Een kruisallergie voor berkenpollen
Een primaire voedselallergie voor perzik
Een kruisallergie met latex
Iets anders
 • Jonge man ging 6 maanden geleden naar Mexico op vakantie. Daar korte episode van diarree en om god-weet-welke reden nam hij daarvoor een fluoroquinole waarvan de naam me ontsnapt. Sinds 5 maanden heeft hij diarree waar een heel verhaal met geuren en kleuren aan vasthangt. Soit, het gaat niet weg. Meer nog, hij heeft wel tamelijk wat krampende pijn. Na toiletbezoek is dat even beter, maar niet lang hoor. Hij is al binnestebuiten gekeerd: labo's met coeliakieserologie, gastro-colo met biopsies, coprocultuur, microscopie voor parasieten, noem maar op. Nu staat hij daar weer, wat nu?
Nog eens coloscopie met biopsies (want je kan niet zeker genoeg zijn)
Vezelrijk dieet en afwachten
Probeer eens met wat metronidazole (om toch een gevoel te geven dat je goed bezig bent)
RX transit (voor de lol)
Meckel-scan ("nu ben je wel heel academisch bezig")
 • Man is net gepensioneerd (op een degelijke leeftijd) en wil nu in zijn vrije tijd lekker gaan wandelen. Maar ai, pijn bij het stappen van een vaste afstand (een 500-tal meter)! We horen bij klinisch onderzoek rechts een geruis over de lies. Uiteraard denken we aan claudicatio intermittens. Dus:
We plannen een duplex van de onderste ledematen.
We plannen een angio-MRI.
We zeggen de patiënt nog meer te wandelen.
Nog iets uit de lucht gegrepen, kinesitherapie misschien.
 • Vrouw heeft sinds viertal weken pijn in het rechterbeen. Nogal typisch verhaal van discushernia, maar nu komt ze toch eens langs want ze merkt de laatste tijd dat ze wat minder kracht heeft in dat onderbeen rechts en ook wel wat gevoelsstoornissen. Mevrouw heeft inderdaad kracht 3/5 en paresthesieën passend bij een radiculopathie.
Onmiddellijk naar OK!!
Naar OK binnen de 48 uur!
Naar OK binnen de week.
Niets meer aan te doen. Niet naar OK.
Ok indien verergering klachten
 • Vloeder van 46 jaar met pijn aan de knie vooraan. Je duwt eens en ja, je voelt een pijnlijke zwelling voor/onder de knie. Geen crepitaties bij druk. Bij stappen en geen probleem en handbal gaat ook super. Als hij hurkt of nog een beweging doet, dan voelt hij het wel. Wat is hier aan de hand?
Patellapeestendinose
Een meniscusscheur
Een prepatellaire bursitis
Nog iet.
 • Een wandelaar heeft pijn aan beide laterale onderbenen bij lang stappen. Rechts precies iets meer. (Waarschijnlijk waren er nog gegevens, maar die zijn ergens verloren gegaan.)
Een chronisch compartimentsyndroom
Een tibiaperiostitis
Een compressietrauma van de n.peroneus
...
 • Man van 40 jaar, verzorgd uiterlijk, maar niets is minder waar. Coke, promiscu gedrag, enfin, niets waar de gemiddelde prof. in Leuven voor terugdeinst. Nu heeft hij echter gemerkt dat er een gat in zijn gehemelte zit. Je kijkt en ja hoor, er zit een gat. Wat is MINST waarschijnlijk?
TBC
Tertiaire syfilis
Coke
Een necrotiserende metaplastisch sialo-iets
Noma (noma.dk)
 • Een burgie van 29 jaar woont nog thuis. Zijn mama is bezorgd: hij heeft geen vrienden, wel een job in de IT (where else), maar geen contact met collega's. Verder geen noemenswaardige hobby's of activiteiten. Hij zit heel de tijd op de computer of leest over hengelsport, maar hij vist zelf niet. Verder speelt hij op zijn gitaar. Nu kwam de buurvrouw zeggen dat hij blijkbaar allerlei kwetsende dingen had gezegd over/tegen hun gehandicapte dochter, burgie-stylez. Aan welke diagnose denk je?
Autisme spectrum stoornis
Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
Schizofrenie
 • Een random liptumor. Niet helend ulcus, al maanden aanwezig bij een roker. Achtergrond van leukoplakie.
Basocellulair carcinoom
Spinocellulair carcinoom
Niks speciaals, een wondje
Nog iets dat het zeker niet was
 • Man is gevallen. Op spoed vind je brilhematoom en epistaxis en verschillende laceraties. Wat is hier van toepassing?
Bilaterale fractuur van het os zygomaticum
Bilaterale fractuur van orbita (of zoiets)
Le Fort I
Le Fort II
 • Man van 70 met voorgeschiedenis van arteriële hypertensie en diabetes mellitus type 2 sinds jaren heeft nu last van diplopie. Een heel verhaal. Als je een oog afdekt, is alles normaal. Er is een adductieparese van het linkeroog bij kijken naar rechts, maar normale accomodatie. Welke diagnose kan passen?
Een aneurysma met parese van n. III
Een parese van n. VI
Een intranucleaire oftalmoplegie
...
 • Kindje van 14 maanden stapt lustig rond, maar helaas niet rechtdoor. Enfin, het hangt wat scheef en mankt. Geen pijn uitlokbaar en als je meet is rechterbeentje wat korter. Ortolani en Barlow negatief bij geboorte. Wat denk je daarvan?
Waarschijnlijk geen heupluxatie. Ah nee, want O&B waren negatief.
Waarschijnlijk wel een heupluxatie. O&B zeggen niet altijd alles.
Legg-calves-perthes
Transiente synovitis
 • Vrouw neemt antibiotica want ze heeft sinusitis. Nu komt ze op spoed: maculopapuleuze rash, eosinofilie in bloed en urine, acute nierinsufficiëntie (creatinine is 3,15). Wat doe je?
Stop met die antibiotica en controleer de nierfunctie na 3 dagen.
Start met steroïden.
Nierbiopt
Huidbiopt
 • Foto van voetzool met een onbestemde dermatose. Jongeman sport veel, zweetvoeten. Familiaal belast voor atopie. Wat doe je voor diagnose?
RMO
Patchtesten
IgE-bepaling
Biopsie
 • Jonge man van 25 met plots pijn in de rechterlies. Hij heeft pijn bij abductie en endorotatie van de heup. Het is blijkbaar een sportieve boy, maar vraag me niet meer welke sport. Wat doe je?
Je schrijft kinesitherapievoor, want dit is zeker een overbelasting van de adductoren.
Je doet een echo om die voorgaande diagnose te stellen en dan misschien kinesitherapie.
Je doet een RX heup (2 opnames).
Je doet niks.
 • Baby van 2 maanden ziet scheel, nu weer links, dan weer rechts (niet heel duidelijk). Ouders vinden dit lelijk (en ze hebben waarschijnlijk gelijk). Wat doe je?
Direct naar de oogarts ermee!
Rustig jongens, wacht even tot het kind 6 maanden is.
Maak de ouders maar heel bang voor amblyopie en brrr..
Uitleg dat operatie nodig is om dat oog recht te zetten.
Afplakken van het slechte oog.
 • Dametje van 60 met nausea en braken op spoed. Vroeger galstenen. Internistisch is klinisch onderzoek volledig geruststellend, buiten het feit dat ze een rood en pijnlijk rechteroog blijkt te hebben. (Dat wordt IAL waarschijnlijk...) Wat is je meest waarschijnlijke diagnose daarvoor?
Acute iritis
Acute uveïtis
Acuut glaucoom
Acute virale conjunctivitis
 • Nodulair letsel op CT bij patiënte met in voorgeschiedenis T3N1M0 coloncarcinoom waarvoor anteriorresectie en adjuvante chemotherapie 2 jaar geleden. Toen normale CT thorax. Letsel is 0.8 cm en zit perifeer in de long. Wat doe je?
Lobectomie via VATS
Sleeve lobectomie
Open lobectomie
Wigexcisie
Controle beeldvorming na 6 maanden
 • Nog een nodulair letsel bij een niet-rokende dame met een verhaal bij. Zag er rond uit, mooi begrensd en inhomogeen capterend. Wat is dit?
Een aspergilloom
Een longmetastase
Een primair longcarcinoom
Een hamartoom
 • Nòg een nodulair letsel, nu zeker een kanker op het zicht. Roker met 50 pakjaren. Longfunctie toont TLC 160% en FEV1 50% en DC 55%. Hoe verklaar je de longfunctie.
Obstructief door COPD
Obstructief door astma
Obstructief door tumor
...
 • Kind met loszittende tanden en osteolyse. Nu blijkt ze een of andere rare nierziekte te hebben en dus al lang nierinsufficiënt te zijn met (als ik me niet vergis) dialyse. Je krijgt er gratis de PTH-spiegel bij (zonder referentiewaarden, maar YOLO): 650 ng/mL (dat schijnt veel te zijn) en resultaten van een biopsie met o.a. CD68+ cellen in. Wat heeft dit kind?
Een tumor, met histiocytosis-iets
Nog een rare tumor
Primaire hyperparathyroïdie
Secundaire hyperparathyroïdie
Tertiaire hyperparathyroïdie
 • Comateuze patiënt komt binnen op spoed: GCS 3/15 + anisocorie met nog allerlei letsels.
Eerst klinisch onderzoek (kort) en dan gerichte beeldvorming
Dringend naar OK, niet wachten op beeldvorming
ICP-monitoring, want hier is duidelijk overdruk
Gewoon laten gaan, deze patiënt gaat toch sterven (basically)
 • Man van 50 is de laatste tijd beetje moe. Hij kan bijna niet meer eten 's avonds, dus blijkbaar toch de moeite. Je ziet wat ptose en hij kan niet 10x door de hurken, maar stopt na 4x ongeveer. QUID?
Ziekte van Steinert
Becker myopathie
Myasthenia gravis
ALS
 • Vrouw van 42 komt met menorragie en grote massa in de buik. Ook wat krampachtige last denk ik. Wat is meest waarschijnlijk?
Myoma uteri
Endometriumcarcinoom
Adenomyose
Ovariumcarcinoom
Cervixcarcinoom

(Enfin, of een andere collectie van gynaecologische problemen)

 • Andere dame van 40-tal jaar met menorragie en dyspareunie. Slingerpijn. Wat denk je ervan?
Myoma uteri
Endometriumcarcinoom
Adenomyose
Ovariumcarcinoom
Cervixcarcinoom

(Enfin, of een andere collectie van gynaecologische problemen)

 • Een vrouw van 36 met een afwijkend uitstrijkje. Colposcopie en biopsiename toonde CIN 2. De dame heeft geen kinderwens. Wat stel je voor?
Radicale hysterectomie (Wertheim)
Conisatie
Hysterectomie
Controle na 6 maanden
 • Je komt van een patiënt die geïsoleerd werd voor een gastro-intestinale C.difficile-infectie. Je droeg uiteraard handschoenen die je wegwierp voor het verlaten van de kamer. Hoe moet je nu je handen nog behandelen?
Geen verdere reiniging of ontsmetting geïndiceerd
Ontsmetten met water en zeep
Ontsmetten met chlorhexidine in alcohol
Ontsmetten met jood-derivaten
 • Een bejaarde man komt op de raadpleging met inspanningsgebonden pijn in het onderbeen rechts. Je twijfelt tussen een musculoskeletaal probleem zoals artrose, neurogene klachten en vasculaire claudicatio. Welk element in de anamnese maakt deze laatste differentieel diagnose minder waarschijnlijk?
Het is erger bij bergop stappen.
Het komt ook voor bij een lange fietstocht.
Hij heeft er meer last van bij regenweer.
Hij ervaart bij doorstappen een tintelend gevoel in het onderbeen.
 • Een 42-jarige natuurliefhebber komt bij de huisarts na een recente wandelvakantie in bosrijke omgeving. Bij het wandelen merkt hij de laatste tijd meer en meer last in de knieën, rechts meer dan links. Hij is bang dat het gaat om de ziekte van Lyme. Hij kan zich geen tekenbeet herinneren (denk ik, maar ik kan me deze casus ook maar matig herinneren) en er was hem zeker nooit een erythema chronicum migrans opgevallen. Wat doe je?
Serologie, indien negatief herhalen binnen 6 maanden.
Serologie, indien negatief niets meer doen.
Meteen starten met de adequate antibiotica (doxycycline).
Geruststellen en geen serologie.

Examenvragen '14 - '15

Behandeling jicht + contra-indicaties verschillende opties

Behandeling gegeneraliseerde psoriasis opgekomen ikv stress; reeds ingesmeerd met cortisone zonder succes
- PUVA
- Vitamine D
...

Duivenmelkers met solitaire noduli in de longen.

Kindje van 2 jaar dat sinds enkele uren hoge koorts en verminderd bewustzijn. Niet nekstijf, wel petechiae thv romp.
- bacteriële meningitis
- virale meningitis
- meningococcensepsis
- Henoch Schonlein

Voetballer van 20 die na een training vol blauwe plekken stond, zonder dat hij zich trauma herinnerde. Ook prikkelhoest bij inspanning. Wat doe je?
- niets
- basislabo
...

Huisbezoek bij mevrouw met mentale handicap, bezoek aangevraagd door maatschappelijk werker, mevrouw is sinds kort zwanger. Glucose in urine van zwangere, geen proteïnurie. T normaal, bloeddruk normaal
- non-stresstest

Verpleegster, alle basisvaccinaties gehad, weet niet meer wanneer laatste inenting voor hep B. Haar titer: <2... Wat is volgend beleid?
1 inenting- 1 inenting met titer controle- 2 inent- 2 inent met titercontrole- 3 inent- 3 inent met titercontrole

- vaginaal onderzoek met bepalen grootte uterus ...

Beeld van laryngitis stridulosa (stridor, blafhoest, ...) in kindje van 18 maand, 's nachts op spoed. Wat geef je?
- Adrenaline aerosol
- betamimetica (Ventolin) aerosol
- ...

55 jarige met bewegende sluiers voor het oog, sinds een dag ofzo, geen pijn. VG v centralis occlusie
- glasvochtbloeding
- v centralis occlusie
...

Gangmoeilijkheden bij 68-jarige man. Zwaar gevoel in de benen, stapt moeilijk, is al enkele keren gevallen en loopt nu met een stok. KOZ: bilateraal babinski en Hofman-tromner. MRI hersenen normaal
- NPH
- cervicale stenose
- lumbaalstenose
- ...

Man met verhaal van pericarditis (houdingsgebonden thoracale pijn, pericard wrijfgeruis). Wat doe je?
- ECG
- RX thorax
...

Man van 78 die mbv mantelzorg thuis woont en eigenlijk redleijk goed is. Sinds enkele weken wel teruggetrokken en precies wat apathisch. Wat doe je?
- antidepressiva
- beperkt screenend labo
- uitgebreid screenend labo
- inschrijven in rvt
- mantelzorg vermeerderen
...

- Vrouw van 40 jaar wil terug gaan werken als zorgkundige. Moet opnieuw hepB vaccin in orde hebben. Ze weet niet wat haar waardes vroeger was na de vaccinaties maar ze heeft wel al haar vaccinaties vroeger gehad. Ze meten As titer, die is 2. Wat doe je nu?
1 maal vaccin
1 maal vaccin en bloedname voor controle
2 maal vaccin
2 maal vaccin en bloedname voor controle
3 maal vaccin
3 maal vaccin en bloedname voor controle
Titer moet minimum 10 zijn. Kan zijn dat dit vroeger boven de 10 was, en dan is het niet erg dat dat zakt want je weet dat ze als ze ermee in contact komt geode As respons zal hebben maar aangezien we niet weten wat haar waarde vroeger was moeten we wel hervaccineren.

- Pt na autoongeluk. Pijn bij ademen maar nog stabiel. Op spoed ineens verslechtering toestand, trachea deviatie en hevige dyspnee. Oorzaak? Duidelijk spanninspneumothorax.

- Pt krijgt tak in oog. Daarna tranend oog, pijn, lichtschuw. Diagnose? Episcleritis, scleritis, vreemd voorwerp, cornea erosie.

- Kind van enkele maanden op consultatie. Ouders gemerkt dat hoofd naar rechts gedraaid en ook lichte afvlakking hoofd daardoor. Passieve beweging is NIET beperkt bij ko. Wat doen: opereren, afwachten want gaat voorbij max 1 j, afwachten want gaat voorbij na 10j… Heb naar gekozen voor gaat voorbij na max 1 j. Beetje bizar want zou mss wat stimulatie van hoofd naar de andere kant moeten maar de andere opties waren sowieso no go.

- Kind 3j met otitis media: koorts, al 3d bezig, veel pijn, niet slapen, etc… Al paracetamol met even beterschap, maar dan weer slecht. Wat nu? Heb toch mar amoxy gekozen om te geven.

- Kind met blafhoest enzo.. Duidelijk kroep. Welke behandeling op spoed? Van alle keuzes was best: adrenaline inhalatie. De rest was zo: amoxyclav geven, en nutteloze dingen.

- Kind met op 8w hevig braken na elke maaltijd, zeer hongerig. Diagnose? Pyloorstenose.

- Pt die zeer geobsedeerd is met ‘rechts’. Alles moet rechts gebeuren, altijd rechts op straat lopen anders gaan er mensen dood enzo. Diagnose: OCD

- Moeder maakt zich zorgen over haar volwassen zoon: vreemd gedrag, bizar tegen collega’s. Afstandelijk, geen sociaal contact. Diagnose: schizofrenie, afstandelijke persoonlijkheidsstoornis, schizoide persoonlijkheidsstoornis, depressie

- Man die zich slecht voelt omdat hij sinds 1w weet dat vrouw een relatie heeft met iemand op werk. Zei tegen ouders dat zijn leven geen zin heeft zonder zijn vrouw. Bij nader navragen kan hij wel zijn werk nog doen en kunnen zijn zonen hem wel opvrolijken en wil hij er wel nog voor hen zijn. Geen suicideplannen. Eeet nog goed, slaapt ook nog goed maar ligt enkel een beetje langer wakker dan normaal. Beleid: TCA opstarten, SSRI opstarten, benzo opstarten, afwachten (watchful waiting). Heb het laatste gekozen omdat 1w echt niet lang is en hij op zich nog functioneert.

- Iemand op spoed met pijnlijk abdomen, zeer vaag klinisch beschreven maar op echo dan wel gedilateerde galwegen en choledocholithiase te zien. Beleid na vocht te geven: ERCP doen!

- Roker en alcoholieker belt je ‘s nachts op met hevige buikpijn in de onderbuik en de rug. Hypotens. Diagnose: vooral getwijfeld tussen Pancreatitis en Abdominaal aneurysma ruptuur.

- Pt heeft al 3x opeenvolgend LSIL op uitstrijkje. Wat nu? Colposcopie en biopsie.

- Pt na operatie voor FIGO klasse III van ovariacarcinoom. Welke nabehndeling? Radiotherapie abdomen, RT bekken, chemo, immuuntherapie, geen nabehandeling.

- Kind op spoed met overvloeding braken. Weinig turgor, weent zonder tranen, etc allemaal tekens van dehydratatie. Wat als eerste stap? Vocht geven.

- Man gevallen met fiets. Kon daarna nog goed doorfietsen maar toch pijn aan pols radiaire zijde. Bij KO pijn bij abductie van de duim. Vermoedelijke diagnose? Scaphoid fractuur.

- Pt die multivitaminepreparaten neemt (heel verhaal met blahblah errond) Heeft last bij uitwringen vodden en nu ook soms spasmes van de handen zomaar, Labo: hyperclacemie. Wat is de oorzaak? Vit A, Vit B, FZ, Vit C, Vit D.

- Pt na terugkeer van de tropen met koorts opstoten met spierpijnen. Wat vaag verhaal errond. Diagnose: Malaria (puur gekozen omdat je bij koorts na de tropen altijd eerst aan malaria moet denken en ik niet vond dat het beeld typisch bij een van de anderen paste)

- Pt van 25j met thoracale pijn, vooral bij diepe inspiratie. EKG gestoond: ST optrekkingen diffuus, komvormig en PR depressie. Diagnose: Pericarditis.

- Iemand met gezwollen teen. Labo: urinezuur +++. Welke behandeling acuur: NSAID’s, cortisone, allopurinol, colchicine.

- Bij iemand met ernstige levercirrose, welke pijnstilling niet: NSAID, Tramadol, paracetamol. Daar was onenigheid over, omdat op zich bij alles de dosis verlaagd moet worden maar staat in de cursus van pijn (capita selecta) dat paracetamol echt gecontraindiceerd is.

- Als je iemand opiaten geeft voor botpijnen door meta’s, welke medicatie er zeker bij tegen nevenwerkinegn? Twijfel tussen anti-emeticum of Movicol.

- Vrouw met hevige onderbuikspijn sinds paar uur. Vaginaal toucher zeer pijnlijk li adnex. HCG negatief. Vaginale echo toont geen flow naar de linker adnex. Wat nu doen? Pijnstilling, laparoscopie, antibiotica,…

- Iemand met rugpijn en dropvoet. Beleid? Das zo’n twijfelgeval omdat in de POKR les dat niet duidelijk is, want dat hangt van chirug af.. :p Operatie heeft het meeste zin in het begin zeiden ze maar om nu meteen te operen als ze nog wel wat kracht over heeft is er ook wat over.. Opties waren:
afwachten
intensieve kine
meteen opereren
opereren binnen 1m zo geen beterschap
infiltratie

- iemand komt op BD controle. Altijd goed geweest. Nu voel je onregelmatige pols, wat doen je?
Meteen aspirine opstarten
Meteen coumarine opstarten
Snel naar spoed sturen voor cardio
Zelf EKG nemen

- Toevallige Rx thorax bij niet roker. Nodule longkwab. Goed afgelijnd en calcificaties. Diagnose: longcarcinoom, hamartoom, tbc

- Oude man komt met letsel op onderlip dat er al maanden-jaren is. Ulcererend en makkelijk bloedend. Beetje blahblah errond. Diagnose: basocel ca, spinocel ca, melanoom, herpes

- Pt komt met huidvlek die veranderd is: onregelmatige boord, veranderde pigment, etc… wat doen: excisiebiopt 2cm marge, excisie 2mm marge, incisiebiopt…

- Vrouw met duidelijk PCOS. Geen zwangerschapswens. Welke behandeling tegen de overbeharing? Combinatiepil.