Arts in de samenleving (E0C57B)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel kan de student

1. een aantal aspecten omtrent de wetgeving betreffende de uitoefening van het medisch beroep en gezondheidsrecht omschrijven.

2. het geheel van de beginselen, gedragsredenen en gebruiken die ieder arts moet eerbiedigen beschrijven of als leidraad nemen bij de uitoefening van zijn beroep

3. administratief correct handelen bij het vaststellen van het overlijden.

4. de omstandigheden van het overlijden correct inschatten en de juiste beslissingen nemen rond de aard van overlijden (natuurlijk versus onnatuurlijk – ongewoon overlijden).

5. de algemene principes van uitwendige lijkschouwing (waaronder het schatten van het tijdstip van overlijden) en autopsie toepassen.

6. de fysio- en anatomopathologie van onnatuurlijke doodsoorzaken (asfyxie-verdrinking-verwondingen-intoxicatie-hitte-koude-electrocutie) kennen.


OLA 1: Medisch recht en medische plichten leer: 2sp

OLA 2: Gerechtelijke geneeskunde: 2sp

Examenvorm

Type : Examen buiten de normale examenperiode

Evaluatievorm : Schriftelijk

Vraagvormen : Meerkeuzevragen, Open vragen

Leermateriaal : Naslagwerk, Geen

1. Voor het onderdeel medisch recht en medische plichtenleer bestaat het examen uit open vragen waarbij je de verzameling van wetteksten en de code van medische deontologie mag gebruiken (zonder annotaties).

2. Voor het onderdeel gerechtelijke geneeskunde bestaat het examen uit meerkeuzevragen. Je krijgt ongeveer 40 vragen, waarbij er telkens 1 juist antwoord is, te kiezen uit 4 keuzemogelijkheden. Er wordt correctie voor raden toegepast, waarbij 1/3 punt wordt afgetrokken bij een fout antwoord.

Om te kunnen slagen op het volledige opleidingsonderdeel dien je minimaal een 10/20 te behalen voor zowel het onderdeel 'medisch recht en medische plichtenleer' als het onderdeel 'gerechtelijke geneeskunde'.

Bij niet slagen van één of beide onderdelen, is het eindcijfer voor het OPO:

         o een 9/20 indien het afgeronde gewogen gemiddelde gelijk of groter is dan 9/20
         o het afgeronde gewogen gemiddelde indien dit lager is dan 9/20

De deelpunten van beide onderdelen worden afgerond. Het eindcijfer van het OPO wordt berekend op basis van de afgeronde deelpunten.

Er wordt een deeloverdracht toegestaan binnen het academiejaar, wat betekent dat studenten die slagen voor het OLA 'medisch recht en medische plichtenleer', maar niet voor het OLA 'gerechtelijke geneeskunde' enkel dit laatste OLA dienen opnieuw af te leggen (en omgekeerd).

Vervroegde tweede zittijd

Voor de studenten die volgens de regels beschreven in het onderwijs- en examenreglement kunnen deelnemen aan de vervroegde 2e zittijd in maart, kan de evaluatievorm van deze vervroegde 2e zittijd afwijken van de evaluatievorm van de standaard 2e zittijd in september.

Specifiek voor dit OPO geldt volgende evaluatievorm:

Vervroegde 2e zittijd maart: Medische plichtenleer en gerechtelijke geneeskunde worden in de tweede examenkans mondeling afgenomen, medisch recht is een schriftelijk examen met open vragen. Standaard 2e zittijd september: Medische plichtenleer en gerechtelijke geneeskunde worden in de tweede examenkans mondeling afgenomen, medisch recht is een schriftelijk examen met open vragen. Studenten die deelnemen aan de vervroegde 2e zittijd in maart kunnen niet meer deelnemen aan de 2e zittijd in september, gezien deze studenten hun twee examenkansen voor dat OPO reeds gebruikt hebben.

Tips

(Klik hier om tips toe te voegen.)

- Koop zeker de lijst met medische wetgeving bij Medica. Deze mag je meenemen naar het examen.


File:Opgeloste examenvragen medische plichtenleer.pdf

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)


Examenvragen januari-examens 2018 (7-jarige opleiding)


Bestand:Examenvragen Forensische opgelost.docx

Bestand:GERECHTELIJKE GENEESKUNDE.pdf

Bestand:Gerechtelijke geneeskunde 2014-2015.pdf

Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.) Sjabloon:Arts in de samenleving (E0C57B))/examenvragen

Examenvragen 17-18

1. Wat is het belangrijkste element bij elektrocutie?

stroomspanning

stroomintensiteit

gelijkstroom vs wisselstroom

stroomweerstand

2. Wat is geen teken van zoetwaterverdrinking?

spekachtige stolsels in het hart

rechter hart dilatatie

paltaufse vlekken

droge gezwollen longen

3. Wat is geen teken van zoetwaterverdrinking?

elektrolyse

hypertonie

hyperkaliëmie

overvulling

4. Wat speelt er naast CO nog een rol bij rookvergiftiging?

CO2

cyanide

ammoniak

propaan

5. Waarom rode lijkvlekken bij cyanide intoxicatie?

cyanide bindt met hemoglobine

cyanide bindt met waterstof en stapelt op in rode bloedcellen

Arterialisatie van veneus bloed


6. Bij koude temperatuur: effect op lijkstijfheid? (niet lijkafkoeling zoals op wikimedica…)

sneller optreden, trager verdwijnen

trager optreden, sneller verdwijnen

sneller optreden, sneller verdwijnen

trager optreden, trager verdwijnen

7. Casus van bolusdood

ongeval

onduidelijke oorzaak met extra onderzoek nodig

onduidelijke oorzaak met geen extra onderzoek nodig

natuurlijk overlijden

8. Tardieu spots

kunnen zowel bij smoring als wiegedood (smoring is niet per se met dood tot gevolg) smoring gaf toch niet de klassieke asfyxie tekens?

wiegendood is uitgesloten indien Tardieu spots aanwezig

zijn post-mortem fenomeen

zijn bewijzend voor asfyxie

9. Diabetespatient met rond letsel van 7mm en niet-approximeerbare bruine wondranden net boven de navel. Paravertebraal thv L3 vinden we een vreemd voorwerp op RX. De vrouw heeft een mes vast in haar rechterhand en aan haar voeten ligt een pistool.

Vraag 1 Welke structuren zijn geraakt?

Aorta, mesenterium en dunne darm

Linkernier, milt

Mesenterium, dikke darm en lever ?

Ruggenmerg, pancreas

Vraag 2 Wat is juist?

Zeker homiciden door schot in buik

Mogelijk suicide door schot in de buik

Zeker suicide door messteek

Zeker homocide door messteek

10. Vraag met horizontaal aflopend bloed ter hoogte van het hart bij schotwonde. Wat is juist?

De vrouw lag neer tijdens het bloeden

De vrouw stond recht

De vrouw heeft nog bewogen

Doding is uitgesloten

11. Steekkanaal blijkt langer dan lemmet mes

Dit sluit het mes uit als daad wapen

Dit wordt verklaard door het verschil in ademhalingsbeweging?

Dit wil zeggen dat er met grote kracht is gestoken

12. 0.1% CO is dodelijk

Binnen de uren

Minuten

Seconden

13. Man wordt gevonden met verschillende messteken verspreid over het lichaam: evenwijdige thv het hart. In pericard 50ml bloed gevonden. Abdominaal 1.5l. Wonde tussen duim en wijsvinger. ….

Dadelijk buiten bewustzijn

Dadelijk handelingsonbekwaam

Had nog gered kunnen worden binnen de 3u

Kortstondig nog geleefd

14.vrouw valt, breekt een heup en wordt vegetatief, wordt geopereerd en sterft op dag 8 post-op door sepsis tgv decubitus. wat is er waar ivmhet causaal verband val-overlijden? (iets in die aard) → je haalt 2 vragen door elkaar: hier gaat het om voetganger die wordt aangereden en vegetatief wordt. jaren later sterft hij aan decubituswonden met sepsis (andere vraag zet ik hieronder)

causaal verband is mogelijk (deze? want zonder val zou ze geen craniaal trauma hebben opgelopen, waardoor ook geen hospitalisatie met decubitus) ja deze bedoel ik ook. Ik denk dat hij dat ook letterlijk in de les heeft gezegd dat het deze is, maar dat daar vaak geen rekening mee gehouden wordt bij het invullen van IIIc

causaal verband is waarschijnlijk

causaal verband is onwaarschijnlijk

causaal verband is verbroken door de decubitus ? dacht ik ook

15. vrouw breekt heup waarvoor prothese en sterft na 8 dagen onverwacht in het ziekenhuis, wat is oorzaak van overlijden? mogelijks niet-natuurlijk overlijden

natuurlijk overlijden

iatrogeen overlijden

overlijden omwille van een complicatie

16. Man 67 , blanco medische voorgeschiedenis wordt dood aangetroffen in zetel, conjunctivale petechiën, er zijn geen uitwendige letsels….

de meest waarschijnlijke doodsoorzaak is

plotse dood door hartinfarct

hartsdecompensatie

druk op hals

slag op het oog

17. Dode met schuimzwam en pinpoint pupillen

XTC

Heroïne

Cannabis

18. Iemand dood op rug, OT is 18°C, RT is 35°C,spierstijfheid thv kaakbenen en niet thv ledematen. Bicepsreflex nog aanwezig. Hoelang is deze persoon al dood?

2-6u

...

19. Een 19 jarige vrouw wordt dood aangetroffen in haar appartement . Ze ligt in een plas bloed en heeft meerdere steekwondes ter hoogte van de hartstreek. Er worden verticale bloedsporen gevonden. Er worden geen sporen van braak gevonden. Naast haar ligt een met bloedbesmeurd mes.

dit is doding

dit is zelfdoding

dit kan zowel doding als zelfdoding zijn


20. Zelfde vraag als 19. Wat is verdacht voor doding?

snijwonden aan vingers en handpalmen

meerdere steekwonden


21. Zelfde vraag als 19. Stellingen wat is fout

zelfdoding is uitgesloten want meerdere steekwonden

doding is uitgesloten want geen sporen van braak

22. Man wordt dood aangetroffen in slaapkamer met 2 kussens onder zijn hoofd. Lijkvlekken met uitsparing van lakens en ook in hoofd-hals gebied? Op zijn borst, hals en gelaat zijn donkerblauwe - rode vlekken. De distributie van de lijkplekken

Is congruent met de lijkvlekken

Kan verklaard worden doordat de positie van het lijk verplaatst werd bij het aantreffen van het lijk (of zoiets)

Kan verklaard worden doordat het lijk verplaatst is tussen 6-12u

kan verklaard worden door premortale stuwing / agonale fase


23. Een 61 jarige man wordt in een bos gevonden in staat van ontbinding in volle zomer, hij ligt hier naakt en is onbedekt. Er is madenvreet. Wat vul je in bij het gerechtelijk geneeskundig bezwaar?

Ja

Nee

Ik weet het niet

24. Wat doet de madenvreet:

Het versnelt de ontbinding

Het vertraagt de ontbinding

Geen invloed

25. Hoe bepaal je PMI?

entomologisch onderzoek

obv de zwelling van het lichaam


26. Een alleenstaande vrouw wordt in een woningbrand door politie volledig verkoold gevonden. Ze ligt in een boksershouding. Er is schuim en roet in de trachea te vinden, kraaienpootjes. Er is een extraduraal hematoom en hittescheuren. Wat wijst op een dood door de brand?

Roet schuim trachea

11% CO - Hb

27. Een vrouw wordt gestranguleerd door haar ex - man. Op het moment dat ze bewusteloos wordt, redt haar zus haar. Ze heeft een duidelijk snoerteken aanwezig. Wat wijst erop dat het ernstig was?

Geheugenverlies

Diep snoerteken

26. Een stervormige schotwonde is toegebracht door

contactschot

27. Een man wordt levenloos aangetroffen op een oneffen voetpad. Hij heeft een scheurwonde ter hoogte van de hoedrandzone. Wat zal je aantreffen van hersentrauma

Subduraal hematoom + frontotemporale kneuzing

indeukingsfractuur

28. Kind van 15 maanden overleden. wat moet er wettelijk gebeuren?

autopsie mits toestemming van de ouders

autopsie ondanks weigering van de ouders

altijd autopsie

29. ABS toestemming crematie

24 u na overlijden

24 u na aanvraag (tijd hebben om te kijken of er geen misdaad is. Eens gecremeerd is alle bewijs weg)

.. ..

30. Man begraaft vrouw aan oever

adipocire

31. Alcohol 3,2 promille dood teruggevonden. Aan welke onmiddellijke doodsoorzaak denk je?

acute alcoholintoxicatie

centrale ademhalingsdepressie

braaksel aspiratie

vagale asystole ( kan het ook niet deze zijn aangezien er stond onmiddellijke?)


Examenvragen 16-17

veel examenvragen van de vorige jaren: letterlijk hetzelfde.

Een man gaat ratten verdelgen in het ruim van een schip en wordt gevonden met helrode lijkvlekken. Doodsoorzaak?

CN intoxicatie

CO intoxicatie

CO2 intoxicatie

zeer recentelijk gestorven


Examenvragen '15 - '16 Gerechtelijke

1. man gevonden met multipele steekwonden van ongeveer 2cm. Enkele evenwijdig thv hartstreek, weinig bloedverlies. een V-vorm in buik met veel bloedverlies. wondes was aan 1 kant scherp, aan de andere kant afgerond. Aorta abdominalis en hart zijn doorboord. 50ml pericardbloed en 1,5L in buik. Het wapen:

a. 1 snijvlak en 2cm
b. 2 snijvlakken en 2cm 
c. een V-vormige glasscherf
d. een ander ongedefinieerd wapen

2. Zelfde casus:

a. De man is direct handelingsonbekwaam geworden
b. de man heeft nog een tijdlang geleefd
c. Hij verloor onmiddellijk het bewustzijn
d. hij was onmiddellijk dood.

3. Zelfde casus: Wat duid je aan op model IIIc?

a. Gerechtelijk bezwaar: ja
b. Gerechtelijk bezwaar: neen
c. ik weet het niet
d. noch ja noch neen

4. Een iets oudere vrouw wordt in water teruggevonden. Lijkvlekken ontstaan wanneer ze uit water gehaald is en er is geen lijkstijfheid. Wasvrouwenhuid aan handpalmen. Kleine schuimzwam. Handen zijn echter vast gebonden en touw met gewicht van 15kg rond middel vastgeknoopt. Doodsoorzaak?

a. Verdrinking is uitgesloten
b. Suicide door verdrinking behoort tot de mogelijkheden 
c. dit is doding door verdrinking.
d. De vrouw is gedood en in water gedumpt toen ze al dood was

5. Een jong meisje wordt in een plas bloed liggend gevonden in haar appartement. Er zijn multipele steekwonden ter hoogte van het hart, en op het T-shirt is een horizontaal zijdelings aflopende streep bloed te vinden. Naast haar ligt een mes. Geen tekens van inbraak. Meest verdacht voor doding:

a. De horizontale streep
b. meerdere steekletsels
c. snijletsels ter hoogte van handpalmen en vingers
d. ...

6. Vrouw 49j wordt gevonden met vooraan een circulair letsel van 7mm net onder processus xiphoideus waarvan de randen niet approximeerbaar zijn, en achteraan een halvemaanvormig letsel van 15mm links paravertebraal. Aard vd letsels?

a. steekwonde achteraan, schotwonde vooraan
b. beide steekwondes
c. doorschotwonde met inschot ventraal en uitschot dorsaal
d. doorschotwonde met inschot dorsaal en uitschot ventraal

7. Welke organen zijn waarschijnlijk geraakt?

a. lever en aorta abdominalis
b. maag en pancreas
c. Maag en v. cava inferior
d. hart en linkerlong

8. Goedkeuring voor crematie mag ten vroegste door de ABS gegeven worden:

a. 24u na overlijden
b. 24u na aanvraag
c. 48u na overlijden
b. 48u na aanvraag

9. Bij 0.1% CO2 ben je dood na:

a. niet dodelijk
b. enkele seconden
c. enkele minuten
d. enkele uren (hier zijn koolstofmonoxide en koolstofdioxide verward, CO2 is niet dodelijk in deze concentratie. Ik vermoed dat de vraag over CO zou moeten gaan, dan is dit antwoord wel juist.)

10. Wat is in de regel niet aanwezig bij (ZOETwater) verdrinking? 

a. hypertoon bloedvolume
b. hypervolemie 
c. Erythrolyse
d. hyperkalemie 

11. Tardieu spots bij dood baby'tje van 6 maand:

a. zijn teken van asfyxie
b. kunnen zowel bij wiegendood als bij smoring
c. sluiten wiegendood uit
d. zijn een postmortem fenomeen

12. Een 34j vrouw wordt gestranguleerd door haar 39j ex-man. Op moment dat ze bewustzijn dreigt te verliezen wordt ze gered door haar zus. Wat duidt op het potentieel levensbedreigende karakter van de strangulatie?

a. de angst en psychotrauma
b. de krabletsels ter hoogte van de hals
c. het diepe snoerteken
d. de kneuzingen thv de hals

13. Een dader biecht op dat hij 11m eerder zijn echtgenote vermoord heeft en begraven heeft aan de oever van een rivier op 2m diepte. In welke toestand zal je haar vinden?

a. Adipocire
b. vergevorderd geskeletteerd
c. beschimmeld
d. gemummificeerd

14. Een 61j man wordt ontkleed teruggevonden in een bos, in beginnende staat van ontbinding. Er zijn tekens van madenvreet. Om zo nauwkeurig mogelijk het postmortem interval te berekenen, waarnaar gaat de gerechtelijke geneesheer best kijken?

a. De temperatuursmethode van Henssge
b. De mate van madenvreet
c. de staat van ontbinding 
d. Het entomologisch onderzoek van de maden

15. Man wordt gevonden in tuin op 25 januari om 5u30 's ochtends. De RT is 33°C. Wat is vermoedelijk uur van overlijden?

a. 23/1 om 20u30
b. 24/1 om 14u
c. 24/1 om 18u30
d. 25/1 om 1u

16. oudere dame valt op koude winterdag en breekt haar heup. Heelkunde gehad met nailing. 8d later overlijdt ze plots. Aard overlijden?

a. Natuurlijk overlijden
b. niet-natuurlijk overlijden ten gevolge van effecten van de val
c. iatrogeen overlijden
d. Een complicatie van de behandeling van de val.

17. Welk van onderstaande is (statistisch) MINST waarschijnlijke doodsoorzaak?

a. Sepsis
b. AMI
c. Thrombo-embolie
d. Vetembolie

18. Een alcoholicus wordt dood teruggevonden in bed, met gefixeerde lijkvlekken thv rug (behalve waar de plooien van het dekbed zitten) en diffuus rondomrond onderbenen en voeten. Er zijn sporen van braaksel. Hoe lang is hij vermoedelijk al dood?

a. Minder dan 6u
b. Tussen 6 en 12u
c. Ongeveer 12u
d. Minstens 20 à 24u

19. Baby overleden van 15 maanden. De Belgische wet wil dat je:

a. Gerechtelijk bezwaar aantekent
b. Sowieso een autopsie doet, zelfs als de ouders weigeren
c. Een autopsie doet als de ouders toestemmen
d. Dit als natuurlijke dood beschouwt. 

20. Café coronary syndroom is:

a. Overlijden aan tafel in restaurant of café ten gevolge van myocardinfarct
b. ...
c. Reflexdood tgv alcoholintoxicatie
d. Reflexdood tgv verslikking

21. Een notoir alcoholieker is een glühweintje aan het drinken op de kerstmarkt en zakt plots ineen. Bij onderzoek zie je stuk hotdog in zijn mond zitten en blauwe lijkvlekken. Meest waarschijnlijke doodsoorzaak?

a. Bolusdood
b. ...

22. Andere alcoholicus wordt gevonden met 3.2 promille in het bloed. Meest vermoedelijke doodsoorzaak?

a. Ademhalingsdepressie
b. Acute alcoholintoxicatie
c. Braakselaspiratie
d. ...

23. Madenvraat beïnvloedt de ontbinding alsvolgt:

a. Versnelt de ontbinding
b. Vertraagt de ontbinding
c. Heeft geen effect op de ontbinding
d. ...

24. Een man met gordel aan rijdt tegen 70km/u in op een betonnen muur. Welke stelling is correct?

a. Een gordel sluit inwendige orgaanletsels tgv deceleratie niet uit
b. Het gordelteken duidt op...
c. Afwezigheid van een gordelteken ...
d. ...

25. Verkoolde vrouw wordt na brand teruggevonden in boksershouding, met roet op de tong en kraaienpootjes, met een schuimprop en roet in de trachea en barstjes in de huid. Ze heeft een fragiele schedel met indeukingsfractuurtjes. Welk van onderstaande is meest suggestief voor dood door de brand?

a. Boksershouding
b. roet op de tong
c. schuimprop met roet in de trachea
d. 10% CO-Hb in het bloed

26. Zelfde casus: Bij verwijderen van schedeldak wordt een extraduraal hematoom gevonden. Welke uitspraak klopt?

a. Dit hematoom is gevolg van een val
b. Dit hematoom is gevolg van een slag op het hooft
c. Dit hematoom is ontstaan door de brand
d. ...

27. Een wat oudere man wordt dood teruggevonden op zijn keukenvloer. Bij aankomst van de arts van wacht waarvoor die de pt niet kent, merkt hij vuurrode lijkvlekken op. Wat is het eerste dat de arts moet doen?

a. Onmiddellijk de politie verwittigen
b. Het raam openen
c. De PdK op de hoogte brengen
d. Een uitgebreide lijkschouwing 

28. Een lijk wordt in staat van ontbinding uit het water gehaald. De longen zijn gecollabeerd. De diatomeeëntest is negatief. In de maag wordt 300 ml water teruggevonden. Haar linkerbeen is verbrijzeld. Wat kan je zeggen.

a. Verdrinking is uitgesloten
b. Dit is doding met dumping
c. Verdrinking is mogelijk
d. ...

29. Een man wordt levenloos aangetroffen op een oneffen voetpad. Hij heeft een scheurwonde ter hoogte van de hoedrandzone. Wat zal je aantreffen van hersentrauma?

a. indeukingsfractuur 
b. subduraal hematoom en een hersenkneuzing ter hoogte van de frontale en temporale kwabben
c. een bloeding van tentorium 
d. dwarse schedelfractuur

30. Alcohol: (antw kunnen afwijken, ik weet ze namelijk niet meer exact)

a. Verlaagt de kans op hypothermie door centrale vasodilatatie
b. Verlaagt de kans op hypothermie door perifere vasoconstrictie
c. Verhoogt de kans op hypothermie door centrale vasoconstrictie
d. verhoogt de kans op hypothermie door perifere vasodilatatie

31. Wie moet volgens de transplantatiewetgeving de dood van de donor vaststellen? (ook hier kunnen antwoorden afwijken)

a. 3 artsen betrokken bij de zorg van de donor
b. 3 artsen betrokken bij de zorg van de receptor
c. 3 artsen los van het transplantatieproces
d. 3 artsen betrokken bij beide patiënten