Oncobiologie (E08C9A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Inzicht bieden in de basisconcepten van het ontstaan en de ontwikkeling van kanker. Inzicht bieden in de mogelijke behandelingsprincipes van kanker: conventioneel, doelgericht, of potentiële toekomstige ontwikkelingen.


Examenvorm

Schriftelijk examen met open vragen.

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

File:Oncobiologie 2016.docx

Examenvragen Oncobiologie Examenvragen van forum tot '12


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen '12-'13

  1. 2 figuren gegeven. Wat leren de figuren ons over de evolutie van de totale kankerincidentie en -mortaliteit en over de evolutie van de incidentie van verschillende vormen van kanker. Wat kan men hierover besluiten i.v.m. met de planning van het budget voor de komende jaren?
  2. Bespreek 'Kanker is een ziekte van de celcyclus'. Is de celcyclus dus een goed doelwit voor doelgerichte therapie? Bespreek argumenten voor en tegen met theorie.
  3. Wat zijn de gevaren van 8-oxodeoxyguanosine? Hoe ontstaat dit? Hoe wordt deze modificatie ingedijkt?
  4. Hallmarks of Cancer: a) Wat zijn de hallmarks volgens het artikel van 2000 en welke hallmarks worden hieraan toegevoegd door het artikel uit 2011? b) (blz 655 uit artikel van Hallmarks of Cancer: the next generation gegeven) Wat wordt bedoeld met de term 'heterotypic'? Teken de gegeven heterotypische interacties.

Examenvragen '16-'17

--Replicatieve, genetische en environmentele factoren bij kanker, stuk van artikel.

--Hoe verander oncogenen in oncogenen die kanker kunnen veroorzaken? Wat gebeurt hier altijd bij? Hoe verschilt dit met TSG?

--Verschillende soorten DNA-schade: bij elke noteren welk repair systeem erbij hoort.

--De hallmarks van het artikel met de bijkomende hallmarks van het tweede artikel. Welke van de hallmarks is momenteel heel populair voor therapie vorming? Welke vormen van therapie zou je bij de andere kunnen krijgen?

Examenvragen '14 - 15'

1. Met welke frequentiematen wordt kanker beschreven?

2. Wat zijn de 6 hallmarks van kanker? Welke zijn er de laatste jaren toegevoegd? Is hier ook therapie mogelijk?

3. TP53: welke pathways? Is er mogelijkheid tot therapie?

4. Geef alle familiale kankers die je kent