Inleiding tot de journalistiek (S0F39A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Voor het OPO 'Inleiding tot de journalistiek' bestaat een numerus clausus. Je kan niet rechtstreeks registreren voor het OPO in je ISP; inschrijven kan enkel via deze inschrijvingstoepassing: https://soc.kuleuven.be/inschrijven.

Bij het voltooien van dit opleidingsonderdeel kan de student:

  • de voornaamste inzichten uit de communicatiewetenschap toepassen op de hedendaagse, westerse journalistiek;
  • de huidige journalistieke praktijk koppelen aan bredere maatschappelijke ontwikkelingen, niet in het minst de digitale revolutie met daarbij de komst van sociale media;
  • deontologische vraagstukken uit de hedendaagse, westerse journalistieke praktijk kritisch benaderen vanuit bovenstaande inzichten;
  • een radiouitzending ontwikkelen, waarbij het volledige nieuwsgarings- en nieuwsproductieproces wordt doorlopen.

Deze doelstellingen worden bij de start van de colleges aan de studenten gecommuniceerd.

Examenvorm

Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode

Evaluatievorm : Verslag, Procesevaluatie

Vraagvormen : Open vragen

Leermateriaal : Geen

De theorie wordt beoordeeld aan de hand van een schriftelijk examen met open vragen waarbij, naast het omschrijven van een aantal begrippen uit de artikelenbundel en de gastcolleges, de studenten inzichten uit de wetenschappelijke artikelen en uit de gastcolleges met elkaar in verband moeten brengen. Dit examen wordt voorafgaand aan de reguliere examenperiode georganiseerd. Het resultaat bedraagt 50% van het eindtotaal. De praktijk wordt beoordeeld aan de hand van een praktijkexamen (live radiouitzending in groep, mede beoordeeld door een professionele jury), procesevaluatie van de pre-productiefase (o.m. het halen van deadlines) en een schriftelijk verslag waarin per ‘redactie’ het hele proces wordt gedocumenteerd en geëvalueerd. Het resultaat bedraagt 50% van het eindtotaal. Indien de student niet deelneemt aan één van de deelevaluaties wordt de beoordeling van de niet afgelegde deelevaluatie meegeteld als een 0-score.

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Inleiding tot de journalistiek (S0F39A)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Sjabloon:Inleiding tot de journalistiek (S0F39A)/examenvragen