Anatomie en histologie van het menselijk lichaam (E03C9B)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de bouw, de morfologie, van het menselijk lichaam. Hierbij bestuderen we de anatomie (macroscopische morfologie) en de histologie (microscopische morfologie) op een geïntegreerde manier. Het bestuderen van de morfologie is echter geen doel op zich. Onophoudelijk zal worden benadrukt dat er een verband bestaat tussen structuur en functie. De functie van het menselijk lichaam, en de verschillende onderdelen ervan, kunnen in belangrijke mate worden afgeleid uit hun morfologie. In de mate van het mogelijke leggen we ook al een eerste link tussen de anatomie en histologie en de pathologie.


Examenvorm

Het theoretisch examen bestaat uit open vragen. Er wordt van de studenten verwacht dat zij hun geschreven antwoord illustreren met tekeningen, zoals in de les besproken.

De werkzittingen worden gequoteerd op 20 % van het totaal aantal punten voor het vak.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Anatomie 1112


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

HISTOLOGIE examen 2018

ANATOMIE examen 2018

File:HistologieExamenvragen 2016-2017.docx

File:anatomie2016-2017.docx.docx

OPGELET ! vanaf 2016-2017 zijn anatomie en histologie aparte vakken.

File:BMW-examenvragenAnatomie 2015 - 2016.docx

Bestand:Anatomie Tussentijdse toets 12-13 antwoorden.pdf

Bestand:Anatomie 14-15.docx

Bestand:Anatomie Tussentijdse toets 12-13.pdf

File:Voorbeeldexamen.pptx