Diagnostische methoden en procesanalyse (E01Z7A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Bij het voltooien van de opleidingsonderdeel heeft de student inzicht verworven in de principes die aan de grondslag liggen van diagnostische methoden en begrijpt de student wat men bedoelt met procesanalyse.


Examenvorm

Type : Examen tijdens de examenperiode

Evaluatievorm : Schriftelijk

Vraagvormen : Open vragen

Leermateriaal : Geen

Het examen bestaat uit inhoudsvragen van de cursus, en interpretatie en toepassen van de theorie in praktijk.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Diagnostische methoden en procesanalyse (E01Z7A)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

examen 14-15

Floris:

HOOFDVRAGEN 1.Beschrijf voor 2 van de 4 volgende toestellen hoe je ze zou valideren en in de praktijk bijhouden. a) waterbad b) semi - immunizer c) koelkast d) hybridiser

2. Aan wat moet een ICH assay voldoen volgens de normen?

BIJVRAGEN 1. Bespreek: prognostische en predictieve merker 2. Geef een voorbeeld van targeted therapie 3. Bespreek hoe autolyse van het weefsel vermeden kan worden

Mattijs

HOOFDVRAAG Er is een nieuwe methode voor het opsporen van mutaties voor heteregone aandoeningen. Je bent al gevalideerd voor het NGS platfrom waarvoor de methode dient. a) wat is een heterogene aandoening? b) een auditor verwacht dat je minstens 300 testen uitvoer voor je validatie. Dit is bijna niet doenbaar voor een NGS. Hoe zal je het aanpakken en de auditor overtuigen dat jouw aanpak voldoende is?

BIJVRAGEN : 1. Wat is het verschil tussen specificiteit en sensitiviteit ? 2. In welke ruimte van het labo is de luchtdruk het hoogst en waarom ?

Vermeesch

Er is een nieuwe immuno-assay voor het detecteren van Complement proteïne 3 in een bepaalde aandoening. 1) welke methode kan je gebruiken voor de detectie van complement 3? Bespreek kort en maak eventueel een tekening. 2) wat is een gekende beperking van deze methode en hoe kan je dit voorkomen? 3) Aan welke voorwaarden moet een validatie volgens de ISO 17025 norm voldoen? 4) Hoe ga je de kwaliteit in routine gebruik bewaken?