Ethiek en recht in het biomedisch onderzoek (E02N9A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Dit opleidingsonderdeel wil je vertrouwd maken met de ethische en juridische benaderingen van de biomedische technologie. Je leert de belangrijkste ethisch-juridische richtlijnen kennen inzake het biomedisch onderzoek (Verklaring van Helsinki, Good Clinical Practice, Conventie Mensenrechten en Biogeneeskunde, Europese Richtlijn Clinical Trials). Ten slotte bekwaam je je in het goed verwoorden van de ethische en juridische vraagstellingen en leer je om ethisch en juridisch correct te argumenteren.


Examenvorm

Het examen is mondeling met schriftelijke voorbereiding (gesloten boek). Het gaat om een toetsing van de ethische en juridische verwerking (voor elk van beide onderdelen één hoofdvraag), maar ook een beargumenteerde reactie op een stelling. Elk van beide onderdelen telt voor de helft van de punten.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

 


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen '12-'13

ETHIEK

 • Geneticalisering (welke ethische grondslagen)
 • Bespreek de volgende begrippen: eugenetica, meest menselijk wenselijke en daad met dubbel gevolg.


RECHT

 • Toestemming voor experimenten op mensen/wegnemen van materiaal
 • Experimenten "op/bij" de menselijke persoon; leg uit. Wat met niet-interventionele studies?

Altijd veel bijvragen : Ethisch comité termijnen, enkel/niet-enkel advies, bindend/niet-bindend advies, afname navelstrengbloed, eicelstimulatie, verschil richtlijn en verordering, wat met afname materiaal van overledene,..


Examenvragen '13 -'14

ETHIEK:

 • Argumenten om onderzoeksresultaten openbaar te maken of niet.

RECHT:

 • primaire en secundaire voorwaarden van de wet ivm menselijk lichaamsmateriaal bij een meerderjarige, bekwame, levende donor.


Examenvragen '14-'15

(eerste keer schriftelijk examen)

ETHIEK

 • Geeft en bespreek de argumenten voor het al dan niet terugkoppelen van onderzoeksresultaten
 • Bespreek 2 ethische kwesties inzake kinderen en biobanken

RECHT

 • Experimentenwet: Is er altijd toestemming nodig van proefpersoon/vertegenwoordiger bij het uitvoeren van experiment op de menselijk persoon? En bespreek onder welke vorm deze toestemming gegeven moet worden
 • Bespreek de wettelijke voorwaarden waaraan voldaan moeten worden bij secundair onderzoek na wegneming van menselijk lichamelijk weefsel bij een meerderjarige, bekwame, levende persoon.


Examenvragen '17-'18

Ethiek

 • Individuele onderzoeksresultaten worden standaard niet teruggekoppeld, tenzij in levensreddende situaties. Geef argumenten voor dit beleid en leg ze omvattend uit.


Recht

 • Verduidelijk de rol en het belang van ethische comités bij het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Becommentarieer, en geef waar mogelijk ondersteunende wetteksten.