People Management (E01Z9A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

De student is op het einde van het opleidingsonderdeel in staat om kritisch te reflecteren in case studies die gaan over communiceren en informeren van medewerkers over elementen van een kwaliteitsmanagement systeem. De student bezit de noodzakelijke basisvaardigheden, instrumenten, methoden en vormen van coaching. De student weet hoe er moet kunnen omgegaan worden met stuwende en remmende krachten bij verandering en hoe een participatieve dynamiek op gang te brengen.


Examenvorm

Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode

Evaluatievorm : Mondeling, Paper/Werkstuk, Medewerking tijdens contactmomenten

Vraagvormen : Open vragen, Gesloten vragen

Leermateriaal : Geen

Het examen bestaat uit 3 delen:

- Een mondeling examen waarbij inhoudsvragen, interpretatie en toepassingsvragen van de theorie naar de praktijk worden gesteld (14 punten)

- Een paper (5 punten)

- Meewerking in interactieve groepsdiscussies (1 / 20 punten)


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:People Management (E01Z9A)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examen 14-15

vrijdag 26/06 - 14.00 : Bespreek hoe je als leidinggevende meer autonomie kan geven aan je medewerkers. Bespreek minimaal 3 vormen van besluitvorming en geef de voor- en nadelen.