Algemene en biologische scheikunde (E04C9A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Het voornaamste doel van deze cursus is je een inzicht te bieden in de relatie tussen de structuur en reactiviteit van biomoleculen. Daarom leer je allereerst de structurele organisatie begrijpen van de materie, vanaf het kleinste niveau (atoomstructuur) tot het hoogste niveau (driedimensionale structuur van biomoleculen). Vervolgens leer je de factoren kennen die de reactiviteit van chemische verbindingen bepalen, zoals elektronegativiteit, elektronendichtheid, spontaneïteit van chemische processen, elektronische substituenteffecten en ruimtelijke structuur. Uiteindelijk leer je dan de relaties ontwikkelen tussen structurele organisatie en reactiviteit. Concreet betekent dit dat je uit bekende structuren reactiviteitsinformatie zal afleiden en toepassen op suikers, lipiden, nucleïnezuren, aminozuren en proteïnen.


Examenvorm

Schriftelijk examen. Tijdens het examen krijg je enkele toepassingsvragen. Het tabellenboek (zie studiemateriaal), een rekenmachine en molecuulmodellen zijn hierbij belangrijke toegelaten hulpmiddelen. De 8 gestelde toepassingsvragen betreffen :

  • Anorganische & fysische (30 punten): (1) juist/foutvraag, (2) theoretische toepassing, (3+4) kwantitatieve opgaves;
  • Organische (35 punten): (1) elektronisch substituenteffect, (2) stereochemie (3) biomoleculen, (4) gecombineerde vraag.

Naast deze 65 punten (30 +35) worden ook nog eens 10 punten toegekend aan het practicum. Deze laatste punten worden berekend op basis van de resultaten van de practicaproeven, de algemene evaluatie van het practicum en de nauwkeurigheid van noteren (laboschrift) en rapportering (rapportblaadjes). Het totaal van 75 punten wordt verrekend naar een ultiem examenresultaat op 20 punten, afgerond op het geheel.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Oplossingen voor de oefeningen in het boek "Fundamentele Begrippen" (2013-2014)Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Chemie examen 2018

File:Examenvragen 2016-2017.docx

BMW-examenvragenscheikunde2015-2016

Examenvragen_chemie 

Examenvragen_2007-01-17

proefexamen 20-11-2013 blanco versie

proefexamen 20-11-2013 - OPLOSSING (versie 26 november 2013)

examenvragen chemie

Examenvragen 2012-2013