Zintuigen 2: Neus-keel-oorziekten en MKA (E0C48A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Je ontwikkelt kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. de meest voorkomende ziektebeelden van het oor, de neus, de keel, de hals, de mond, de kaak en het aangezicht en tegelijk m.b.t. de functiestoornissen van het gehoor, het evenwicht, de stem, de reukzin, de smaak en de kauwfunctie. Vanuit een aantal frequente klachten en/of symptomen kun je afleiden wat de meest voorkomende onderliggende ziektebeelden zijn. Van die ziektebeelden ken je, op het niveau van de basisarts:

 • de fysiopathologie, d.w.z. hoe het ziektebeeld ontstaat en tot de klachten en symptomen leidt,
 • de klinische en technische onderzoeksmethoden die gebruikt worden om tot de diagnose te komen, d.w.z. inzicht in de principes en resultaten van sommige onderzoeksmethoden en de competenties om andere zelf uit te voeren.
 • op basis van het ziektebeeld kun je beslissen of een radiologisch onderzoek zinvol is en kun je aangeven welk type onderzoek het meest geschikt is.
 • uiteraard herken je ook de radiologische semiologische tekens op het beeldmateriaal voor de belangrijkste aandoeningen. Bovendien ken je van bepaalde aandoeningen de anatoompathologische kenmerken en hun impact op de diagnose.
 • de behandeling, d.w.z. inzicht in de principes, in de voor- en nadelen en de competenties om sommige behandelingswijzen zelf uit te voeren.

Ten slotte leer je niet enkel de algemene attitudes van arts-hulpverlener, maar besef je ook dat de aanpak van de NKO- en MKA-aandoeningen vaak een afwegen en/of combineren is van medische behandeling, heelkunde en revalidatie. Natuurlijk ken je voor bepaalde ziektebeelden het belang van preventie en vroegtijdige opsporing.


Examenvorm

Volledig schriftelijk examen met open vragen. -> punten: 60% NKO en 40% MKA

MKA: in 2017-2018: 4 open vragen

NKO: in 2017-2018: 4 open vragen, voorbeeldexamen normaal terug te vinden op Toledo

Studenten moeten zowel slagen op het onderdeel NKO als MKA om te kunnen slagen op het volledige opleidingsonderdeel. Bij niet slagen van één of meerdere onderdelen is het eindcijfer voor het OPO:

 - een 9/20 indien het afgeronde gewogen gemiddelde gelijk of groter is dan 9/20
 - het afgeronde gewogen gemiddelde indien dit lager is dan 9/20

De deelpunten van beide onderdelen worden afgerond. Het eindcijfer van het OPO wordt berekend op basis van de afgeronde deelpunten. Er wordt een deeloverdracht toegestaan binnen het academiejaar. Studenten die niet slagen voor het opleidingsonderdeel, dienen bij de tweede examenkans enkel het onderdeel af te leggen waarvoor ze een onvoldoende hebben behaald.

Vervroegde tweede zittijd

Voor de studenten die volgens de regels beschreven in het onderwijs- en examenreglement kunnen deelnemen aan de vervroegde 2e zittijd in maart, kan de evaluatievorm van deze vervroegde 2e zittijd afwijken van de evaluatievorm van de standaard 2e zittijd in september.

Specifiek voor dit OPO geldt volgende evaluatievorm: identiek aan evaluatievorm van januari (schriftelijk open vragen)

Studenten die deelnemen aan de vervroegde 2e zittijd in maart kunnen niet meer deelnemen aan de 2e zittijd in september, gezien deze studenten hun twee examenkansen voor dat OPO reeds gebruikt hebben.

Tips

(Klik hier om tips toe te voegen.)

NKO:

- handboek kopen. De lessen worden heel duidelijk gegeven, nadrukken worden goed gelegd. Dit moet je best aanvullen met het handboek. Prof. Hens zet een duidelijk overzichtje van de te kennen delen op Toledo.

- Professor Hens verbetert redelijk streng op het examen. Zorg er zeker voor dat je dit goed kent.

- Er worden geen specifieke anatomievragen gesteld op het examen. Wel moet je zien dat je de anatomie snapt en dat je de kliniek aan de hand hiervan kan uitleggen (bv weten waarom de linker nervus recurrens frequenter aangedaan is dan de rechter).

- Radiologie: moet je kunnen verwerken in een vraag, maar er gaan geen aparte vragen over gesteld worden.

MKA

- Vanaf 17-18 is prof. Politis de nieuwe coördinator van het OPO. Hij heeft redelijk wat aanpassingen gemaakt in de te kennen leerstof en in de teksten. Oude examenvragen zijn dus niet noodzakelijk relevant meer.

- Prof. Politis, MKA, zegt in de les zeer duidelijk wat hij van groot belang vindt en dat hij dit best wel zou kunnen vragen op het examen

- Het practicum MKA is heel interessant en zeker de moeite om naartoe te gaan.

In 17-18:

- TNM's niet te kennen

- Enkel stofnamen te kennen van medicatie

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Samenvatting NKO 15 - 16

Opgeloste vragen stomatologie Van het academiejaar '15-'16. Zeer grondig, met veel overleg gemaakt! Als je nog niet veel van stomatologie snapt is het misschien nuttig om de inleiding en de vragen de eerste keer eens in de uitgetypte versie te lezen om het beter te begrijpen! Je kan dan bij het leren kiezen wat voor jou het makkelijkste/vlotste gaat: lijstjes of volle tekst, de beiden zijn inhoudelijk hetzelfde!

Samenvattingen

Examenvragen


Uitgewerkte vragen Stomatologie:

vragen_carcinoom
vragen_trauma
vragen_caries
vragen_harde_tandweefsels
vragen_malocclusie
vragen_parodontium
vragen_rx_and_infecties
vragen_speekselklier

Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen '17-'18

NKO

Examenmoment 1

Examen A

-Audiogram gegeven met perceptief gehoorverlies, meer uitgesproken voor de hogere tonen. Andere oor was normaal. Bespreek dit audiogram, hoe zijn de stemvork proeven, geef twee mogelijke oorzaken voor unilateraal gehoorverlies van dit type

-Rx van divertikel van zenker: wat is dit? pathogenese? behandeling?

-Welke zenuw(en) kunnen beschadigd worden bij middenoorchirugie? Bespreek de symptomen Bespreek de behandeling van chronische rinosinusitis met polyposis nasi. Aan welke diagnosen denk je bij een unilaterale poliep?

Examen B

-Foto van natte otitis externa met verhaal van patiënt die pijn had aan zijn oor: wat is de diagnose, welke adviezen/behandeling geef je aan patiënt?

-Presbyacusis: schets een audiogram. Waarom vertonen deze mensen slechter spraakverstaan dan obv wat je van hun audiogram zou verwachten?

-Casus verhaal over acute rhinosinusitis: wat is vermoedelijke diagnose, welke onderzoeken doe je om diagnose te ondersteunen, welke behandeling?

-Revalidatie van totale laryngectomie


Examenmoment 2

Examen A

-Foto cholesteatoom: diagnose? onderzoeken? behandeling?

-Casus over otosclerose + audiogram gegeven. Bespreek pathogenese, stemvorkproeven, tympanogram en stapedius reflex

-Medicamenteuze behandeling allergische rhinitis

-Vrouw met globusgevoel en prikkelhoest sinds 6 maanden. Rookt niet, drinkt sporadisch alcohol. Etiologie, onderzoeken en advies

Examen B

-Casus + foto van OME: welk oor (links/rechts), diagnose, stemvorkproeven en tekenen van audiogram en tympanogram.

-Nasale corticoïden versus neusspray met adrenalinederivaten: indicaties en voor- en nadelen

-Foto’s stembandgezwellen: diagnose en etiologie

-Welke zenuw(en) kunnen geraakt worden bij totale thyroidectomie? Symptomen en klinische tekens.

MKA

Examenmoment 1

-Wat zijn de klinische en radiologische bevindingen bij sialolithiasis?

-Problemen op vroege en lange termijn van miskende condylus fracturen bij het kind.

-Hebben verschillende oorzaken van mondkanker invloed op de uiteindelijke prognose?

-Vrouw met slecht geregelde insuline-dependente diabetes en slechte mondhygiëne heeft een halfingesloten wijsheidstand in de bovenkaak met acute pericoronitis. Beeldvorming toont een diepe cariës van de M3. Bespreek de infectieuze risico’s.


Examenmoment 2

-Geef in een tabel het procentueel voorkomen van speekselkliertumoren (lokalisatie) en hoeveel procent hiervan maligne is.

-Casus van een vrouw (62j) waarbij ze 8 extracties in de bovenkaak gaan doen. Ze stond onder Marcoumar en had Crohn en voorkamerfibrillatie. Haar INR was altijd vrij stabiel op 2.5. Verder geen andere comorbiditeiten. Motiveer je antwoord.

>TA belt je op en vraag of hij LA met adrenaline mag gebruiken

>AB-profylaxe?

>Wat met Marcoumar? Stoppen, verminderen, bridging?

-Bespreek Angina van Ludwig: definitie, etiologie, symptomen, diagnose, evolutie en behandeling.

-Wat zijn de symptomen bij een blow-out fractuur van de orbita bij een volwassene?


examen in maart

-bespreek alle niet-tumorale aandoeningen van de speekselklieren die bij voorkeur bilateraal manifesteren

-Benoem de pathologische fracturen van the onderkaak (enkel opsommen)

-geef de oorzaken en aanpak van de traumatische ulcussen in de mond

-Bespreek de premaligne letsels in de mond

Examenvragen '16-'17

NKO

1. Jongen heeft gehoorverlies, geen verdere klachten, buiten een BLWI vorige maand. Een audiogram met goede beengeleiding en geleidingsverlies van 30dB over alle frequenties. 1) Wat is de diagnose? 2) Leg het audiogram uit. 3) hoe zouden de stemvorkproeven en het tympanogram er uit zien? 4) waarom komt deze diagnose vooral bij jonge mensen voor?

2. Sudden ideopathic deafness: symptomen, diagnose, behandeling.

3. Complicaties van acute sinusitis.

4. Verschil in symptomen en etiologie tss volwassenen en kinderen bij OSAS.

5. Rx divertikel van Zenker + verhaal van dysfagie, regurgitatie bij platliggen: diagnose, pathogenese, behandeling.

6. revalidatie na totale laryngectomie

7. medicamenteuze behandelingsmogelijkheden bij allergische rhinitis

8. Pt met otosclerose (en het audiogram erbij ): leg de pathogenese uit, resultaat stemvorkproeven, wat verwacht je op tympanogram, stapediusreflex?

9. foto van natte otitis externa: diagnose en behandeling/adviezen

10. RX van adenoïd-hypertrofie: Wat is de diagnose? wat zijn de mogelijke gevolgen op lange en korte termijn? welke behandeling?

11. foto van cholesteatoom: wat is de diagnose, hoe bevestig je dit, wat is de behandeling

12. foto van angina tonsillaris: wat is de diagnose, wat is de oorzaak/verwekker, wat zijn mogelijke complicaties

13. presbyacusis: teken een audiogram, waarom minder goed spraakverstaan dan obv audiogram verwacht zou worden

14. chronische rhinosinusitis met neuspoliep: bespreek de behandeling. Geef de differentiaal diagnose van unilaterale neuspoliep

15. Complicaties van adenotonsillectomie.

16. Hoe maak je anamnestisch het onderscheid tussen Ziekte van Ménière, BPPV en neuritis vestibularis?

17. 23-jarige student komt in mei met verhaal dat hij tijdens de juni-zittijd last heeft van niezen, jeukende ogen, wisselend neusverstoppingen. Dit gedurende 3 weken, voor de rest van het jaar heeft hij geen last. Het stoort hem bij de examens. Deze keer wil hij dit niet meer voorhebben. Wat is je waarschijnlijke diagnose en hoe bevestig je dit? Wat zal je in dit specifieke geval in eerste instantie voorschrijven?

18. Foto van rechter gezichtshelft (profiel) van man met daarop korstjes aan z’n oorschelp. 41-jarige mannelijke patiënt met sinds enkele dagen verminderde spierfunctie in wang en mondhoek waardoor morsen tijdens drinken. Bij inspectie zie je korstjes op de oorschelp. Aan welke diagnose denk je? Behandeling en prognose.

19. Je tafelgenoot verslikt zich. Door impactie in de larynx is er totale afsluiting van de luchtweg. Welke acties kan je best ondernemen?

20. Welke zenuwen kunnen er beschadigd worden bij thyoriodectomie? Wat is het klinisch verloop/symptomen van de beschadiging van deze zenuwen.


MKA

01. Normale occlusie, Angle afwijkingen, verticale en transversale afwijkingen

02. Problemen extreme kaakwalatrofie onderkaak, preventie en behandeling

03. Stadia van cariës en behandeling

04. Wat zijn de risico’s van perorale en intraveneuze bisfosfonaten en Denosumab op de heling van de wonden in de mond? Op welk werkingsmechanisme is dit gebaseerd?

05. Speekselkliertumoren

06. Invoed van parodontitis op algemene gezondheid en omgekeerd

07. Niet alle tumoren worden op een zelfde manier behandeld, leg uit

08. Mogelijke oorzaken van afwijkingen van tandstructuur

09. Behandelingen van kaakfracturen

10. Welke dentogene loge-ontstekingen, zijn berucht voor hun levensbedreigende evolutie over verloop van enkele uren door hun specifieke regionale uitbreiding. Benoem het klinisch symptomenpatroon dat hierbij uw aandacht moet trekken. Welke maatregelen – logistiek , diagnostisch en therapeutisch - moeten in dergelijke situatie dringend door U genomen worden om een lethaal verloop te voorkomen.

11. Benoem enkele als goedaardig geclassificeerde botaandoeningen die echter locaal zeer agressief kunnen zijn of maligne kunnen ontaarden. Bespreek waarom ze dergelijk biologisch gedrag vertonen.

12. Osas vraag

13. Verschil tussen aften en herpetische ulceraties

Examenvragen '14-'15

29/01/2015 VM

NKO 1. Meisje van 19 jaar heeft keelpijn ( en koorts?) daarbij wordt een foto getoond wat angina tonsillaris weergeeft

- Wat is de diagnose? - Is een bloedname nodig? - Bespreek de complicaties van deze aandoening - Bespreek macroscopisch en microscopisch de ring van Waldeyer

2. Geef de etiologie, symptomen, behandeling en prognose van neuritis vestibularis en de ziekte van Menière.

Stomato

1. Geef de verschillende stadia van tandbederf of cariës. 2. Wat is een open skeletale beet? En het verschil met bruxisme, een diepe beet en een dwangbeet

27/01/2015 VM

NKO:

 1. Man van 23j met niezen, jeukende neus en ogen & neusloop tijdens de juni zittijd.
  1. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose en hoe ga je ze bevestigen?
  2. Wat is de epidemiologie en behandeling in het algemeen? Wat zou in dit specifiek geval de eerstelijnstherapie zijn?
  3. Wat is atrofische rhinitis? Behandeling?
 1. Wat is de etiologie van otosclerose? Wat zie je thv het trommelvlies? Teken het toonaudiogram. Wat is de behandeling? Hoe zijn de resultaten van deze behandeling?

Stomato:

 1. Sjögren en sialoadenose
 2. Belangrijkste afwijkingen in aantal tanden

26/01/2015 VM

NKO:

 1. Jongetje van 5 met gehoorverlies. Otoscopie toont bilateraal dit beeld (gegeven afbeelding 14 uit het HB).
  1. Is dit de rechter- of linkerkant?
  2. Wat is de diagnose?
  3. Wat verwacht je van de stemvorkproeven, het audiogram en het tympanogram?
  4. Hoe ga je behandelen?

Bijvragen over het verloop van een trommelvliesbuisjesplaatsing, complicaties.

 1. Wat zijn de functies van de neus? Wat is de neuscyclus? Wat is het ostiomeataal complex? Beschrijf de mucociliaire functie. Welke neusdruppels en -sprays ken je? Wanneer zijn ze geïndiceerd en wat zijn hun voor- en nadelen?

Stomato:

 1. Pathologie van de M3 inferior
 2. Behandeling van plaveiselcarcinoom in de mondholte


22/01/2015 VM

NKO:

 1. Pat met facialis parese + foto of otoscopisch beeld:
  1. Herpes zoster : wat is de diagnose + wat is de behandeling en prognose
  2. Otitis media chronica + cholesteatoom : wat is de diagnose + pathogenese en behandeling
 2. Bespreek de ring van waldeyer micro en macroscopisch. Wat zijn indicaties voor tonsillectomie/ adenectomie. Wat zijn nadelen/risico's. Wat doen als nabehandeling.

Stomato A:

 1. doel behandeling paradontitis
 2. angle klasses

Stomato B:

 1. verklaar de 3sleutel factoren...
 2. onderzoeken bij speekselklieren

15/01/2015 NM

NKO:

 1. Student met klachten van neusloop en conjunctivitis in de maand mei. Welke diagnose en hoe bevestigen? Epidemiologie en behandeling algemeen? idiopathische rhinitis.
 2. Larynxcarcinoom: Prognose, Voor en nadelen endoscopische en radiologische behandeling. Revalidatie van totale laryngectomie.

15/01/2015 VM

NKO:

 1. Vrouw van 49 jaar die sinds 2 dagen minder goed hoort rechts. Geen trauma, geen medicatie, geen oorloop, geen vertigo.
  1. Het audiogram toont een geleidingsgehoorverlies van 30 dB voor alle frequenties. Schets dit audiogram. Bespreek ook de stemvorkproeven. Wat is de diagnose? Pathogenese?
  2. Het audiogram toont een perceptief gehoorverlies van 20 tot 60 dB voor frequenties van 125 tot 8000 Hz. Schets het audiogram. Wat is de vermoedelijke diagnose? Behandeling? Prognose?
 2. Bespreek oorzaken en symptomen van stembandparalyse. Wat is er te zien bij laryngoscopie? Hoe behandel je een unilaterale en bilaterale recurrensparalyse?

Stomato reeks 1:

 1. Vergelijking aften en herpetische ulcera.
 2. Wanneer orthodontische correctie bij malocclusie? Wanneer ook kaakchirurgie? Bij welke malocclusies dwingend karakter?

Stomato reeks 2:

 1. Vraag onderzoeken speekselklierpathologie.
 2. Vraag leukoplakie: tekenen maligne ontaarding, begeleiding, speciale vormen

14/01/2015 VM

NKO:

 1. 2 otoscopische beeldjes:
  1. cholesteatoom: welke diagnose? Welke verwikkelingen? Bespreek kort de behandeling.
  2. Exostosen: welke diagnose? Welke behandeling?
 2. Bespreek de opbouw van de ring van Waldeyer (macro- en microscopisch). Wat zijn de indicaties voor een adenoidectomie en/of tonsillectomie? Wat is de nazorg bij deze behandelingen? Zijn er risico's of nadelen op korte en/of op lange termijn?

Stomato:

 1. Vraag traumatologie: gelaatsfracturen die gestoorde occlusie geven bij perfect normale tandenboog boven en onder bij klinisch onderzoek. Bijvragen over liquorree.
 2. Vraag mondca: welke frequentie van plaveiselcelcarcinoom in vergelijking met andere maligne tumoren van de mondholte. Bespreek etiologische factoren. Bespreek premaligne letsels. Brijvraag: welke infectie is er tegenwoordig steeds frequenter? Ook bij jongeren? (En vertelt dan zelf graag een beetje over waar hij zelf allemaal mee bezig is :) )

Stomato (14/01) Vraag over onderscheid van acute en chronische speekselklieren en de vraag over miofasciale disfunctie pijn syndroom

NKO (13/1 VM Reeks 2)

 1. Bij kindje van 5 jaar wordt bij medisch schoolonderzoek gehoorverlies vastgesteld. Ouders hadden dit ook al opgemerkt. Verkoudheid maand geleden en verdere geen klachten.
  1. Bespreek het gegeven audiogram? (luchtgeleidingsstoornis over gehele frequentie en beengeleiding normaal)
  2. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? Bespreek incidentie en pathogenese?
  3. Wat verwacht je te zien bij stemvorkproeven en tympanometrie?
  4. Wat is de behandeling?
 2. Bespreek de etiologie, kenmerken en behandeling van stembandnoduli, stembandpoliep, stembandgranuloom? Bespreek hoe bij normale gezondheid luidheid en toonhoogte van de stem wordt bepaald?

STOMATOLOGIE (13/01 VM Reeks 2)

 1. Bespreek norocclusie en de afwijkingen van occlusie volgens Angle?
 2. Plaveiselcelcarcinoom in mondholte, Wat is beloop behandeld/onbehandeld? Wat zijn prognostisch factoren en is er een systeem om te klasseren?

NKO (13/1 VM):

 1. Wat zie je op de foto bij deze vrouw van 19 met koorts/keelpijn (reeds enkele dagen) (Acute tonsillitis)? Belangrijkste kiem? Is bloedonderzoek nodig? Behandeling? Complicaties? Bespreek de ring van Waldeyer op micro- en macroscopisch niveau.
 2. Vrouw, 39 jaar, 4 aanvallen draaiduizeligheid over 2 maanden. Geef 2 mogelijke ziektebeelden. Welke onderzoeken? Welke behandeling? Wat is de prognose?

Bijvragen: audiogram Meunière, procedure tonsillectomie bij volwassene, organisatie T/B-lymfocyten in lymfeklieren.

NKO:

 1. Wat zie je op de foto: diagnose, etiologie en behandeling geven. (Natte vorm otitis externa, Myringitis Bullosa)
 2. Bespreek de motorische bezenuwing van de larynx. Bespreek oorzaken, symptomen en laryngoscopisch beeld van uitval van de motorische bezenuwing op verschillende niveaus.

Examenvragen '13-'14

30/01/2014 VM

NKO:

 1. Welk lawaai geeft gehoorschade? gevolgen? Symptomen? Toonaudiogram? Wat kan je eraan doen?
 2. Welke medicijnen geven ototoxiciteit? gevolgen? Symptomen? Toonaudiogram? Wat kan je eraan doen?
 3. Man van 44j merkt op dat zijn rechtermondhoek sinds 2 dagen minder beweegt, en hij morst bij het koffiedrinken. Geef 2 of 3 differentiële diagnoses + welke anamnese en onderzoeken wil je doen. Wat is de prognose?

Bijvragen: Otosclerose met bij otoscopie zichtbare kalkplaat, hoe zijn de stemvorkproeven? Is er dan altijd geleidingsverlies? Tonsillitis: bij wie? welke onderzoeken? hoe behandelen? (En nog wat dat ik al vergeten ben) Vriendelijke man, mondeling gaat goed vooruit.

Stomato:

 1. Beschrijf de verschillende klinische stadia van tandbederf of cariës. Geef ook telkens aan waaruit de behandeling bestaat.
 2. Waarom is een orthodontische, soms toegevoegde kaakchirurgische behandeling aangewezen, bij ernstige vormen van malocclusie? Bij welke afwijkingen heeft dergelijke therapie een meer dwingend karakter ?


23/01/2014 NM

NKO bespreek trommelvlies perforatie en onderbreking van de gehoorbeentjes keten. teken toonaudiogrammen voor en na behandeling.

casus: leerkracht en toneelspeler is hees. hij rookt en is te dik.

bijvragen: histologie van neus poliep en waar deze voorkomen. histologie van het adenoid.

16/01/2014 NM

NKO Larynxcarcinoom. Wat is de prognose? Kun je dit in cijfers uitdrukken? Bespreek de indicaties, de voor-en nadelen van een endoscopische behandeling en radiotherapie. Welke typen partiële laryngectomie bestaan er? Bespreek eveneens de revalidatie na totale laryngectomie.

Gepensioneerde arbeider, 66 jaar, consulteert omdat hij al geruime tijd minder goed hoort. Hij kan ook gesprekken minder goed volgen. Bilateraal worden er kalkplaten waargenomen in het trommelvlies. Voorts is alles normaal. Geen oorpijn, noch oorloop of vertigo. Geef 2 of 3 mogelijke ziektebeelden. Bespreek de bijkomende anamnestische gegevens en onderzoeken om uw diagnose te bevestigen. Kan deze patiënt operatief geholpen worden of met iets anders?

Stomatologie Hoe wordt parodontitis behandeld? Wat is het doel ervan? Hoe worden de irreversibele gevolgen aangepakt?

Bespreek de normocclusie en de afwijkende varianten volgens Angle in het sagittale vlak.


16/01/2014 VM

NKO (Mondeling)

 1. Wat is de functie van de neus? Wat is de neuscyclus? Wat is het ostiomeataal complex? Bespreek mucociliair transport. Wat zijn verschillende neusdruppels/sprays? Wat zijn de voor- en nadelen hiervan?
 2. Casus: vrouw, 41j. Heeft en keer last gehad van draaiduizeligheid, braken en valneiging. Ze moest van werk thuisblijven. Ze is bang dat het opnieuw gaat gebeuren. Geef 2 mogelijke oorzaken. Hoe ga je deze diagnosen verder onderzoeken? Wat is de prognose? Bespreek de behandeling.

Bijvragen: Wat zie je op audiogram bij lawaaitrauma? Wat is een aangeboren afwijking die pas later in het leven gehoorsverlies zal geven?

Stomatologie

 1. Het plaveiselcelcarcinoma van de mondholte: Bespreek de relatieve frequentie ervan t.a.v. van de overige kwaadaardige tumoren in de mondholte. Geef de oorzakelijke factoren aan. Welke zijn de premaligne slijmvliesafwijkingen?
 2. Enkele uren na een sportongeval komt een jonge dame van 23 bij U : Haar klacht : een dikke rechter wang, en gezwollen oogleden rechts. Er is bloed en bekorsting nog waarneembaar in rechter en linker neusgang. Het trauma ontstond bij het squashen, waarbij zij met haar rechter hoofd een impact verwerkte. Bij navraag is zij niet bewusteloos geweest, maar zij meldt dat zij aanvankelijk bloedde uit de neus (epistaxis), en dat zij nu nog verdoofd voelt in de rechter wang. Welke (differentiële) diagnose suggereert U. Welke onderzoeken lijken hier gewenst? Welke risico’s bestaan? Hoe wordt dit best verder begeleid?

14/01/2014 VM

NKO

 1. Bespreek idiopathische doofheid (sudden deafness), acusticusneurinoom en ototoxiciteit. Wat zijn de klachten, hoe stel je de diagnose en wat zijn de prognose en therapeutische mogelijkheden? Maak ook een toonaudiogram.
 2. Een jongen van 19 klaagt sinds 2 dagen van keelpijn en heeft koorts. Aan welke aandoeningen denk je? Welke dingen wil je nog weten uit de anamnese? Welke onderzoeken doe je? Zijn bloed- of labotesten hier aangewezen? Is het juist om hier met antibiotica te behandelen of wat zijn de andere therapeutische mogelijkheden?

Stomatologie

 1. Slechte ademgeur, bloedend tandvlees en cariës zijn kardinale tekens van de effecten van de microflora in de oropharyngeale biotoop. Bespreek het ontstaan, de samenstelling en de dynamiek van "tandplaque" en verduidelijk haar rol bij de pathogenese van cariës, van parodontale ontsteking en van halitosis.
 2. "Open beet" heeft verscheidene oorzaken en komt voor in meerdere varianten. Kunt u deze vorm van malocculsie bespreken. Hoe onderscheid een "diepe beet" zich hiervan en is dit laatste hetzelfde als een "dwangbeet" of "bruxisme"?

Examenvragen '12-'13

11/01/2013 VM

NKO (mond.)

 1. Bespreek trauma van 1) de oorschelp, 2) de uitwendige gehoorgang, 3) het trommelvlies en vermeld telkens a) de oorzaak, b) de gevolgen op korte en lange termijn en c) de behandeling. Welke zijn de resultaten van Weber en Rinne en van toonaudiogram in geval van trauma van trommelvlies?
 2. Chronische unilaterale neusobstructie: aan welke diagnoses denk je bij respectievelijk een jonge en een oude patiënt? Welke anamnestische en klinische gegevens zal je nog onderzoeken om je diagnose te bevestigen? Welke zijn de behandelingen?

Dan nog random bijvragen: welke anamnestische gegevens vraag je na bij vertigo? Sinusspoeling: wat zegt u dat? hoe diagnosticeer je een tonsillitis en bij wie komt dat voor? ...

Stomato

 1. Vraag over comapatient met malocclusie
 2. PlaveiselcelCa mond: frequentie, oorzakelijke factoren, premaligne aandoeningen?


11/01/2013 VM

NKO (mond.)

 1. Bespreek a) etiologie en pathogenese, b) epidemiologie, c) symptomen, d) gevolgen (audiometrie), e) behandeling van otitis media met effusie (OME).
 2. Casus: vrouw van 50 jaar verslikt zich tijdens het drinken sinds een 6 weken. Ze heeft ook een zwakkere stem. Voordien geen stemproblemen. Geen spreekberoep.

Aan welke aandoeningen denk je? Bespreek welke anamnestische en andere onderzoeken je gaan doen. En wat is de prognose voor het slikprobleem.

Bijvragen mondeling:

 1. Hoe stel je de diagnose van acute tonsillitis? Bij welke leeftijden komt dit frequent voor?
 2. Anamnese van duizeligheid.
 3. Sinusspoeling, hoe en wanneer?


15/01/2013

NKO Mondeling

 1. Allergische rhinitis: etiologie, pathogenese, behandeling,...
 2. 7 jarig jongetje, al 4e keer last van oorloop. Bespreek 2 of 3 mogelijke oorzaken van oorloop. Is radiologie geïndiceerd? Zijn oordruppels nuttig in de behandeling? Wat als de ouders vragen of er niets is dat dit kan voorkomen?

Bijvragen:

 1. er komt iemand naar je praktijk met een neustrauma: leg uit wat je doet, op wat moet je letten,...
 2. bilaterale stembandverlamming, wat kan dit veroorzaken (bilateraal!) en wat zijn de symptomen?

Stomato

 1. M3 inferior problemen
 2. plaveiselcelcarcinoma: preventie, locoregionale resectie en radiotherapie uitleggen


15/01/2013

NKO Mondeling

 1. Bespreek symptomen, onderzoeken, diagnose, prognose en behandeling van idiopatische plotsdoofheid, ototoxiteit en acusticus neurinoom met diagnose en behandeling. Is er een verschil in het toonaudiogram? Teken dit.
 2. Jongen van 19 jaar met sinds 2 dagen keelpijn, koorts en malaise. Geef 2 of 3 differentieel diagnoses. En geef per aandoening aan welke extra anamnesegegevens en onderzoeken je nog nodig hebt. Ga je dit met antibiotica behandelen?

Bijvragen:

 1. BAHA en Cochleair implantaat bij welke indicatie
 2. Neusfractuur en patient komt naar u toe -> wat te doen
 3. bilaterale stembandparalyse -> oorzaken

Stomato

 1. Drie sleutelfactoren van parodontale onstekingen. Lokale effecten parodontitis en vergelijken met gingivitis.
 2. Onderzoeken bij speekselklieraandoeningen.


NKO:

 1. Bespreek etiologie, pathogenese en behandeling van OME bij kind en volwassene.
 2. Vrouw van 50j, klaagt al 6 weken van hese stem en frequent verslikken, geef 2 ziektebeelden.

Stomato:

 1. Bespreek de prognose van het plaveiselcel carcinoma in de mondholte: welke factoren bepalen het verloop.Bestaat er een systeem om prognose te kwantificeren, en zo ja, waarop steunt dit systeem en hoe is het gestructureerd.
 2. Wat is ‘fluorosis’?


16/01/2012

Mondeling Stomato (sympathieke man!)

 1. De vraag van houding tov kaakfracturen ( onbehandeld, zachte voeding, intermaxillaire fixatie...)
 2. xerostomie of droge mond. Oorzaken, onderzoeken, behandeling.

Nko

 1. Bespreek otosclerose
 2. vrouw 35 jaar, turnleerkracht, hese stem, zingt in koor en ondervindt daar ook wel wat problemen, rookt niet, recent thyroidectomie maar geen stembandverlamming op laryngoscopie


17/01/2013

NKO

 1. Bespreek trommelvliesbuisjes: wat zijn indicaties? op welke leeftijd worden deze meestal geplaatst en waarom? werkingsmechanisme? hoe zien deze er in situ uit? wat zijn nadelen?
 2. man 47 jaar, voelt zich erg ongelukkig omdat hij smaak kwijt is en reuk na een "verkoudheid"? Kan het conductief of perceptief reukverlies zijn? wat wil je weten uit anamnese? welke onderzoeken vraag je aan? wat is de behandeling en prognose?

Stomato

 1. invloed van parodontitis op interne aandoeningen en vice versa.
 2. Sjögren -sialoadenose


24/01/2013

NKO

 1. Prognose van larynxcarcinoom, kan je dit in cijfers uitdrukken? wat zijn de indicaties, voor- en nadelen van a)endoscopische resectie b) radiotherapie. Welke types partiele laryngectomie bestaan er? Bespreek de revalidatie na totale laryngectomie
 2. man 66j, al geruime tijd minder goed gesprek volgen, otoscopie normaal, enkel bilateraal wat verkalking op het trommelvlies. geen oorloop, oorpijn of vertigo. Geef 3 mogelijke oorzaken van het gehoorsverlies. Welke anamnestische informatie en technische onderzoekingen heb je nodig om onderscheid te maken? Kan je deze man helpen met heelkunde, of andere opties?

STOMATO

 1. doel van behandeling parodontitis, hoe bereik je dit, hoe ga je de gevolgen ervan behandelen
 2. bespreek occlusie en de afwijkingen in het saggitale vlak (Angle)

25/01/2013

NKO:

 1. Wat is de ring van Waldeyer? Wanneer moet met een adenoidectomie / tonsillectomie doen? Wat zijn gevolgen op korte termijn en lange termijn en wat als nazorg?
 2. Vrouw met aanvallen van draaiduizeligheid , geen problemen tussen de aanvallen. (nog extra vragen bij anamnese en welke twee ziektenbeelden?)

Bijvragen:

 1. histologisch beeld van cholesteatoom
 2. algemene vragen over papillair microcarcinoom en papillair carcinoom
 3. bijdrage van radiologie id diagnose van rinosinusitis

29/01/2013

Stomato:

 1. plaveiselcarcinoom
 2. traumato: malocclusie

NKO:

 1. casus oorsuizen aan één kant, gehoorverlies, otoscopie normaal, geen oorloop
 2. nervus recurrensverlamming

NKO:

 1. oorzaken, symtomen, kenmerken, behandeling van trommelvliesperforatie en gehoorbeentjesketendefect. Hoe zal het audiogram eruit zien voor en na de behandeling.
 2. Man middelbare leeftijd, rookt, leerkracht, toneelspeler. Is hees, vooral 's avonds. Geef 2 of 3 mogelijk diagnoses, en extra anamnese, onderzoeken, welke behandeling

31/01/2013

NKO

-Man van 60 jaar heeft sliklast als in gevoel dat het voedsel niet goed passeert in de keel. Aan welke diagnoses denk je , wat zou je bijvragen in anamnese?Welke onderzoeken zou je doen ? Wat zijn de grote lijnen van de behandeling ? -Wat is presbyacusus ? Hoe kan een hoorapparaat helpen bij deze patienten ? Welke zou u gebruiken ? Welk bijkomend advies geeft u deze patienten enz

Stomato

-Doorbreken melktanden en problemen daarbij -Xerostomie oorzaken behandeling onderzoeken Bijvragen : wat zijn eppsteinparels? Wat is daar de klinische relevantie van in u praktijk later? Hoeveel speeksel produceert een mens per dag ? (1L)

Examenvragen vóór 2012

 • man 64j, hoort minder goed. Bilateraal verkalkingen. Rest normaal. Geen oorloop of oorpijn. 2 of 3 ziektebeelden?
 • man van 42j klaagt sinds 2 maanden van neusobstructie, een zwaar hoofd en heeft soms een prikkelhoest. 2 mogelijke ziektebeelden?
 • man, 36j, sinds 3 maanden regelmatig oorloop, geen pijn, geen koorts.
 • vrouw 39j, geruis Roor & R lichte gehoorsvermindering, gn pijn, gn oorloop.
 • Meisje 22j, neusverstopping, feller bij sporten?
 • Hoe komt het dat je een facialisverlamming kunt krijgen door aandoeningen van het middenoor?
 • Jongen, 8j, afgelopen jaar 4 periodes oorloop.