Medisch Spaans (E0S01A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

De algemene doelstelling van dit opleidingsonderdeel is om je als arts 'in spe' van de nodige talige instrumenten te voorzien voor een succesrijke ziekenhuisstage in een Spaanssprekende omgeving in Spanje en –vooral – Zuid-Amerika, en in het bijzonder m.b.t. (a) verloskunde en gynaecologie en (b) pediatrie. Vertaald in concrete doelstellingen, streven we ernaar om je als kandidaat-stagiair het volgende profiel mee te geven:

  • minimale algemene taalvaardigheid Spaans om te functioneren in een algemene Spaanstalige leef- en werkomgeving
  • gespecialiseerde spreek- en luistervaardigheid voor anamnese in de betrokken deelgebieden
  • gespecialiseerde schrijf- en leesvaardigheid voor schematische rapportering in de betrokken deelgebieden
  • passieve kennis van de verschillende Latijns-Amerikaanse basisvarianten uitspraak, woordenschat en grammatica van de verschillende stagegebieden in vergelijking met het Castiliaans.
  • vaardigheden, attitudes & kennis van instrumenten om zelfstandig en in interactie met de stageomgeving de algemene en gespecialiseerde kennis van de Spaanstalige ziekenhuiswereld verder uit te diepen.


Examenvorm

  • Schriftelijk/ Mondeling met schriftelijke voorbereiding
  • Examen buiten normale examenperiodes
  • Evaluatie onder vorm van Gesloten boek, Presentatie, Oefening met beoordeling, Medewerking tijdens contactmomenten, Portfolio

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Sjabloon:Medisch Spaans (E0S01A)/examenvragen