Menselijk bewegingsstelsel (E06Y5B)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Aan het einde van dit opleidingsonderdeel heeft de student de basiskennis verworven omtrent de theoretische, klinische en therapeutische aspecten van de voornaamste orthopedische en traumatologische aandoeningen. Hij beheerst de belangrijkste theoretische elementen omtrent pathofysiologie, demografie, anamnestische evenals klinisch relevante aspecten van de verschillende orthopedische en traumatologische ziektebeelden. Bovendien heeft hij het noodzakelijke inzicht verworven in de verschillende elementen van de technische diagnostiek en differentiële diagnostiek. Tevens beschikt hij over de nodige basiskennis die vereist is om toegepaste kennis in de kliniek toe te passen in de praktische stage

 • 6sp: Menselijk bewegingsstelsel: orthopedie en traumatologie (Degreef Ilse | Molenaers Guy | Nijs Stefaan | Sciot Raphael | Vanderschueren Geert)

- algemene aspecten van de orthopedie en traumatologie - fractuurheling - polytraumazorg - wervelkolomaandoeningen - aandoeningen van het bovenste lidmaat - aandoeningen van het onderste lidmaat - pediatrische orthopedische aandoeningen - infectueuze pathologie van het musculoskeletaal apparaat - tumoren van het musculoskeletaal apparaat - algemeen traumatologische aspecten - musculoskeletale radiologie

 • 1sp: Semiologie orthopedie en traumatologie (practicum)

Volgende onderwerpen komen aan bod in dit opleidingsonderdeel: • inleiding menselijk bewegingsstelsel, • acute pathologie, • traumageïnduceerde pathologie, • wekedelenpathologie, • aandoeningen van de perifere gewrichten, • axiale pathologie, • musculosceletale aandoeningen bij kinderen.


Examenvorm

Type : Examen tijdens de examenperiode Evaluatievorm : Schriftelijk Vraagvormen : Meerkeuzevragen Leermateriaal : Geen

Een meerkeuzevraag examen met giscorrectie waarbij zowel de orthopedie, traumatologie als musculoskelale radiologie aan bod komt. Het klinisch onderzoek van het menselijk bewegingsstelsel zoals gezien binnen de semiologie orthopedie en traumatologie zal getoetst worden in de stationsproef aan het eind van de 3e bachelorfase (zie ECTS-fiche 'vaardigheden en communicatie 3'). De weging is informeel (dit staat niet in de ECTS-fiche en mag de prof van afwijken) als volgt verdeeld: 10 % radiologie, 45 % ortho (+anapatho), 45% traumato, semiologie 'ingesloten'.

Tips

(Klik hier om tips toe te voegen.)


- Het examen bestaat uit veel vragen op weinig tijd, werk op het examen dus zeker door. Bekijk de vragen op wikimedica op voorhand.

- De lessen van professor De Greef gaan heel snel. Ze heeft wel een goede cursus. Hier en daar staat er in de slides een test/behandeling die niet in de cursus staat. Deze zijn ook te kennen. Hiervoor zijn notities wel handig.

- Relatieve/absolute stabiliteit is zeer belangrijk bij professor Nijs. Hier kwamen in 15-16 veel vragen over terug

- In 15-16 was er geen specifieke vraag van kinderorthopedie, noch van professor Sciot.

- Bij professor Degreef moet je de namen van tests en ziektes goed kennen.

- Dure handboeken kopen is niet nodig voor dit vak. Met de acco cursus van professor De Greef en de slides (of eventueel de online cursus op Toledo nog extra) van professor Nijs heb je voldoende leermateriaal.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

SAMENVATTING traumatologie

Samenvattingen 2015:

Cursus_Reumatologie

Cursus_revalidatie

Cursus_orthopedie

Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

File:opgeloste examenvragen wiki beweging 2014-2015.docx File:opgeloste examenvragen wiki beweging 2015-2016.docx File:EXAMENVRAGENORTHOPEDIE2016-2017.docx

Examen 2018 / 2019

Examen 2017 / 2018

Orthopedie

Casus: Rugby speler wordt aangevallen op het veld tijdens zijn sport. Hij stond met gestrekte benen en de tegenspeler pakte zijn linkerbeen vast ( trok zijn been naar lateraal? ) Hij heeft pijn aan de mediale kant van zijn knie en deze is licht gezwollen. Hij moest zijn wedstrijd staken en komt naar jou.

Vraag1: Wat is er gebeurd?

a)	Varus stress
b)	Valgus stress 
c)	Interne rotatie
d)	...


Vraag 2: Wat voor een letsel?

a)	Voorste kruisband letsel
b)	Mediaal collateraal ligament letsel ← (?)
c)	Achterste kruisband letsel
d)	Lateraal collateraal ligament letsel

Vraag 3: Aspiratie geeft bloed met vetdruppels wat is er aan de hand?

a)	Fractuur tibiaplateau
b)	Mediale meniscus ruptuur
c)	Vetembolie

Vraag 4: Wat is de voornaamste klacht van mediale meniscus scheur?

a. Pijn

Vraag 5: Wat is de voornaamste klacht bij voorste kruisband letsel?

Casus: Jonge vrouw met pijn in heupgewricht Waar heeft ze pijn?

-	lies, uitstralend naar de dij
-	….

Casus: chirurg die lang op zijn voeten heeft gestaan en het weekend ervoor een marathon heeft gelopen. Waar gaat hij last hebben als we spreken van een March fractuur?

-	talus
-	ergens op tibia
-	metatarsalen
-	calcaneus

Hoe behandelen we dit?

-	immobilisatie
-	relaxatietherapie moet overwogen worden
-	operatie?

Wat is een ontsteking van het nagelbed?

-	paronychium
-	panaritium
-	Hypotoon anaal kanaal


Hoe wordt een hypertrofie van de nagel genoemd?

●	Onychogryphosis
●	

Casus: oudere vrouw in goede gezondheid klaagt van stijver wordende vingers die ‘s nachts pijn doen vraag1: brachialgia paresthetica nocturna (= Carpaal tunnelsyndroom, n. medianuslijden) , wat is positief?

-	drophand
-	flexie van elleboog
-	Phalen test.
-	Hand of benediction

Vraag 2 hoe behandel je dit?

-	nachtelijke spalk.
-	gipsimmobilisatie
-	?

vraag 3: als ze positief schouder teken heeft wat is dan meest waarschijnlijk?

-	omartrose
-	rizartrose
-	rotator cuff scheur 

snapping hip: wat is oorzaak

-	iliotibeale band over trochanter
-	…

Casus: man valt op hand, initieel geen breuk te zien maar blijft last hebben en komt terug vraag: positief watson teken, wat heeft hij?

-	scapho-lunair ligament is gescheurd

Wat kan het gevolg zijn als we een scaphoid fractuur gemist hebben?

-	SNAC
-	SLAC
-	ziekte van Kienbock
-	Ziekte van Preiser

Casus: Een man met acute lage rugpijn. Hij heeft een verminderde kniepeesreflex aan één zijde

●	We moeten opereren
●	mogelijk radiculopathie teken
●	

Een positieve Lasègue test

●	Subjectieve ingesteldheid van de patiënt
●	Kan wijzen op radiculopathie
●	Wijst op cauda equina syndroom
●	Is een reden om het teken van Bragard niet meer na te gaan.

Bij compressie van L4 verwachten we

●	Pijn die uitstraalt over de dijachtervlakte, naar de anterolaterale zijde van het onderbeen, de mediale boord van de voet en de grote teen.
●	Pijn over de dijachtervlakte naar de kuit, de buitenzijde van de voet en de kleine teen.
●	Een verminderde Achillespees-reflex
●	Een verminderde quadricepspees-reflex


Casus Wat is positief bij anterieure schouderluxatie?

●	Sulcus teken
●	Apprehensie bij abductie-exorotatie
●	Apprehensie bij adductie-endorotatie

Wat houdt de Bankart operatie in om dit te behandelen?

●	Conservatief
●	Botgreffe anterieur op collum scapulae aanbrengen
●	Schouderstructuren aanspannen
●	RC herstellen                                                          
●	biceps pees insertie hechten


Casus

wat is positief bij multidirectionele schouderinstabiliteit?

-	sulcus teken

Iets met TFCC letsel, wat is hierover juist?

-	kan veroorzaakt worden door een verkorte ulna
-	geeft een negatieve Whipple test 
-	hij heeft pijn bij draaibewegingen
-	pijn bij polsextensie

Wat klopt bij hallux valgus?

-	varus vd MT1
-	valgus vd MT1
-	mediale verschuiving van de korte/lange flexor/extensor 

speerwerper heeft pijn, waar?

-	anterieur mediaal collateraal ligament
-	...

Welke test voor n.ulnaris?

-	Froment test
-	Phalen test
-	Milking test

Hoe zie je best een necrose?

-	Rx
-	MRI 
-	…

(Weet casus niet meer)

1.	Wat wordt er vastgezet bij een triple artrodese?
a.	Talus - calcaneus - naviculare - cuboideum
b.	Talus - calcaneus - naviculare
c.	Talus - calcaneus - cuboideum
d.	…

Casus over jongen van 3j met plotse pijn en niet meer kunnen stappen 1. Hematogene osteomyelitis komt in 80% van de gevallen door

a.	Stafylococcus aureus
b.	Streptococcus 

2. AB volstaat, geen nood aan chirurgie wnr detectie binnen

a.	nooit
b.	2 dagen
c.	7 dagen

3. criterium van Kocher (aantal gegeven wat hoort hier nog bij)?

a.	zwelling
b.	hoge temperatuur (>38,5)

4. abces van brodie

a.	is steriel
b.	wordt meestal niet gemist
c.	moet gedraineerd worden

5. aspiratie voor septische artritis?

a.	glucose gestegen
b.	glucose gedaald
c.	glucose geen goede indicator

casus over man met rugpijn

1. wanneer doe je rx?

a.	wnr hij zijn werk niet hervat
b.	bij gewichtsverlies 

2. test van Bragard

a.	is wnr de persoon achteruitvalt terwijl je been opheft
b.	is toenemende pijn bij dorsiflexie van voet
c.	is wnr je punt neemt op de rug op 10cm en kijkt of dit verlengt bij buigen

3. L5 probleem

a.	quadricepsreflex weg
b.	achillespeesreflex weg
c.	dropvoet

4. neurogene claudicatio: wat is juist

a.	fietsen is moeilijker dan lopen
b.	trappen op is moeilijker dan lopen
c.	na 50m stoppen om te rusten 
d.	na 50m stoppen om voorover te buigen en dit doet de pijn weggaan


acute RC scheur wat klopt?

a.	evolueert steeds tot RC artropathie indien niet behandeld

RC calcifiërende tendinopathie wat doe je om pijn te verlichten op dit moment

a.	tonificatie
b.	inspuiting bursa subacromialis
c.	Behandeling met ESWT

iets over spondylolisthese wat er klopt?

a.	komt steeds voor na herhaald trauma 
b.	komt voor na isthmus ..
c.	kan voorkomen na discus slijtage? 

infraspinatus intact zijn onderzoeken?

a.	passieve abductie 
b.	actieve abductie
c.	passieve exorotatie
d.	actieve exorotatie

impingement uitlokken?

a.	endorotatie + anteversie

man met diabetes en schouderprobleem wat is dit wss?

a.	frozen shoulder

ziekte van depuytren knobbels in?

a.	m palmaris longus
b.	fascia palmaris

wnr opereren?

a.	niet
b.	wnr contractuur ontstaat
c.	voor contractuur ontstaat

welke spieren nog bij overkruising paratenonitis (polsextensoren gegeven)

a.	extensor pollicis brevis en abductor pollicis longus
b.	extensor pollicis longus en abductor pollicis longus
c.	extensor pollicis longus en abductor pollicis brevis

vinger die blijft haken na flexie extensie

a.	A0 pulley
b.	A1 pulley
c.	A2 pulley
d.	A3 pulley

onderzoek bij man eindkootje hangt af

a.	verlamming flexor
b.	bouttoniere vinger
c.	mallet vinger

LRTI bij rizartrose wegnemen van?

a.	os capitatum
b.	os trapezium
c.	os trapezoideum

avasculaire necrose kan door

a.	alcohol

heupartrose verminderde?

a.	extensie en flexie
b.	abductie en endorotatie

chondromalacia patellae kan door

a.	subluxatie
b.	tilting
c.	subluxatie en tilting
d.	geen van deze

oplossing = tonificatie van?

a.	vastus lateralis
b.	vastus medialis

Q angle is hoek tussen

a.	patellapees en mechanische femur as
b.	patellapees en anatomische femur as

mogelijke behandeling is

a.	transpositie tuberositas tibiae

inzakken voet (progressieve pes planus door)

a.	tibialis ant
b.	tibialis post

vrouw met pijn achteraan op enkel meest waarschijnlijke oorzaak?

a.	hielspoor
b.	exostose van haglund
c.	ruptuur achillespees

Welk effect heeft parenterale voeding op ICU bij de heling van een (open?) fractuur

a.	geen effect
b.	tragere heling
c.	osteoporose door disuse maakt vastzetten van het metaal moeilijker

Wat is een Monteggiafractuur

a.	fractuur proximale radius, luxatie ulna
b.	fractuur distale radius, luxatie ulna
c.	fractuur ulna, luxatie proximale radius
d.	fractuur ulna, luxatie distale radius

Behandeling na acute scheur van rotator cuff

a.	Rust
b.	Kinesitherapie
c.	Operatie
d.	Infiltratie

Wat is de grootste doodsoorzaak TIJDENS het plaatsen van een heupprothese

a.	allergische reactie
b.	bloeding
c.	longembool
d.	vetembool

Hoe behandelen we eerst de problemen ten gevolge van een hielspoor

a.	Chirurgie
b.	Speciale steunzolen
c.	Infiltratie

Wat is een indicatie om chirurgisch in te grijpen na polsbreuk

a.	functieverlies door pijn
b.	verbinding met gewricht door scheur ligamenten
c.	5° hoek tussen scaphoid en lunatum
d.	2 mm brede opening tussen scaphoid en lunatum

Wat is de behandeling van een polscyste

a.	infiltratie
b.	chirurgie 

Wat is een symptoom van een klompvoet

a.	equinus van de voet
b.	hypertrofie kuitspieren
c.	valgus hiel

Wanneer kunnen we spreken van chronische rugklachten

a.	na 3 maanden 

Waarop duidt een gestoord scapulair ritme:

a.	frozen shoulder

Wat is naast niet willen steunen, WBC meer dan 12000 en sedimentatie van meer dan 40 een deel van de kocher criteria

a.	koorts meer dan 38,5°C
b.	Roodheid
c.	Zwelling

Welke RC spier doet abductie

a.	supraspinatus

Wat is de hoofdfunctie van de biceps

a.	supinatie

Wat is gestoord bij een platvoet

a.	de mediale longitudinale voetboog
b.	de laterale longitudinale voetboog
c.	de transversale voetboog


Traumatologie

4 van 5 foto’s van Rx Thorax met telkens de antwoord mogelijkheden:

●	Haemothorax
●	Pneumothorax
●	Aortadissectie
●	Diafragmascheur

5e Rx thorax van een pneumothorax Wat ga je ondernemen met het zien van dit beeld?

●	Thorax draineren
●	CT scan nemen 
●	… 
●	… 

Na het draineren van de thorax begint de patiënt zijn gezicht ineens op te zwellen en het luchtlek blijft aanhouden. Wat heeft zich nu voorgedaan?

●	Anafylactische shock door IV vloeistof
●	Septische shock
●	Tracheascheur
●	Slokdarmscheur

Wat is geen teken van een aortadissectie?

-	linker pneumothorax
-	breed mediastinum 
-	...

Casus: Een oude man/vrouw valt met gestrekte arm op de grond. Last van ademen, bij klinisch onderzoek voel je een lege ruimte op de plek waar normaal de overgang is van de clavicula naar het borstbeen.


vraag: wat kan haar kortademigheid verklaren?

-	posterieure sternoclaviculaire luxatie
-	anterieure sternoclaviculaire luxatie
-	proximale humerus fractuur
-	Mid-claviculaire fractuur


Casus: Man botst met zijn auto tegen een boom en wordt geplet tussen zijn stoel en het stuur. Zijn borstkas lijkt ingedeukt te zijn.

was de casus die voorafging aan de Rx foto’s van haemothorax, pneumothorax, ao dissectie etc

Casus: Vrouw valt van hoogte, pijn aan linker hypochonder, tip van schouder, moeite met ademen,... vraag: wat is meest levensbedreigende trauma dat deze pijn kan veroorzaken?

-	ribfractuur
-	miltscheur
-	longcontusie

casus: Messteek en deel van het omentum komt eruit, parameters gegeven vraag: Wat doe je?

-	laparotomie (juist indien patient niet stabiel?)
-	onder LA wonde bekijken en zien of de fascia geraakt is (fout want fascia is doorboord)
-	wonde sluiten en patiënt naar huis laten gaan (fout → abdominaal compartimentssyndroom)
-	wonde nooit sluiten (juist indien patient stabiel?)

vraag 2: wat als de wonde is ontstaan door een schotwonde in het abdomen?

-	laparotomie 
-	onder LA wonde bekijken en zien of de fascia geraakt is
-	wonde sluiten en patiënt naar huis laten gaan
-	wonde nooit sluiten

Tot waar kan het abdomen zich uitstrekken na messteek?

-Proc xiphoideus
-Tepelhoogte
-
-

casus: 10uur oude snede met mes dat gebruikt wordt voor paardenhoeven vraag 1: als snede in bovenbeen, hoe hechten?

-	primair 
-	niet
-	vertraagd primair
-	secundair

Vraag1,5: van het zelfde laken een broek in de voetrug (niet) vraag 2: zelfde over bovenbeen maar 3 uur oude snede (primair) vraag 3: zelfde maar in gezicht (primair) vraag 4: Wat als gemaakt met proper mes maar te veel spanning? (secundair)

Gebroken schouderblad en clavicula, breuk loopt door in glenoid, hoe behandelen? Hoort dit niet bij de casus op gestrekte arm? Kan kloppen

-	enkel clavicula operatief
-	enkel scapula operatief namelijk relatief stabiel
-	scapula en clavicula stabiliseren met operatie 

Breuk distaal humerus, hoe behandelen?

-	totale elleboog prothese
-	absoluut stabiele fixatie
-	?

Breuk clavicula in meerdere delen, hoe behandelen?

-	plaat en schroef osteosynthese
-	nagel?
-	???

breuk fibula proximaal van syndesmose, hoe behandelen?

-	absolute stabiliteit Psos 
-	absolute stabiliteit psos en syndesmoseschroef deze
-	relatieve stabiliteit

Casus: jongen zijn bovenbeen ligt in een hoek van 45°, er is een ‘punctiforme’ wonde waar bloed uitkomt// gebroken femur, kleine wonde (weet niet meer hoe het er stond maar kwam neer op wonde gemaakt door bot zelf) vraag: Gustillo classificatie?

-	1
-	2
-	3a
-	3b

vraag: Hoe behandelen?

-	IM nageling
-	…

Patiënt wordt kortademig, petechiën, nog pulsaties aanwezig,... wat is oorzaak?

-	longembool
-	vetembolie syndroom
-	infectie
-	compartimentsyndroom
-	

casus: Gevallen vrouw, been voelen kraken en ligt in hoek, wonde op dijbeen waar bloed uit loopt, parameters gegeven vraag: Geschatte bloedverlies?

-	750-1500
-	…

Hoe behandelen?

-	externe fixatie
-	IM nageling
-	...

____ Wat is geen zekerheidsteken voor een breuk?

-	verlies van functionaliteit 
-	crepitaties
-	abnormale stand 

Een persoon heeft een tibiafractuur proximaal en ter hoogte vd syndesmose, wanneer gebruik je ostheosynthese?

-	altijd
-	nooit
-	als vork 1 mm verbreed is
-	als vork 2 mm verbreed is 

Zelfde vraag maar bij een tibiafractuur distaal van de syndesmose

-	nooit

Wanneer vraag je naar een Rx?

-	pijn post van de laterale maleolus
-	pijn ant van de laterale maleolus
-	….

Casus: vrouw heeft auto-ongeval waarbij een inzittende overleden is/uit de wagen geslingerd (?). Ze heeft een antebrachiifractuur en in de MUG zijn de volgende waardes gemeten: (normale hartslag en AH etc.) (Ben niet zeker maar ik denk dat het classificatie I was maar dan plot twist, toch een aortadissectie door het deceleratietrauma)

1.	Welke shockclassificatie?
a.	I
b.	II
c.	III
d.	IV

2. RX beeld:

a.	Ik zie hemothorax links
b.	Aortadissectie
c.	Geen thoraxletsel
d.	….

3. Dit doe ik om het thoraxletsel te onderzoeken;

a.	Transthoracale echocardiografie
b.	CT met arterieel contrast
c.	…
d.	…

4. Wat met de fractuur?

a.	Externe fixator tijdelijk
b.	…
c.	…
d.	…


5. Eerste behandeling bij patiënt in shock

a.	2 l opgewarmd fysiologisch serum
b.	Intubatie
c.	Rx

6. Wat is geen symptoom van een compartimentsyndroom

a.	afwezige pulsaties

7. Wat is geen indicatie voor osteosynthese ribben

a.	belangrijke afwijking van ribbenkast
b.	ribseriefractuur
c.	ondraaglijke pijn
d.	flail chest

8. Hoe gaan we een breuk van het olecranon behandelen

a.	absolute stabiliteit met plaat en schroef

9. Foto van open fractuur met extensieve wekedelenschade+er zijn geen distale pulsaties, “wat is de classificatie?”

a.	IIIC

10. Hoe moeten we dit behandelen

a.	Moet geamputeerd worden want geen pulsaties
b.	Bepalen aan de hand van Mangled Extremity Severity Score

11. RX van fibulafractuur en tibialuxatie, “wat is dit?”

a.	Luxatie
b.	Distorsie
c.	Fractuur
d.	Luxatiefractuur

12. Hoe gaan we dit behandelen

a.	Altijd in twee keer
b.	In één keer
c.	In twee keer want geval van polytrauma (was onderdeel van een casus)
d.	In twee keer want grote weke delenschade

13. Wat verwacht je te zien bij RX van diafragmascheur

a.	Maagsonde in thorax
b.	Verplaatsing luchthoudende structuur naar thorax
c.	Verplaatsing vaste structuur naar thorax

14. (Onderdeel van een casus) De drains tonen een verlies aan van 1 liter vocht over een periode van 4u, wat doen we

a.	Operatie want meer dan 200 ml/u verlies

15. Wat is de behandeling van een 3e graads claviculaluxatie

a.	Conservatief
b.	Vasthangen aan ...

16. Wanneer wordt hypotensie als onderdeel van damage control niet toegelaten

a.	Hoofdtrauma

17. (Onderdeel van een casus) Parameters die vrijwel identiek blijven bij een shockpatiënt (II) 45 minuten na starten van therapie, “wat is dit?”

a.	Transient responder
b.	Non responder
c.	In extremis

18. Wat is het belangrijkst om een infectie van een open breuk te vermijden

a.	Antibiotica
b.	Volledig debridement
c.	Huiddefect sluiten

19. Grootste risico bij open fractuur III

a.	Infectie
b.	Slechte heling
c.	Infectie en slechte heling
d.	Geen

20. Wat is de behandeling van een voorarmfractuur

a.	Absolute stabiliteit
b.	Relatieve stabiliteit met IM
c.	Relatieve stabiliteit met brugplaat
d.	Losse fixatie

21. (Onderdeel van een casus) Shockpatiënt met beetje bloedophoping in thorax en niet geprikkeld abdomen normaliseert na therapie, maar er is een verlies van 200 ml bloed over een uur tijd, “wat doen we?”

a.	Noodthoracotomie op spoed
b.	Thoracotomie in OK
c.	Laparotomie

Casus: man maakt iets mee, je krijgt parameters. Ademhaling 33, pols 110. 1. Shockclassificatie?

a.	I
b.	II 
c.	III 
d.	IV

Radiologie

Wat voor periostale aanmaak verwacht je bij een benigne aandoening?

●	Unilamellair
●	Multilamellair
●	Solied
●	Codmandriehoek

Rx voet waar een bandvormige zone van densificatie vh bot te zien was.

●	Infectie
●	Stressfractuur van calcaneum
●	Tumor
●	Necrose

Wat is een goede beeldvorming voor sacro-illiitis?

2 foto’s met erosie

-	zijn beide niet actief
-	zijn beide nog actief
-	Li is actief, re is niet meer actief
-	Re is actief, li is niet meer actief

Rx van 2 heupen: welke epiphysiolysis?

●	Unilaterlate epifysiolysis links
●	Unilaterale epifysiolysis rechts
●	Bilaterale epifysiolysis
●	Geen epifysiolysis

4 reeksen met foto’s, telkens in vet onder de foto wat voor beeldvorming, zoals T2 FS, T1 FS, ...: welke is spondylodiscitis?

●	Reeks A
●	Reeks B
●	Reeks C
●	Reeks D

Bij welke uitspraak over de sensitiviteit van MR, skelet scintigrafie en FDG-PET-CT om botmetastasen op te sporen is juist?

●	Skeletscintigrafie is het minst accuraat van de 3
●	MR is het minst accuraat van de 3
●	Het verschil tussen de 3 is verwaarloosbaar

Vochtophoping in spier

-	best zichtbaar op T1
-	best zichtbaar op T1 met vetsupressie
-	best zichtbaar op T2 met vetsupressie
-	geen significant verschil

Bij onderzoek naar botmetastase vindt men een metastase in de wervelzuil, welke bijkomende kenmerken kan men vinden met een bijkomende CT?

a.	Extra-osseuze uitbreiding
b.	Afbraak van spongieuze trabekels
c.	Beenmerg
d.	Men vindt alle kenmerken met een MR dus een extra CT is overbodig

Beeld van wervelzuil. Op welk niveau is er uncartrose?

a.	Bilateraal
b.	Enkel links
c.	Enkel rechts
d.	Nergens

Twee beelden van een osteolytisch letsel aan de distale radius (1) en proximale tibia (2). Welke uitspraak klopt?

a.	Letsel 1 is agressiever dan 2
b.	Letsel 2 is agressiever dan 1
c.	…
d.	…

Beeld van (denk ik) Codmandriehoek. Welke uitspraak klopt?

a.	Het wordt veroorzaakt door een agressieve tumor, eerder een kwaadaardige dan een benigne.
b.	Het wordt veroorzaakt door een agressieve pathologie, eerder een kwaadaardige tumor dan een benigne pathologie.
c.	…
d.	…

Beeld van botje thv voet: welk?

a.	os supranaviculare 
b.	os tibiale externum
c.	os fabella

Wat kunnen we op RX opmerken als een splinter in het lichaam zit:

a.	Hout en glas beide niet
b.	Hout wel, glas niet
c.	Glas wel, hout niet
d.	Hout en glas beide wel

RX interpreteren van kind met heupproblemen, “wat is dit?”:

a.	Legg-calvé-perthes

Wat is de minst goede manier om peesscheur rotator cuff (of ligament? kan het niet meer herinneren) op te sporen zonder verbinding met gewricht:

a.	Artro-ct
b.	Echo
c.	MRI

Beoordelen heup labrum en kraakbeen met MRI

a.	MRI is voor beide niet goed
b.	labrum kan, kraakbeen niet
c.	kraakbeen kan, labrum niet
d.	MRI kan voor beide

RX beeld, “wat is dit?”:

a.	osteochondroma

Wat klopt bij spondylolisthesis

a.	moet geopereerd worden
b.	is altijd het gevolg van trauma
c.	er is altijd een breuk van de pars interarticularis

Kinderorthopedie

Ortolani test, wat doe je?

●	Adductie
●	Abductie
●	Extensie
●	Flexie

Wat is een mogelijke complicatie bij deze behandeling?

●	Avasculaire necrose
●	Paralyse
●	Epifysiolyse

Ortolani test

-	luxatie dmv abductie
-	luxatie dmv adductie
-	reductie dmv abductie
-	reductie dmv adductie

Bij wie komt heupdysplasie het meeste voor…

●	Meer bij meisjes dan bij jongens met een ratio van 10:1
●	Meer bij jongens dan bij meisjes met een ratio van 10:1
●	Bij beide even veel
●	Vooral bij @eren vanaf 4 jaar

Wat doet het Pavlik harnas met de heupjes?

●	Abductie


(CASUS: kindje valt herhaaldelijk wel eens, valt nu op zijn gezicht en ouders komen op consultatie want willen nu wel eindelijk eens een diagnose.) 1. Wat is een kenmerk van klompvoet?

a.	Equinus
b.	Valgus van de hiel
c.	Hypertrofie van de kuitspieren
d.	...

2. Toeing in, wat is mogelijke oorzaak?

a.	Metatarsus adductus
b.	Exorotatie van de tibia
c.	Bilaterale heupluxatie

3. Indien een exorotatie van statistiek OL, wat is dan aangewezen?

a.	Dennis Brown apparaat is noodzakelijk
b.	Afwachtende houding
c.	(Gips? niet zeker)
d.	…

4. Bij genua valga, hoe volgen we de progressie op van de behandeling?

a.	Intermalleolaire afstand
b.	Q-angle
c.	…
d.	…

5. Onderscheid tussen rigide en soepele platvoet?

a.	Teenstand
b.	Hielstand
c.	Teenflexie

6. welke behandeling bij asafwijking 3 jaar oud kind?

a.	Steunzool is nodig om erger te vermijden
b.	Opvolgen maar nog niet ingrijpen
c.	Osteotomie

Examen 2016 / 2017

Wat is geen symptoom van compartimentsyndroom?

a. geen pulsaties meer 
b. iets met strekken ofzo
c. paresthesie
d. pijn

Welke techniek is het minst goed voor het opsporen van calcificaties in de supraspinatuspees?

a.RX
b.echo
c.MR
d.CT

Casus: vrouw had 10 jaar geleden een motorongeval gehad, ze was toen 41 jaar. Er was een open fractuur van fibula en tibia. Destijds was er nageling(?) gebeurd. Een jaar later had ze een infectie gedaan en werd het materiaal uit de botten gehaald. Wat is in dit geval de beste behandeling voor non-union en scheefstand?

a. osteotomie met...
b. gips
c. externe fixatie met Ilizarov techniek
d.

Bij ziekte van Dupuytren zijn:

A.	contractuur van de flexorpezen
B.	knobbels in de fascia palmaris
C.	Vrouwen hebben het meer dan mannen
D.	Chirurgische ingreep is een goede blijvende oplossing

Man na operatie Dupuytren heeft een rood, gezwollen en pijnlijk hand. Niet bewegen. Geen koorts en wonde van sutuur ziet er mooi uit. Aan welke diagnose moet je eerst denken?

A.	Infectie
B.	CRPS (complex regionaal pijnsyndroom)
C.	Ruptuur van de flexor pezen
D.	Ruptuur van de extensor pezen

Casus: Jongetje van 14 valt met fiets met stuur in buik. parameters zijn gegeven. Zag er allemaal oké uit, geen tekens van shock (BD was iets van 100/85). Hij heeft veel pijn en kan amper bewegen en moet braken.

Welk letsel vermoeden we?

A.	duodenumscheur 
B.	miltruptuur
C.	Lever scheur 

Hoe kunnen we dit best in beeld brengen?

A.	Echo abdomen
B.	FAST
C.	CT abdomen met contrast
D.	RX abdomen

Hoe behandel je een blijvend lekkende milt bij een hemodynamische stabiele of gestabiliseerde patient (dus niet de patient van de casus)?

A.	splenectomie
B.	Miltsparende chirurgie
C.	Afwachten 

Pijn aan linker scapulapunt… (teken van Kehr)

A.	gescheurde milt
B.	...

Vrouw met parethesiën in derde en vierde vinger en vooral ‘s nachts. Wat heeft ze?

A.	thoracic outlet syndroom
B.	carpaal tunnel syndroom
C.	Cubitaal tunnel syndroom
D.	Syndroom van Raynaud

Jongen met wonde van mes waarmee je paardenhoeven vijlt. De wonde is tien uur oud wanneer hij op spoed komt.

De wonde is in zijn bovenbeen, hoe behandel je de wonde?

A.	primair sluiten
B.	niet (per secundam natuurlijke heling)
C.	vertraagd primair sluiten
D.	secundair sluiten

de wonde is in zijn aangezicht, hoe behandel je de wonde?

A.	primair sluiten
B.	niet (per secundam)
C.	vertraagd primair sluiten
D.	secundair sluiten

De wonde is in zijn bovenbeen en maar 3 uur oud. Hoe behandel je de wonde?

A.	primair sluiten
B.	niet (per secundam)
C.	vertraagd primair sluiten
D.	secundair sluiten

De wonde met het mes is in de voet.

A.	primair sluiten
B.	niet (per secundam)
C.	vertraagd primair sluiten
D.	secundair sluiten

De wonde is niet spanningsvrij te sluiten en met een proper mes gemaakt, hoe behandel je de wonde?

A.	primair sluiten
B.	niet (per secundam)
C.	vertraagd primair sluiten
D.	secundair sluiten

Bij cubartrose (artrose elleboog) zullen we maar zelden of nooit volgende chirurgie toepassen:

A.	artrodese 
B.	OK procedure
C.	arthroscopie 
D.	prothese

Hoe behandel je eens pancreastranssectie?

A.	debridement en drainage
B.	Whipple
C.	ERCP stent
D.	Angio-embolisatie

Bij een persoon met een gat in de thorax groter dan die van de trachea, wat gaat je daarbij doen?

A.	Intubatie
B.	Hermetisch afsluiten
C.	Naald in de intercostaal ruimte brengen
D.	Antibiotica

Casus: vrouw van 85 jaar met hartdecompensatie en COPD, ze kan zelfstandig maar 500 meter lopen. Ze is gevallen

Foto: wat voor fractuur is dit?

A.	Intracapsulair verplaatst
B.	Intra capsulair niet verplaatst
C.	Extra capsulair 
D.	Pubistakfractuur

In principe is op de foto ook de pubistak gebroken Bot was gebroken en verplaatst zowel rechts als links van de tub maj

Wat doe je bij deze vrouw als ze een niet verplaatste intra articulaire heup fractuur heeft?

A.	Prothese
B.	Gamma schroef
C.	SHS 
D.	schroef-osteosynthese

Wat doe je bij deze vrouw als ze een verplaatste extracapsulaire heup fractuur heeft?

A.	Sliding hip screw
B.	Gamma schroef
C.	Prothese
D.	?

Hoe hoog is de mortaliteit bij ouderen 1 jaar na een heup fractuur?

A.	0-5%
B.	5-10%
C.	10-20%
D.	>20%

Casus: Jongen is gevallen en heeft zijn tibia gebroken, het bot is heel even uit de wond gegaan (en zit er nu terug in).

Tot welke classificatie behoort tot?

A.	Graad I
B.	Graad II
C.	Graad IIIA
D.	Graad IIIB

Wat is het ergste complicatie van een gesloten femur schaft fractuur?

A.	Vetembolie
B.	Infectie
C.	Slechte heling
D.	Slechte heling + infectie

Bij iemand met een longcontusie met een fractuur van de femur schaft, houd je dan je behandeling rekening met de longcontusie?

A.	Nee
B.	Ja, ik houd rekening met de longcontusie en ga intra medullair nagelen
C.	Ja, ik houd rekening met de longcontusie en ga extern fixeren
D.	?

Foto: wat zie je hier?

A.	Luxatie fractuur van de enkel
B.	Fibula fractuur
C.	Distortie van de enkel
D.	Tibia fractuur


Gaan we de behandeling hier uitvoeren in twee termijnen?

A.	Nee dat doen we niet. 
B.	Ja dan doen we als er veel schade is aan de weke delen
C.	Ja dat doen we altijd
D.	Ja, altijd bij open fracturen

Wat doe je met het letsel?

A.	Syndesmose is gebroken en die ga je terug fixeren met een schroef
B.	Mediale liagmenten zijn gebroken en die ga je chirurgisch terug hechten
C.	Laterale ligamenten zijn gebroken en die ga je chirurgisch terug hechten
D.	Er is geen letsel

Hoeveel % van de patiënten met lage rugpijn zal na 3 maanden geen symptomen meer hebben?

A.	0%
B.	10%
C.	90%
D.	50%

Van sciot 5 vragen die heel hard op elkaar leken. Altijd ‘wat is juist?’ en altijd variaties op de 4 antwoorden: er stond dan bv ‘niet’ tussen of kwaadaardig en goedaardig omgedraaid. Wat is juist?

a. een weke delen tumor is altijd hoog gedifferentieerd
b. het type weke delen tumor kan men bepalen door enkel maar een radiologisch onderzoek te doen
c. een subfasciale weke delen tumor is vaker kwaadaardig dan goedaardig 
d. een

Hoeveel graden bewegingsvrijheid moet je hebben bij een elleboog om nog 80% van dagelijkse functies te kunnen uitvoeren?

A.	120
B.	150
C.	90
D.	60

RX van femur met een uitsteeksel. Wat is dit?

A.	gesteelde exostose
B.	enchondroma
C.	osteochondroma (want brede basis, dus niet gesteeld)
D.	boteiland

Casus: bejaarde vrouw valt in de keuken: zelfde vragen als wikimedica over deze casus.

Wat is belangrijkste bij osteoporotische breuken om ze te voorkomen?

A.	valpreventie
B.	Mensen adviseren om zich niet meer te verplaatsen, niet verder dan 1 kamer
C.	Medicatie tegen osteoperose
D.	Prothese plaatsen als preventie

Wat is geen kenmerk van aortadissectie?

A.	pleural cap
B.	naar rechts deviatie van trachea
C.	verbreed mediastinum
D.	verplaatsen rechter hoofdstambronchus 

bij plaatsen van thoraxdrain komt er iets door de drain dat lijkt op wortelbrokjes. wat is er wss aan de hand?

A.	slokdarmscheur
B.	maagherniatie
C.	aspiratie
D.	?


Hoe noem je een heup arthrose?

A.	Cubarthrose
B.	Gonathrosis
C.	Coxarthrose
D.	Omartrose

Wat is juist als het gaat om een heuparthrose?

A.	Crepitaties bij het lopen
B.	Trendelenburggang
C.	Positief teken van lasegue
D.	Equinus van de voet

Bij welke aandoening geen gevoel van blokkering?

A.	OCD
B.	pyogene artritis
C.	VKB letsel 
D.	hengselscheur van meniscus

Wat is de kans bij iemand met osteochondritis dissecans van de knie op het krijgen van dezelfde aandoening bij de andere knie (bilateraal)?

A.	Hoger
B.	Lager
C.	Hetzelfde
D.	0

Casus: een man heeft acute lage rugpijn zonder trauma en komt binnen huilend van de pijn.

Wat is een symptoom om het dringend chirurgisch te behandelen?

A.	urineretentenie
B.	gevoelsstoornissen in het onderbeen
C.	Positieve Lasegue
D.	?

Bij wie komt congenitale heupluxatie voor?

A.	Meer bij meisjes
B.	Meer bij jongens
C.	Beide 

Ortolani:

A) de reduceerbaarheid van de heupjes door adductie en posterieure kracht
B) de reduceerbaarheid van de heupjes door abductie en anterieure kracht
C) de luxeerbaarheid van de heupjes door adductie en posterieure kracht
D) de luxeerbaarheid van de heupjes door abductie en anterieure kracht


Mensen met obesitas

A.	meer kans op artrofibrose 
B.	meer kans op osteonecrose
C.	meer kans op complicaties na prothese 
D.	meer kans op osteoporotische fracturen

Welke test gebruiken om sensitiviteit van de vingers te meten?

A.	goniometer
B.	stethoscoop
C.	dynamometer
D.	monofilament

Hoe meten we de hoek van Cobb bij scoliose?

A.	Goniometer
B.	Scoliometer
C.	?
D.	?

De belangrijkste functie van de biceps is

a. supinator
B. flexor 

1. Brys: FDG-PET, scintigrafie en MR ivm sensiviteit bij botmetastasen

A.	FDG het laagste
B.	MR het laagste
C.	scintgrafie het laagste
D.	allemaal gelijk

2. Labrum en gewrichtsvlakken van de heup, accuraat met MR.

A.	Inaccuraat voor beide
B.	accuraat voor beide
C.	enkel accuraat voor labrum
D.	enkel accuraat voor gewrichtsvlak heup

3. Brys: 2 afbeeldingen: botten met erosies, welke is nog actief en welke gestopt?

4. Epifysiology heup: welke van de kanten.

5. Op welke MRI scan is geen meniscus scheur te zien? - 4x foto van een meniscus

6. Welk van de volgende serie opnames toont het typische beeld van spondylodiscitis? - 4 MRI reeksen Vrouw heeft pijn aan haar heup: wanneer kunnen we spreken van ‘echte’ heuppijn?

A.	pijn in de lies
B.	pijn onder de knie
C.	pijn over laterale trochanter maior
D.	pijn posterieur op tuber ischiadicum

Carpaal tunnel syndroom: welke zenuw is aangetast?

A.	N radialis
B.	N medianus
C.	N ulnaris
D.	N axillaris

Man met rode zwelling op olecranon: wat heeft hij?

A.	Bursitis
B.	Cubitaal tunnel syndroom 

Behandeling van springvinger: bij de ingreep:

A.	Wegnemen van noduli van m flexor digitorum superficialis
B.	Wegnemen van noduli van m flexor digitorum profundus
C.	A1 pulley klieven
D.	A2 pulley klieven

Ziekte van Quervain: welke spieren zijn aangetast?

A.	m abductor pollicis longus en m extensor pollicis longus
B.	m abductor pollicis brevis en m extensor pollicis brevis
C.	m abductor pollicis longus en m extensor pollicis brevis
D.	m abductor pollicis brevis en m extensor pollicis longus

Letsel van de achterste kruisband: hierbij geldt

A.	Laterale instabiliteit van de knie
B.	Mediale instabiliteit van de knie
C.	Strektekort (blokkering)
D.	Overstrekking

Wanneer grijpen we in bij voorste kruisband letsel?

A.	Altijd
B.	Blijvend doorzakkingsgevoel
C.	Strektekort

Tenniselleboog wordt het best behandeld door

A.	Infiltraties 
B.	Kine
C.	Operatie

Ziekte van kienbock is AVN van

A.	os lunatum
B.	os hamatum 
C.	os scaphoideum

Een letsel aan het scapholunair ligament (SLAC-wrist) wordt gekenmerkt door

A.	Teken van Terry Thomas
B.	positieve Watson 

Acute patella luxatie: het been zal zich bevinden in

A.	Flexie van knie
B.	Extensie
C.	Exorotatie
D.	Endorotatie

Totale prothese

A. femurstuk bestaat uit polyethyleen, acetabulum uit metaal
B. femustuk bestaat uit metaal, acetabulum uit polyethyleen
C. beiden uit polyethyleen 
D. beiden uit metaal

Wat is niet geassocieerd met metatarsalgie?

A.	Hielspoor => exostose bij pijn in de hiel
B.	Schoenen met hak
C.	Marchfractuur => ook pijn in de voorvoet
D.	Callusvorming aan onderkant voet

Mogelijke oorzaak van AVN in de heup

A.	overmatig sporten
B.	alcoholisme
C.	kleermakerszit 

Behandeling onychogryphosis

A.	Afvijlen
B.	Verwijderen
C.	Versmallen 

5jarig kindje met septische artritis van de heup: wat is juist?

A.	Wss door H influenzae (neen want van 3 maanden tot 2 jaar, hier ouder dan 2 jaar dus s auraeus, s pyogenes en pneumococcen)
B.	Glucose is gedaald in gewrichtsvocht
C.	Normale leukocytose sluit de diagnose uit

Progressieve platvoet bij een volwassene: waaraan denk je?

A.	M tibialis anterior ruptuur
B.	M tibialis posterior ruptuur

Wat is geen deel van de terrible triade van de elleboog?

A.	Coronoid fractuur
B.	Elleboog luxatie
C.	Radiuskop fractuur 
D.	Essex-Lopresti fractuur

Dynamische stabilisatoren bij de elleboog:

A.	Ligamenten
B.	Gewrichtskapsel
C.	Spieren
D.	Beenderige elementen

RC impingement zonder scheur

A.	Painful arc
B.	Drukpijn over AC 

Bursitis calcarea wordt veroorzaakt door:

A.	Ossificatie RC pees
B.	Calcificatie RC pees

Gestoord thoracoscapulair ritme wijst op

A.	Frozen shoulder
B.	RC impingement

Behandeling multidirectionele schouderinstabiliteit

A.	Tonificatie
B.	Operatie volgens Bankart (behandeling anterieure schouderluxatie)
C.	Infiltraties

Bij scheur van m supraspinatus, probleem met:

A.	Abductie
B.	Endorotatie
C.	Exorotatie

Hamerteen bestaat uit

A.	MTP: hyperextensie, PIP flexie, DIP hyperextensie

Foto van een scheve pols: aan de hand van welk zekerheidsteken van breuken kan je besluiten dat deze pols gebroken is?

A.	Abnormale stand
B.	Abnormale beweeglijkheid
C.	Bot steekt door huid
D.	Crepitaties

Wat is geen zekerheidsteken van breuk?

A.	abnormale stand
B.	abnormale beweeglijkheid
C.	crepitaties
D.	functionele beperking

We behandelen bij een gewrichtsfractuur liefst zo snel mogelijk met absolute stabiliteit zodat het direct beweegbaar is. Wat is GEEN reden hiervoor?

A.	Verstijving gewrichten
B.	Zenuw dystrofie
C.	 Spieratrofie 


EHBO bij organen van het abdomen die open liggen

A.	Organen terug in abdomen duwen
B.	Afdekken met vochtige doek
C.	Onbewogen laten 

Voor een gewrichtsfractuur gebruik je de volgende methode NIET:

A.	Lag screws + compressieplaat
B.	Lag screws + neutralisatieplaat
C.	Bridging plate
D.	Butressing

Hemodynamisch stabiele patiënt zonder prikkeling met bloedende lever: wat doe je?

A.	Gedeeltelijke resectie
B.	Arteriële embolisatie 
C.	Packing
D.	Observatie 

Examen 2015 / 2016

Orthopedie

Deel Degreef


Casus: meisje van 2.5 jaar wilt sinds de avond ervoor plots niet meer op haar ene been leunen. De moeder komt ermee naar jou.


1. Wat wil je zeker uit je anamnese halen?

a. Zit RA in de familie?

b. Heeft het kind koorts?

c. Is er weke delen opzetting eventueel gepaard met koorts?

d. Is ze net begonnen met steunzolen te dragen?


2. Waar besteed je aandacht aan tijdens je klinisch onderzoek?

a. Calor, dolor, tumor, rubor

b. Je onderzoekt de heup, knie en voet

c. je probeert het kind toch te laten stappen

d. …


3. Wat is je reactie?

a. Pijnstilling

b. Antibiotica

c. Dringende doorverwijzing naar een specialist

d. Afwachten


4. Wat vraag je aan bij labo-test?

a. spierenzymes

b. infectiewaarden

c. urinezuur

d. Reuma-waardes


Casus: Vrouw met pijn dorsaal aan haar hand


1. Wat is geen symptoom van de Quervain?

a. Positieve Watson test

b. Drukpijn over het styloid van de radius

c. Positieve finkelstein test

d. pijnlijk extensie van de duim


2. Waar denk je aan bij een laterovolaire radiare zwelling van 1 cm op de pols?

a. Polscyste

b. Overkruisingstendinitis

c. Tri-angulair fibrocartilageneus ligament scheur

d. Compartimentsyndroom


3. Waar denk je aan als je op radiologische opnamen een breuk en indeuking van het os naviculare ziet door necrose van het bot?

a. Ziekte van Kienbock

b. Ziekte van Kohler

c. Ziekte van Freiberg

d. …


4. Wanneer je gevoelsstoornissen hebt in de arm en hand, en vooral van de 4e en 5e vinger, wat ga je klinisch dan nog zien?

a. Een positief Tinel teken

b. negatieve valgus tensie test?

c. verminderde flexie kracht in de arm

d. …


5. Welke spier is aangetast bij een positieve test van Froment?

a. M. adductor pollicis

b. M. abductor pollicis brevis

c. M. extensor pollicis longus

d. M. flexor pollicis brevis


6. Wat heb je bij een positief fovea teken en een positieve Whipple test ?

a. TFCC aandoening

b. n. ulnaris tendinopathie

c. scapholunair letsel

d. …


Casus

Hoeveel van de volgende 5 uitspraken over MR is juist?

a- Het contrast van gewrichtsvocht gaat zowel op T1 als op T2 beelden beter zijn voor dan na gadolinium inspuiting - nee

b- Vet toont hyperintens op T2 - nee

c- Vetsupressie kan zowel op T1 als op T2 toegepast worden - ja

d- Pathologie is duidelijker op T2 met vetsupressie dan op T1 zonder contrast - ja

e- Gewrichtsvocht is hypointens op T1 - ja

a. 2

b. 3 (c,d,e)

c. 4

d. 5


Casus: voetballer zakt door zijn knieën


1. Welke test is positief bij een voorste kruisbandletsel?

a. Achterste schuiflade (PCL scheur)

b. Pivot shift test

c. Milking test (mediale instabiliteit v elleboog)

d. ….


2. Wat doe je eerst bij een acute voorste kruisbandscheur?

a. Urgente operatie binnen 24 u

b. Hechten van de kruisband

c. Corticoiden infiltratie

d. Kniepunctie


3. Bij een punctie aspireer je bloederig vocht met vetdruppeltjes. Waaraan denk je?

a. Voorste kruisband ruptuur (bloed)

b. Mediale meniscusletsel (iig geen vet, gewone hydrops)

c. Intra-articulaire breuk

d. Synovitis


4. Hoe scheur je je mediaal ligament complex?

a. valgusstress knie

b. varusstress knie

c. inwendige rotatie (voorste kruisband)

d. uitwendige rotatie (mediale meniscus)


5. Wat is accurater voor het opsporen van kraakbeenletsels, arthro-CT of MR? En in welk gewricht zien we dit verschil het duidelijkst?

a. Meer in heup dan in knie en arthro-CT accurater dan MR

b. Meer in knie dan in heup en arthro-CT accurater dan MR

c. Meer in knie dan in heup en MR accurater dan arthro-CT

d. Meer in heup dan in knie en MR accurater dan arthro-CT


Casus: Een vrouw van 23 komt bij je voor belastingsgebonden pijn aan haar schouder. Ze doet aan werpsport.


1. Wat is een teken van multidirectionele schouderinstabiliteit?

a. positief sulcus sign

b. …

c. …

d. ...


2. waar denk je aan bij schouder pijn bij iemand met diabetes (de vraag was anders gesteld, maar het kwam hier op neer)

a. Frozen shoulder

b. Rotator cuff

c. Calcifiërende RC tendinopathie

d. Avasculaire necrose humerus


3. Waar zal zij het meeste last van hebben als je weet dat ze aan werpsport doet

a. mediaal collateraal ligament

b. lateraal collateraal ligament (bij luxatie)

c. ziekte van panner (bij kinderen…)

d. ….


4. Vraag over tenniselleboog, welke test is positief?

a. stoeltest

b. …

c. …

d. ...


Casus: vrouw komt bij arts voor ‘stijver wordende vingers’


1. Waar heeft ze waarschijnlijk drukpijn als er een blokkage optreedt van 4e vinger bij flexie en extensie?

a. cubitaal tunnel

b. A1 pulley

c. A2 pulley

d. carpaal tunnel


2. Waar denk je aan bij nachtelijke pijn en diabetes?

a. carpal tunnel syndroom

b. ziekte van dupuytren

c. RA

d. cubitaal syndroom


3. Welke vingers zijn bij de ziekte van Dupuytren het vaakst aangetast?

a. Eerste- derde

b. tweede - derde

c. vierde - vijfde

d. derde - vierde


4. Wat is aangewezen bij een peesschede infectie?

a. meteen opereren

b. max 3 maanden afwachten

c. orale AB

d.


Casus: Man komt op de raadpleging met een dikke, opgezette knie.


1. Wat doe je eerst?

a. Antibiotica geven

b. Aspireren

c. Corticoïdeninfiltratie

d. …


2. Het blijkt dat de man 10 jaar eerder een knieprothese heeft laten zetten.


a. Dit is al 10 jaar geleden, nu zal hij wel geen infectie meer hebben

b. Dringende doorverwijzing naar een specialist

c. Bij koorts zal waarschijnlijk de diagnose zijn een loslating van de prothese

d. Er dient met spoed een punctie genomen te worden voor snel diagnostisch onderzoek


Casus: vrouw komt naar jou met metatarsalgie


1. Wat helpt bij metatarsalgie?

a. Hakverhoging

b. steunzool met metatarsal pad

c. RX nemen om March Fracture uit te sluiten

d. …


2. Wat klopt er over Hallux Valgus

a. het geeft vaak hamertenen

b. Een cheilectomie kan aangewezen zijn (hallux rigidus)

c. knellende schoenen zijn de eenduidige oorzaak

d. ...


3. Hallux valgus wordt gekenmerkt door:

a. valgus van de eerste metatarsaal

b. bunion en bursitis aan mediale zijde van het metatarsophalangeale gewricht

c. mediale luxatie van de extenserpees (bow-string effect) (lateraal)

d. arthrose van het metacarpophalangeale gewricht (MTP gewricht)


Casus: vrouw met al jaren progressief erger wordende pijn in de heup:


1. Waar zou zij pijn hebben bij coxarthrose?

a. vooraan in de lies, uitstralend naar de dij en knie

b. lage rug

c. Trochanter maior

d. Bilstreek


2. Welke stelling is juist over specifieke lage rugpijn?

a. radiculpathie is mogelijk

b. de Lasegue test is positief

c. Er is geen onderliggende oorzaak duidelijk

d. …


3. Wat is een rugspecifieke rode vlag?

a. Nachtelijke pijn

b. chronisch cortisonegebruik

c. vroege menopauze

d. Obesitas (BMI >40)


4. Wat is een foute stelling over infectie van heupprotheses?

a. Een girdlestone type resectie is tegenaangewezen

b. infectie met S. Aureus is hardnekkig door glycocalix

c. …?

d. …?

Traumatologie

Deel Nijs


casus: 60 jarige vrouw valt van ladder op haar linker dij. Ze hoorde duidelijk een krak. Haar been zit in exorotatie en is gedraaid in de helft van haar bovenbeen. Langs haar dij heeft ze een wonde waar bloed uitstroomt. Verder heeft ze pijn aan in de linkerhypochonder en aan de top van haar schouder en heeft ze lichte problemen met ademen. Haar parameters zijn:

• bloeddruk 85/55 • pols: 120 • GSC: 15/15 • ademhaling 23/min


1. Schat het volume bloedverlies in:

a. minder dan 750 ml

b. tussen 750 -1500ml

c. tussen 1500 - 2000ml

d. meer dan 2000ml


2. Wat is waarschijnlijk de oorzaak van de pijn in de linkerhypochonder?

a. Miltruptuur

b. Longcontusie

c. Spanningspneumothorax

d. ribfractuur


3. Hoe ga je haar femurschaftfractuur behandelen

a. intramedullaire nageling

b. tractie

c. externe fixatie

d. immobiliserend gips


Casus: *Foto van een voorarm met een kleine wonde*

1. Welk type open breuk is dit?

a. Gustillo type 1 open fractuur

b. Gustillo type 1 open luxatie

c. Gustillo type 2 open fractuur

d. Gustillo type 1 open fractuur + luxatie


2. Hoe fractuur voorarm behandelen?

a. absolute stabiliteit

b. relatieve stabiliteit IM nagel

c. relatieve stabiliteit compressie

d. externe fixatie


3. Hoe behandel je een Gustillo 3B fractuur? antibiotica, debridement en …

a. gips

b. externe fixator staan.


 • Foto brandwonde* ze had pijn en blaren.

1. Welke graad brandwonde is dit?

a. Eerste graads

b. Tweede graads

c.


Casus: Meisje gaat met haar rug tegen een verwarmingsketel ; foto

a. Derde graads

b. Vierde graads


2. Wat ga je in dit geval doen in eerste 10min:

a. Spoelen met koud water

b. Spoelen met lauw water

c. Spoelen met warm water

d. Antibacterile zalf aanbrengen


3. Hoeveel % van totale lichaam is verbrand?

a. 1% TBA (total body area)

b. 5% TBA

c. 20% TBA

d. 50% TBA


4. Wat zou de behandeling zijn moest dit een derdegraads brandwonde zijn?

a. Antibacteriële zalf + compressietherapie

b. Resectie van het verbrande weefsel + autologe huidgreffen

c. resectie van verbrande weefsel + antibacteriele zalf

d. Antibacteriele zalf


5. Wat is de behandeling van een 4e graads brandwonde van de hand?

a. amputatie

b. antibacteriele zalf + resectie verbrand weefsel

c. Resectie van het verbrande weefsel + autologe huidgreffen

d. Antibacteriële zalf + compressietherapie


Casus: Vrouw van 80j valt bij het schaatsen, heeft pijn aan heup, … *foto RX van heup*


1. wat heeft deze vrouw?

a. intra-capsulaire verplaatste heupfractuur

b. intra-capsulaire onverplaatste heupfractuur

c. extracapsulaire fractuur

d. pubistak fractuur


2. Hoe zou je een extracapsulaire verplaatste fractuur bij deze vrouw behandelen?

a. Sliding hip screw

b. 3 nagels

c. Gamma type nagel

d. prothese


3. Wat is GEEN complicatie van een totale heupprothese? (op korte/middenlange termijn <1 jaar)

a. arthrose

b. Peri-prothetische fractuur

c. infectie

d. metaalallergie


4. Wat is GEEN complicatie van een totale heupprothese ? (op lange termijn)

a. Cementembolie

b. loslating van de prothese

c. infectie

d. ...


Casus: Vrouw van 85j valt in keuken. Ze heeft hartdecompensatie en is gekend met COPD. Ze kon nog amper 500m zelfstandig stappen.

 • Rx heup* - trochanter minor afgebroken


1. Welk type breuk heeft zij?

a. intra-capsulaire verplaatste heupfractuur

b. intra-capsulaire onverplaatste heupfractuur

c. extracapsulaire fractuur

d. pubistak fractuur

2. Hoe ga je een intracapsulaire onverplaatste fractuur bij deze vrouw behandelen?

a. Sliding hip screw

b. 3 nagels

c. Gamma type nagel

d. prothese

3. Hoe behandel je een extracapsulaire fractuur bij een vrouw van 80?

a. Prothese

b. Gamma type nagel

c. PSOS


Casus Vrouw, bejaard met been in exorotatie en het lijkt verkort

 • RX heup* - Breuklijn loopt van trochanter minor tot maior

1. Hoe zou je een intra-articulaire, complexe comminutieve proximale radiusfractuur behandelen bij een bejaarde?

a. prothese

b. absolute stabiliteit

c. relatieve stabiliteit met IM nagel

d. relatieve stabiliteit met overbruggingsplaat


2. Hoe zou je een intra-articulaire, complexe comminutieve distale radiusfractuur behandelen bij een bejaarde?

a. prothese

b. absolute stabiliteit

c. relatieve stabiliteit met overbruggingsplaat

d. relatieve stabiliteit met intramedulaire nagel


Casus: Tijdens een ijshockeymatch valt een jongen. Hij heeft een open onderbeenfractuur. *Foto* Tibia steekt uit het been

1. Welk type open fractuur is dit?

a. Gustillo type 1

b. Gustillo type 2

c. Gustillo type 3A

d. Gustillo type 3B


2. Hoe zou je dit primair behandelen?

a. relatief stabiel, IM

b. relatief stabiel, bridging plate

c. fixateur externe

d. tractie


3. Enkele dagen later roept de familie je bij hun. De jongen is kort van adem en komt verward over. Waar denk je meteen aan?

a. Vetemboliesyndroom

b. Bijkomend neuronaal letsel (de jongen is met hoofd op het ijs gevallen)

c. Thoraxletsel (hij is op de borduur gevallen)

d. compartimentsyndroom


4. De jongen meldt zich 14 dagen later opnieuw aan op de spoed. Zijn been doet pijn en is rood en gezwollen. Waar denk je aan?

a. infectie

b. Inflammatie

c. compartimentsyndroom


5. In de nacht palpeer je de a. dorsalis pedis, deze is voelbaar, zijn voeten zien roze, toch had hij iets van pijn in zijn been?

a. Je bent gerustgesteld en gaat door

b. Je denkt aan compartimentsyndroom

c. je denkt aan infectie

d. ….


Radiologie

Deel Vanderschueren

-wat is volgende structuur: syndesmofyt, enthesofyt, osteofyt, … (was syndesmofyt)

-is de volgende erosie: actief, uitgedoofd, niet-actief, ...

-verschillende RX fracturen benoemen (dwarse fractuur, schuine fractuur, spiraal fractuur, impressie fractuur, compressie fractuur, greenstick, pathologische (4 foto’s))

- stellingen over MR in vergelijking met CT voor sacroiliitis

- welke foto toont een spondylodiscitis (4 foto-reeksen T2FS, T1 met en zonder contrast)

- RX is hier sprake van een dubbele, unilat re, unilat li of geen epiphisiolyse

-welke van de 4 reeksen foto’s (telkens MR T2, T1, T1 + Gd) zijn suggestief voor spondylodiscitis


Kinderorthopedie

Deel Molenaers

Geen vragen over gesteld in dit examen


Tumoren Musculoskeletaal Systeem

Deel Sciot

Geen vragen over gesteld in dit examen

Examenvragen 2014 / 2015

Brys: 10 vragen (met foto's)

5 vragen: stellingen à la 'welke stelling van deze 4 stellingen is niet waar'.

- MR van 3 tesla is beter dan arthro-CT voor evaluatie van het polsgewricht; - MR is beter voor gewrichtsonderzoek dan arthro - CT is beter dan arthro-CT want deze is afhankelijk van de hoeveelheid gewrichtsvocht

5 RXen/CT's- welk van deze 4 accessoire botjes ligt niet in een pees (os trigonum) - op welk van deze ct's is het gewricht het meest opgezet (naar vetplannen kijken)

Degreef & Nys

Ziektes die een relatie hebben met diabetes kwamen af en toe terug.

1) Kind 2,5 kan niet meer op voet staan. Waar vraag je eerst naar in anamnese: reumatoïde aandoeningen in familie koorts, koorts en zwelling?

Waar hecht je aandacht aan bij onderzoek: rubor calor dolor onderzoek heup knie voet, ...

Waar vraag je zeker naar bij labo onderzoek: kristallen, spierenzymen, infectiewaarden, reumafactoren.

Wat stel je voor? Antibioticabehandeling, afwachten, direct doorverwijzen naar specialist.

2) Mortaliteit binnen 1 jaar bij heupprothese? 5-10 procent, 10-20 procent, 0-5 procent meer dan 20%.

Beste preventie heupfractuur door osteoporose? Valpreventie, medicatie voor de osteoporose, preventieve heupprothese, persoon mag zich niet te veel meer voortbewegen

Coxartrose behandeling (vrouw 76jaar): arthroscopie, heupprothese, osteotomie.

3) Schouderprobleem: Waar denk je direct aan bij diabetes: rotatorcuffpathologie, frozen shoulder, luxatie, avasculaire necrose humeruskop.

4) Fractuur vatbaar voor avasculaire necrose: proximaal radius, distaal radius, proximaal ulna, distaal humerus.

Gezwel op pols? Polscyste, de quevrain, ...

Vingers gaan geleidelijk aan in flexie, hoe behandelen? Maximaal 3 maanden wachten, corticoïden, chirurgie.

5) Kindje met vermoedelijk letsel enkel na inversietrauma. Er wordt gekozen om geen rx te laten pakken Wat heeft de dokter dan niet gezien bij klinisch onderzoek? ottawa ankle rules.

Ouders gaan toch naar radioloog: 2 ligamenten gescheurd, eisen een gipsverband?

Wat doe je? Gipsverband aanleggen voor een maand want de ligamenten zijn toch gescheurd blijkbaar, geen gipsverband, allez toch maar een gipsje voor 2 weken dan...

6) Infectie prothese: welke bacteriën? S. Aureus S. Influenzae Nog 2 die we niet gezien hadden (candida?)

7) Veel foto's van longen (hemothorax, pneumothorax, aorta-dissectie,...)

Foto (aortadissectie) Hoe behandelen? Pericardvenster, CT, ...

Verhoogde CVD, welke diagnose sluiten we uit: aortadissectie, spanningspneumothorax

8) Man krijgt messteek met brievenopener in rib 7-8; GCS 15, BD 85/75, AH 22/min.' Wat heeft deze man waarschijnlijk voor? Harttamponnade, spanningspneumothorax, massieve haemothorax

Wat is het eerste wat je moet doen? Thoracostomie, thoracotomie, angio-embolisatie, pericardvenster en draineren.

Spoedarts luistert naar longen: amper AH geruis en hypertympaan bij percuteren. Welk van volgende symptomen kunnen we zeker uitsluiten? Stuwing van halsvenen, trachea naar links verplaatst, bij elke inademing meer gestuwde halsvenen, gedaalde bloeddruk.

Wat is geen reden dat de stuwing van halsvenen toeneemt bij inademen? Dit is perfect normaal Spanningspneumothorax Aortadissectie Hemothorax

9) Hoe sta je als huisarts tegenover een baby meisje met veel pijn in been en gezwollen knie? Je geeft een pijnstiller Je wacht af...

Wat is het belangrijkste dat je in de anamnese navraagt? Koorts, zwelling, koorts en zwelling, VG van infecties in de familie

10) Chronisch gebruik van corticoïden geeft een negatief, positief effect, ...

11) Motor trauma, tibia fractuur (foto). Welke graad van open letsel is dit? Graad I II IIIA IIIb van Gustillo

Grootste gevaar? Vertraagde botheling, infectie, vertraagde botheling infectie

Bij behandeling? Sowieso amputeren, zeker niet amputeren, patiënt laten beslissen of amputatie, via score bepalen of amputatie.

12) Tweedegraads verbranding oppervlakkig, hoe behandelen? Geneest vanzelf, tangentieel insnijden, tangentieel insnijden + drukverband, tangentieel insnijden + (?)

13) Jongen van 14 die bij elke beweging helse pijn heeft en dus doodstil zit. Hij voelt zich misselijk en moet braken. Waaraan denk je? Slokdarmletsel, miltscheur, spanningspneumothorax, ...

Milt blijft bloeden bij transiënte responder, wat doe je? Splenectomie, miltsparende chirurgie, 2L NaCl toedienen,

packed blood cells?

Wanneer verdacht voor infectie? Geen WBC aanwezig, 2000-50 000/mm³ WBC, > 50 000 WBC/mm³, WBC+RBC aanwezig

14) Hoe intra-articulaire heupfractuur behandelen?

15) Hoe extra-articulaire fractuur behandelen?

16) Letsel aan mediale collaterale ligament. Exorotatie, McMurray, ...Wat weten we uit test van watson en druk op scafoid?

17) Beighton hyperlaxiteit: Wat rekenen we niet mee: elleboog, knie, heup, vingers iets over SLAC

18) Uitval 4e en 5e vinger --> welke zenuw?

19) Wat zien we bij uitval L4?

20)Definitie hamerteen/klauwteen

21)Iets over ziekte van Dupuytren en andere tekens van diathesis fibrosis

22)Secundaire osteoporose

23)Stellingen over hallux valgus

24)Behandeling bursitis olecranon

25) Testen bij voorste kruisbandscheur

Examenvragen 2013 / 2014 (Oud Curriculum)

OPGELET! DIT IS HET OUDE CURRICULUM, EEN DEEL VAN DIT VAK IS NAAR DE MASTER VERPLAATST (+het examen was mondeling)

10/01 VM (Bellemans, Peers, Nijs, Luyten) Casus 1: Een 33-jarige verpleegster heeft sinds haar bevalling een 5-tal maanden geleden last van haar handen. De laatste weken progressief erger met nachtelijke pijn en ochtendstijfheid. Rechts erger dan links. Ze neemt hier af en toe ibuprofen voor. Verder systeem anamnistisch onderzoek levert niks op, buiten wat lage rugpijn tijdens het werk. Schober +3.5, thoraxamplitude +8. Klinisch tangentiële drukpijn, polsen licht beperkte extensie, beperkte zwelling zichtbaar. Wat zijn de hoofdklachten die hieruit naar voren komen? Wat zou je klinisch/anamnistisch nog willen weten om tot een diagnose te komen? Differentieeldiagnose: meest naar minst waarschijnlijk en voor- en tegenargumenten. Welke diagnostische onderzoeken? Bloed: CRP, sedimentatie, RF, CCP; RX handen Meest waarschijnlijke diagnose(s)? Behandeling hiervoor? Ik had RA en PsA, maar het belangrijkste was SLE ook nog te vermelden. Dan de verschillende kenmerken om een differentiaaldiagnose te kunnen stellen (kenmerkende bloedonderzoeken voor SLE wist en weet ik niet, maar het was niet ANF omdat dat niet karakteristiek is).

Casus 2 44-jarige man rijd na een frustrerende dag op het werk aan veel te hoge snelheid. Knalt hierbij tegen een boom, dashboard is zeker 40cm in de cabine verplaatst. Man heeft 40 minuten gekneld gezeten bij -5°C. Beide femora staan in een rare stand en er zijn crepitaties te horen middyafisair. Erge drukpijn thv symphisis pubis.

BD: 86/40 (ofzoiets, laag alleszins) Pols: 130/min Bleek RR: 48 (ook weer ongeveer, te hoog) RX thorax: OK Echo abdomen: OK Bloed aan de meatus urethrae.

Differentieel diagnose? Bijkomende klinisch onderzoek? Behandeling? Belangrijk was de damage control, de drie pijlers hiervan, de lethal triage van de traumapatient. En dan nog wat bijvragen over botheling, hoe de femur zou helen,...

Bijvragen: 2 van Bellemans, 1 van Peers. Skieërsduim, wat is het en pathologie, hoe diagnostiseer je tibialis posterior tendinose en hoe behandel je een discusherniatie thv L4 met ischias. Bijvragen van Luyten: hoe zoek je naar psoriasis? Waar komt het voor? Hoe verschilt de behandeling van RA en Lupus? Is het nodig dat we een onderscheid maken tussen deze twee ziekten?

Onderdeel radiologie: 10 vragen met telkens 4 stellingen waaruit de enige juiste of enige foute gehaald moest worden. Helft van de vragen ongeveer ging over foto's. Alles kwam uit hoofdstuk 2 van 'Radiologie deel 2' en hoofdstuk 1 van 'Inleiding tot de pathologische radiologie'.


10/01 NM (Bellemans, Lysens, Nijs, Verschueren) Casus 1: Vrouw, 38 jaar, pijn in de rug waardoor ze niet meer kan sporten, diffuus, geen radiculaire uitstraling, lichte drukpijn thoracaal en lumbaal, pijn bij lang zitten, dan ook last van haar knieën. Rechterknie wat gezwollen en warmer tov links.

Casus 2: Jongen valt met gestrekte arm, kan arm niet meer bewegen en hoekstand thv clavicula

Bellemans: Hoe behandel je een epifysiolyse van de heup bij een jongen van 12? Wat is een hallux valgus? Hoe diagnosticeer je een meniscusscheur?


14/01 VM (Bellemans, Lysens, Nijs, Luyten) Casus 1: Vrouw, 81 jaar, sinds een jaar intermittente pijn en ochtendstijfheid in beide knieën en beide polsen. Niet vermagerd, niet vermoeid. Ook nekpijn/nekstijfheid. DD? Meest waarschijnlijke diagnose? Welke testen doe je nog? Hoe behandel je? Dit bleek een chondrocalcinose te zijn (alle labo-uitslagen negatief, witte puntjes in gewrichtsspleten op RX), vooral DD met RA was belangrijk.

Casus 2: Bejaarde vrouw, gevallen, been verkort en in exorotatie, bijn t.h.v. heup. DD? Welke tests? Hoe behandelen? Revalidatie? Dit was een femurhalsfractuur volgens de RX.

Bellemans: Pathologie van DeQuervain? Diagnose van VKB scheur? Behandeling aandoening van Sever bij jongen van 11 jaar?


14/01 NM (Bellemans, Peers, Nijs, Verschueren) Casus 1: Vrouw, 53 jaar, al tijdje bilateraal schouderpijn met pijnlijke mobiliteit, KO: ook bilateraal wat zwelling polsen met verminderde extensie, geen andere systeemafwijkingen. Verder vermoeidheid, verminderde eetlust en slaap. Licht depressief door sinds kort overlijden man. Hoofdprobleem? verdere anamnese/KO? DD? Verdere onderzoeken? Behandeling?

Casus 2: Man 42j valt op geplooide knie, pijn en crepitaties thv knie. Kan in rugligging been niet gestrekt opheffen. DD, geassoc letsels? Onderzoeken? Behandeling? Revalidatie? Bijvraag Peers: stel man heeft al enkele maanden last thv apex patella... (was patellapees tendinose) behandeling, welke oefeningen? Hoeveel herh? Oefeningen met pijn uitvoeren?

Bellemans: Hoe behandel je een frozen shoulder? Voorkomen en pathologie klompvoet? Hoe diagnosticeer je een acuut compartiment syndroom?


16/01 VM (Simon, Peers, Nijs, Luyten) Casus 1: Metser, 43 jaar, sinds 10 dagen pijn in knie, vrijwel continu. Geen blijvende nachtelijke pijn, wel een ochtendstijfheid van 1 uur. Denkt dat hij zijn knie misschien geforceerd heeft op het werk. Geen rugklachten. Heeft al een tijdje last van haarschilfers en een wat branderig gevoel bij het plassen. KO toont een licht gezwollen knie en wat bewegingsbeperking van de linkerpols. Verder geen afwijkingen. Geen sacro-iliacale drukpijn. Wat is het hoofdprobleem? Wat wil je anamnestisch/klinisch nog weten voor je DD? Wat zijn je DD + argumenten voor en tegen? Wat voor onderzoek wil je nog aanvragen? Geef beknopt de behandeling van de meest waarschijnlijke diagnose(s).

Casus 2: Man, 32 jaar, wordt tegengewerkt door zijn overste op het werk. Moegetergd werpt hij zichzelf van het 4de verdiep naar beneden, landt op rechterschouder/rechterhemithorax. Pols 120/min, AH 25/min, BD 100/80. RX thorax toont beperkte longcontusie. FAST nl. Rechterhemithorax extreem gevoelig en met paradoxaal bewegend luik. Claviculafractuur en scapulafractuur. Wat is je DD? Welke onderzoeken doe je? Beoordeel de RX. Krijg je tijdens het mondeling, toonde een aortadissectie. Hoe ga je de letsels behandelen? Vergeet niet het onderscheid te maken tussen early total trauma care en damage control - door 2 liter verwarmde zoutoplossing toe te dienen.

Bellemans: Ontstaansmechanisme en pathologie TFCC-letsel? Hoe diagnosticeer je een AVN van de heup? Hoe behandel je een 16-jarig meisje met chondromalacia patellae? (Hierbij vroeg Peers op het mondeling wat door over welke oefeningen, welke oefeningen voor een patellapeestendinose, hoeveel herhalingen.)


22/01 NM (Simon, Peers, Nijs, Verschueren)

Nijs: man zonder gordel knalt tegen boom. Li thorax was dof en geen ademhalingsgeruizen. Kreeg ook BD, ademhalingsfrequentie,.. Was shock klasse 2, hemothorax, niet vergeten aorta-aneurysma te schrijven.

Luyten: man 27jaar, had dikke gewollen knie, ging beter in verloop van de dag. Was op vakantie geweest. Had diarree gehad. Achillespees was pijnlijk en gezwollen. Heeft een vader met 'reuma' en een stijve rug (man kan niet goed op de naam van de ziekte komen) + bijvraag Peers op het mondeling: behandeling achillespees

Simon: Ontstaan hallux rigidus, diagnose carpale tunnelsyndroom, behandeling knieartrose


24/01 VM (Bellemans, Peers, Nijs, Luyten)

Nijs: Vrouw, pinten drinken, hoge hakken, slaagt voet om. DD? Open breuk classificatie uitleggen, welke onderzoeken, welke behandeling en revalidatie voor Peers.

Bellemans: Behandeling van rhizartrose, diagnose van discushernia en bespreek het verloop van het alignement tijdens het ouder worden.

Luyten: Man, 34j, voetballer, sinds 3 maanden kniepijn. Knie gezwollen, pijn bij belasting. Knie is ook stijf, bewegingsberperking. Misschien sinds trauma ontstaan. Kan niet op hurk gaan zitten. Ook lage rugpijn. Knie is ook wat warm, verder systeemanamnese en onderzoek is negatief. Dit bleek lyme te zijn.


24/01 NM (Bellemans, Lysens, Nijs, Verschueren)

- meisje van 12 jaar, 10 dagen geleden griepaal beeld en opgelost met een paracetamol. Nu op consultatie omdat de mama vindt dat ze mankt en het meisje klaagt van pijn in lies en bilregio. Ze is licht obees, doet weinig sport en werd geboren in stuitligging. Trendelenburg is positief, shober is negatief. 1) Welke hoofdproblemen haalt u uit dit verhaal 2) Wat zou je nog willen anamnetisch of klinisch te weten komen. 3) Geef uw differentiaal diagnose van meest naar minst waarschijnlijk met korte argumenten pro en contra 4) Wat is uw meest waarschijnlijke diagnose(s) 5) Welke onderzoeken zou je aanvragen om uw diagnose verder uit te werken 6) Hoe zou je uw meest waarschijnlijke diagnose behandelen?

- Man van in de 20 rijdt gefrustreerd van het werk naar huis zonder gordel te dragen en knalt tegen een boom. Ademhalingsfreq 35, bloeddruk gezakt, bleek, licht kortademig. Heeft pijn in linker hypochonder en crepititus over de ribben linkeronder thorax. Geef differentiaal diagnose, hoe ga je behandelen,...

- Voorkomen en pathologie van Dupytren - Diagnose van MCL scheur van knie - Behandeling van schouderimpingment


27/01 VM (Bellemans, Peers, Nijs, Luyten) Casus 1: Vrouw (poetsvrouw) van 63 komt op consult met lage rugpijn. Ze heeft er al enkele maanden last. De pijn is verergerd en komt nu ook 's nachts voor. Pijn verergerd bij het werken. Er is tevens kniepijn bij belasting, maar niet continue. In de voorgeschiedenis is een borstoperatie 7 jaar geleden. Klinisch onderzoek geeft een slagpijn ter hoogte van L4-L5. Mobiliteit is ok, schoberindex ok. 1) Welke hoofdproblemen haalt u uit dit verhaal 2) Wat zou je nog willen anamnetisch of klinisch te weten komen. 3) Geef uw differentiaal diagnose van meest naar minst waarschijnlijk met korte argumenten pro en contra 4) Wat is uw meest waarschijnlijke diagnose(s) 5) Welke onderzoeken zou je aanvragen om uw diagnose verder uit te werken 6) Hoe zou je uw meest waarschijnlijke diagnose behandelen?

Casus 2: Bejaarde vrouw valt van de trap. Been is zichtbaar verkort en ligt in exorotatie. Differentiaal diagnose? Wat zie je op RX? Behandeling? Revalidatie? Vooral over de revalidatie stelden ze veel vragen (denken aan valpreventie, eventueel gebruik van benzodiazepinen, gebruik looprekje)

- Wat is een Meralgia paresthetica? (Ontstaan en pathologie) - Doe diagnostiseer je een Rhizartrose? - Wat is de behandeling van heupdisplasie?

Examenvragen 2012 / 2013 (Oud Curriculum)

OPGELET! DIT IS HET OUDE CURRICULUM, EEN DEEL VAN DIT VAK IS NAAR DE MASTER VERPLAATST

11/01 (Bellemans, Peers, Nijs, Luyten)

casus 1 kuisvrouw 65 jaar met mechanische kniepijn bij belasting en mechanische rugpijn met ook nachtelijke pijn, normaal systemische onderzoek, schöber en beweeglijkheid rug normaal => meest waarschijnlijke was volgens mij indeukingsfractuur, evt tumor (want >55j is rode vlag), en artrose van de knie

casus 2 bejaarde vrouw valt, been verkort en exorotatie. Geef DD, behandeling en nabehandeling + bespreek RX => ik heb enkel aan heupfractuur gedacht, maar je moet ook zeker bekkenfractuur zeggen! op RX zag je ook een bekkenfractuur (ik zag het wel eerst totaal niet)

bijvragen Bellemans over meisje 7j met platvoet, wat doe je?


11/01 NM (Bellemans, Nijs, Verschueren, Lysens)

Ze nemen dus eerst u blad af en dan: Bellemans: bij het binnenkomen direct een vraag: meisje 18 ,bilateral pijn aan kniën . Wat is het ? Wat doe je eraan? Lysens en bellemans vroegen dan zo wat door over welke oefeningen ed.(was vrij intimiderend). Verschueren bekeek tijdens uw vraag van bellemans zon beetje u blad en begon dan lastige vragen te stellen...

casus 1 Man, 53 met zwelling(2maanden) van beide enkels,enkele weken voordien een griepachtig beeld . Ko: zwelling beide enkels, lichte hydrops re knie en een infiltratieve huiduitslag(blijkbaar erythema nodosum), systeemanamne: nog licht griepbeeld. DD? Onderzoeken ? ...(bij prof verschueren)...

casus 2 bejaarde vrouw valt op gestrekte arm. Heeft pijn in deltoidregio, hematoom dat uitbreidt tot aan elleboog. DD? Behandeling ? Revalidatie? , heeft geen RX getoond opt mondeling. Vroeg mondeling enkel iets over verlamming

Radiologie veel theorie, ambetante details , idiote giscorrectie


14/01 VM

casus 1 vrouw, obees, diabetes, pijnlijke gezwollen knie en DIP en PIP allemaal aan rechterkant, schoonzus ziekte van Crohn, flexie knie beperkt, wat losse stoelgang. Wat zijn meeste klachten? anamnese en klinisch onderzoek? Differentiaal diagnose van meest waarschijnlijk naar minst? meest waarschijnlijke diagnose? welke bijkomende onderzoeken? welke behandeling? ==> osteoartrose, dan psoriasis artritis en vervolgens IBD waarbij ze wat doorvroegen op psoriasis

casus 2 vrouw is gevallen op uitgestrekte hand, pijn aan elleboog, tinteling in pink en radiale zijde van ringvinger, ze hoorde krak net boven het ellebooggewricht. Differentiaaldiagnose? bijkomende onderzoeken? bespreek RX. hoe behandelen? revalidatie? ==> humerusfractuur (zowel distaal diafysair als proximaal besproken) of fractuur van olecranon

bijvraag Bellemans: Dupuytren.


14/01 NM

casus 1 Vrouw, sinds vier weken na zwangerschap gezwollen polsen, pijn, sinds kort ook nachtelijke pijn. Systeemanamnestisch niets speciaals. Links meer dan rechts. In KO minder flexie en extensie van pols, Schoberindex normaal, thoraxamplitude normaal. ==> opvallendste dingen uit anamnese? welke dingen wil je nog weten? DD? Meest waarschijnlijke? Behandeling van meest waarschijnlijke? (RA en lupus)

casus 2 Man, 42j, gefrustreerd na het werk naar huis willen rijden, had de gordel om, is tegen boom geknald met zeer hoge snelheid. Zat 40 minuten vastgeklemd en buiten was het -5 graden. AH 25, BD 100/80, pols 120, RX thorax normaal, echo abdomen normaal, bloed uit urethra. Man verklaart pijn te hebben thv symfysis pubis en de femora, de femora komen misvormd voor middiafysair en er waren botcrepitaties. ==> DD, welke onderzoeken plan je, hoe behandel je.

Radiologie coxartrose, coxitis, osteochondroma, welke onderzoeken voor zenuwen, KB-gewrichtsvocht-spier even dens op RX, welke onderzoeken voor meniscus,...


15/01 NM

Casus 1 kniepijn bij een voetballer, zwelling van reeds 2 maanden, hydrops, geen drukpijn, klinisch onderzoek beschreven, flexie beperking van 90 graden,psoriasis, nog sacroiliacale drukpijn, ... (weet niet exact alles meer) gebruikelijke vragen, DD moest vooral gericht zijn rond meniscus en kraakbeenlijden bij Bellemans deel (was gemengd inflamm en mech) en bij Luyten rond SpA, vraagt daar ook de meeste wel af, vooral psoriasis en SA moesten zeker vermeld zijn (wegens de psoriasis en de sacro-ilitis).

Casus 2 Nijs en Peers, studente met hoge hakken slaagt enkel om. Wat is meest waarschijnlijke diagnose, DD (distortio en dislocatie) en bespreek revalidatie. Normaal kreeg je ook een RX op het mondeling maar die is mij niet voorgeschoteld geweest. Vooral dus Ottawa ankle rules niet vergeten, behandeling ook bespreken en bij Peers gewoon revalidatie in het algemeen (piramide en dan wat uitleggen).

Allemaal vrij vriendelijk alleen Luyten kon wel stevig doorvragen. Daarbij heb ik ook de indruk dat hij je blad maar half leest, had RA opgeschreven bij de DD ergens bij de minst waarschijnlijk met 6 contra-indicaties en 1 pro, het enigste wat hij erover zei was een diagnose van RA toch wel echt onwaarschijnlijk was en hij zich afvroeg hoe ik daar op kwam...


15/01 Nm

casus 1 meisje, 13 jaar, mankt enkele dagen, geen pijn, moeder is ongerust. 2 weken geleden griepaal, + trendelenburg, schober 6, hyperkyphose. DD, extra anamnestische gegevens en klinische onderzoeken? behandeling meest waarschijnlijke diagnose?

casus 2 een jonge man die te hard rijdt en tegen een boom knalt, hartslag 140, AH 35 , BD 70/40 pijn thv linkerthorax en linker hypochonder. DD, onderzoeken, en behandeling.


17/01 VM

casus 1 Man van 53 klaagt sinds enkele weken van pijn is de rechter lies- en dijregio. De pijn is continue aanwezig, maar voornamelijk ’s avons en is zelfs zo erg dat hij tegen de avond niet meer kan steunen op zijn rechterbeen. Tegen de ochtend is de pijn veel beter. Tot voor kort was de man nog erg gezond. Hij is enkele maanden geleden zelfs nog op vakantie geweest, om te gaan wandelen in de bergen. Er is bij het klinisch onderzoek verminderde en pijnlijke exo- en endorotatie van de heup. De passieve beweging van de heup is wel nog in orde. Ook abductie en adductie van de heup is pijnlijk. Er is ook een diffuse kloppijn thv de laaglumbale wervelkolom. In de voorgeschiedenis vermeldt men nog een niertransplantatie ongeveer 20 jaar geleden. Verder is er geen koorts.

casus 2 Een man wordt op het werk gepest/tegengewerkt door een collega. Op een dag kan hij dit niet meer aan en gooit hij een briefopener naar zijn collega. Deze gaat links, vlak naast het sternum, tussen rib 4 en 5 in de thorax. De man haalt de briefopener uit de thorax en gaat naar de arts op het werk. Deze stelt enkel een ‘oppervlakkige’ wonde vast en dekt deze wonde af. Een uur later begint de man zich onwel te voelen. BD: 90/80,ademhalingsfrequentie: 25,polsfrequentie: 120,gestuwde halsvenen (wisselend met de ademhaling),bilateraal normale percussie,bilateraal normale auscultatie. DD, onderzoeken en behandeling


17/01 NM (Simon, Verschueren, Nijs & Lysens)

casus 1 Metser van 32 jaar heeft sinds een tiental dagen een gezwollen en pijnlijke knie. Hij denkt dat hij misschien zijn knie wat geforceerd heeft op het werk. Anamnestisch klaagt hij de laatste tijd van een branderig gevoel bij het plassen en heeft hij eveneens wat last van haarschilfers. Het klinisch onderzoek toont een verminderde ROM van de knie en een beetje drukpijn aan de rechterpols zonder significante zwelling. De rest is volledig normaal. Welke hoofdproblemen haal je uit dit verhaal? Anamnese, Klinisch onderzoek? Meest waarschijnlijke DD? Behandeling ?

casus 2 Man, suïcidepoging, springt van 4de verdiep, valt op rechter hemithorax, paradoxaal bewegend luik, RR: 25, Pols: 120…( twas ne shock klasse II-III ), RX thorax: longcontusie, Echo abdomen: normaal, scapula- en clavicula fractuur. DD? Behandeling ?

Bijvraag Simon Voetballer valt plots neer bij een draaibeweging, wat is het ? (voorste kruisband scheur) Hoe testen? Hoe behandelen ? --> Lysens: Hoe revalideren ?

22/01 VM (Bellemans, Luyten, Nijs, Lysens)


Casus 1 : 41 jarige man, gezwollen, pijnlijke Li knie, drukpijnlijke Li pols, fan van wandelen in natuur (denkt mss iets geforceerd te hebben), geen koorts, systeemamanmese negatief, schober negatief, patrick test negatief, wel branderig gevoel bij urineren… DD: trauma (meniscus,…), kristalarthropatie, reactieve arthritis, septische artritis was blijkbaar gonococcen septische arthritis

Casus 2 : 65 man met hartlijden wordt aangereden door bus. Heeft miltscheur en splenectomie is noodzakelijk. Daarnaast heeft man ook nog diafysefractuur femur. Ga je deze direct behandelen? Welke behandeling? Waarom ga je zo behandelen? Geef complicaties van diafysefractuur femur.

Bellemans  : hallux valgus uitleggen, osteomyelitis uitleggen + behandeling

Radiologie  : ziekte van paget, deze wervel is denser dan andere wervel, hemiagioma herkennen op CT/MR, vochtcollectie: wat is er best MRI zonder contrast of echo? Deze afbeelding toont unilaterale Li-Re/bilaterale sacro-ilitis? voor meniscus is echo best? Deze foto toont een enchondroma? Deze foto toont agressieve osteolyse en deze niet? Deze foto toont solide botvorming? Deze foto toont een abces van brodie enz zkr doenbaar zelf met giscorrectie :)

Lysens : hoe ga je die monoarthritis behandelen nadat zwelling weg is?


22/01 NM (Bellemans, Verschueren, Nijs, Peers)

impromptu verwelkomingscasus Man van 58 heft boeken en krijgt lage rugpijn. Komt enkele weken later bij u omdat het niet over is. Hoe ga je te werk? (keihard doelend op dat schema) Wat doe je in je KO? Wat doe je bij een discoduraal conflict? Wat is actieve aanpak? (Dit alles was in gesprekvorm. Het leek dat zij ook maar wat verzonnen ter plekke.)

casus 1 vrouw, 38, beide polsen doen pijn en mcp II en III ook. tangentiele drukpijn, lichte zwelling Ochtendstijfheid, nachtelijke pijn, 2 maanden aan de gang, gaat beter met nsaids. Ze is vermoeid, maar geen huiduitslag of andere symptomen. Normale schober en thoraxamplitude. Aangetaste gewrichten konden een beetje minder strekken. DD, verdere anamnese, KO, TO? Hoe beinvloeden die resultaten uw DD? hoe behandel je? Mijn DD: RA, SLE, andere systeem, SpA (zeer onwaarschijnlijk.)

 • Bijvraagje: Waarom geen PsA? ze hengelden naar geen aantasting van DIP's.
 • Bijvraagje: hoe pak je de medicaties aan? Volgens mij moest ik zeggen "zo snel mogelijk starten met DMARD's."

casus 2 auto-ongeluk (geen gordel, wel airbag). Mevrouw met opgezette halsvenen, BD 70/40. Li thorax hypertympaan. AH 40/min. polsfreq 100/min. DD, wat doe je (onderzoeken en behandelingen) en in welke volgorde? Hij gaf ook een RX waarop je een aortadissectie moest herkennen.