Laboratory Animal Science (E05E6A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Laboratory Animal Science is a multidisciplinary field that contributes to the quality of research and especially to the wellbeing of the laboratory animals.By expanding the knowledge of different aspects of laboratory animals (housing, caretaking, genetic and microbial quality control, anesthesia and analgesia, feeding, experimental techniques ...), laboratory animal science contributes to the reliability and reproducibility of the results of animal experiments and to the life quality of laboratory animals that are used for research. It will also teach you how to deal with these animals in a responsible manner.


Examenvorm

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding. 5 vragen en extra kleine vragen bij de mondelinge verdediging.

A minimum of 60 minutes is provided for written preparation of the exam. During the oral examination the answers to the questions are reviewed and the student will receive another 3 to 4 questions about topics that were not addressed in the 5 previous questions.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

 • Samenvatting Laboratory Animal Science (dit is een 'cursusje' gemaakt a.h.v. de online Engelse Toledo Course, maar ik zag dat de examenvragen overeen kwamen, dus ik denk dat de online cursus en jullie OPO dezelfde inhoud hebben; wat in dit bestand staat is vaak te uitgebreid denk ik zelf, gezien het bijna alles bevat wat in de slides voorkomt, ook de voorbeelden)


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)


Examenvragen 2017 - 2018

Examenvragen - labratory animal science - 2017 - 2018


Examenvragen 2016 - 2017

File:Examenvragen LAS '16-'17.docx

Laboratory Animal Science 2016


Examenvragen 2015 - 2016


12/01 AM:


1. Begrippen:

 • Whitten effect
 • Zoönose (+voorbeeld)
 • Co-isogene stam
 • Isolator

2. Wat is het effect van stress op een dier?

3. Wat zijn mogelijke bronnen van infecties? Hoe kan je infecties voorkomen?

4. Bespreek gasanesthesie.

5. Welke 3 R's zijn er? Geef van elk één voorbeeld.

Bijvragen: Wat bedoelt men met 'Humane Methods'? (Tijdens vraag 3 vroeg ze ook nog aan wat Sentinel dier moet voldoen, omdat ik dat er bij geschreven had dus geen aparte bijvraag)


12/01 PM:


1. Geef de definitie van een proefdier en een dierproef

2. Wat is een congene stam?

3. Wat is het effect van de temperatuur en de vochtigheid op de dieren?

4. Hoe wordt gezondheidsscreening gedaan bij de proefdieren en waarom is dit belangrijk?

5. Bespreek kooiverrijking

Bijvragen: geef een voorbeeld van een zoönose, hoe zie je of een dier goed verdoofd is?, welke 3 R's zijn er?


19/01 PM:


1. Leg uit:

 • Gaveren
 • F1 hybride
 • Zoonose
 • IVC

2. Geef de definitie van proefdier en dierproef

3. Bespreek lokale anesthesie

4. Hoe kunnen allergien vermeden worden?

5. Bespreek SPF

Bijvragen: Geef de 3 R'en, Hoe kan een computer hiervoor gebruikt worden (replacement)?


20/01 AM:


1. Definitie proefdier en dierproef

2. Gezondheidsscreening en quarantaine: wat is het nut hiervan? Hoe praktisch in zijn werk?

3. Geur en ventilatie: effect hiervan op proefdieren, wat zijn gevolgen als het verkeerd loopt?

4. Bespreek outbred strain.

5. Bespreek alfa-adrenerge agonisten

Bijvragen: Wat zijn humane eindpunten? Hoe kan je zien aan een dier dat hij stress heeft? Zoönose? Danio rerio: welk dier en waarom nuttig?


20/01 PM:


1. Leg uit:

 • Bruce effect
 • Animal welfare body
 • Zoonose+voorbeeld
 • isolator

2. Bespreek analgetica

3. Mogelijke bronnen van infecties, en hoe kan je dat verhelpen?

4. Inbred strain

5. Hoe kan je bloedingen stoppen bij een operatie en wat is goede post operatieve zorg?

Bijvragen: Wat is zoocentrisme? Hoe kunnen dieren reageren op stress? Hoe kan je allergie vermijden of verminderen?


22/01 AM:


1. Bespreek:

 • antropocentrisme
 • F1-hybride
 • filtertopkooi
 • zoonose

2. SPF-faciliteit

3. Lokale anaesthesie

4. Hoe allergien vermijden?

5. definitie proefdier en dierproef

Bijvragen: humane methods en post-operatieve zorgen


2/01 PM:


1. Leg uit:

 • coprofagie
 • bruce-effect
 • orbitaalpunctie
 • harderse klier

2. bespreek naturlijke voeders

3. F1-hybride bespreken

4. bespreek lokale anestesie

5.er is daling in de kweek, hoe ga je onderzoeken wat de oorzaak is

Bijvragen: bespreek xenopus, geef 2 manieren om dieren te merken

Examenvragen 2014 - 2015

Examenvragen LAS januari 2014

Examenvragen 2012 - 2013 14/10 AM


1. Leg uit:

 • Hardiaanse klier
 • Coprofagie
 • Orbitaalpunctie
 • Bruce-effect

3. Bespreek F1-stammen2. Bespreek locale anesthesie


4. Bespreek natuurlijke voeders

5. Casus: In één lokaal zijn er kweekproblemen. Wat kan er aan de hand zijn? Hoe kun je dit achterhalen?

Mondelinge bijvragen:

Huisvestiging van Danio Rerio

Hoe kun je weten of anesthesie diep genoeg is?

Welke soorten contaminatie mogelijk bij natuurlijke voeders?


14/10 PM


1. Welke factoren beïnvloeden de nutriënten die een dier nodig heeft?

2. Wat is premedicatie en sedatie? Bespreek de eigenschappen.

3. Welke formaliteiten moeten eerst worden vervuld vooraleer men dierproeven mag uitvoeren

4. Wat is belang van geluid en licht in huisvesting van de dieren?

5. Hoe kunnen bloedingen worden vermeden bij het uitvoeren van een chirurgische ingreep? Hoe geef je goede postoperatieve zorgen?

Bijvragen: Hoe noemt men het fenomeen dat dieren iets anders eten dan hun voedsel? Hoe voert met een gavage praktisch uit? Wat zijn humane eindpunten? Welke maatregel tegen licht onderneem je tijdens een operatie? Hoe kan je zien dat een dier stress heeft?


15/01


1. bespreek effect van omgeving en experiment op voeding.

2. welke formaliteiten moeten ingevuld worden voor men aan dierenproeven mag beginnen?

3. bespreek eigenschappen van hypnotische stoffen en alfa-adrenerge stoffen.

4. bespreek SPF faciliteit

5. hoe kan men bloedingen vermijden bij operatie en wat zijn goede postoperatieve zorgen?


16/01 AM


1. Welke factoren beïnvloeden de nutriënten die een dier nodig heeft?

2. Wat is premedicatie en sedatie? Bespreek de eigenschappen.

3. Welke formaliteiten moeten eerst worden vervuld vooraleer men dierproeven mag uitvoeren

4. Wat is belang van geluid en licht in huisvesting van de dieren?

5. Hoe kunnen bloedingen worden vermeden bij het uitvoeren van een chirurgische ingreep? Hoe geef je goede postoperatieve zorgen?

Bijvragen: Wat kan men doen om iets met een slechte smaak toe te dienen? Welke maatregel tegen licht onderneem je tijdens een operatie?


22/01 AM


1. Bespreek: antropocentrisme, congene stam, hardiaanse klier

2. Bespreek locale anesthesie.

3. Bespreek SPF faciliteit.

4. Bespreek natuurlijke voeders.

5. Bespreek hoe men allergenen kan vermijden.

Bijvragen: huisvestiging konijn, voorwaarden om een sentinel muis te zijn, wat bedoelen we met post operatieve zorg


22/01 AM


1. Bespreek: bruce effect, congene stam, antropocentrisme, IVC

2. effect van stress op gedrag?

3. A2 faciliteit?

4. dissociatieve en alfa adrenerge anesthesie.

5. Hoe allergien vermijden?

bijvragen:welke kooi in A2 faciliteit (IVC), effect van nutrient op voedselopname


30/01 PM


1. leg uit: zoocentrisme, IVC, humane eindpunten,

2. Wat zijn de kenmerken van Hypnotische medicatie?

3. Welke documenten heb je nodig om dierenproeven te mogen uitvoeren.

4. Hoe ga je praktisch te werk om de gezondheidstoestand van een dier te evalueren? Wat is hier het nut van?

5. Welke omgevingsfactoren kunnen een invloed hebben op het dier? Bespreek er 2 in detail.

Bijvragen: Hoe kan je bloedingen beperken bij chirurgie? Wat is een sentinel en hoe wordt die gebruikt? Wat zijn de eisen voor het personeel (opleiding)


Examenvragen voor 2012


Examenvragen_LAS


Examenvragen 2013-2014 Proefdierkunde - Prof. A. Zwijsen (KULAK)

1) Begrippen: zoönose, nude mouse, procociale muis, SPF, outbred stam (voor-en nadeel)


2) Pre-, per- en postoperatieve behandeling bij proefdierenoperaties uitleggen


3) Hygiënische prophylaxis uitleggen en twee voorbeelden hiervan geven (+uitleg)


4) Wat zijn uitwendige tekenen van stress bij dieren? Schrijf ook bij over welk species het gaat. Hoe kan je zien als analgetica effect hebben? En bij welke van de R’s hoort analgetica + waarom.


5) Hoe kunnen dieren ziektes krijgen? En dan ook uitleggen wat da je zou doen als je bij bepaalde dieren problemen zou zijn met kweek.