Medische Biotechnologie: genetische manipulatie bij proefdieren en gentherapie (E05E2A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Tijdens dit opleidingsonderdeel zul je inzicht krijgen in de mogelijkheden van rDNA-, genmanipulatie- en gentransfertechnologie in het biomedisch onderzoek en in de biomedische toepassingen. We zullen de verschillende procedures en hun onderliggende mechanismen behandelen en deze illustreren met voorbeelden uit studies uitgevoerd aan onze faculteit of uit de literatuur. Waar nodig frissen we de gebruikte basistechnieken moleculaire biologie op (cf. cursus 2de Bac. "Moleculaire Genetica" en cursus 3de Bac. "Methoden in Biomedisch Onderzoek").


Examenvorm

Mondeling met schriftelijke voorbereiding. Over de leerstof van beide docenten wordt geëxamineerd op hetzelfde examenmoment. Beide delen leerstof wegen even zwaar. Er worden verschillende vragen gesteld gespreid over de leerstof. De studenten kunnen de antwoorden schriftelijk voorbereiden, en daarna mondeling toelichten en bediscussiëren met de betreffende docent.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

File:Medische Biotechnologie 2016.docx

Examenvragen '16-'17


Dewerchin

Leg van volgende technieken uit of ze overerfbaar zijn of niet:

knock out en knock in, RNAi, morfolino knockdown, locked nucleic acid, gene trapping, miRNA, nuclear transfer.

Hoe zou je conditionele manipulaties uitvoeren, conditioneel in (i) tijd en in (ii) plaats?


Roebroek

Wat zijn de verschillende technieken in de behandeling van Dystrofine musculaire dystrofie om meer expressie van dystrofine te bekomen?

Verklaar volgende begrippen en licht kort toe:

TAR decoy, ribozyme, prodrug therapie, symmetrische en asymmetrische celdeling


Examenvragen '13 - 14'

Roebroek

 1. Wat zijn vier belangrijke verschillen tussen de adeno-geassocieerde virale vector en de retrovirale vector. Licht toe.
 2. Verklaar volgende termen:
  • RRE decoy
  • MSC
  • polyplex
  • prodrug therapie
  • oncolytisch virus
  • humaan artificeel chromosoom


Dewerchin

 1. Bespreek het baculovirus-insect expressie systeem.
 2. Bespreek of de volgende technieken al dan niet tot een overerfbare wijziging kan leiden:
  • RNA interference
  • zygoot injectie
  • nuclear transfer
  • antisense mRNA
  • morfolino's
  • locked nucleic acids
  • knock-in en knock-out
  • transgen overexpressie
  • zinc finger nucleases en TALENs
  • Virale vectoren

Examenvragen '14 - 15'

Prof. Roebroek

 1. Wat zijn vier belangrijke verschillen tussen de adeno-geassocieerde virale vector en de retrovirale vector. Licht toe.
 2. Verklaar volgende termen:
  • RRE decoy
  • MSC
  • polyplex
  • prodrug therapie
  • oncolytisch virus
  • humaan artificeel chromosoom

Prof. Dewerchin

 1. Technieken die leiden tot permanente genetische wijziging in embryonale stamcellen
 2. Technieken om genetische diagnoses te stellen