Octrooirecht en humaan genetische uitvindingen (E01N8A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Verdieping van beschermingssysteem voor bio-medische uitvindingen par excellence, het octrooirecht, en uitdieping van de wisselwerking met het wellicht meest relevante kennisdomein, nl. de humane genetica.

Examenvorm

Mondeling met schriftelijke voorbereiding: Gesloten boek/Oefening met beoordeling/Medewerking tijdens contactmomenten


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Octrooirecht en humaan genetische uitvindingen (E01N8A)/bestanden

Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Donderdag 11 juni 2015

Mondeling deel: 'verhaaltje/casus' met verschillende soorten vragen mbt verhaaltje/casus - 1u voorbereiding

- Vragen bij een voorbeeld van een claim: is dit octrooieerbaar? Welke argumenten?

- Patent met claim die uiteindelijk werd goedgekeurd: welke overwegingen zijn er gemaakt bij het hervormen van de claim?

- Zijn polymorfismen octrooieerbaar? Welke relevante wetgeving?

- IMI: mogelijke voordelen van IMI + opportuniteiten en gevaren mbt IP binnen IMI // wat zijn access rights? Welke voorwaarden hier toegekend (stukje tekst erbij)? Welke voorwaarden zijn nog mogelijk?

- bilaterale overeenkomst: welke redenen interessant voor de licentienemer?

- prijsstrategieën: welke mogelijke problemen met mededingingswet? Welke instanties zijn hiervoor bevoegd in België en Europa?

- patent pool: hoe zou je dit organiseren?

Schriftelijk deel - 1,5u voorbereiding

- Welke strategieën gebruiken farmaceutische bedrijven om langer op de markt te blijven of om of generische bedrijven van de markt te houden?

- ABC: juridisch kader, welke voorwaarden, wie mag aanvragen, hoe lang duurt ABC?

- IMEC: kernelementen ('key's)

- Verband parallele handel en IP

- Voorbeeld van een licentie: welke type licentie, wie onderhoudt het patent, wat gaat er gebeuren met 'verbeteringen' van het product, geldig in welk territorium?

- Biobanken: wat is de rol van IP binnen biobanken? Welk type van IPRs zijn mogelijk?

- Wat is een grant clause?