Neurofysiologie (E08C0A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Dit opleidingsonderdeel biedt je een inleiding tot de werking van het zenuwstelsel. Je krijgt neurofysiologische begrippen en manieren van redeneren aangereikt tijdens de bespreking van een aantal sensoriële en motorische systemen. De klemtoon ligt daarbij niet op het cellulaire maar op het systeemniveau. Eerder dan een encyclopedische beschrijving te geven zullen we in ieder systeem een ander aspect benadrukken (plasticiteit in het somatische systeem, berekening door een circuit in het auditieve systeem, corticale hiërarchie in het visuele systeem, enz.).


Examenvorm

Meerkeuzevragen met giscorrectie.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.) Examenvragen 2017 - 2018 (professor Nelissen)

Examenvragen - Neurofysiologie - 2017 - 2018

Examenvragen 2016 - 2017 (professor Nelissen)

File:Examenvragen neurofysiologie '16-'17.docx

Examenvragen 2014 - 2015

Welke van onderstaande is juist: - ILD gevoeligheid bij lage frequenties - ITD drempel is ongeveer 10 micros - ILD drempel is ongeveer 0.1 dB

Wat kan men uit deze figuur van de gehoorschelp afleiden? - impedantie - ILD - tembre wordt onderscheiden

Wat kan men afleiden uit de stimuli van D2, D3, D4 hand van de muis aan de hand van de figuur? - Uitbreiding van D2, D3 en D4 regios - regio die door multidigitale Rreceptorvelden kan geactiveerd worden

Waardoor kan een lage freq een hoge freq overstemmen? - door geleidelijke stijging van de basale lamina golf van de lage freq. - in hogere neuronenorden ....iets

pijn controle bij patient, wat is hier de meest effectieve methode voor meting? - patient een schaal geven van 1 tot 10 (geen pijn tot zeer veel pijn.) - fMRI van de neo-/paleospinale banen om zo de doelwitten hiervan te bestuderen. - ad en C neuronen activiteit meten en hierbij de temperatuur in rekening houden

Welke uitspraak over de CD is NIET fout? - CD is de bron van ITD's in de cochlea - CD is de ITD waarbij maximale respons vanuit gehoorscellen kan komen. (1 CD voor verschillende cellen) -CD is de ITD waarbij maximale respons vanuit 1 gehoorcel kan komen. (specifiek per cel)

Welke structuur zal meehelpen in't vervullen van de "tactiek" functie? - Basale ganglia - Cerebellum - Hersenstam

Je verwacht de meeste neuronen naar het CZS te gaan van: - retina - olfactorisch epitheel - gewrichten - cochlea

Wat is juist ivm de anterolaterale baan: - Ab axonen - directe kruising in het ruggenmerg

Figuur van bewegende braille patroon, wat kan je hieruit besluiten? - Merkel's receptoren geven een beter signaal bij bewegende stimuli - Spatiële plasticiteit van Meissner receptoren is goed

Examenvragen 2012 - 2013

soort vragen dat je mag verwachten:

  1. Wat zie je op deze figuur?
  2. Wat past niet in het rijtje?
  3. Welke 2 komen niet overeen? vb M-type ganglioncellen en Meisner cellen; P-type ganglioncellen en schijven van Merkel; ...
  4. Welk antwoord is fout? Wat is niet juist?...

Zorg dat je systemen kan vergelijken.

Met welk kanaal komt de magnocellulaire baan overeen? -ON-kanaal -luminantie-kanaal -rood/groen-kanaal -blauw/geel-kanaal

Welke techniek zou je gebruiken om de taalontwikkeling in de hersenen te bestuderen? -PET -fMRI -Single unit recording -EEG

Welke techniek zou je gebruiken om dyslexie te onderzoeken? -gedragstudies -single unit recording -PET -EEG

Welke techniek zou je gebruiken om de orientatieselectiviteit van V1-cellen na te gaan? -EEG -Single unit recording -PET -fMRI

Welke gevolgen verwacht je eerder bij een letsel in de ventrale stroom dan in de dorsale stroom? -neglect -bewegingsblindheid -visuele agnosie -vormen niet meer kunnen herkennen m.b.v de tast

Iemand met een heupprothese heeft nog gevoel van de stand van dat gewricht. Wat is de meest waarschijnlijke verklaring? -double-ended vezels komen niet voor in alle gewrichten -de persoon gebruikt zijn visie -de persoon krijgt nog info van andere receptoren van in het somatisch systeem -in het gewricht zijn er nog enkele receptoren die waren achtergebleven


Examenvragen 2011 - 2012

Examenvragen_Neurofysiologie


Examenvragen 2013-2014 Neurofysiologie - Prof. T. Theys (KULAK)

1) de type ganglioncellen en hun centrale projecties (dus ook dorsale en ventrale stroom enz. vermelden)

2) vergelijk olfactief & gustatief systeem

3) leg uit wat effect is van DBS op STN voor PD

4) 2 figuren met prim.somatosens.cortex (s1), je zag verschillende area’s en zeggen hoe dat deze georganiseerd zijn

Examenvragen 2015 - 2016 Neurofysiologie - Prof Nelissen.

Open vragen :

1) Bespreek het concept van Laterale inhibitie en pas het toe op 2 sensoriële systemen

2) Bespreek de mechanismen die gebruikt worden voor geluidslokalisatie

15 Meerkeuzevragen : Welke past niet in het rijtje, grafiekje uit de slides interpreteren, ....


Examenvragen 2015-2016 Neurofysiologie - Prof. T. Theys (KULAK)

1) Bespreek de mesiotemporale structuren.

2) Bespreek het fenomeen plasticiteit aan de hand van 4 voorbeelden.

3) Bespreek en vergelijk de rol en functie van dopamine in het motorisch systeem en bij motivatie.

4) Figuurvraag: gelabeld proline word ingespoten in oog, daarnaast beeld van corpus geniculatum laterale, daarnaast beeld van V1 (zwart-witte dominantiekolommen). Bespreek.

Bij de laatste vraag is het dus de bedoeling de projecties van de ganglioncellen naar CGL te bespreken en uit te kunnen leggen hoe deze zorgen voor de organisatie van de primaire visuele cortex.