Neurologie en neurochirurgie (E02L6A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Het doel van dit opleidingsonderdeel is dat je de diverse neurologische ziektebeelden leert kennen vooral wat betreft de diverse verschijnselen, hun evolutie, de impact op het globaal functioneren en de eventuele restverschijnselen. Je weet ook hoe je patiënten met neurologische aandoeningen kunt onderzoeken, diagnosticeren en behandelen eventueel via neurochirurgische weg. Verder pas je de principes van EBM toe op de specifieke onderzoeksliteratuur en dit aan de hand van oefeningen. Je kunt ook een klinisch probleem omzetten in een relevante zoekstrategie. Ten slotte kun je relevante literatuur op een actieve en zo efficiënt en specifiek mogelijk manier opsporen via een computerzoektocht.  


Examenvorm

Het examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen met giscorrectie. Er zijn 4 of 5 antwoordmogelijkheden. Slechts 1 correct antwoord per vraag. Per fout antwoord wordt respectievelijk 1/3e of 1/4e afgetrokken. Het examen duurt maximaal vier uur. Er zijn verschillende reeksen, zorg dat je de juiste reeks invult op je meerkeuzeformulier.

 • 9 vragen uit het semiologie deel (W. Vandenberghe)
 • 9 vragen uit neurochirurgie (B. Depreitere)
 • 19 vragen uit neurologie (W. Vandenberghe)
 • 3 vragen uit neuroradiologie (P. Demaerel)

Tips

(Klik hier om tips toe te voegen.)

- Cursus van neurologie en neurochirurgie te kopen.

- Neurologie wordt héél gedetailleerd gevraagd, ook uit de lessen! Het lijkt misschien tijdens de eerste lessen zo alsof er niks bij de slides wordt bij verteld ten opzichte van het boek maar toch bleek dit niet voor alle lessen zo. Je kan echter ook wel goede punten halen door enkel het boek en de slides te leren.

- Neurochirurgie wordt minder gedetailleerd gevraagd (er zijn simpelweg ook minder details), en leert ook iets vlotter. Hier staat alles goed in het boek en de slides. De lessen zijn interessant, maar naar de les gaan is niet echt noodzakelijk.

- Neuroradiologie: goed opletten in de lessen, maar verder staat in het zwarte boekje van ‘Inleiding tot radiologische pathologie’ (dat je normaal al hebt) ook wel redelijk uitgebreid alles uitgelegd.

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Bestanden '17-'18

· Epidemiologie-van-de-neurologische-aandoeningen.numbers

· GeneesmiddelenNeurologie.numbers

Samenvattingen '15 - '16


Bestanden voor '15 - '16

Casussen

Slides radiologie

zaken die niet in de cursus staan (wel examenvragen/leerstof)

 • anti Yo = gynaecologisch
 • anti Hu = Borstcarcinoom
 • Rasmussen encefalitis = inflammatoire aandoening aan 1 hersenhelft. Gekenmerkt door myoclonie en parese aan 1 zijde van het lichaam + atrofie 1 hersenhelft
 • SMA = SMN-gen exon 7
 • Myoclonic epilepsy and ragged-red fibers
 • teken van Rossolimo: reflex: flexie van teen 2-5
 • syndroom van Anton: letsel occipitaal. Beweren vaak dat ze wel nog kunnen zien


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen '17-'18

Neurologie (19 vragen)

1. Anti-epileptica met leverfunctiestoornissen, welke stoppen?

 • Valproaat
 • Levetiracetam
 • Lamotrigine
 • Topiramaat


2.Patiënt met VG nierstenen en verminderde ventrikelfunctie heeft hoofdpijn die enkele duren duurt en dan terug verdwijnt. Hij vertoont nausea voor het begin van zo’n aanval. Welke medicatie geef je?

 • Valproaat
 • Topiramaat
 • Propranolol
 • Verapamil


3. 62-jarige man met blanco VG doet een CVA

 • dissectie a carotis interna
 • lipohyalinose
 • vaatspasme
 • VKF


4. Risicofactor voor cerebrale veneuze trombose?

 • 4 maand zwanger
 • fibromusculaire dysplasie
 • paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie


5. Guillain-Barré

 • demyeliniserende aandoening, vooral motorische en autonome vezels, proximaal én distale aantasting
 • axonale aandoening, vooral motorische en autonome vezels, proximaal én distale aantasting
 • demyeliniserende aandoening, vooral sensorische en motorische vezels, proximaal meer dan distaal
 • demyeliniserende aandoening, vooral motorische en autonome vezels, distaal meer dan proximaal


6. Huntington patiënte met erge chorea, wenst medicatie. Depressie in VG met suïcidepoging. Welke medicatie geef je?

 • tetrabenazine
 • typisch neurolepticum
 • kine
 • anticholinergica


7. 6-jarige jongen met ziekte van Gaucher. Ouders zijn 36 en 34 jaar. Welke stelling is juist?

 • ouders hebben meer kans op ziekte van Parkinson
 • ouders hebben meer kans op ziekte van Alzheimer
 • vader heeft hogere kans op Parkinson, moeder niet
 • vader heeft hogere kans op Alzheimer, moeder niet


8. 77-jarige man plots visusverlies, RAPD, papiloedeem… geen pijn of andere symptomen

 • a-AION
 • n-AION
 • neuritis optica
 • Leber


9. Doll’s eye reflex. (1) Afwezigheid van doll’s eye reflex getuigt van bihemisferisch letsel (2) Iemand die klaarwakker is zal afwezige doll’s eye reflex hebben

 • beide stellingen juist
 • beide stellingen fout
 • stelling 1 juist, 2 fout
 • stelling 1 fout, 2 juist


10. Vrouw komt met klacht: ze denkt dat begint te dementeren, omdat ze sneller dingen vergeet. Haar man zegt dat er niets van waar is en ze gewoon hetzelfde functioneert als altijd. Haar MMSE is 28/30. Wat doe je?

 • memantine starten
 • anticholinergicum starten
 • SSRI
 • geen medicatie


11. Verhaal van ALS-patiënt (atrofie, fasciculaties, piramidale tekenen, proef van Barré positief).

 • ALS
 • diabetes neuropathie
 • HNPP
 • vit B12 deficiëntie


12. Stellingen. (1) Een negatieve CT is genoeg om een hCVA uit te sluiten van cerebrale hemisfeer. (2) Een negatieve CT is niet goed genoeg om een iCVA uit te sluiten van hersenstam, je moet dan nog een MRI doen.

 • beide stellingen juist
 • beide stellingen fout
 • stelling 1 juist, 2 fout
 • stelling 1 fout, 2 juist


13. Verhaal van gangproblemen, urinaire incontinentie en cognitieve achteruitgang. Welke aandoening kan dit ziektebeeld verklaren?

 • normale druk hydrocefalie
 • benigne intracraniële hypertensie


14. Casus neuroborreliose. Wat maakt diagnose meer waarschijnlijk?

 • pijnlijke radiculiti
 • diarree in VG
 • fatische stoornissen


15. Verhaal van MS. Vrouw die zwanger wilt worden. Welke medicatie NIET aangeraden?

 • teriflunomide
 • beta-interferon
 • alemtuzumab


16. Parkinson-patiënt. Buikklachten door L-dopa+carbidopa. Waarom?

 • perifere effecten dopamine (dopamine R in de maag)
 • centrale effecten binnen BHB
 • centrale effecten buiten BHB


17. Wat wijst meer richting epilepsie-aanval vs syncope?

 • cyanose aangezicht


18. Wat wijst meer richting complex partiële temporale epilepsie vs absence-aanval?

 • automatisme (smakken)


19 . Wat is het hoogste niveau waar je bij een volwassene veilig een LP kunt doen?

 • L2-L3
 • L3-L4
 • L4-L5
 • L5-S1

Semiologie (9)

1. Beschrijving van de masseter reflex

 • afferent V, efferent V
 • afferent V, efferent VII
 • afferent VII, efferent V
 • afferent VII, efferent VII


2. Je test de brachioradialis reflex, de respons bestaat uit een flexie van de elleboog, supinatie van de voorarm en flexie van de vingers. Hoe gradeer je deze?

 • 1/4
 • 2/4
 • ¾
 • 4/4


3. Localisatie sunset eyes

 • rostraal mesencefalon
 • caudaal mesencefalon
 • rostraal pons
 • caudaal pons


4. Digit span test. Een man zegt slechts 1 cijfer na. (1) je moet minstens 3 cijfers kunnen herhalen voor normale test. (2) dit getuigt van letsel in limbische geheugen structuren.

 • beide stellingen juist
 • beide stellingen fout
 • stelling 1 juist, 2 fout
 • stelling 1 fout, 2 juist


5. Stellingen Broca/Wernicke (genoemd als gyrus frontalis inferior en gyrus temporalis superior) (1) Gyrus temporalis sup maakt meer grammaticale fouten dan gyrus frontalis inferior (2) Gyrus temporalis sup is emotioneler/gefrustreerder dan gyrus frontalis inferior

 • beide stellingen juist
 • beide stellingen fout
 • stelling 1 juist, 2 fout
 • stelling 1 fout, 2 juist


6. Letsel rechter niet-dominante pariëtale kwab. Vertoont hemineglect, constructieve apraxie, anosognosie. (1) Bij het trekken van een lijn die hij in 2 moet delen zal de lijn te veel naar links zijn (2) Hij zal ook acalculie, vingeragnosie en links-rechtsverwisseling

 • beide stellingen juist
 • beide stellingen fout
 • stelling 1 juist, 2 fout
 • stelling 1 fout, 2 juist


7. Corticobulbaire aantasting: wat is juist?

 • masseterreflex afwezig
 • Hoffman-Tromner verschijnt
 • palmomentale reflex aanwezig
 • verminderde buikhuidreflex


8. Proef van Barré, arm zakt maar zonder enige pronatie of vingerflexie.

 • psychogeen


9. Pupil linker oog is paar millimeter groter dan die van het rechter oog. In het donker wordt de anisocorie duidelijker.

 • linker aneurysma communicans posterior
 • T1 letsel ruggenmerg rechts
 • fysiologische anisocorie


Neurochirurgie (9)

1. Oudere man met mogelijks ankyloserende spondylitis (echter nooit formeel diagnose gekregen), heeft een cervico-thoracale kyfose met altijd al wat lage rugpijn. Komt nu naar huisarts met klachten van nekpijn. Zegt dat deze pijn spontaan is ontstaan, maar bij verder navragen blijkt dat hij is gestruikeld over speelgoed van zijn kleinkinderen. Hij vraagt ibuprofen, aangezien dit goed helpt voor zijn pijn. Wat doe je nu?

 • naar spoed voor verdere onderzoeken, alle nodige onderzoeken om fractuur uit te sluiten
 • naar spoed voor CT om een hernia uit te sluiten
 • Er zijn geen rode vlaggen, je schrijft ibuprofen voor en plant controle over 2 weken.
 • Er zijn geen rode vlaggen, je schrijft ibuprofen + kine voor en plant controle over 2 weken.


2. Jonge patiënt met tekenen van intracerebraal hematoom. GCS 3/15, mydriase door beginnende transtentoriële herniatie, … Oorzaak?

 • vasculaire malformatie of hypervasculaire tumor
 • amyloid angiopathie


3. Casus van chronisch subduraal hematoom. Stond vanalles over in met o.a. 2 alcoholische consumpties per dag, moeilijk kunnen stappen, gedesoriënteerd in tijd etc.

 • chronisch subduraal hematoom
 • Korsakoff syndroom
 • subacuut delier
 • vitale depressie


4. Eversie van de voet is verlamd. Welk letsel kan dit NIET veroorzaken?

 • letsel van L5 Kan dat wel veroorzaken samen met evt inversie
 • letsel van de peroneus superficialis
 • letsel van de m peroneus longus
 • letsel van de m. tibialis posterior


5. Casus van uitval L4 (lateraal bovenbeen, mediaal onderbeen). Er wordt een extraforaminale discushernia gevonden, deze is op het volgende niveau:

 • L2-L3
 • L3-L4
 • L4-L5
 • L5-S1


6. Vage vraag over tumoren: grillig capterend heterogeen letsel op MRI met contrast met uitbreiding

 • glioblastoma of metastasen
 • laaggradig glioma of metastase
 • glioblastoma of epidermoidcyste
 • medulloblastoma of glioblastoom


7. Casus over unilaterale doofheid, vertigo, … geleidelijk aan ontstaan. Nystagmus weg van het aangedane oor.

 • vestibularis-Schwannoma
 • neuritis vestibularis
 • ziekte van Menière


8. Diffuus hersenoedeem na trauma

 • verminderde grijs-wit differentiatie, reageert goed op corticoiden
 • versterkte grijs-wit differentiatie, reageert niet op corticoiden
 • verminderde grijs-wit differentiatie, reageert niet op corticoïden
 • versterkte grijs-wit differentiatie, reageert goed op corticoïden


9. Verhaal van pijn pink en ringvinger, hand, tintelingen, parese… Tinel was negatief

 • C8 radiculopathie
 • C7 radiculopathie
 • drukneuropathie n.medianus
 • drukneuropathie n.ulnaris


Radiologie (3)

1. MR oud PICA

 • oud PICA
 • recente bloeding
 • acuut AICA
 • oud AICA

2. MR beelden van abces dit was die patiënt met niertransplantatie zeker? Ja

 • lymfomen
 • abcessen
 • bloedingen
 • metastasen


3. MR verhaal van oudere dame met al eerder wat problemen van cognitieve aard en verwardheid...

 • amyloid angiopathie
 • hypertensieve encefalopathie
 • metastasen

Examenvragen '16-'17

1. Wanneer mag je sedatie afbouwen bij een patiënt (in de casus was het gedaald tot 18-19mmHg)

 • Nu meteen
 • Nu als autoregulatie intact is
 • als de de ICP tussen 10 en 15mmHg gedaald is
 • Als de ICP tussen 10 en 15mmHg gedaald is en de autoregulatie intact is.

2. Radiologie: beeld veneuze malformatie

3.Kindje met afgeplat hoofdje, oortje aan die kant naar achter (was dit niet naar voren? ik dacht dat het een positionele plagiocefalie was) (bij positionele staan beide oortjes naar voor, hier was het slechts een oor dus geen positionele denk ik)

 • Te vroege sluiting, CT en dan heelkunde plannen
 • Te vroege sluiting, CT nemen om zeker te zijn, maar heelkunde is niet dringend nodig
 • Door voorkeursligging → ct en kine
 • Door voorkeursligging → kine

4. Hereditaire opticusneuropathie van Leber, man 30 jaar (al 10 jaar volledig blind) vraagt om genetisch advies. Wat klopt?

 • noch dochters noch zonen kunnen de ziekte krijgen
 • dochters en zonen kunnen de ziekte krijgen, maar dochters hebben meer kans
 • dochters en zonen kunnen de ziekte krijgen, maar zonen hebben meer kans
 • dochters en zonen kunnen de ziekte krijgen, elk even veel kans

5. Behandeling SMA (ben niet helemaal zeker van de antwoorden)

 • SMN1 meer tot expressie brengen
 • alternatieve splicing van SMN1
 • alternatieve splicing van SMN2
 • SMN2 sneller afbreken

6. Migraine, COPD, obesitas, welke medicatie

 • Valproaat
 • Topiramaat
 • beta blokker
 • verapamil

7. Gezonde man 20j, valt neer na een wedstrijd voetbal. Oorzaak?

 • arteriële dissectie
 • Marantische endocarditis
 • Lipohyalinose
 • Atherosclerose

8. Casus: oudere vrouw met beverige stem, werd erger. Welke medicatie (blanco VG)?

 • propanolol
 • L-dopa

9. Masseterreflex: 2 stellingen: 1. afwezige reflex is pathologisch boven 50j (ofzoiets) 2. het is een spierrekkingsreflex

 • Allebei juist
 • Allebei fout
 • 1 juist, 2 fout
 • 1 fout, 2 juist (meeste mensen hebben geen masseterreflex afwezigheid is dus niet pathologisch (p.26 Neurologie))

10. Fysiologische anisocorie: 2 stellingen: 1. komt voor bij 0,1% bevolking. 2. wordt meer uitgesproken bij onderzoek met lichtje. fysiologische anisocurie bij 20% van de bevolking

 • Allebei juist
 • Allebei fout
 • 1 juist, 2 fout
 • 1 fout, 2 juist

11. vrouw 72 jaar, ziekte van Alzheimer, geen relevantie voorgeschiedenis of familieleden met de ziekte; Welke genetica?

 • apoE4 (rest is allemaal autosomaal dominante vorm van AD)
 • APP
 • PS-1
 • PS-2

12. Man klaagt van dubbelzicht bij kijken naar rechts. Als hij li oog sluit verdwijnt li beeld, als hij re oog sluit verdwijnt re beeld. Wat is de oorzaak? (horizontale ongekruiste diplopie, uitval N. VI)

 • Oftalmologisch
 • Aantasting li m. rectus medialis
 • Aantasting re m. rectus lateralis

13. Radiologie beeld

14. Radiologie beeld

15. Wat zorgt voor de bloed-hersenbarrière?

 • Endotheel capp en epitheel plexus choroideus

16. Patiënt komt op spoed met extreem kleine pupillen, wat is de oorzaak?

 • intoxicatie met opiaten
 • intoxicatie met anticholinergica (bvb atropine → pupildilatatie)

17. Casus: bewegingsstoornis, 50j, extreme rust- en actietremor, tonus ledematen normaal,...

 • MSA
 • Ziekte van Parkinson
 • Psychogeen

18. Transiënte globale amnesie, wat past niet?

 • Forward digit span = 3 Dit dacht ik klopt!
 • Emotioneel
 • Kan geen 3 woorden onthouden voor 5 min
 • Niets te zien op technische onderzoeken

19. Wat past bij problemen kniepeesreflex en quadriceps (ofzoiets)

 • L4
 • L5
 • S1
 • S2

20. Dermatoom/myotoom arm. Iets van letsel op rm niveau, pijn binnenkant bovenarm,krachtverlies hand

 • C7
 • C8
 • Th1
 • Th2

21. Blefarospasmen, welke medicatie

 • Clonazepam
 • ...
 • Risperidone

* Botoxinjectie 22. Casus: enkel herhalen gestoord. bij wat past het het best?

 • Wernicke afasie (sensorische afasie, gestoord begrip, wel vloeiende spraak)
 • Broca afasie (motorische afasie, niet vloeiende spraak + grammaticale fouten)
 • Faciculus arcuatus probleem
 • FML probleem

23. meisje, 4 jaar, gediagnosticeerd met pilocytair astrocytoom, volledig weggenomen tijdens heelkunde. Verdere follow up met MRI omdat … (niet helemaal zeker van de vraag)

 • deze tumor heeft een hoge kans op ontaarden
 • deze tumor is invasief

* er kunnen altijd microresten van de tumor achterblijven bij operatie dus het is de gewoonte om op te volgen

 • radiotherapie is tegenaangewezen bij deze leeftijd dus daarom opvolgen met beeldvorming

24. Iets met een rond contrastcapterend letsel tegen de schedel in de frontaalkwab ofzoiets. (weet iemand dat nog?) Man was plots flauwgevallen/epileptisch/verward (?). Op beeldvorming zonder contrast niets te zien, nadien met jodiumcontrast wel capterend. Scherp afgelijnd, tussen cortex en schedel.

 • Meningeoom
 • Abces
 • Glioom

25. LP met 200 witte bloedcellen/ml (98% lymfocyten) glucose 20% van bloedglucose.

 • Borrelia burdorferi
 • Treponema Pallidum
 • Herpes simplex
 • Mycobacterium Tuberculosis

26. Man met spasticiteit. in overleg wordt besloten tot het plaatsen van een intrathecale pomp met ...

 • baclofen
 • morfine
 • ...

27. Vrouw, 37jaar, met Colitis Ulcerosa sinds 5 jaar, ook een operatie voor ondergaan. Nu krachtverlies en positieve babinski bilateraal. geen achillespeesreflex, patellapeesreflex was verminderd aanwezig (er was nog meer, tinteling???)

 • B12 tekort Niet dit? ik denk het ook. Opname van B12 is verminderd door een darmoperatie.
 • MS
 • ALS
 • Ataxie van Friedreich… ----< Had hij niet in les gezegd dat een positieve babinski en areflexie een ongewone combinatie was die maar weinig zaken konden geven, en dat Ataxie van Friedreich daar eentje van was? Dit begint voor 25 jaar en sterven meestal voor 35jaar.

28. Epilepsie, heeft een steeds een opstijgend gevoel vanuit de maag. Waar zit de focus?

 • temporale kwab
 • thalamus
 • pariëtale kwab
 • frontale kwab

29. Omschrijving van iemand met GI-infectie en nu Guillain-Barré. Welke ziektekiem?

 • Campylobacter jejuni
 • echovirus ( → virale meningitis)
 • coxsackie virus ( → virale meningitis)

30.Vrouw met epilepsie, neem Lamotrigine en Carbamazepine. Wil graag orale anticonceptie starten. - oraal anticonceptivum verhoogd de plasmaspiegel van lamotrigine ( FOUT halveert de plasmaspiegel van lamotrigine) - Carbamazepine heeft invloed op de concentratie anticonceptie ….

 • allebei juist
 • allebei fout
 • 1 juist, 2 fout
 • 1 fout, 2 juist

31. Vrouw kan plots niet meer praten (CVA) , man zegt dat het om 14u15 begonnen is. Heeft arteriële hypertensie en een voorgeschiedenis van een hersenbloeding… De onderzoeken zijn afgerond om 17u en CT is negatief (behalve litteken van de hersenbloeding) Welke behandeling ga je starten?

 • IV rtPA
 • thrombectomie
 • hemicraniectomie
 • geen van bovenstaande, start aspirine

32. Nevenwerking van Alemtuzumab (behandeling MS) (ook nog ITP en glomerulonefritis)

 • Auto-immuun thyroiditis
 • PML
 • ...

Examenvragen '15 - '16

1. Patiënt doet epilepsieaanval met deviatie van het hoofd en de ogen naar rechts. De epileptogene focus is dan gelegen in:

 • de linker frontale cortex
 • de linker temporale cortex
 • de rechter frontale cortex
 • de linker temporale cortex

2.casus over Guillian-Barré met lumbaalpunctie ca.250 WBC (94% lymfocyten) en CSF/glucose = 0.3 (normaal >0.5) en eiwitten zijn ook gestegen en dan twee stellingen

 • de demyeliniserende vorm is geneest beter dan de axonale vorm ofzoiets
 • dit is een atypische lumbaalpunctie van Guillian-Barré
 • stelling 1 en 2 zijn juist
 • stelling 1 is juist, 2 onjuist
 • stelling 2 onjuist, 1 juist

3.als de een aantal cijfers worden gezegd om te kijken of er adequate aandacht is, hoeveel moeten er dan minimaal herhaald worden

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

4.PT met parkinson rond de 55 jaar, hij neemt amantadine, levodopa/carbidopa (Duodopa ®), trihexifenidyl (Artane ®) en Ropirinol. Zijn vrouw belt in tranen dat ze dacht dat het goed ging ermee, maar dat ze recent ontdekt heeft dat hij veel op pornosites zit en dat hij de laatste maand(en) meermaals naar prostituee is geweest. Waardoor zou het verhoogde libido kunnen verklaard worden?

 • amantadine
 • levodopa/carbidopa (Duodopa)
 • Pramipexol
 • trihexifenidyl (Artane)

5.PT met verlaagd bewustzijn: geen verbale respons, geen oogrespons, enkel een afweer als de arts met zijn kneukels over het sternum beweegt. Hoeveel bedraagt de GCS?


6.PTe ca 55 jaar met tintelende vingers, R erger dan L, ze heeft moeite met potten/conserven open te draaien, rest gaat alles goed. R is er krachtsuitval, L kracht normaal, klachten worden o.a. uitgelokt bij autorijden. Welk is het eerste onderzoek obv uw voorkeursdiagnose?

 • EMG en Tinel voor carpaaltunnelsyndroom
 • MRI voor myelumcompressie (Waarom dit niet?) Myelumcompressie geeft misschien eerder bilaterale uitval? Sowieso is Carpal Tunnel wel veel frequenter en daarom al meer waarschijnlijk..
 • CT voor radixcompressie
 • hyperventilatietest

7.PT die al aantal een progressieve hoofdtremor heeft, in de 70 jaar oud, tis nu te erg geworden en ze wil behandeld worden. Ze heeft ook jicht, diabetes1 en psoriasis? Welke behandeling start u?

 • propranol(1ste keus maar tegenaangewezen bij diabetes, copd, verminderde ventrikelfunctie & ?depressie?)
 • DBS van de VMI van de thalamus
 • topiramaat (2de keus)
 • Primidon
 • Invloed van psoriasis, jicht?

8.Welk antiepilepticum heeft geen invloed op orale anticonceptie?

 • valproaat
 • fenytoÏne
 • topiramaat
 • carbamazepine

9.scans van een abces, wat is de meest waarschijnlijke diagnose?

 • glioom
 • abces
 • metastase
 • ….

10.pasgeborene, net boven bilspleet een dimple, geen abnormale beharing, mama denkt dat er soms vocht uitkomt maar is niet zeker. De dimple is mobiliseerbaar naar boven, niet naar onder. Met zicht op welke pathologie die mogelijks complicaties kan veroorzaken moet zeker onderzoek worden gevoerd?

 • tethered cord
 • spina bifida occulta
 • dermale sinus
 • diastematomyelie

11.kind van 7 jaar gevallen met fiets, enkele tellen buiten bewustzijn, kan alles nog goed bewegen, … mama belt huisarts, die raadt aan naar spoed te gaan. Welke mogelijke aandoeningen wil hij uitsluiten?

 • epidurale bloeding
 • breuk van het schedeldak
 • diffuse axonal injury
 • ….

12. casus beschreven van een man met frontotemporale dementie. Welke inclusies zullen waarschijnlijk niet worden teruggevonden in de hersenen?

 • tau
 • TDP-43
 • fFUS ?
 • Progranuline (ik dacht progranuline?) Inderdaad, zie p93.

13. 15jarige jongen, normale levertesten (AST, ALT) 2 stellingen ivm Z van Wilson

 • 1 - door normale levertesten is de Ziekte van Wilson uitgesloten
 • 2 - de 24uurs excretie van koper is gedaald in de urine
  • stelling 1 en 2 is juist
  • stelling 1 is juist, 2 onjuist
  • stelling 2 onjuist, 1 juist
  • stelling 1 en 2 zijn onjuist (1 is ook onjuist zoals je ze hier schrijft)

-> ik denk dat het juiste antwoord D is ipv B . In de les heeft de prof gezegd dat er ook neuro-Wilson kan bestaan zonder leverstoornissen (zonder geelheid, zonder gestoorde ALT en AST). Dus stelling nr 1 is onjuist!

14.Volldige ruggenmergsectie met verminderd gevoel onderste ledematen, hyperreflexie, clonus thv enkels, afwezige cremasterreflex en afwezige buikreflex. Verminderd gevoel in onderste 2/3de van de romp. KO van de armen is normaal. Waar zit het letsel?

 • A. C8
 • B. T5
 • C. T9
 • D. L2

15.Man met ataxie en vertigo. Vermoeden van PICA infarct links. Wat zou dit ondersteunen?

 • A) Gevoelsuitval linker gelaat (deze! Vitale sensibiliteit valt weg)
 • B) Mydriase van linker oog (moet miosis zijn owv Horner)
 • C) Zeg eens aah => optrekken naar links (=> moet naar rechts zijn)
 • D) Verminderde gnostische sensibiliteit rechts (moet vitale sensibiliteit zijn)

16.Jongen van 12 met gedaalde kracht in de schouder- en bekkengordels. Welke diagnose past hier NIET bij?

 • A) Duchenne
 • B) Charcot-Marie-Tooth ik zou eerder deze zeggen (typische tekenen van charcot marie tooth zijn bilaterale dropvoeten, areflexie, holvoeten en kuitatrofie
 • C) SMA
 • D) Polymyositis

17.kind met cerebrale tumor in de fossa posterior wordt vandaag geopereerd, naar aanleiding van welk klassiek klachtenpatroon werd deze waarschijnlijk gediagnosticeerd?

 • ochtendbraken en ochtendhoofdpijn
 • Valsalva gebonden hoofdpijn
 • Afwijkend geschrift
 • Dysartrie

18.verhaal van perifere facialisparese L. Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?

 • letsel in de R motorische cortex
 • letsel in de L pons Waarom niet dit? De casus omschreef het als een verlamming in het gezicht waarbij de mondtak meer aangetast was al de oogtak. Dus de oorzaak ligt perifeer. als wat jij zegt klopt, dan is het net een centrale parese...
 • letsel in de capsula interna R
 • geen van bovenstaande mogelijkheden

19.Obese vrouw van 31 met wekenlange hoofdpijn en verminderde visus. MRI toont geen afwijkingen, fundoscopie toont gedeeltelijke papiloedeem. (Symptomen van pseudotumor cerebri?). Wat is de volgende test?

 • lumbaalpunctie met drukmeting
 • Bloedname voor thrombofilie
 • SPECT hersenen
 • Oogonderzoek

20. man met plotse afasie, vrouw komt ermee naar spoed (nu 16u10), om 15u was zeker alles nog ok. Man staat onder warfarine, INR is 2,2. Er is een occlusie van de a. cerebri media op de angiografie te zien. Welke behandeling zet u (als eerste?) in?

 • rTPA
 • trombectomie (coagulantia = contra-indicatie voor rTPA en het is < 6u na presentatie)
 • ASA
 • Afwachten

21. man komt binnen op consultatie met een gestrekt rechterbeen en voet in plantairflexie. Om te wandelen maakt hij halve cirkels met zijn voet (circumductie). Bij wat past dit het meest?

 • extrapiramidaal lijden
 • piramidaal lijden
 • LMN lijden
 • ….

22. vrouw met parese m. rectus medialis Loog. Als de arts zijn vinger rechts voor de patiënt houdt, ziet ze twee vingers. Wat gebeurt er als het L oog wordt afgedekt.

 • de 2 beelden zullen zich boven mekaar bevinden
 • het meest rechtste beeld verdwijnt Ik denk dat dit het correcte antwoord is. Hier een n. III die uitvalt dus gekruiste diplopie wat wil zeggen dat *het dubbelbeeld voor het linkeroog rechts van het echte beeld ligt. Als je het linkeroog afdekt verdwijnt dus het rechter (dubbelbeeld). Stel dat je *het rechteroog afdekt zou het echte beeld verdwijnen (i.e. het meest linkse beeld).
 • het meest linkse beeld verdwijnt
 • er verandert niets

23. Er is een persoon die een epilepsieaanval doet. Omdat je weet dat de duur belangrijk is ivm ...., houdt je de tijd bij. Wat is de juiste volgorde van tijdsduur van kort naar lang of zoiets?

 • absenceaanval (AA)/myoclone aanval (MA) /complexe partiële frontale kwabepilepsie(CPFK) /complexe partiële temporale kwabepilepsie (CPTK)
 • AA/MA/CPTK/CPFK
 • MA/AA/CPFK/CPTK
 • MA/AA/CPTK/CPFK

24. PT doet 2e opstoot van MS, een onderhoudsbehandeling is aangewezen, wat start je op? “BeGlaTe FiNa” corticosteroïden per os

 • teriflunomide
 • Natalizumab
 • fingolimod

25. man komt samen met de vrouw naar consultatie. Hij heeft er geen last van, maar zijn vrouw kan niet goed slapen omdat, zo zegt ze hij elke halve minuut met zijn benen beweegt in bed. Hierbij is geen spraakgeluid te horen. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose?

 • REM sleep behavior
 • restless legs syndroom
 • Periodic limb movements of sleep
 • Frontale epilepsie

26. Een tumor kleurt aan op MRI met gadolinium omdat:

 • verandering basilaire membraan van capillairen
 • osmotische werking van de tumor
 • speciale techniek van MRI waardoor de tumor aankleurt met het contrast
 • door de positieve lading van gadolinium die bindt aan de negatief geladen tumor

27. 50 jarige vrouw zit op een vergadering op een ongemakkelijke stoel, ze heeft gevoelsstoornissen en ook krachtsvermindering. Ondertussen zijn de gevoelsstoornissen weg. Eversie is gedaald, inversie is intact. Wat is uw meest waarschijnlijke diagnose?

 • peroneusentrapment
 • radiculopathie
 • compartimentsyndroom
 • ?

28. PT met anterolisthese L4-L5. Als volgens de klassieke dermatomen, welke zone heeft dan meest waarschijnlijk gevoelsstoornissen? mediaal bovenbeen, ….

 • laterale zijde bovenbeen, …. mediaal onderbeen, binnenenkel (L4)
 • Laterale bovenbeen, mediaal onderbeen en grote teen (L5)
 • ….. (S1)

29. aantal scans. Bij welke pathologie sluit dit het meeste aan?

 • ziekte van Alzheimer
 • creutzfeld-Jakob
 • acute ischemie
 • bloeding

30. Aantal scans, welke pathologie?

 • Occipitale ischemie
 • Glioma
 • Bloeding

31. Man van 42 jaar met bloeddruk 180 mm Hg thuis gevonden (nadat zijn werkgever de politie had verwittigd owv afwezigheid). Er wordt een bloeding in de basale ganglia gevonden op beeldvorming. Klinisch neurologisch onderzoek toont hemiparese en afasie. Wat is de voornaamste reden waarom je hier niet zomaar mag denken dat het een hypertensief infarct is en moet gaan zoeken naar een onderliggende oorzaak?

 • Leeftijd
 • Locatie van het infarct
 • Klinisch neurologisch onderzoek
 • Bloeding in de ventrikels

32. Vrouw komt met rechtshandige man naar spoed omdat hij sinds enkele uren plots heel raar doet. Hij gebruikt zelfverzonnen woorden en het slaat echt op niks. Als je iets vraagt, verstaat hij je niet. Waar ligt het letsel hoogstwaarschijnlijk?

 • Links fontaal
 • Links temporaal
 • Rechts frontaal
 • Rechts temporaal

Examenvragen '14 - '15

1. Na een craniectomie zwelling, rode wondrand, geen koorts. Wat doe je en waarom?

 • Verwijs naar chrirurg omwille van liquorcyste
 • verwijs naar spoed omwille van liquorcyste
 • verwijs naar spoed omwille van wondinfectie)

2. Mediane overleving Ataxie van Freidreich

 • 15
 • 25
 • 35
 • 45 jaar

3. Vrouw met verlies van pijn en temperatuur's zin recht, lijntjesoriëntatie etc zijn normaal. Waar zit het letsel?

 • links/rechts
 • achter/zijstreng)

4. Belangrijkste nevenwerking van rivastigmine?

 • nausea
 • impulscontrolestoornissen
 • hallucinaties
 • somnolentie

5. Kindje met klachten van hydrocefalie en aquaductusstenose. Wat is de behandeling?

 • VPD
 • endoscopische derde ventriculostomie
 • diamox
 • operatieve dilatatie aquaduct

6. Patiënt met epilepsie waarvoor tal van anti-epileptica heeft nu last van tintelingen in de vingers. Welke anti-epilepticum heeft dit veroorzaakt?

 • carbamazepine
 • topimaraat
 • lamotrigine
 • valproaat)

7. Vrouw met epilepsie. Goed onder controle, 2 jaar aanvalsvrij, Klinisch onderzoek en EEG normaal. Wil nu zwanger worden. Welke stellingen zijn juist/fout?

 • Valproaat kan niet worden gecombineerd met borstvoeding
 • Bij deze patiënt kan worden geprobeerd te stoppen met de behandeling.

8. Vrouw met slaapproblemen, krijgt daarvoor al 4 jaar rispirdon. Heeft spasmen rond de mond (tardieve dyskinesieën). Wat is de aangewezen behandeling?

 • Traag afbouwen
 • onmiddelijk stoppen
 • botox
 • opdrijven.

9. Man heeft 2 dagen geleden neurochirurgie gehad. Heeft nu pijn ter hoogte van de incisie, met gezwollen randen en roodheid. Wat ga je doen?

 • Infectie
 • Liquorcollectie
 • doorsturen naar neurochirurg
 • liquorcollectie en doorsturen naar spoed

10. Kwieke man van 70 is gevallen. Eerste instantie helder, nu belt zijn vrouw dat hij last heeft van hemiparese. Wat is de diagnose? (schedeldakfractuur met epiduraal hematoom, subduraal hematoom en/of ernstige cerebrale contusie, chronisch subduraal hematoom, ...)

11. Vrouw met hoofdpijn en vermagering door dat ze pijn heeft in de kaken bij eten, algemene malaise. Wat is de diagnose? (Arteritis temporalis, trigeminusneuralgie, ...)

12. Casus van PSP. Wat is neergeslagen in de hersenen? (alfa-synnucleine, tau, FUS etc)

13. Patiënt met MS. Wat is de behandeling. (Gelatimeeracetaat, natalizumab,...)

14. Casus van de bacteriële meningitis. Wat is de behandeling?

15. Kindje met tekenen van meningitis en purpura. Wat is de mogelijke verwekker? (Haemofilus influenzae, streptococcus pneumoniae, ...)

16. Vrouw met pijn in de kaak (n. maxillaris gebied, v2), vooral tijdens het eten. Tal van medicatie (tegen trigeminusneuralgie) al geprobeerd? Wat is de volgende stap in de behandeling?

17. Vrouw met fertiliteitsproblemen, maar ook bitemporele hemianopsie. Wat is de diagnose? (secreterend micro-adenoom, macro-prolactinoom, occipitale tumor, hypothalamus adenoom)

18. Patiënt met een vloeiende, maar onsamenhangende spraak. Volgt ook geen simpele bevelen op. Hoe heet dit fenomeen? (dysartrie, Broca-afasie, Wernicke-afasie)

19. Als je bij een Horner-syndroom cocaïne in de conjunctiva doet, wat gebeurt er dan? Niks/ mydriase/...

20. Jongen met een tonico-clonische aanval, daarvoor opstijgende gevoel vanuit de maag. Waar zit de focus?

21. Levensverwachting bij Ataxie van Friedreich? (15, 25, 35 of 45 jaar)

22. Man met myotone dystrofie van Steinert. Zijn vrouw is 3 maanden zwanger. Welke stellingen zijn goed/fout? (1) Er is vooral paternele anticipatie. (2) Er is vooral proximale spierzwakte.

23. Vrouw met nausea en vertigo gedurende 15 minuten, verdween daarna weer spontaan. Opgenomen in het ziekenhuis. Duplex geeft 80% stenose van de a. carotis interna. Welke stellingen zijn goed/fout? (1) Ze moet urgent een carotisendartectomie ondergaan. (2) Dit beeld past bij de diagnose van BPPV.

24. Man met unilaterale ptose, down-and-out stand van het oog, mydriase. Wat is de oorzaak? (aantasting van de vasa nervorum, myastenia gravis, functionele anisocorie of anaurysma van de a. communicans posterieur)

25. Vrouw met pijn en tintelingen aan de ulnaire zijde van de hand, en aan vingers 4 en 5, had ook nekpijn, test van Spürling negatief, werd wakker met ellenboogflexie van de pijn? Wat is de diagnose? C8 radiculopathie, nervus ulnaris entrapment/...

26. Patiënt laatste tijd wat onhandiger, kan handen niet goed meer gebruiken, Romberg + en Hoffman Trömner + ? Syringomyelie/ cervicale spondylotische myelopathie/...

27. Patiënt na trauma. Doet ogen niet open na pijnprikkel, ook geen motorische of verbale respons. Wat is de GCS (0, 1, 2 of 3)

28. Patiënt met bihemisferisch letsel, maar intacte hersenstam. Welke stellingen zijn goed/fout? (1) Bij inspuiten van ijswater in het linker oor is er trage deviatie naar links, gevolgd door een snelle correctie naar rechts. (2) De calorische proeven kunnen het best worden gedaan met het hoofd in 30 graden flexie. 29. Rechtshandige man met linker hemibeeld. Scan bijgevoegd. Welke stelling is juist/fout (1) De man zal anosognosie vertonen. (2) Er zal een hoofd en blikparese plaatsvinden naar de linkerkant.

30. Patiënt met positieve Romberg, dysdiadochokinese, ataxie bij vinger-neus en hiel-knieproef, afwezige spierreflexen, onderzoek toonde demyelinisatie. (Anti-Hu, Anti-Yo, GQ1b, acetylcholinereceptoren mutatie)

31. Patiënt met normale digit span test, 3 woorden herhalen na aantal minuten gestoord. Mogelijke diagnose 1)delier 2)transiënte globale amnesie (wat juist/fout)

32. Patiënt met R rotsbeenfractuur en hierdoor facialisparese. Wat zijn de symptomen? (probleem R oogsluiting,probleem R mondheffers; probleem R oogsluiting, mond optrekken R nl; R oogsluiting nl, probleem R mond optrekken; bilaterale problemen oogsluiting en mondheffing

33. Patiënt met volledige hemiparese. Welke stellingen correct: 1)uitval kauwspieren 2)parese oogsluiting

34. Patiënt met freezing. Waar letsel (piramidaal, extrapiramidaal, perifeer,cerebellair)

35. Patiënt met letsel wortel L1 en L2, rest intact. Welke stellingen correct: 1)afwezige cremaster 2)afwezige kniepeesreflex

36. Patiënt met tumoraal letsel, oedeem en hierdoor uitval. Oedeem reageert spectaculair op CS. Welk oedeem (vasogeen, osmotisch, cytotoxisch of hydrocefaal)

37. Vraag met infarcten: volledige afasie + motorisch? Plaats?

38. Foto van letsel op verschillende beelden (T1 T2 zonder en met contrast, ...) wat is het? (glioblastoma, glioom, abces, bloeding)

39. Foto van letsel op verschillende beelden, wat is het? (Glioom, abces, ischemie in de anteriorcirculatie...)

40. Foto van meerdere witte plaques op verschillende beelden, wat is het? (MS, metastasen,ischemische witte stofletsels,...)

41. man met Creutzeldt Jacob. Welk onderzoek zou je extra info geven (FDG pet hypo frontaal, periodieke complexen op EGG, plasma PrP)

42. vrouw met als lang MS,had voordien een lichte parese OL heeft nu een meer zwaardere parese, heeft ook koorts en een brandering gevoel bij het plassen. Juist/Fout

 Je geeft glucorticoiden IV
 Je switch haar medicatie van glatirameeracetaat naar een sterker product.

43. vrouw die hoge botten draagt heeft nu last van drukpijn thv de caudale rand van de bot, tintelingen thv het driehoekje tussen de 1ste en 2de teen, geen parese of senso uitval. VG van tibiafractuur. Als je op de plek duwt waar de bot aan de huid raakt heeft ze een pijnschuit over het verloop van de zenuw (neuroma, schwannoma, drukneuropathie)

44. je blaast een rubber bootje op en na dien ben je wat duizelig dit komt door? (hypocapnie vasoconstrictie, hypocapnie vasodilatatie, hypercapnie vasoconstrictie, hypercapnie vasodilatatie)

45. patiënt met aorta dissectie en je vermoed een Horner en doet een Benzedrine wat verwacht je? (mydriase, niks, miose)

46. foto (DWI diffusie restrictief, zwart op ADC map en neemt contrast op aan de rand met centraal niks, je ziet meerdere letsels) patiënt had longfibrose en een longtransplant gekregen. wat is het? (abces, metastase, glioma). { ik vermoed een hematogeen abces: multiple, beeld past, bronchectasien leidt tot longfibrose }

47. man heeft vertraagde horizontale en verticale saccaden (huntington, parkinson, ?,?)

48. vrouw met craniocerebraal trauma wordt na 5 maanden van de beademing gehaald, ademt spontaan. Haar hersenstam reflexen zijn ook oke. ze heeft open ogen maar maakt geen oogcontact en is ook niet responsief. (coma, locked in, vegetatief)

49. Hersenstamreflexen testen. Juist/fout

  Corneareflex heeft vezels die door het mesencephalon lopen
  apneetest heeft vezels die door het verlengde merg lopen

50. Je krijgt een foto van gezichtsvelden. Nasaal bilateraal oke met Temporaal bilateraal uitval. wat is het? (hypofysetumor, infarct van arteria cerebri posterior, infarct van arteria cerebri media, ?)

51. man na een discectomie, komt nu bij jouw na 2dagen, jij bent huisarts. Je ziet een weinig rode wonde maar voelt wel een gezwel die fluctueert. wat doe je? (verwijs naar chirurg want je vermoed een infectie, je neemt een labo en doet een CT, je start al antibiotica, je puncteert het gewel om een cultuur te krijgen)

Examenvragen '13 - '14

 • Man van 28, amateurvoetballer komt ten val bij de wedstrijd. Na de wedstrijd nekpijn, links sensorimotorisch hemibeeld en rechts miosis en afhangend ooglid. Mogelijke diagnose?
  • Syndroom van Wallenberg rechts
  • Infarct van mesencefalon
  • Dissectie van a. carotis interna rechts
  •  ?


 • Obese jonge vrouw heeft hoofdpijn, vooral bij neerliggen. Wat is het?
 • Iemand met diabetes heeft lage rugpijn die uitstraalt naar de lies. Er is drukpijn ter hoogte van het facetgewricht L5-S1. Wat is het? (diabetische PNP, discushernia L5-S1, facetartrose L5-S1)
 • Iemand met een verlamming van de rechter n. abducens. Arts houdt vinger uiterst rechts, ze ziet twee vingers naast elkaar (horizont. diplopie). Als ze haar linkeroog afdekt, wat gebeurt er dan? (de rechtse vinger verdwijnt, de linkse vinger verdwijnt, ze ziet twee vingers boven elkaar, ...)
 • je denkt aan diagnose MS en doet LP. Wat verwacht je? (300 WBC/µl + gestegen IgG-index, 300 WBC/µl + gedaald IgG-index, 30 WBC/µl + gestegen IgG-index, 30 WBC/µl + gedaalde IgG-index)

Examenvragen '12-'13

 • Stamboom ivm fam spastische parese = leek in 1ste instantie X-gebonden want alleen mannen aangetast. Maar volgens forum van medica heeft hij andere jaren in de les al stambomen getoond die AD waren maar waarin "toevallig" enkel mannen aangetast waren dus: ?

edit: spastische parese is in zijn typische vorm AD, en X gebonden kon niet, omdat bij 1 mannetje in de derde generatie het had gekregen van zijn vader (wat onmogelijk is bij X-gebonden), dus zéker AD. ;-)

 • Casus B12 deficiëntie => synthese van welk AZ is aangetast? (methionine)
 • lewy body verergering
 • casus parkinson
 • 1 casus met een hele beschrijving die overeenkwam met een mitochondriale aandoening (er stond onder andere bij: kleine gestalte, proximale spieren aangetast,...
 • casus over steinert: welke mutatie zorgt voor de spierkrampen die ze heeft? (trinucleotide expansie in chloorkanaal gen)
 • re carotis aangetast met re oog en li lichhelft
 • icp 17mmHg ofzo wat doen? sedatie + curarisatie en normoventil tot lichte hyperventil
 • welke nmr sequentie toont een bloederig CVA het SNELST aan? echo gradiënt
 • BD stijging door autonome polyneuropathie
 • vrouw met frontale hersentumor
 • man met heffen lenticulistraire bloeding?
 • foto van brachycefalie
 • Foto van iemand waarbij oogleden na 40 seconden beginnen af te hangen + areflexie => Lambert Eaton myasthenie
 • Vrouw met dropvoet links en sensiebel rechts? => mediolaterale hernia
 • Met clusterhoofdpijn => zuurstoftherapie
 • Foto van iemand met perifere facialisparese => hoe behandel je? (corticoiden)
 • beschrijving van spraakprobleem (onder meer staccato) : welk soort probleem? (cerebellaire dysarthrie)
 • Ischemische CVA maar er stond een ECG bij met duidelijke VKF => wat geef je als secundaire preventie (coumarines)
 • Foto van een steinert
 • als patiënt hoofd vooroverbuigt, elektriciteit langs zijn rug: wat is dit? (teken van Lhermitte)
 • Foto van een internucleaire oftalmoplegie
 • Foto van intacte oculocefale reflex
 • duidelijk beschreven casus over CTS: welk onderzoek meest informatief (EMG + geleidingssnelhied)
 • Foto van comateuze patiënt met locked in => waar zit letstel (ventrale pons)
 • Casus van vrouw 65j, afasie en hemibeeld, 1 week geleden begonnen, 38° koorts, lymfocyten, protidorachie, normale glycorachie (leek op een Herpes encefalitis maar het

vreemde was dat het al een week duurde en "maar" 38°C koorts dus twijfelde met Neuroborreliose)

 • Casus van Alzheimer bij een jonge patiënt => welk gen? (Gamma secretase)
 • Hemorragisch CVA bij iemand met hoge INR > wat geven
 • Jongen met meningeaal beeld, koorts, lymfocyten, kreeg reeds antibiotica aantal dagen geleden (was wel een gedekte bacteriële meningitis, ook al was de glycorachie was

normaal tot licht verhoogd (is letterlijk in de les gezegd dat dit nl kon zijn), dus behandelen als bacteriële meningitis)

 • Meisje met myclonus epilepsie (casus letterlijk gezien: ouders treffen haar stuipend aan in bed + urine-incontinentie, aantal keer tandenborstel laten vallen
 • Een wallenberg (dorsolaterale medulla oblongata syndroom)
 • Een laterale tentoriële inklemming
 • Linkeroog pupilreactie tot op 1 mm constrictie, rechter oog tot 3 mm, waar zit letsel (ivm swinging light test), dus opticus aangetast rechts
 • Chiari malformatie, letterlijk van in les
 • De casus van de jongeman in coma na 3 dagen in dancings te hebben gezeten, ook in les gezien
 • Casus van man die plots door been zakt, bloederig cva te zien op CT, wat geef je: ASA, clopidogrel, ticlopidine, PPSB of heparine
 • Man met tumor temporaal, plots is er mydriase aan een oog,letsel? Externe para vezels van III aangetast
 • Hippocampale sclerose op MRI, aanval met rising epigastric sensation
 • Jongen met medulloblastoom, duidelijk.
 • Tennisser die de ballen die van boven niet meer ziet aankomen als hij links op het veld staat, tumor temporaal, welke structuur van visuele baan aangetast (radiatio

optica).

 • Meisje, sinds 3 jaar continu motore epilepsie links, rechter hemisfeer atrofisch: CADASIL, prog multifoc leukenc, en 3 soorten encefalitis met rare namen.
 • Casus van man met lymfoom, plots problemen met visus en zo, door welk virus? JC
 • Iemand behandeld met tubcerculostatica, nu klachten distaal, = polyneuropathie door isoniazide.
 • Een duidelijke casus van ALS die bulbair start.
 • Zeker 2 casussen die duidelijk MS waren.
 • Genetica: oa vraag van man met cognitief verval en zo, sinds enkele jaren, in welk gen mutatie? Tau kinase, tau fosfatase, gamma of beta secretase, synucleine. Ook nog

over casus van SMA, in welk exon zit mutatie. Casus over spierzwakte bij steinert, door welke mutatie( veel info over chloride kanalen)....

 • vraag over welke richting de nystagmus gaat bij een positieve Dix-Hallpike (rotatoir naar rechts (anticlockwise) en verticaal naar boven)
 • Kind van 12 met al jaren epilepsia partialis continua en op beeldvorming atrofie van 1 hemisfeer: Rasmussen encefalitis. (Uiteraard niet in de cursus).
 • casus van man met duidelijk SMA, je moest zeggen welk exon gedeleted was in SMN (7 of 8)
 • CT foto van kind met synostose, je moest zeggen welk type
 • 2 casussen exact hetzelfde als goffin in de les heeft getoond (leer die dus allemaal goed) bij goffin is het meestal heel duidelijk wat het antwoord is
 • persoon met duidelijk hernia L5, maar toen was de vraag waar zit het letsel en echt smerige antwoorden: L4-L5 mediolateraal, paramediaan, mediaan. geen idee wat het

verschil is met mediolateraal en paramediaan, ale kan zien dat er wrs een ligt verschil is maar wat dan juist was.. edit: mediaan is op de middellijn, dus dit geeft ofwel geen symptomen (buiten LRP kan wel) ofwel bilateraal symptomen. paramediaan is typisch symptomen 1 dermatoom lager dan het niveau van compressie. mediolateraal ligt iets lateraler en kan symptomen geven in de 2 dermatomen en extraforaminaal geeft symptomen op het zelfde niveau. In deze casus is het dus meest waarschijnlijk L4-L5 paramediaan.

 • CT van kind met tekens van overduk in de schedel: was waarschijnlijk een medulloblastoom, maar hij had in de geschiedenis ook al trauma van de hersenen gehad en de meerkeuze opties waren dus ook overduk door vergroeiingen. Maar vond het toch erg lijken op medulloblastoom. (Nvdr: of verlittekening van een vroegere bloeding op de aquaduct van Sylvius, nr 1 plaats op obstructieve hydrocefalie te doen).
 • persoon na ongeval: CT van bloeding buiten schedel en dan 2 witte vlekken in de hersenen wat waarschijnlijk bloedingen waren maar persoon had geen symptomen of last van niks. Wat ga je doen: gewoon opvolgen, ICP meting steken, etc... ik weet het niet. had geen symptomen maar toch wel 2 bloedingen in de hersenen.
 • gewoon foto van een persoon. wat is dit? Steinert (moet je kunnen herkennen op zicht, zei hij in de les, weet je nog:p) had op zich ook duchenne kunnen zijn want totaal geen proximale schouderspieren maar zijn gezicht deed me toch eerder aan Steinert denken.
 • persoon met duidelijk CVA. CT en EKG bij gegeven: was duidelijk geen bloeding en was VKF op EKG (denk ik toch, voor zover ik mn ekg al wat kende:p) en vraag is wat is sec preventie
 • oorzaak coma. oculocephale reflexen nog intact dus beide hemisferen zijn oorzaak coma.
 • persoon met duidelijk symptomen parkinson
 • persoon met visuele hall en dementie en loopstoornissen -: lewy body
 • op welke MR zie je in infarct het eerst? T1, T2, diffusie, flair of gradient echo
 • Vrouw, kan niet meer goed trappen lopen, kan pedalen van auto niet meer bedienen, werkt in bedrijf met solventen. Heeft nu zeer hoge BD, waaraan te wijten? Aantasting

formatio reticularis, autonome polyneuropathie, feochromocytoom, polyneuropathie door blootstelling op haar werk?

 • Vrouw met borstca heeft nu acute cerebellaire degeneratie. welke antistoffen zijn hiervoor verantwoordelijk (en jawel, anti-Hu en anti-Yo zijn allebei een antwoordmogelijkheid) = anti-YO is bij gynaecologische tumor: Yo is tegen ovarium gericht
 • Reflex waarbij er op de voetzool wordt geklopt met flexie van de 2de tot de 5de teen. Wijst op piramidaal lijden. (teken van Babinski, teken van Oppenheim, teken van Rossolimo)
 • Casus van 76 jarige man met slikproblemen, bij klinisch onderzoek verminderd optrekken van gehemelte en huig, atrofie van de tong, atrofie van de duimmuis, verminderde werking van de interossei van de vingers. 81 jarige zus van de man heeft dit ook dus hij maakt zich geen zorgen. In welk gen is er een mutatie (SOD, SMN1, androgeenreceptor)
 • Casus van 58 jarige man. Hij wordt binnengebracht door de echtgenote omdat hij geen interesse in niets meer heeft, geen betalingen meer kan doen, niets meer in huis of in

de tuin doet. Ze denkt dat het allemaal 6 maanden geleden begonnen is bij problemen op zijn werk als bankbediende. Daar is hij trouwens 2 maanden geleden ontslagen. Hij doet volgens haar ook alsof hij niet meer kan lezen en schrijven. Ook vertoont hij soms een spiertrekking wanneer iemand hem onverwacht aanraakt of onverwacht binnenkomt. Bij onderzoek vind je inderdaad een man met afgevlakt affect, tandradrigiditeit, bilateraal teken van Babinski, hyperreflexie. En verder vind je ook cognitieve problemen. Wat heeft deze man meest waarschijnlijk ( Frontotemporale degeneratie, Parkinsondementie, Multi-infarctdementie, Creutzfeld Jacob)

 • Stamboom van cerebellaire ataxie, heel veel leden van de familie aangetast, leek autosomaal dominant (hoewel dit normaal autosomaal recessief is volgens de cursus maar er bestaat ook een dominante vorm volgens het internet)
 • Foto van een spierbiopsie met rode lijntjes, verder heel weinig info over de patient. Wat is dit? (Myoclonic epilepsy and ragged-red fibers (MERRF))
 • Zeker 4 foto's van hersentumoren en dat moest je meestal zeggen welke tumor het was.
 • Een CT van een reusachtige tumor met centraal necroce en je moest zeggen wat de levensverwachting op 2 jaar was (5%,40%,...)
 • Casus met duidelijk Brown Sequard syndroom. Wat is de oorzaak ?( Ependymoom, hematoom, (meningeoom stond er spijtig genoeg niet bij))
 • Man die plots blind is maar de oogarts vindt geen afwijkingen aan de ogen (syndroom van Anton).
 • Wat geven bij acute migraineaanval? (intraveneus corticosteroiden)
 • Al 10 jaar zeurende dagelijkse hoofdpijn, frontaal en occipitaal, komt nu pas naar de dokter. Klinisch onderzoek normaal, scherp afgelijnde papillen.

(Spanningshoofdpijn)

 • Ook verhaal van hoofdpijn en soms braken en nausea maar met wazige papillen. Geen hydrocephalie op CT. (Pseudo tumor cerebri, Spanningshoofdpijn, Normale druk hydrocephalie)
 • Een 52 jarige vrouw wordt naar de dokter gebracht door haar dochter, omwille van het vermoeden van een depressie, de begonnen is na de dood van haar man, nu 6 maanden geleden. Ze is in niets meer geïnteresseerd, ze geeft geen aandacht meer aan haar kleinkinderen en verzorgt zich niet meer. Bovendien vindt de dochter dat haar geheugen achteruit gaat, doch de patiente zelf vindt dat de dochter overdrijft. De patiente was boekhoudster maar nu gespensioneerd .(moet MSE hoog scoren). Bij onderzoek vind je normale craniale zenuwen. Ook bij motroisch onderzoek vind je geen afwijkingen en het gevoelsonderzoek is normaal. De gang verloopt aanvaardbaar. De patiente is inderdaad erg afgevlakt in affect en vindt alles overbodig. Haar MMS is 23, maar ze zegt dat ze beter kan, maar zenuwachtig is. Bij het rekenen maakt ze voortdurend fouten, maar haar voorwaartse digitspan is 6.(Frontotemporale degeneratie, Alzheimer, ...)