Klinisch wetenschappelijke voorbereiding op de masterpaper (E0C56A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

De studenten kunnen:

-een concrete vraagstelling bij een onderzoek formuleren.

-relevante literatuur zoeken, analyseren en interpreteren om zo tot een synthese hiervan te komen.

-de meest geschikte methode en tools voor een data-analyse probleem kiezen en gebruiken.

-technieken in statistiek toepassen om klinische data efficiënt te bekomen, te beheren, te verwerken, te integreren, en uiteindelijk te gebruiken om wetenschappelijke hypotheses te formuleren.

-de aangeleerde statistische technieken uitvoeren met gebruik van één of meerdere softwarepakketten (bv Statistica, SPSS, R,...), de resultaten interpreteren en hierover rapporteren.

-door literatuur op een kritische wijze te benaderen komen tot uiteindelijke antwoorden op de vraagstelling en eventuele openstaande onderzoeksvragen herkennen.

-op een correcte manier citeren en een bibliografie opmaken volgens een bepaalde bibliografische stijl (bv Vancouver)

-de principes van het vermijden van plagiaat respecteren

Examenvorm

Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode

Evaluatievorm : Paper/Werkstuk

Om te slagen op dit OPO moet de student:

voldoen aan de vastgestelde procedure en deadlines voor wat betreft de keuze en indiening van onderwerp zoals vermeld op Toledo. een (online) opdracht vervolledigen volgens de richtlijnen op Toledo en hierop een voldoende score behalen Dit opleidingsonderdeel wordt geëvalueerd aan de hand van een pass/fail beoordeling.

Tips

(Klik hier om tips toe te voegen.) Sjabloon:Klinisch wetenschappelijke voorbereiding op de masterpaper (E0C56A)/tips


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)


Sjabloon:Klinisch wetenschappelijke voorbereiding op de masterpaper (E0C56A)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.) Sjabloon:Klinisch wetenschappelijke voorbereiding op de masterpaper (E0C56A)/examenvragen