Ontstaansmechanismen van ziekten (E07C9B)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Dit opleidingsonderdeel probeert je inzicht te geven in de mechanismen betrokken bij het ontstaan en de evolutie van ziekten. De nadruk ligt daarbij duidelijk op de wetenschappelijke basis nodig voor het begrijpen van ziekteprocessen, eerder dan op de klinische aanpak van diagnose en therapie. Om een voldoende brede achtergrond te bieden zullen we eerst een aantal basisprocessen bespreken betrokken bij veroudering, verdediging en reactie op pathologie. Vervolgens zullen we de grote decompensatiesyndromen van de belangrijkste organen en systemen analyseren. Om ook een meer diepgaand beeld te geven van de stand van de wetenschap behandelen we ten slotte een zevental actuele problemen meer in detail.


Examenvorm

Het examen bestaat uit 4 tot 5 schriftelijke, open vragen. Deze vragen zijn eerder gericht op het begrijpen van de pathofysiologie van een bepaalde ziekte of orgaandisfunctie. Na minimum 1 uur voorbereiding volgt een mondeling examen over deze vragen met bijkomende mondelinge vragen in functie van de antwoorden.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

File:Ontstaansmechanismen van Ziekten Juni 2016.docx

Examenvragen Ontstaansmechanismen van ziekten Examenvragen forum en facebook tot '12 (gerangschikt per jaar)  

Examenvragen_Ontstaansmechanismen_tot 2012_per prof Examenvragen forum en facebook tot '12 (gerangschikt per prof)


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen '12 - 13'

1) Wat is pijn? wat is gerefereerde pijn (+ mechanisme)?

2) Compensatiemechanismen bij hartdecompensatie

3) Wat is respiratoire insufficientie? + fysiopathologie

4) Ontstaansmechanisme + gevolgen en complicaties van cholesterolgalstenen

5) Bespreek de pathogenese van koorts.

6) Chronische nierinsufficientie: diagnose + oorzaken

7) Hyperdynamische staat bij levercirrose

8) Geef de ontstaanmechanismen en oorzaken van hartdecompensatie.

9) Kardinale symptomen ontsteking zijn rubor, calor, dolor, tumor. Geef hun ontstaansmechanismen

10) Wat verstaat men onder COPD en wat zijn de oorzaken

11) Geef het ontstaansmechanisme van acute coronaire syndromen.

12) Wat zijn de lange termijn gevolgen bij diabetes en wat is de prognose?

13) Bespreek mucoviscidose.

14) Diarree: geef definitie. Wat is verschil tussen osmotische en secretoire diarree. Geef enkele voorbeelden.

15) Verschil acute en chronische pijn. Bespreek WHO analgeticaladder.

16) Wat versta je onder shock? Wat zijn de ontstaansmechanismen van shock?

17) Het ontstaan en de gevolgen van portale hypertensie

18) De oorzaken/ontstaansmechanismen van hypertensie

19) Bespreek de longfunctieparameters, en hoe deze verschillen in obstructieve/restrictieve aandoeningen

20) Bespreek de verschillen tussen diabetes type 1 en type 2

21) Bespreek de behandeling van diabetes mellitus

22) Bespreek de ontstaansmechanismen kanker aan de hand van voorbeelden.

23) Bespreek de ontstaansmechanismen van anafylaxie.

24) Wat is asthma? Hoe ontstaat het en wat zijn de kenmerken

25) Oorzaken en gevolgen van portale hypertensie

26) Bespreek de compensatiemechanismen bij acuut en chronisch hartfalen

27) Bespreek hypothermie

Examenvragen '13 - 14'

1) Bespreek de behandeling van astma

2) Bespreek enkele ziekten die malabsorptie veroorzaken

3) Bespreek de ontstaansmechanismen van syncope

4) Bespreek de classificatie van diabetes mellitus

Examenvragen '14 - 15'

08/06/’15


Namiddag:

De oorzaken van koorts (grote categorieën)

Hoe kan je pijn indelen? (zowel nociceptief, neuropatisch,.. als chronisch & acuut uitleggen) + Geef de analgeticaladder

Wat zijn de compensatiemechanismen bij harfalen?

Geef het ontstaansmechanisme + verdere complicaties van cholesterolgalstenen


09/06/2015


Namiddag:

Bespreek ARDS

Geef de fysiopathologie van acuut coronair syndroom

Bespreek de verschillen tussen type 1 en type 2 diabetes mellitus

Leg uit hoe de verschillende elementen van een ontstekingsreactie (rubor, calor, tumor, dolor) ontstaan


Voormiddag:

Wat zijn de gevolgen van maldigestie en malabsorptie?

Bespreek pathofysiologie van koorts. Wat is verschil met hyperthermie? (Bijvragen: wat is gevaarlijkste en waarom? Endogene anti-pyrogenen?)

Wat zijn lipoproteïnen? Wat is secundaire hyperlipidemie? (Bijvraag: HDL/LDL: wat is goed, wat is slecht?)

Ontstaansmechanismen hypertensie bespreken


15/06/2015


Voormiddag:

Bespreek mucovisidose

Aanpak en behandeling van hartfalen

Bespreek complicaties bij diabetes mellitus

Definitie diarree, secretoire en osmotische diarree uitleggen en voorbeelden geven


Namiddag:

Bespreek fenylketonurie

Bespreek het longfunctioneel onderzoek

Geef de meest frequente gevolgen van chemotherapeutica en waarom

Geef de oorzaak en gevolgen van portaalhypertensie (incl. risico’s die gevolgen inhouden)


17/06/’15


Voormiddag:

Wat is respiratoire insufficiëntie? Leg uit ventilatie-perfusie ongelijkheid.

Compensatiemechanismen bij hartdecompensatie.

Inhibitie en inflammatie bij pijn.

Hoe en waarom verouderen we?


Examenvragen '16 - 17'

Examen 13 juni 09.00:

Bespreek hypothermie.

Bespreek compensatiemechanismen bij hartdecompensatie.

Wat is de indeling van pijn? Bespreek analgeticaladder van WHO.

Wat zijn de gevolgen van maldigestie en malabsorptie?


Examen 13 juni 14:00

Bespreek de behandeling van COPD.

Bespreek de ontstaansmechanismen van primaire en secundaire hypertensie.

Bespreek de risicofactoren van osteoporose en osteoporotische fracturen.

Bespreek het ontstaansmechanisme, mogelijke gevolgen en complicaties van cholesterolgalstenen.


Examen 14 juni 9:00

Bespreek verschil Diabetes type 1 & 2

Bespreek hoe calor, rubor, dolor en tumor tot stand komen

Bespreek hoe acuut coronaire syndromen tot stand komen

Bespreek ademhalingsspieren, elas. retractiekracht, longcompleantie en regeling van de ademhaling


Examen 14 juni 14:00

Bespreek mucoviscidose

Bespreek de verwikkelingen van diabetes mellitus (zowel chronisch als acuut)

Bespreek stabilisatie van atherosclerotische plaque

Geef de definitie van diarree. Wat is het verschil tussen osmotische en secretoire diarree? + geef voorbeelden


Examen 15 juni 14:00

Wat zijn de oorzaken van hypercalciëmie?

Welke werkingsmechanismen van chemo ken je?

Hoe ontstaat portale hypertensie en wat zijn de gevolgen ervan?

Bespreek de longtesten en wat is het verschil (in volumina) tussen obstructief en restrictief longlijden?


Examen 20 juni 14:00

Bespreek koorts en hyperthermie. Wat is het verschil qua behandeling?

Bespreek het ontstaan van atherotrombose.

Bespreek de behandeling van diabetes mellitus.

Bespreek het ontstaansmechanisme van lever fibrose/cirrose.


Examen 21 juni 14:00

Bespreek ARDS

Wat denk je over waarom en hoe we verouderen?

Bespreek de oorzaken van hartfalen

Bespreek de modulatie van pijn (inhiberend-faciliterend)


Examen 22 juni 9:00

Gevolgen van hypertensie op andere organen bespreken

Bespreek de verschillen en gelijkenissen tussen COPD en asthma

Bespreek de oorzaken van acute nierinsufficiëntie

Bespreek de chemische mediatoren bij ontsteking


Examenvragen '17 - 18'

11/06 9u

1. Hyperventilatiesyndroom uitleggen

2. Osteoporose + bijvraag over ziekte van Paget

3. Stabilisatie van atherosclerose

4. Acute inflammatoire reactie en de homeostase daarvan

5. Leg mucoviscidose uit

bijvragen: definieer syncope en shock.


1. Calor, rubor, dolor en tumor zijn de kardinale symptomen van de ontstekingsreactie. Leg uit hoe ze tot stand komen.

2. Bespreek de pathofysiologie van atherothrombose

3. Bespreek de chronische complicaties van diabetes mellitus

4. Bespreek de ontstaansmechansimen van respiratoire insufficiëntie

Bijvraag: Wat is secundaire hypertensie? Hoe stabiliseer je een atherosclerotische plaque.


11/06 14u

1.Bespreek hyperventilatiesyndroom

2.Osteoporose: hoe meten en hoe behandelen

3.Bespreek compensatiemechanismen bij hartdecompensatie

4.Geef een definitie voor diarree. Wat zijn de verschillen tussen secretoire en osmotische diarree?

Bijvragen: Bespreek de afweer van de luchtwegen - Wat is ketoacidose en aan welke ziekte (in de les gezien) kan je dit linken? -> diabetes type 1 - Hoe

kan renale hypertensie leiden tot systemische hypertensie (door obstructie van de nierarterie en door ziekte waarbij aldosteron sterk verhoogd is)

1.Bespreek Hypothermie

2.Bespreek de behandeling van pijn

3.Geef een definitie voor diarree. Wat zijn de verschillen tussen secretoire en osmotische diarree?

4.Bespreek compensatiemechanismen bij hartdecompensatie

Bijvragen: Bespreek mucoviscidose (waarom problemen in de longen + waarom pancreas + levensverwachting)/ Bij hypothermie: welke leeftijdscategorie is het meest gevoelig + waarom

1.Bespreek koorts en hyperthermie + implicaties van de behandeling

2.Bespreek pijn en gerefereerde pijn

3.Bespreek de pathofysiologie van het acuut coronair syndroom

4.Bespreek de chemische mediatoren van ontsteking

1.Bespreek thermoregulatie

2.Bespreek de oorzaken van acute nierinsufficiëntie (bijvraag over ziekte van paget)

3.Geef en definitie voor diarree + verschil tussen secretoire en osmotische diarree

4.Compensatiemechanismen bij hartdecompensatie (bijvraag: hoe zou je hartfalen behandelen?)

12/06 14u 1.Bespreek de verschillen tussen diabetes type 1 en type 2

2.Bespreek de longfunctieparameters, en hoe deze verschillen in obstructieve/restrictieve aandoeningen

3.Bespreek de neurohumorale respons bij hartdecompensatie.

4.Wat zijn de gevolgen van maldigestie en malabsorptie

5.Bespreek de behandeling van COPD

18/06 9u

1.Bespreek mucoviscidose

2.Bespreek ziekte van Paget

3.Oorzaken en gevolgen van levercirrose

4.Bespreek de niet-medicamenteuze behandeling van hartfalen ahv fysiopathologie

1.Bespreek koorts en hyperthermie en geef de behandelingen

2.Bespreek de medicamenteuze behandeling van hartfalen ahv pathofysiologie

3.Bespreek de gevolgen van portale hypertensie

4.Wat is pijn? Wat is gerefereerde pijn (+mechanisme)?

5.Bijvraag: gevolgen van levercirrose

1.Bespreek de rol van de nier

2.Bespreek COPD en zijn oorzaken

3.Bespreek portale hypertensie

4.Bespreek de medicamenteuze behandeling van hartfalen ahv fysiopathologie

14u

1.Vergelijk koorts en hyperthermie (ook definities). Welke implicaties heeft die voor de behandeling?

2.Definieer pijn + bespreek het mechanisme van gerefereerde pijn en geef ook een voorbeeld.

3.Bespreek de ontstaansmechanismen van de kardinale symptome, calor, rubor, dolor en tumor.

4.Bespreek het ontstaansmechanisme van primaire en secundaire hypertensie

5.Bijvragen: wat is syncope? Wat zijn de ontstekingsmediatoren? Uitleggen waarom CNI kan leiden tot anemie. Voorbeelden geven van de verschillende soorten pijn.

19/06 14u

1.Hypothermie

2.Behandeling van pijn

3.Bespreek acute inflammatie en de transitie naar homeostase

4.Bespreek de ontstaansmechanismen van syncope

25/06

1.Leg portale hypertensie uit en de gevolgen

2.Geef de verschillende werkingsmechanismen van chemotherapie

3.Bespreek de behandeling van pijn

4.Bespreek hypothermie