Microbiologie (E06C3B)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Het theoretisch college Microbiologie en de bijbehorende practica willen je inzicht doen krijgen in de structuur en het functioneren van micro-organismen. Daarbij zullen we in het bijzonder focussen op hun rol als ziekteverwekkers bij mens en dier en als instrument in de biotechnologie.


Examenvorm

Het examen is mondeling met schriftelijke voorbereiding. Afhankelijk van de aanwezige examinator zal hetzij het deel Bacteriologie + Antibiotica, hetzij het deel Virologie mondeling worden afgenomen en het andere deel schriftelijk.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

samenvatting microbiologie met dank aan Katinka van Dongen

microbiologie 1112 


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen Microbiologie 2016 - 2017

Examenvragen Microbiologie 15-16

Microbiologie Juni 2015 (L. Vanmellaert, D. Schols, P. Van den Steen)

Examenvragen '12 - '13

Examenvragen Microbiologie

examenvragen Antibiotica

Examenvragen '12-'13

Examenvragen '11 - '12

11/06

VIROLOGIE:

 1. alfa herpes virussen (transmissie, symptomen,..)
 2. Influenza (tekening, transmissie, antigenische drift/shift); bijvragen: wanneer was de spaanse griep/hoeveel mensen gestorven
 3. HBV, HCV, HAV (transmissie, therapie/vaccin); bijvraag; welke is meest infectieus

ANTIBIOTICA:

 1. Reactiemechamismen tekenen (dus chemische structuren) Transpeptidase/Penicilline met transpeptidase/B lactamase met penicilline/ Clavulaanzuur met B lactamase
 2. Resistentiemechanismen macroliden
 3. Amerikaanse trypanosoma cyclus

BACTERIOLOGIE:

 1. S. aureus toxines en infecties
 2. Helicobacter: virulentieproces en bijhorende virulentiefactoren
 3. Celmembraan bacteriën (structuur, functie) en verschillen met deze van Archaea


15/06 9u

VIROLOGIE:

 1. teken schematisch het HIV partikkel en bespreek alle proteinen, therapie en vaccin?
 2. Rota virus : transmissie, pathologie, therapie, vaccin en andere familie diarreevirussen ?
 3. vergelijk transmissie van HBV,HAV en HCV, bespreek van elke de symptomen therapie en vaccin

BACTERIOLOGIE

 1. bespreek alle componenten van de bacteriele celwand van de gram positieve bacterien, welke componenten zijn belangrijk voor kleuring leg uit.
 2. welke infecties veroorzaak C. Perfingens, toxines en hun werking
 3. bespreek 4 groepen van de E.Coli bacterie die verantwoordelijk zijn voor darminfecties en bespreek virulentie factoren , pathologie en ziektebeeld.

AB

 1. glycopeptiden zijn belangrijke antibiotica waarom ? bespreek werkingsmechanisme en resistentie mechanismen
 2. hoe kan je infectie van Leishmania bestrijden? Is er resistentie mogelijk?
 3. geef schematisch de levenscyclus van Toxoplasma weer


15/06 14u

VIRO

 1. teken schematisch het HIV partikkel en bespreek alle proteinen, therapie, HAART?
 2. Hepatitis B zo grondig mogelijk bespreken
 3. Mazelen + bof + rode hond bespreken en vaccin

BACT:

 1. bespreek alle componenten van de bacteriele celwant van de gram negatieve bacterien
 2. Strectococcus pyogenes, 1 toxine + 1 enzyme + 1 structurele + 3 ziektebeelden. En hoe in labo onderscheiden van Staphylococcus (staphylo is katalase pos en bruist als H2O2 toevoegen)
 3. Boutilisme: waarom niet enkel infectieus (voedsel + honing), bespreek belangrijke eigenschappen van deze bacterie (gram+ obligaat aeroob staafjes) en BoNT-toxine ook

AB

 1. Bespreek antifolaten en resistentie daartegen
 2. Teken penicilline en leg uit hoe het werkt
 3. geef schematisch de levenscyclus van Toxoplasma weer, ziektebeeld en behandeling

En Lieve is echt een fijne tijdens modeling, heel lief en helpt veel!


20/06 : 9u

VIRO :

 1. HPV bespreken (transmissie, vaccin, therapie, familie)
 2. Influenza (partikel tekenen, symptomen, therapie, vaccin)
 3. HCV bespreken (ziekteverloop, schema replicatie, geen vaccin want te veel subtypes, therapie en als bijvraag nog andere flavivirussen )

AB :

 1. Waarom is de therapie zo moeillijk en de werking tegen tuberculose
 2. Bespreek resistentie aminoglycosiden
 3. Bespreek cephalosporines

BACT :

 1. Bespreek flagel
 2. Welke bacterie veroorzaakt difterie ( toxines, mechanisme,...)
 3. Wat is het verschil tussen salmonella enterica en thypus


20/06 14u

VIRO:

 1. Alpha herpes virussen bespreken (symptomen, therapie en transmissie) + latentie en reactivatie bespreken.
 2. HIV partikel tekenen + uitleggen + antivirale therapie + overdracht
 3. bespreek bof, mazelen en rode hond (familie, vaccin,...)

BACT:

 1. bespreek sporulatie
 2. bespreek candida
 3. bespreek de bacterie die kinkhoest veroorzaakt

AB:

 1. Plasmodium levenscyclus + hoe komt de parasiet in de cel? + bij welke soorten relapse?
 2. chloramphenicol + neveneffecten
 3. rifampicine + resistentiemechanisme


Examenvragen '17-'18

Bacteriologie

1. profaag koppelen aan vibrio cholerae

2. 4 fases is batchcultuur + 4 manieren voor scheiden van cellen

3. C. Perfringens helemaal uitleggen

4. classificatie van bacteriën op O2 gevoeligheid uitleggen + hoe we dat gezien hebben in het practicum

5. Tetanusbacterie helemaal uitleggen (dus ook hoe een AB toxine werkt

6. EColi: al de groepen benoemen (volledig uitgeschreven) en de werking

7. Outer membrane (OM) van G- tekenen, alle elementen aanduiden in dit OM en deze elementen ook verduidelijken.

8. Bespreek het virulentiemechanisme van Helicobacter pylori en geef de virulentiefactoren die hierbij een belangrijke rol spelen. Symptomen ook uitleggen.

9. Vergelijk de werking en het effect van tetanospasmine geproduceerd door Clostridium tetani met deze van het botulinumtoxine geproduceerd door Clostridium botulinum.

10. welke soorten bacteriofagen bestaan er + bespreken. Waarom zijn deze belangrijk in een bacterie

11. bespreek LacOperon in E. coli en invloed van glucose

12. welke bacterie veroorzaakt tuberculose + werking/ziekteproces + hoe kan men nagaan of je deze ziekte hebt?


Parasitologie

1. Leishmania helemaal uitleggen

2. NAM-NAG-pentapeptide tekenen + AB hiertegen

3. Cholamphenicol VS Cephalosporine : synergisme of antagonisme ?

4. Afrikaanse trypanosoma

5. werking van transglycosylase, penicilline en transglycosylase, beta lactamases en penicilline, en beta lactamase inhibitor uitleggen aan de hand van chemische structuren

6. Cyclus van Toxoplasma tekenen, symptomen uitleggen en AB die hiertegen werkt.

7. Vancomycine VS tetracycline: synergisme, additief effect of antagonisme?

8. Penicilline structuur tekenen, reactie met doelwit molecule tekenen en uitleggen waarom het een goede werking heeft.

9. Leishamnia uitleggen + ziektebeeld + behandeling

10. structuur en werking van penicilline, waarom is de structuur

11. vergelijk tetracycline met … zijn ze antagonisten/synergisten/…


Virologie

1. Influenzavirus teken + uitleggen

2. HPV uitleggen

3. Hepatitis B

4. alfa herpes virussen uitleggen

5. HIV tekenen, uitleggen

6. picornavirussen uitleggen: transmissie, symptomen,..

7. Influenza tekenen + uitleggen

8. HIV werkingsmechanisme tekenen + uitleggen en ook antivirale therapie geven.

9. Picornavirussen: rhino, polio en hepatitis A uitleggen

10. HIV tekenen + uitleggen + HAART

11. leg uit: rotavirus; welke andere diarree virussen ken je?

12. hoe kan je besmet worden met HBV + leg uit symptomen etc. + vergeiljk met HAV en HCV