Economie van de gezondheidszorg I (E02N2A)

Uit WikiMedica
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Algemeen

Aan het einde van dit opleidingsonderdeel is de student in staat om

- de werking van de gezondheidszorg te kunnen uitleggen vanuit (bedrijfs)economische invalshoek
- het functioneren binnen strikte budgetgrenzen leren begrijpen en, op termijn, integreren in hun professionele activiteiten. 

Examenvorm

examen bestaat uit 3 delen, 2,5h de tijd om het te maken.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

examenvragen_economie van de gezondheidszorg examenvragen tot 2012 van het forum

Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

2012-2013

Kesteloot:

Vage vraag over budgetreducering en hoe je dat zou toepassen op dokters, huisartsen, ziekenhuis, ...
Gereguleerde concurrentie en private verzekering: bij welk verliest/wint men de meeste klanten en staaf al je antwoorden. 
Een hele lijst stellingen waarbij je in de foute stelling een aantal woorden moet aanpassen zodat de stelling wel klopt. 

Vandevoorde:

Laag en hoog risico verzekerde: grafiek als verzekeraar alle info heeft en wnr de verzekeraar niets weet van het risico. Aantonen op die grafiek welke verzekering optimaal zou zijn...

Man:

Waarom gebruikt men economische evaluatie bij terugbetaling geneesmiddelen
Leg de verschillende methoden om utiliteit te meten uit.

2013-2014

Kesteloot: vraag over partijvoorstel of hun maatregelen effectief zouden zorgen voor plafonnering van de gezondheidskosten en of dat de maatregel haalbaar is tegen volgend jaar, bijkomende voor- en nadelen, is hun analyse over de gezondheidszorg correct (publieke uitgaven veel te hoog in vergelijking met andere landen en dat de Belgische patiënt verwend zou zijn) Eerste was dat ze artsen wilden laten concurreren.Tweede was om private verzekeraars selectieve contracten te laten afsluiten. Derde was technologische innovatie die kostenbesparend is en zorg voor meer werkgelegenheid.

3 stellingen. Meerderheid van bevolking amerika is publiek verzekerd en er zijn weinig mensen onverzejerd. Break even volume is grootste volume waarbij je geen verlies maakt. Sociale welvaart stijgt door belastigen te heffen op winst van producent van vaccins

vraag over break even productievolume: vaste kosten wzren 100000 euro per jaar. Gemiddelde kosten waren 20 per uitvoering test. Max 2000 tests per jaar haalbaar hoewel medische vraag 10000 per jaar is. Bereken break even point indien dit kan. Zoniet,waarom niet. Ze krijgen 100 terugbetaling per uitvoering, gaan veel ziekenhuizen deze techniek willen? Waarom wel if niet?

Vandvoorde: Verzekeraar biedt contract aan en voert decutible in. Kans om ziek te worden van patient is pi. Waarom deductible invoeren? Geef grafisch weer. Geed premieformule afgeleid uit grafiek. Wat is edfect van deductible?

Simoens: Leg league tables uit en beschrijf hoe ze geoptimaliseerd kunnen worden. Waarom worden gezondheidseffecten en kosten verdisconteerd in de economische evaluatie. Geef argumenten waarom gezondheidseffecten al dan niet verdisconteerd moeten worden. Bespreek waarom een economische evaluatie noodzakelijk/ nuttig is voor de terugbetaling van een geneesmiddel? (sept) Waarom is een KEA nuttig voor de productie en een KBA nuttig voor de allocatie van middelen? (sept)

2017-2018

Simoens

1. Leg het verschil uit tussen het uitvoeren van de economische evaluatie vanuit het perspectief van de samenleving en het perspectief van de zorgbetaler (de verzekeraar en de patiënt) en definieer perspectief.

2. Geef de voor- en nadelen van van besliskunde.


Kesteloot

1. Juist/Fout:

a) Om de efficiëntie van zorgverleners zou je ze best retrospectief financieren

b) Twee kleine ziekenhuizen zouden best niet fusioneren naar één groot ziekenhuis bij geen scope-effecten, schaalvoordelen en waarbij een aantal zorgprocessen onderhevig zijn aan leereffecten

c) België spendeert 10-11% van zijn BBP aan gezondheidszorg. In België dalen de publieke uitgaven meer dan in andere OESO landen.

2. Wat zijn de markt-componenten en de gereguleerde-componenten in gereguleerde concurrentie? Kan gereguleerde concurrentie toegepast worden in België?


Vandevoorde

1. Leg aan de hand van de Lorenz-curve uit hoe solidariteit aanwezig is in het verplichte verzekeringssysteem in België

2. Leg uit waarom een risicoavers persoon zichzelf verzekerd voor meer dan zijn verwachte verlies zonder verzekering.

3. Je kreeg een stelling over dat bij een perfect systeem van risicoverevening (normuitkeringen) dat dit ervoor zorgt dat verzekeraars die doelmatig zijn net graag chronische patiënten verzekeren.

a) Beargumenteer deze stelling + plaats dit in het kader van de Belgische verplichte ziekteverzekering

b) Leg uit waarom een systeem van risicoverevening in lange termijnszorg moeilijker toepasbaar is.