Biochemie en moleculaire biologie (E04C1A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Dit opleidingsonderdeel, nauw verwant met Celbiologie II, geeft de studenten een overzicht van de werking van de cel. Daar waar in Celbiologie II vooral de nadruk ligt op de celfysiologie en de interrelatie tussen celstructuur en celfunctie, ligt in Celbiologie I de nadruk op de celbiochemie en de interrelatie tussen DNA, RNA en eiwitten enerzijds en celfunctie (metabolisme, motiliteit, secretie, antwoord op prikkeling, groei en deling) anderzijds.


Examenvorm

Schriftelijk examen telt mee voor 18 van de 20 punten. Het examen is schriftelijk en bestaat uit meerkeuzevragen. Deze vragen peilen niet enkel naar kennis, doch ook naar inzicht en toepassing van de kennis verworven in dit vak. Er wordt een giscorrectie toegepast: een foutief antwoord wordt bestraft met -1/(n-1) waarbij n gelijk is aan het aantal antwoordalternatieven van de vraag.

Deelname aan de practica is verplicht. Een ongewettigde afwezigheid op een practicum resulteert in 0 op dit practicum. De practica tellen meer voor 2 van de 20 punten.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Biochemie

ADDENDA & CORRIGENDA

Moleculaire Biologie

Toevoeging bij hoofdstuk 10 07

Moleculaire Biologie Samenvatting

MOLBIO_FC_Samenvatting

molbio wz2

molbio wz1

dubbel hybride assay

les txn AR


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

BIOCHEMIE EN MOLECULAIRE BIOLOGIE examen 2018

File:MolBio & bioch Examen 2016-2017.docx

File:BMW-ExamenvragenBiochemieenMoleculairebiologie 2015 - 2016.docx

examenvragen_mol_biologie_claessens_en_van_lint - Examenvragen 2012 - 2013

Examenvragen BIOCHEMIE

Voorbeeldvragen Biochemie (K staat voor Key)

Versie 1

1 Biomol

1 BiomolK

2 Bioenerg

2 BioenergK

3 Protein

3 ProteinK

4 Enzym

4 EnzymK

5 + 6 Metabol

5 + 6 MetabolK

7 Oxfos

7 OxfosK

8 Celd

8 CeldK

Versie 2

Biomol

BiomolK

Bioenerg

BioenergK

Protein

ProteinK

Enzym

EnzymK

Metabol

MetabolK

Oxfos

OxfosK

Celd

CeldK

Voorbeeldvragen Moleculaire Biologie

Meerkeuzevragen voorbeelden

MOLBIO_Reeds gestelde examenvragen