Psychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie (E0C42A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

De student kent het DSM-classificatiesysteem alsook de beperkingen ervan.

De student kan op basis van semeiologie een diagnose stellen van organische beelden (delirium, dementiële beelden), angststoornissen, depressieve stoornissen, psychosen, middelenmisbruik, eetstoornissen, seksuele stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

De student is vertrouwd met psychofarmacologie en kan zich oriënteren binnen de verschillende psychotherapeutische stromingen.

De student kent de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen en kan hierbij zijn/haar eigen beleving plaatsen.

De student kent de meest voorkomende kinder- en jeugdpsychiatrische beelden en kan ze plaatsen tegen het licht van de (normale) ontwikkelingsstadia waarin ze ontstaan.

OLA 1: Psychiatrie ouderen en volwassenen: 4sp

OLA 2: Kinder- en jeugdpsychiatrie: 1sp

Examenvorm

Type : Examen tijdens de examenperiode

Evaluatievorm : Mondeling, Schriftelijk

Vraagvormen : Open vragen

Leermateriaal : Geen

De onderdelen volwassenen en -ouderpsychiatrie worden geïntegreerd bevraagd in een mondeling examen en staan op 15 van de 20 punten. Er zullen hierbij twee of drie open vragen worden gesteld. Het onderdeel kinderpsychiatrie wordt schriftelijk bevraagd en staat op 5 van de 20 punten.

Vervroegde tweede zittijd Voor de studenten die volgens de regels beschreven in het onderwijs- en examenreglement kunnen deelnemen aan de vervroegde 2e zittijd in maart, kan de evaluatievorm van deze vervroegde 2e zittijd afwijken van de evaluatievorm van de standaard 2e zittijd in september.

Specifiek voor dit OPO geldt volgende evaluatievorm:

Vervroegde 2e zittijd maart: identiek aan de evaluatievorm van januari (mondeling en schriftelijk met open vragen) Standaard 2e zittijd september: identiek aan de evaluatievorm van januari (mondeling en schriftelijk met open vragen) Studenten die deelnemen aan de vervroegde 2e zittijd in maart kunnen niet meer deelnemen aan de 2e zittijd in september, gezien deze studenten hun twee examenkansen voor dat OPO reeds gebruikt hebben.

Tips

(Klik hier om tips toe te voegen.) {{Psychiatrie,_kinder-_en_jeugdpsychiatrie_(E0C42A)/tips

- De Ine Bollen is een goede basis, maar is zeker niet volledig. Vooral bij Demyttenaere kan je deze wel afdrukken en hierbij noteren in de les/hierbij noteren op PC. Hij volgt dit redelijk goed. Vandenbulcke wijkt in zijn lessen iets meer af, maar daar komt het wel goed overeen met zijn teksten op Toledo. De laatste pagina's kloppen niet meer met het 6-jarige systeem. Sinds dan is het keuzevak kinderpsychiatrie immers in het algemene vak geïntegreerd.

- De klinische lessen waren over het algemeen interessant, zeker bij kinderpsychiatrie.

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)


Bestanden 2014 - 2015

 • Cursus_psychiatrie - p. 2 - 93 prof. Demyttenaere - p. 94 - 151 prof. Vandenbulcke (inclusief klinische les) - p. 152 - 159 prof. Claes (klinische les verslaving) - p. 160 - 189 prof. Danckaerts

Bestanden 2011-2012

uitgewerkte examenvragen


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen '17-'18

Volwassenenpsychiatrie

11/01 VM

Suïcidaliteit bevragen en hoe ermee omgaan

 • Dem: Risicofactoren? impulsiviteit, hopeloosheid, voorgaande suïcidepoging, sociale isolatie, oudere leeftijd, werkloosheid, ongeschoold zijn, alleenstaande oude mannen, ook risicoberoepen zoals (dieren)arts, apotheker, landbouwer
 • Dem: beschermende factoren (socio-demografisch) verbondenheid met familie, partner, gezin, … religieus zijn… schrik om het te doen
 • Vdb: Collocatie?
 • Vdb: Welke personen denken dat je daar meer geneigd zijn tot een suïcidepoging? ?

Verschil tussen bipolaire stoornis en ADHD

 • Dem: stoornis met de meeste genetische predispositie? Autisme
 • Dem: is er een geslachtsverschil in voorkomen bij ADHD en bij bipolaire stoornis? bipolaire stoornis: M/F ratio 1:1. Bij ADHD: meer jongens.
 • Vdb: rapid cycling? + therapie? ≥4 bipolaire episodes/jaar, depakine
 • Vdb: genetische voorbeschiktheid van beiden? bipolaire stoornis: 85%; ADHD zo’n 70-75%

Door wat wordt schizofrenie veroorzaakt

 • Dem: banen van het dopaminerge systeem
 • Dem: Risicofactoren
 • Vdb: inner en outer speech?
 • Hoe noemt men dit model? Corollary discharge model

DD psychotisch syndroom latere leeftijd

 • Dem: Wat is de rol van de nigrostriatale baan bij schizofrenie? beweging

11/01 NM

Kan je de diagnose van depressie stellen tijdens het rouwproces? Zoja, hoe dan? Zo neen, waarom niet?

 • VDB: wat is pathologische rouw?
 • VDB: Verandert er iets in de persoonlijkheid van mensen bij pathologische rouw?
 • VDB: Wat zou je doen als er iemand in je kabinet zit met pathologische rouw? Is er indicatie om medicamenteus te behandelen?

Geef de fysieke kenmerken (ECG, elektrolyten, hormonen) van anorexia nervosa.

 • VDB: Wat is de oorzaak van de hypercholesterolemie?

Wat is een psychotisch syndroom en geef de differentiaal diagnose.

 • VDB: Wat is Charles-Bonnet syndroom? Waardoor wordt dit veroorzaakt?
 • VDB: Oorzaak van wanen bij psychose?
 • VDB: Bespreek psychose bij epilepsie.
 • VDB: Wat is een psychose in enge zin?

15/01 VM

Gedwongen opname: voorwaarden + procedure

 • Dem: geestesziekte ‘negatief’ in de wet? onaangepastheid van de zedelijke, maatschappelijke, religieuze, politieke of andere waarden
 • Dem: internering? misdaad, via openbaar ministerie, ...toerekeningsvatbaar
 • Dem: extra maatregelen die op einde van gedwongen opname genomen kunnen worden? ambulante nazorg van een jaar
 • VDB: Denk je dat dit ook zou kunnen gebeuren bij mensen met alcoholproblemen?
 • VDB: denk je dat we dit vaak doen bij mensen met suïcidaliteit?

Bespreek kort de verschillende persoonlijkheidsstoornissen

 • Dem: Is er een van de cluster A stoornissen verwant met een ander ziektebeeld? schizotypaal → schizofrenie
 • Dem: welke angst heeft paranoïde persoonlijkheidsstoornis (achtervolgingsangst) en welke angst heeft antisociale (geen angst)
 • VDB: welke hechting bij vermijdende en afhankelijke? Wat is het verschil tussen onveilig ambivalente en onveilig vermijdende?
 • VDB: verschil tussen obsessief-compulsieve persoonlijkheid en OCD
 • VDB: bij paranoïde: welke problemen kan dit geven op oudere leeftijd?
 • VDB: schizotypale: altijd voorloper van schizofrenie?
 • VDB: narcistische: denk je dat hier nog subcategorieën in zijn? Welk soort partner?
 • VDB: hoe komen persoonlijkheidsstoornissen tot stand, is dit genetisch?
 • VDB: welke persoonlijkheidsstoornissen hebben een grote genetische aanleg, welke minder?

Bespreek de kliniek van frontotemporale dementie

 • Dem: welke antidepressiva geven geen seksuele neveneffecten? agomelatine, bupropion, mirtazapine
 • Dem: waarom atypische antipsychotica gevaarlijk bij dementie? CVA, plotse dood
 • VDB: welke taalvarianten zijn er van frontotemporale degeneratie?
 • VDB: Logopene taalvariant: welke regio? Waar ligt deze regio? Wordt deze alleen aangetast bij frontotemporale degeneratie?
 • VDB: bespreek phenocopy FTD

15/01 NM

Bespreek termen ‘cognitieve bias’ en ‘depressieve cognities’ (slide 18-19 depressie)

 • VDB: Hoofdgedachte van mensen met suïcidaliteit?

Geef de DD van AN

 • VDB: Hoe behandel je majeure depressie met dit symptoom? mirtazapine(SNRI) geeft gewichtstoename

Bespreek therapie en oorzaak van gedragsproblemen bij dementie

 • VDB: hoe behandel je apathie?
 • VDB: Advies aan patiënten met dementie en antipsychotica?
 • VDB: Verschil in gedrag tussen dementie met depressie en alleen depressie?

16/01 VM

Welke 3 neurotransmitters worden als meest belangrijk gezien bij depressie, welke nucleus is hieraan verbonden. En bespreek deze neurotransmitters in relatie tot affect → dus gaat over NA en DA en serotonine ( DA = VTA, NA = nc coeruleus, serotonine = nc raphei)

 • VDB: welke medicatie geef je aan iemand waarbij anhedonie en loss of energy eerder aanwezig is. (NDRI: bupropion)
 • VDB welke medicatie geef je aan iemand met eerder negatieve ingesteldheid? (SSRI)

Leg uit: attachment. Link de verschillende persoonlijkheidsstoornissen aan de de verschillende hechtingen

 • VDB: vermijdende en onveilig: hoe ziet deze persoon de mensen in zijn omgeving? En hoe kijk een ambivalent persoon tegen de personen in zijn omgeving?
 • VDB is obsessie compulsief persoonlijkheidsstoornis, en welke angsten, is deze egosyntoon of dystoon
 • VDB: borderline, welke angst hoort hierbij?

Kan schizofrenie ook op late leeftijd voorkomen? En geef de DD voor psychose op oudere leeftijd

 • VDB: kan je bij LBD ook andere hallucinaties hebben dan een visuele
 • VDB hoe uit deze visuele hallucinatie zich bij LBD
 • VDB: hoe voelt de persoon zich bij zo’n hallucinatie, en kunnen er ook wanen voorkomen?

17/01

Bespreek acute stress stoornis

Welke persoonlijkheidsstoornissen liggen in het verlengde van een ziektebeeld?

Bestaat alcoholgerelateerde dementie?

18/01 VM

Bespreek de verschillende denkpatronen rond verslaving

Leg de hersenmechanismen achter angst uit. Welke banen in de hersenen zorgen voor angst, zorgen maken, endocrinologische verbinding, verbinding met het autonoom zenuwstelsel, met de ademhaling?

Man, 60 jaar. Hij heeft de laatste tijd minder slaap, een toegenomen eetlust, sociale ontremming en een psychomotorische agitatie. Wat is de DD? Welke anamnestische dingen zou u bijkomend willen weten en welke onderzoeken zou u aanvragen?

18/01 NM

Bespreek het voorkomen en de kliniek van boulimia nervosa

Detoxificatie van alcohol

Casus van patiënt die geheugenklachten heeft met bevestiging van deze klachten door neuropsychologisch onderzoek. Deze klachten hebben geen invloed op zijn dagelijks leven. Wat is de diagnose, bespreek dit, geef de oorzaken en wat is het beleid?

19/01 VM

Behandeling van een manische episode.

 • Bijvraag VDB: Heeft lamotrigine een plaats in de behandeling van bipolaire stoornissen?
 • Bijvraag VDB: welke vorm van psychotherapie doe je bij bipolaire stoornissen?

Bij het neurobiologisch model van verslaving spreken we over het beloningssysteem en de frontale cortex. Leg beide zaken uit.

DD van amnestische stoornissen.

 • Bijvraag VDB: “Dementie door alcohol/Wernick-Korsakoff. Leg uit?”

19/01 NM

Bespreek de CAGE vragenlijst.

 • Bijvraag VDB: hoeveel procent van de bevolking zou een positieve CAGE-test hebben? En hoeveel procent daarvan krijgt ook hulp ervoor?
 • Bijvraag DM: alcoholdetoxificatie
 • Bijvraag VDB: zou je bij ontwenning ook antipsychotica kunnen geven
 • bijvraag DM: hoeveel moet je hebben op deze lijst om van alcoholmisbruik te spreken? (2 of meer), hoe behandel je alcoholmisbruik? (benzodiazepine voor detox en vitamine B1)

Hoe maak je het onderscheid tussen bipolaire stoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis?

 • Bijvraag VDB: Verschil in suïcidaliteit?
 • Bijvraag DM: welke angst bij borderline
 • Bijvraag DM: welke psychiatrische aandoening is het meest genetisch bepaald
 • Bijvraag VDB: welke behandeling best voor borderline en welk soort psychotherapie
 • Bijvraag DM: man/vrouw ratio bij beiden? En dan na mijn antwoord: En waarom borderline meer bij vrouwen? (ik keek van ‘geen idee’ Hij: ‘Ja dat heb ik ook niet gezegd in de les, maar ‘t is omdat vrouwen vaker slachtoffer zijn van misbruik als ze klein zijn en daardoor geen vertrouwen hebben)

Bespreek de nevenwerkingen van antipsychotica

 • Bijvraag VDB: Maligne neuroleptisch syndroom
 • Bijvraag DM: bij welk dementiesyndroom moet je ook opletten met antipsychotica
 • Bijvraag DM: negatieve predictieve factoren bij anorexia? (lange duur, enkele lichaamsdelen vs hele lichaam en purging vs non-purging type)
 • Bijvraag DM: nigrostriatale baan?

22/01 VM

Hoe depressie behandelen als 1e lijns AD niet helpt/niet genoeg helpt?

 • Bijvraag VDB: welk hormoon kan je geven als augmentatie
 • Bijvraag VDB: noem de klassen AD
 • Bijvraag VDB: wat ga je doen als seksuele dysfunctie een NW is en welke geven sowieso weinig seksuele NW
 • Bijvraag VDB: welke klasse AD is heel krachtig maar veel nevenwerkingen? Gebruiken we die nog?

Geef in het algemeen de oorzaken van seksuele stoornissen?

 • Bijvraag VDB: interpersoonlijke redenen oid. Kwam erop neer dat je die gelaagdheden moest opnoemen (opp → diep)

bespreek de cognitieve domeinen en welke zijn aangetast bij ziekte van Alzheimer? Wat zijn varianten op de ziekte van Alzheimer?

 • Bijvraag VDB: het verschil tussen ideomotorische (simpele handeling) en ideatorische praxis (complexe handeling)
 • Bijvraag VDB: hoe DD tussen Alzheimer en andere soorten? (hij doelde op de beeldvorming)

23/01 VM

Motiverende gespreksvoering a.d.h.v. Prochaska Diclemente en interviewtechniek van Rollnick en Miller

 • Bijvraag VDB: kan je haldol geven aan een patiënt met delirium tremens? (neen, verlaagt drempel voor epilepsie)
 • Bijvraag VDB: leg discrepantie uit
 • Bijvraag VDB: Een patiënt drinkt x aantal flessen whiskey per dag, en wilt nu stoppen. Hoe pak je dit aan?

Bespreek behandeling van angststoornissen

 • Bijvraag VDB: welke specifieke psychotherapie bij simpele fobie? (exposure)
 • Bijvraag VDB: welke cognitieve distorties komen voor bij mensen met angststoornissen?
 • Bespreek het beloop van schizofrenie
 • Bijvraag VDB: waarom begin meestal in puberteit? (synaptic pruning tijdens puberteit loopt verstoord)
 • Bijvraag VDB: waarom minder ernstig naarmate ze ouder worden? (natuurlijke daling van dopamine-vrijzetting)

23/01 NM

‘Depression kills..’, leg uit en welke aspecten van depressie doen de mortaliteit toenemen.

Bespreek de oorzaken van vaginisme.

Bespreek de farmacologische behandeling van gedragsproblemen bij dementie.


24/01 VM

Bespreek de neuronale plasticiteits/neurotrofische hypothese bij depressie

 • Welke structuur is het best onderzocht bij depressie? Is die ook aangetast bij een andere ziekte? (hippocampaal volume) Is deze volumedaling reversibel?

Bespreek PTSD

Wat zijn de lichamelijke symptomen?

Behandeling van Alzheimer

Bijwerkingen van cholinesterase-inhibitoren

25/01 VM

Bespreek OCD

 • Hoe verhoudt OCD zich in DSM-V classificatie in de angststoornissen

DD Anorexia Nervosa

 • Wat doe je met patient die weigert te eten, waar therapie niet werkt en die ook geen intraveneuze therapie wil… → opname?

Symptomen van schizofrenie

25/01 NM

Behandeling van angststoornissen

 • VDB: welke augmentatie bij AD voor ego-syntone OCD?
 • VDB: Welke cognitieve distortie bij GAD?

Hoe bevraag je suïcide? Hoe ga je er mee om?

 • VDB: Is er plaats voor verplichte opname bij iemand die suïcide wil plegen?
 • VDB: Welke emotie geeft het grootste risico op suïcide?
 • VDB: Welke gedachte overheerst bij iemand die suïcide pleegt?

Man 75j met klachten van geheugenstoornissen, klinisch bevestigd, maar geen impact op functioneren. Bespreek dit syndroom, oorzaken en beleid.

 • VDB: Hoe differentieer je klinisch tussen cognitieve problemen dementie en depressie?

29/01 VM

Bespreek de parafilieën en gender identiteitstoornissen.

 • VDB: Hoe zou je pedofilie behandelen?

Bespreek de biologische mogelijkheden bij rookstop.

Bespreek de DD van amnestische stoornissen.

 • VDB: Wat karakteriseert het Korsakoff syndroom?

Kinderpsychiatrie Er worden 6 vragen op het examen gevraagd zonder giscorrectie, de bijkomende vraag komt uit een van de 2 klinieken.

11/01 VM

1. Chiara is een meisje van 5 en komt met haar moeder op consultatie omdat ze heel vaak opstandig is. Als de arts haar wil onderzoeken en de moeder verlaat de kamer vindt chiara dit niet erg. Ze vindt de arts heel leuk en wil zelfs op zijn schoot kruipen. Later op het einde van de consultatie als chiara en haar moeder willen vertrekken wil Chiara de arts nog een kusje geven.

 • dit is normaal gedrag
 • oppositionele gedragsstoornis
 • reactieve hechtingsstoornis
 • gedesinhibeerd sociaal contact leggen (ontremde contactleggingsstoornis)

2.Een kind met ADHD met …. symptomen. Wat is GEEN kenmerk van ADHD

 • symptomen zijn te verklaren door een slechte opvoeding
 • symptomen zijn te verklaren door een andere aandoening
 • symptomen zowel op het school, thuis of ...

3. een kind met autisme… In welke 2 domeinen moet een kind nog afwijkingen hebben om te kunnen spreken van autisme

 • non-verbaal en…
 • beperkingen in sociaal-communicatieve ontwikkeling en repetitieve interesses en gedragingen

4. nature vs nurture

 • meeste psychiatrisch stoornissen zijn door monogenetische aandoeningen
 • nature vs nurture wordt onderzocht in monozygote vs dizygote tweeling studies

5.adolescentie wordt gekenmerkt door rijping van de frontale cortex, wat is NIET waar:

 • in de prefrontale cortex worden de laatste synaptische contacten geselecteerd en gebeurt de definitieve myelinisatie
 • connecties tussen prefrontale cortex en endocrinologische functies rijpen (slaap-waak ritme, seksuele hormonen)
 • connecties tussen PFC en rewarding system rijpen
 • connecties tussen PFC en limbisch

11/01 NM

1. Wat is de meest voorkomende kinderpsychiatrische aandoening?

 • Angststoornissen
 • Autisme
 • ADHD
 • Gedragsstoornissen

2. Wat zijn dingen die we gemeenschappelijk allemaal nastreven (ofzoiets)

 • Competentie, verbondenheid en autonomie
 • Altruïsme, …
 • Individualisatie,…

3. Verhaaltje + wanneer moet Victor geadopteerd worden om geen cognitieve schade over te houden

 • Voor 6 maanden
 • Voor 12 maanden
 • Voor 2 jaar

4. Brabbelen, dingen aanwijzen, reageren op eigen naam … Wanneer? * 6-12 maanden

 • 12-18 maanden
 • 19-24 maanden
 • 2-6 jaar

5. Naarmate men ouder wordt ziet men heritabiliteit stijgen. Verklaring?

 • Bij ouder worden: gen-omgevingscorrelatie
 • Hoe ouder men wordt, hoe meer de omgeving een invloed kan hebben op de genetische predispositie


15/01 VM 1 .Wat is juist/fout

 • shared > nonshared
 • tekstje over serotonine gen polymorfisme
 • epigenetica = niche picking

2. ADHD

 • verkleinde prefrontale cortex, basale ganglia en cerebellum, vertraagde prefrontale maturatie en het persisteren hiervan correleert met het persisteren van symptomen
 • verkleinde prefrontale cortex, basale ganglia en cerebellum, vertraagde prefrontale maturatie en het persisteren hiervan correleert niet met het persisteren van symptomen
 • Idem maar met andere hersenregio’s

3.Reactieve agressie, woedeaanvallen

 • peuter-kleuterleeftijd
 • schoolgaande leeftijd
 • tienerleeftijd
 • adolescentie

4. Autisme: wat past NIET bij de beperkingen in sociaal-communicatieve ontwikkeling

 • gebrekkige verbale spraak
 • gebrekkige non-verbale spraak
 • problemen met maken van relaties
 • tekorten in de sociale wederkerigheid

5. Meisje van 16j chat urenlang met vrienden, gaat uit en komt soms met betraande rode ogen terug. Zit veel op haar kamer, …

 • Dit is normaal gedrag, niets aan doen
 • Dit is abnormaal gedrag, duidelijk paal en perk stellen dat dit niet kan door mhaar flink te straffen
 • Dit is normaal gedrag, probeer meer interesse te tonen in haar leefwereld en zo meer te weten te komen

6.Op welke leeftijd ontwikkelen kinderen: beginnen schuldgevoelens, schaamtegevoel te krijgen, doen-alsof spelen, oplossen van simpele denkopdrachten

 • 6-12m
 • 12-18m
 • 19-24m
 • 2-6j

15/01 NM

1. Angst bij kind van 2 tot 6 jaar?

 • Vreemde wezens

2. Tweelingzus, de ene ontwikkelt een depressie na overlijden van oma en de andere niet. Dit is een voorbeeld van:

 • Gen-omgeving interactie tussen zus en oma
 • Gen-omgeving interactie tussen beide zussen
 • Gen-omgevingscorrelatie tussen zus en oma
 • Gen-omgeving correlatie tussen beide zussen

3. Kenmerk van ADHD op EEG:

 • Hyperreactief (hele uitleg)
 • Hyperreactief (hele uitleg)
 • Onderreactief (Beta en theta golven + verdere uitleg)
 • Onderreactief (alfa golven en hierdoor verstoorde aandacht en hyperactief)

4. Meisje van 15 komt thuis na avond stappen met rode ogen, ouders vermoeden cannabis etc…

 • Niet normaal gedrag, contact laten opnemen met CLB
 • Normaal, meer vragen achter haar leefomgeving etc…

5. Kind met autisme waarbij allemaal kenmerken werden genoemd. Welk van de volgende kwam niet aan bod:

 • Theory of mind
 • Apathie
 • Joint attention

6. Beschrijving van kenmerken van een bepaalde leeftijd(o.a. woede aanvallen): 2-6 jaar.

16/01

1. Vraag over wanneer je alcohol mag kopen/drinken

 • je mag geen alcohol kopen onder je 16 jaar en geen sterke drank onder 18 jaar

2. vraag over autisme, wat hoort er niet bij

 • gebrek aan gedeelde aandacht
 • gebrek aan objectpermanentie

3. Joren is aggressief, vader ook, en joren zijn vrienden ook?

 • gen-omgevingscorrelatie = passief én actief

4. omschrijven

 • 6-12 jarig persoon
 • 2-6 jaar
 • 12-18 jaar

5. vraag over ADHD, welke opsomming klopt

 • kunnen zich niet op details concentreren, tijdsaversie, etc (verschillend opsommingen met verschillende combinaties

18/01

1. kenmerken van de puberteit. Bij welke fase past dit?

2. de beschrijving van imaginary audience, wat is dit?

3. Verschil tussen effecten alcohol volwassen en adolescentie, welke past NIET

 • minder snel ziek bij grotere hoeveelheden bij adolescenten
 • meer risicogedrag
 • meer ontwenningsverschijnselen
 • meer blackouts

4. Wat is niet aangetast bij autisme?

 • centrale coherentie
 • theory of mind
 • analyseer vermogen
 • executieve functies

19/1 NM

1. De vraag is tegenwoordig niet meer of nature of nurture bepaalde dingen bepalen, maar welk aandeel beiden hebben. Welke uitspraak is juist?

 • Psychiatrische aandoeningen worden veroorzaakt door zeldzame genmutaties met een zeer hoge penetrantie

* mono- en dizygote tweeling studies hebben hier veel over geleerd

2. Kinderen met ADHD: wat is waar?

 • Kinderen met ADHD zijn overreactief, ...
 • kinderen met ADHD zijn overreactief, ...
 • Kinderen met ADHD zijn ondergestimuleerd. Ze hebben een traag EEG met veel beta en theta golven en ze compenseren daarom door zelf veel te bewegen
 • Kinderen met ADHD zijn ondergestimuleerd. Ze hebben te weinig alpha golven in hun EEG en zijn daarom snel verveeld en zoeken afleiding.

3. Wat is TOM (theory of mind) NIET?

 • Je hebt een idee in je hoofd van wat anderen denken
 • Je weet dat jouw gedachten over iemand anders fout zijn.
 • Je weet wat anderen denken over iemand anders

4. reageren op naam, wijzen, brabbelen

 • 0-6 maand
 • 7-12 maand
 • 13-18 maand
 • 18-24 maand

5. alcoholverkoop * niet verkopen van alcohol onder 16 jaar, niet verkopen van sterke drank onder 18 jaar * je mag geen alcohol drinken onder 16 jaar

 • geen alcohol verkopen onder 18 jaar

6. op welke leeftijd veel woede

 • peuter-kleuter
 • lagere school
 • puber
 • adolescent

23/01. VM

1. Wat hoort niet bij autisme?

 • Centrale coherentie
 • Denkbeeldig spelen
 • Geen objectpermanentie

2. Wat is geen behandeling van autisme?

 • Ondersteunen van sociale vaardigheden
 • Stereotiepe gedragingen beperken
 • Omgeving zo voorspelbaar mogelijk maken Waarom niet deze? Omdat ze slecht zijn met veranderingen
 • Stimuleren voorstellingsvermogen

3. Waarom is alcohol bij jongeren gevaarlijk tov volwassen?

 • omdat ze sneller vatbaar zijn voor de onmiddellijk intoxicerende effecten
 • omdat ze minder snel vatbaar zijn voor de onmiddellijke effecten en daarom meer gaan drinken
 • omdat ze meer black-outs hebben


23/01 NM

1. Jong kind (<12j???) met een ernstige angststoornis, wat ga je doen?

 • geen medicatie
 • SSRI
 • anti-histaminica
 • benzodiazepine

2. Tweelingzussen: oma sterft en 1 van de twee zussen wordt depressief.

 • interactie tussen oma en zus
 • interactie tussen de twee zussen
 • correlatie tussen oma en zus
 • correlatie tussen zussen

3. Wat komt niet voor bij een kind met gedragsstoornissen

 • verlaagd basaal hartritme
 • velaagde cortisolvrijzetting
 • verkleinde amygdala
 • verminderd oxytocine

4. Alcohol en tieners: waar heeft de volwassene sneller last van dan tieners

 • sneller braken
 • hogere kans op verslaving
 • meer geheugen aantasting
 • meer frontocortical hersenschade

5. Beschrijving van de kenmerken van een kind van 6-12 jaar

6. Wat is de werking van van methylfenidaat op dopamine in de synaps.

25/01 VM

1. EMO-meisje is depressief en zoekt op internet naar lotgenoten om steun te zoeken

 • actieve-gen omgevingscorrelatie
 • passieve..
 • evocatieve

2. suïcide bij adolescenten.

 • rechtstreeke gecorreleerd aan aantal suïcidepogingen
 • komt meer voor bij jongens
 • komt meer voor bij meisjes
 • komt bij jongens en meisjes gelijk voor

3. kenmerken van ontwikkeling, rangordes, tijdsplanning opmaken…

 • pre-operationeel
 • sensori-motorische fase
 • concrete operationele fase
 • formele operationele fase

4. Bjorn, 16 jarige goed uitziende tiener krijgt van ouders een brommer, maar drinkt ook alcohol wanneer hij nog met de brommer moet rijden. hij stelt zijn ouders echter gerust en zegt hen dat ze zich geen zorgen moeten maken dat hij alles in de hand heeft. voorbeeld van:

 • imaginary audience
 • personal fable
 • grootheidswaanzin of zoiets

5. lichamelijke reactie op chronische angst

 • noradrenaline stijging
 • zweten
 • cortisol stijging

6. Coërcief gedrag

25/01 NM

1. Volgorde hersenontwikkeling:

 • Autonoom ZS - Sensorisch - Motorisch - Emoties - Cognitief
 • Autonoom ZS - Sensorisch - Motorisch - Cognitief - Emoties
 • Autonoom ZS - Motorisch - Sensorisch - Emoties - Cognitief
 • Autonoom ZS - Motorisch - Sensorisch - Cognitief - Emoties

2. Jori 17j kampt al een aantal weken met serieuze suïcidale gedachten, gisteren sneed hij in zijn pols. Hanne 16j doet aan self-harm en snijdt regelmatig in haar polsen. Wat is het verschil tussen beide?

 • De diepte van de snee
 • De mogelijke gevolgen van de snee
 • De emotie en intentie waarmee de snee werd aangebracht
 • Nog iets vaag

3. ADHD, een vage uitleg, komt er op neer “welke dingen lopen fout”

 • impulscontrole, uitstellen van beloning, tijdsbesef
 • iets met empathie

4. Bij welk stadium horen volgende kenmerken: extreem zelfbewustzijn, opzoeken van leeftijdsgenoten, moreel denken

 • pre-operationeel
 • formeel operationeel
 • concreet operationeel
 • sensorimotorisch

5. Wat betekent meta-cognitie?

 • Dat je weet dat anderen niet altijd hetzelfde denken als jou
 • Eigen denken sturen (iets meer uitleg erbij)
 • dat je weet dat je weet en hoe je kan leren

6. Begrip over autisme: centrale coherentie

29/01 VM

1. Welke angststoornis is typisch voor de late kindertijd

 • Paniekstoornis
 • Gegeneraliseerde angststoornis
 • Sociale angststoornis
 • Verlatingsangst

2. Bij welk stadium horen volgende kenmerken: overmatig bezig zijn met uiterlijk etc

 • Sensori-motorische fase
 • Concreet operationeel
 • Formeel operationeel
 • Preoperatieve fase

3. Criteria voor ADHD

 • 6 voor aandacht of 6 voor hyperactiviteit
 • 6 voor aandacht en 6 voor hyperactiviteit

4. Wat zijn dingen die we gemeenschappelijk allemaal nastreven (ofzoiets)

 • Competentie, verbondenheid en autonomie
 • Altruïsme, …
 • Individualisatie,…

5. Wat klopt niet

 • Definitie synaptic pruning
 • Hersenschors wordt dikker tot op volwassen leeftijd
 • Definitie sensitieve periode
 • Definitie kritieke periode

Examenvragen '16-'17

Volwasssenpsychiatrie

12/01 VM

 • Verschillende soorten psychotherapie
 • Biologische en psychologische symptomen bij dementie + oorzaken
 • Dd psychotisch syndroom

12/01 NM

 • Bespreek link NT en symptomen bij depressie
 • Dopaminerge banen in therapie van schizofrenie
 • Wat zijn de oorzaken van seksuele disfuncties?

16/01 VM

 • Bespreek de 5 R’s ikv verloop en behandeling van depressie.
 • Wat zijn de nevenwerkingen van atypische antipsychotica door dopamine antagonisme
 • Bespreek de behandeling van Alzheimer dementie

16/01 NM

 • Bespreek het verloop van schizofrenie
 • Bespreek de hiërarchie van de angsten en geef bij elke persoonlijkheidsstoornis de belangrijkste angst
 • Vergelijk AN en BN

17/01 VM

 • Bespreek de fasen van verslaving
 • Bespreek de behandeling bij angststoornissen
 • Bespreek het KO bij delirium

17/01 NM

 • Bespreek de conatieve functies
 • Bespreek de behandeling van bipolaire stoornis
 • Bespreek de kliniek bij frontotemporale dementie

19/01 VM

 • Wat zijn de voorwaarden en procedures voor gedwongen opname
 • Verschil tussen normale stressreactie en acute stress syndroom + R/ van het laatste
 • Bijvraag: VDB Welke psychose?: korte psychogene psychose (verbetert bij slaap)
 • Bijvraag VDB: Debriefing, wordt dat nog gedaan?
 • Bespreek alcoholontwenning en alcoholisme
 • Bijvraag VDB: oudere man gekend met drankprobleem, hoe maak je verschil tss onttrekkingsdelier of van somatische oorsprong
 • Bijvraag VDB: Welke afwijkingen op MRI bij Korsakoff: ring van Papez, limisch systeem

19/01 NM

 • bespreek de differentieel diagnose van anorexia nervosa
 • bespreek schizofrenie als neuronale ontwikkelingsstoornis en geef de typische afwijkingen op beeldvorming
 • bespreek de hechtingstheorie en leg uit welke persoonlijkheidsstoornis bij welke vorm van hechting hoort

20/01 NM

 • Bespreek de aanpak van suïcide
 • Bijvraag VDB: Zijn er soms redenen om iemand op te nemen?
 • Bijvraag VDB: Zijn er soms redenen voor medicamenteuze aanpak? Wat zijn gevaren hierbij?
 • Bespreek cluster C persoonlijkheidsstoornissen
 • Bijvraag VDB: Welke hechtingsstijl gaat hiermee gepaard? Is het dan de schuld van de ouders dat iemand persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt?
 • Bijvraag VDB: Bij OC, zijn dwanggedachten egodystoon of egosyntoon?
 • Bespreek de verschillende cognitieve domeinen en welke zijn vooral aangetast bij frontotemporale dementie
 • Bijvraag VDB: Emotioneel, taal = juist. Welke nog? -> Executieve functie, want is frontaal gelezen, dus ook aangetast bij FRONTOtemoporale dementie.

23/01 VM

 • Bespreek welke symptomen overlappen bij schizofrenie, schizoaffectieve stoornis en bipolaire stoornis en bespreek categorieel/dimensioneel onderscheid
 • Bespreek kort de verschillende angststoornissen en de behandeling
 • Man van 60j, over 3 maanden progressief meer ontremd gedrag, spraak, psychomotorische agitatie, verminderde slaap en verhoogde eetlust. Welke dd overweeg je? Welke bijkomende anamnestische gegevens wil je hierbij weten? Welke onderzoeken?

24/01 VM

*Bespreek de neurobiologische hypotheses van depressie
 • DD van Alzheimer dementie en Lewy body dementie

24/01 NM

 • Bespreek welke symptomen overlappen bij schizofrenie, schizoaffectieve stoornis en bipolaire stoornis en bespreek categorieel/dimensioneel onderscheid
 • Leg behandeling uit van alcoholontwenning en alcoholverslaving.
 • Bij het ontstaan van delirium spelen 2 factoren een rol, bespreek. Bespreek mogelijke pathofysiologische modellen.

25/01 VM

 • behandeling bipolaire stoornis
 • bijvraag: IPSRT - rapid cycling (+ behandeling: depakine)
 • bijvraag: welke psychotherapie is het meest effectief bij bipolaire stoornis
 • dd depressie-dementie + dubbele diagnose
 • bijvraag: 2 meest voorkomende dementies onder 65 jaar
 • pathogenese schizofrenie
 • bijvraag: Welke drie psychiatrische aandoeningen hebben het grootst genetisch aandeel

25/01 NM

 • Differentieel diagnose voor acute stress stoornis
 • Bijvraag: precentage PTSD bij moord en verkeersongeval
 • Oorzaken van seksuele dysfunctie en bespreek vaginisme als voorbeeld
 • Bijvraag: primair versus secundair (erectiele dysfunctie, premature ejaculatie, geen orgasmes, vaginisme)
 • Ziekte van Alzheimer versus lewy body dementie
 • Bijvraag: twee frequentste vormen van jongdementie

Kinderpsychiatrie

1. diagnose ontremde stoornis was het antwoord

2. 5 neurale ontwikkelings abnormaliteiten: welke hoort niet bij autisme

3. ADHD: welk van volgende is geen voorwaarde om van ADHD te spreken als er 6/10 criteria aanwezig zijn

 • op meer dan 1 plaats
 • toe te wijten aan mentale afwijkingen
 • sympt interfereren met functioneren
 • inadequate opvoeding ouders

4. Hersenontwikkeling: wat van volgende aanpassingen/veranderingen gebeurt niet tijdens adolescentie

16/01 NM 1. op welke leeftijd ontwikkelen kinderen <symptomen karakteristiek voor 19-24m>( ik denk zo beginnen schuldgevoelens, schaamtegevoel te krijgen, doen-alsof spelen, oplossen van simpele denkopdrachten)

 • 6-12m
 • 12-18m
 • 19-24m
 • 2-6j

2. Meisje, 16j, chat uren met haar vriendinnen, heeft geëxperimenteerd met cannabis en alcohol, is dit normaal? Is het nuttig om contact met haar te zoeken om haar leefwereld te leren kennen als ouder? 3.welke afwijkingen zijn er in de hersenen bij ADHD, is de mate van afwijkingen congruent met de ernst? 4. wat is juist/fout

 • shared > nonshared
 • tekstje over serotonine gen polymorfisme
 • epigenetica = evocatief/niche picking

5. Wat is juist ivm de wet op alcohol in België

6. beschrijving van opstandig kind met alle kenmerken van ontremd/gedisinhibeerd gedrag →

 • geen alcohol verkopen aan mensen onder de 16j en geen sterke drank verkopen aan mensen onder de 18j -> deze toch ?
 • geen alcohol drinken onder de 16j en geen alcohol verkopen aan mensen onder de 18j

7. Vader die naar de school van zijn zoon moet komen omdat hij veel vecht. de schooldirecteur zegt dat hij de foute vrienden uitzoekt. De papa zegt daarop dat hij zich maar moet verdedigen, dat deed hij ook altijd. Welk soort gen-omgeving is dit?

 • actieve (zoekt foute vrienden) en passieve (opgegroeid in agressieve omgeving) gen-omgevingscorrelatie want hij zoekt de foute vrienden en hij heeft het foute voorbeeld gekregen van zijn vader
 • evocatieve gen-omgevingscorrelatie want de agressieve leeftijdsgenoten lokken agressie uit in de zoon
 • actieve gen-omgevingscorrelatie want de zoon zoekt de foute vrienden
 • gen-omgevingsinteractie

9. wat past niet bij autisme bij een meisje van 4j

 • geen imitatiespel
 • geen objectpermanentie
 • geen empathy
 • geen perceptie afname van een ander

10.(Het was iets gelijkaardig, ik weet het niet meer exact) De oma van Karlijn sterft en Karlijn krijgt een depressie, dit is mede te wijten aan haar temperament. Haar zus heeft een ander (minder zwaarmoedig) temperament en ontwikkelt geen depressie. Dit is een voorbeeld van

 • Gen-omgevingscorrelatie tussen het temperament van karlijn en haar oma
 • Gen-omgevingsinteractie tussen de zussen onderling
 • Gen-omgevingscorrelatie tussen (weet ik niet meer)
 • Gen-omgevingsinteractie tussen de genetische voorbeschiktheid van Karlijn en het overlijden van haar oma

10. Bij welke leeftijd: magisch denken, reactieve agressie, veel waarom-vragen,...

 • 2-6

11. Wat past bij het EEG van ADHD: 4 opties met onderreactief, overreactief, delta golven,...

12.Verhaaltje over autisme: toont geen medelijden als er iemand valt, komt zijn interesse niet tonen, geen non-verbale compensatie. Wat is niet aan bod gekomen

 • theorie of mind

13. Meisje van 16j chat urenlang met vrienden, gaat uit en komt met betraande rode ogen terug. Ouders vermoeden cannabis/alcoholgebruik. Schoolresultaten gaan achteruit. Als ze haar erover aanspreken, worden de ouders afgesnauwd. Welk advies geeft je aan de ouders:

 • Dit is normaal gedrag, niets aan doen
 • dit is abnormaal gedrag, mee naar de psychiater
 • dit is normaal gedrag, probeer meer interesse te tonen in haar leefwereld en zo meer te weten te komen
 • dit is abnormaal gedrag, ze staat te veel bloot aan gevaren van middelenmisbruik en moet hierover geïnformeerd worden. Op school kan een zorgleerkracht of het CLB eens met haar praten.

14. Kenmerken adolescentie opgesomd en dan kenmerkend voor welke fase was dit

 • sensorimotorisch
 • formeel operationeel
 • concreet operationeel

15. volgorde brain development(zoiets)

 • Autonom ZS- Sensor-Motorisch-Emoties-Cognitief

andere volgordes

16. Werking van amfetamine/methylfenidaat (het was 1 vd 2)

 • binding receptor presynaptisch, waardoor heropname wordt verstoord
 • binding postsynaptisch blabla

17. een paar feiten over nature-nurture

 • grosso modo zijn verdeling nature-nurture gelijk
 • psychiatrische SS enkel veroorzaakt door genen met lage frequentie en hoge penetrantie
 • veel info bekomen door tweelingstudies monozygoot en dizygoot,

18.Verschil tussen effecten alcohol volwassen en adolescentie, welke past NIET

 • minder snel ziek bij grotere hoeveelheden bij adolescenten
 • meer risicogedrag
 • meer ontwenningsverschijnselen
 • meer blackouts

19.Meisje 16 jaar, chat urenlang, sluit zichzelf op in kamer, is weggeweest komt terug met rode ogen(cannabis)

 • niet abnormaal, ouders ongerust
 • dit is normaal, ouderst helemaal gerust
 • dit is normaal, ouders best ingaan op haar interesses om zo beter te weten te komen wat er in haar leven gaande is.

17/01 NM

1. Bij welke leeftijd: In search of identity, Extreme self-consciousness, Fluctuating self-esteem, Variations in mood and thought

 • 12-18j

19/01 VM

1. Aantal “geslaagde” suïcides bij adolescenten

 • Evenveel bij jongens als bij meisjes
 • Meer bij jongens
 • Meer bij meisjes


2.Jongen 9 jaar; ADHD: voorwaarden voor diagnose

 • 5/9 hyperactieve EN 5/9 aandacht symptomen
 • 6/9 hyperactieve EN 6/9 aandacht symptomen
 • 5/9 “ “ OF 5/9 “ “
 • 6/9 “ “ OF 6/9 “ “

20/01 NM

1. Bij welk stadium horen volgende kenmerken: extreem zelfbewustzijn, opzoeken van leeftijdsgenoten, moreel denken (nog enkele kenmerken)

 • pre-operationeel
 • formeel operationeel
 • concreet operationeel
 • sensorimotorisch

2. Wat is NIET waar ivm alcoholgebruik bij adolescenten

 • voelen zich minder snel ziek
 • hebben meer blackouts
 • hebben minder ontwenningsverschijnselen

3. ADHD heeft te maken met ontwikkeling die trager verloopt. Welk lijstje kenmerken van normale ontwikkeling voor 12 jaar is meest typerend voor ADHD? (waren langere lijstjes)

 • Seriatie, geheugentaakjes, ..
 • impulscontrole, tijdsbesef, uitstellen van beloning
 • empathie,

4.Bryan is een knappe 16-jarige. Hij heeft van zijn ouders een bromfiets gekregen. Zij hebben hier al spijt van want hij gebruikt alcohol en drugs en rijdt vaak onder invloed op zijn moto. Volgens Bryan is dat allemaal geen probleem, hij heeft zijn moto echt onder controle. Op een dag slipt hij en belandt hij in het ziekenhuis. Van wat is dit een typisch voorbeeld?

 • hypomanie
 • personal fable
 • imaginary audience

5. De mama van Kaatje wil terug beginnen werken als Kaatje 7 maanden is. Ze zal vanaf dan Kaatje naar de crèche brengen. Haar omgeving raadt haar aan Kaatje ook al enkele dagen per week naar de crèche te brengen vanaf 5 maanden. Waarom kan dit een goed advies zijn?

 • 7 maanden is typische periode van veel huilen, dat kan vervelend zijn voor moeder en kinderverzorgster
 • Vanaf 4-5 maanden start hechting en zo kan hechting ook op gang komen met de kinderverzorgster
 • 7 maanden is moeilijke periode wegens het ontwikkelen van angst voor vreemden en voorkeur om vastgehouden te worden door bekenden, dus daarom beter al ervoor kinderverzorgster leren kennen

23/1 VM

1. wat zijn de verschillende vormen van hechting?

2. die vraag van zelfmoord

3. wat is metacognitie?

4. een vraag over een kindje waarvan de mama ene moment negeert en andere moment allemaal erge straffen geeft

5. We spreken over diagnose van adhd als :

 • 5 hyperactieve en 5 aandacht
 • 5 of 5
 • 6 en 6
 • 6 of 6

6. Ella is 16 jaar. Ze heeft regelmatig periodes waarin ze zich erg ongelukkig voelt, ondanks het feit dat daar niet echt een aanleiding toe is. Niets kan haar dan nog boeien, ze voelt zich dan nutteloos en hopeloos. In zo’n periode zocht ze op internet een EMO-dating site. Ze correspondeert nu met een jongen die zelf erg negatief in het leven staat en al herhaaldelijk overwoog om suïcide te plegen. Ze leeft erg met hem mee en voelt haar depressie nu nog dieper aan. Dit is een voorbeeld van:

 • Een gen-omgevingsinteractie
 • Een passieve gen-omgevingscorrelatie
 • Een evocatieve gen-omgevingscorrelatie
 • Een actieve gen-omgevingscorrelatie

24/01 VM

1.Kind dat brabbelt, reageert op naam, wijst naar voorwerpen, welke leeftijd?

 • 0-6m
 • 7-12 m
 • 12-18m
 • 18-24m

2. Op welke leeftijd zijn er de meeste woedeaanvallen met agressie?

 • 2-6 jaar

3. EEG bij ADHD

 • hyporeactief, vertraagde beta golven en kind compenseert door meer te bewegen
 • hyporeactief, iets over alfa golven en kind is overprikkeld

4. Wet alcohol, wat is juist ?

 • <18 geen sterke drank verkopen, <16 geen alcohol

5.wat is juist (weet de juiste vraag niet meer)

 • veel info over overerving komt uit studies met monozygote en dizygote tweelingen
 • aandoeningen veroorzaakt door veel verschillende genen met groot effect

24/01 NM

1. Wat klopt er volgens de richtlijnen voor alcoholgebruik bij minderjarigen?

 • <2/keer, max 2/w
 • Geen sterke drank tussen 16-18j

2.Verhaaltje over autisme: toont geen medelijden als er iemand valt, komt zijn interesse niet tonen, geen non-verbale compensatie. Wat is niet aan bod gekomen

 • theory of mind

3. op welke leeftijd ontwikkelen kinderen <symptomen karakteristiek voor 19-24m>( ik denk zo beginnen schuldgevoelens, schaamtegevoel te krijgen, doen-alsof spelen, oplossen van simpele denkopdrachten)

 • 6-12m
 • 12-18m
 • 19-24m
 • 2-6j

4. ADHD heeft te maken met ontwikkeling die trager verloopt. Welk lijstje kenmerken van normale ontwikkeling voor 12 jaar is meest typerend voor ADHD? (waren langere lijstjes)

 • Seriatie, geheugentaakjes, ..
 • impulscontrole, tijdsbesef, uitstellen van beloning
 • empathie,

25/01 VM

1. Welke uitspraak is juist?

 • shared > non-shared
 • polymorfisme in serotonine-gerelateerde genen … (gen-omgeving interactie)
 • epigenetica leert ons iets over actieve gen-omgeving correlatie (niche picking)

wat past niet bij autisme bij een meisje van 4j 2. geen imitatiespel

 • geen objectpermanentie
 • geen empathy
 • geen perceptie afname van een ander

3. Op welke leeftijd ontwikkelen kinderen magisch denken, beginnend moreel denken, waarom vragen, agressiviteit,...?

 • 13-18m
 • 19-24m
 • 2-6j
 • 6-12j

4. Kind met ADHD, veel last er van op school e.d., ouders willen nog geen medicamenteuze behandeling. Welke behandeling is aangewezen?

 • Werkgeheugen training
 • Neurofeedback training
 • Gedragstherapeutische interventie
 • Omega-3 vetzuur supplementatie

5.Waarom is alcohol extra gevaarlijk voor adolescenten?

 • Adolescenten zijn minder gevoelig aan onmiddellijke effecten en dus drinken ze snel en meer


Examenvragen '14-'15

VM 4/6

 • Bespreek het belang van de verschillende dopaminerge banen bij het ziektebeeld schizofrenie en bij de behandeling ervan.
 • Geef een overzicht van de verschillende psycoemen? bijkomende uitleg over elke therapie nodig?hotherapeutische richtingen. Ik vermoed dat het meer is dan ze gwn allemaal op te n
 • Kinder: Beschrijf de diagnostische criteria voor ADHD. Bespreek alle valkuilen die je ziet voor de diagnosestelling.

NM 4/6

 • Bespreek bemoeilijkte rouw.
 • Bijvraag: vergelijk met depressie
 • Bijvraag VDB: wat ga je doen als patiënten psychotisch decompenseren bij rouw + hoe uit zich dit?
 • Bespreek het ontstaan van BPSD bij dementie.
 • Bijvraag VDB: bij welke persoonlijkheidsstoornissen verwacht je psychotische compensatie?
 • Vergelijk schizoaffectieve psychose met affectieve psychose en bespreek of er een al dan niet beter alternatief is voor de categoriele diagnose indeling.
 • Bijvraag: bespreek het soort wanen van bipolaire stoornis
 • Bijvraag VDB: hoe zou je behandelen bij een combinatie van ernstige manie en psychose? + En wat als dit niet werkt?
 • Kinder: Een jongen van 8 jaar vertoont 7 kenmerken van aandachtstekort en 3 kenmerken van hyperactiviteit/impulsiviteit. Is dit voldoende om de diagnose ADHD te stellen? Argumenteer uitgebreid. wat moet je hier eigenlijk antwoorden?

VM 8/6

 • Bespreek belang van verschillende dopaminerge banen bij het ziektebeeld schizofrenie en bij de behandeling.
 • Gedwongen opname
 • Verschil/complementariteit tussen psychotherapie/antidepressiva
 • Kinder: wetenschappelijke argumenten voor diagnose adhd

VM 9/6

 • Bespreek de klinische symptomen van frontotemporale dementie. Wordt hier dan enkel de gedragsvariant mee bedoeld, of de hele frontotemporale lobdegeneratie?
 • Bespreek de farmacologische behandeling van angststoornissen
 • Mogelijke oorzaken van visuele hallucinaties bij ouderen
 • Kinder: ADHD is een goedaardig fenomeen? Bespreken ivm prognose van ADHD

NM 10/6

 • DD tussen psychose van Alzheimer Disease en ‘Very-late-onset Schizoprenic like psychosis’
 • Bespreek de kliniek van delirium
 • De verschillen tussen Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa
 • Kinder: Is ADHD een opvoedingsprobleem? Beargumenteer

NM 11/06

 • Pathofysiologie van schizofrenie
 • Hiërarchie van angst en welke rol deze speelt in ontwikkeling van persoonlijkheidsstoornissen
 • Geef de mogelijke oorzaken van apathie bij een 60-jarige
 • Kinder: Geef argumenten voor psychostimulantia bij ADHD

VM 12/06

 • Oorzaak van delirium
 • DD tussen psychose bij Alzheimer en very late onset schizofrenia like psychosis
 • oorzaken van vaginisme
 • Kinder: bespreek de niet-farmacologische behandelingen van ADHD en de voor en nadelen. Argumenteer.

NM 12/06

 • Oorzaken van Delirium
 • Bespreek de verschillende hechtingsstijlen. Bepaal voor elke persoonlijkheidsstoornis welke hechtingsstijl hierbij past.
 • Als eerstelijns Antidepressiva niet het gewenste effect geven, wat zijn dan de behandelingsmogelijkheden.
 • Kinder: Waarom is het wetenschappelijk verantwoord om stimulantia te geven bij de behandeling van ADHD? Geef de voor- of nadelen.

VM 15/06

 • Wat verstaat u onder MCI en wat zijn hier de oorzaken van
 • Bespreek de kliniek en de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis
 • DD van psychose
 • Kinder: argumenteer: anti-sociale gedragsstoornis is een medisch-psychiatrische aandoening en niet louter en opvoedkundig probleem

VM 16/6

 • AN en BN verschillen
 • Behandeling bipolaire stoornis
 • Oorzaken visuele hallucinaties bij ouderen
 • Kinder: zoveel mogelijk argumenten dat gedragsstoornis door opvoeding komt

NM 16/06

 • Geef de oorzaak en pathofysiologie van delirium
 • Bijvraag: wat zijn de implicaties van de neurotransmitterhypothese? (Behandeling)
 • Bijvraag: hoe zou je een delier behandelen? Wat als het een ernstig hyperactief is?
 • Situeer antidepressiva in de behandeling van depressie. Welke vragen moet je altijd stellen voor therapie te starten?
 • Bijvraag: waarom is het belangrijk om te weten of iemand suicidaal is?
 • Bijvraag: waarom is het belangrijk om te weten of iemand ooit manisch was?
 • Geef mogelijke oorzaken van visuele hallucinaties bij ouderen.
 • Bijvraag: hoe zou je deze bij een LBD behandelen en waarom? (Atypische antipsychotica) Welk atypisch antipsychoticum is het beste?
 • Kinder: Geef de biologische systemen die aan de oorzaak liggen van gedragsstoornissen en leg uit hoe.

NM 17/06

 • Differentieel diagnostiek tussen borderline persoonlijkheidsstoornis, manie en ADHD
 • Bijvraag: wat is rapid cycling? Komt dit meer bij mannen of vrouwen voor?
 • NW typische en atypische antipsychotica
 • Geef de oorzaken van vaginisme.
 • Kinder: Leg de gen-omgevingsinteracties uit bij ontstaan van gedragsstoornissen.

NM 18/06

 • Bespreek frontotemporale dementie
 • Bespreek gegeneralisserde angstorrnissen.
 • Bijvraag : welke therapie?
 • welke andere angstoornissen ken je?
 • Wat zijn conatieve functies?
 • Mogelijke indicaties voor antipsychotica?
 • Was er geen vraag uit deel kinderpsychiatrie? Bespreek opvoedkundige factoren bij gedragsstoornissen

VM 19/06

 • 1. Bespreek kliniek en indeling MCI
 • 2. Bespreek nevenwerkingen typische en atypische antipsychotica
 • 3. Waarom is de term premature ejaculatie misleidend? waarom is dit? (prematuur orgasme, te weinig controle)
 • 4. Behandeling gedragsstoornissen

Examenvragen '13-'14

22 augustus VM

 • Bespreek de dopaminerge banen bij schizofrenie en behandeling
 • Verschillen AN en BN
 • Kind: Argumenten voor ADHD als wetenschappelijk valide diagnose

25 juni VM

 • Hoe ontstaan wanen en hallucinaties bij schizofrenie
 • Bespreek de verschillen tussen ziekte van Alzheimer en Lewy Body Dementie
 • Bespreek conatieve functies
 • Kind: Welke gen-omgevingsinteracties spelen een rol bij gedragsstoornissen en geef telkens een uitgewerkt voorbeeld.

23 juni NM

 • Bespreek de dopaminerge banen bij het ziektebeeld schizofrenie en bij de behandeling ervan.
 • Leg het verschil uit tussen het syndroom van Wernicke en het syndroom van Korsakoff.
 • Bespreek de DD van anorexia nervosa en andere psychologische/psychiatrische oorzaken van vermagering. (Geen BN en geen somatische oorzaken)
 • Kind: Zijn er argumenten om de antisociale gedragsstoornis als een medisch-psychiatrisch probleem te zien, of is dit een uitsluitend opvoedkundig probleem?

23 juni VM

 • Bespreek het beloop van schizofrenie.
 • Wat is een paniekaanval en hoe zou u die behandelen?
 • Bespreek het verschil tussen ictale en interictale symptomen bij epilepsie.
 • Kind: Worden er in Belgie te veel psychostimulantia voorgeschreven bij ADHD? Argumenteer zoveel en zo wetenschappelijk mogelijk.

20 juni NM

 • Niet-farmacologische en farmacologische behandeling van dementie.
 • verschillen AN en BN
 • Kind: welke niet-farmacologische behandeling voor ADHD en wat zijn de argumenten voor en tegen?

20 juni VM

 • Bijwerkingen van typische en atypische antipsychotica.
 • Bespreek de verschillende soorten psychotherapie
 • Kind: Geef argumenten pro gebruik psychostimulantia.

19 juni NM

 • Bespreek de diagnose van schizofrenie en de verschillende subtypes.
 • Waar moet je aan denken bij een laat ontstane manie?
 • Bespreek het verloop bij de behandeling van depressie.
 • Kinder: Is ADHD een opvoedkundig probleem?

18 juni VM

 • Bespreek Delirium en de bedside testen om gestoorde aandacht op te sporen.
 • Bespreek de dopaminerge banen en hun rol in de behandeling van schizofrenie
 • Kinder: Is ADHD een goedaardige aandoening? Bespreek adhv je kennis over de prognose.

17 juni NM

 • Geef het klinisch beeld van delirium. Geef een aantal bedside testen die de cognitieve dysfunctie testen.
 • Geef de risicofactoren voor suïcide.
 • Welke vragen stel je voordat je antidepressiva geeft?

Kinder: Een jongen van 8j voldoet aan 7 aandachts- en 3 hyperactiviteitskenmerken. Kunnen we hier spreken van ADHD? Beargumenteer.

17 juni VM

 • bespreek syndroom van Korsakoff en Wernicke
 • vergelijk internering en gedwongen opname
 • bespreek de hiërarchie van angst

kinder : jongen van 9 jaar met ... OFWEL : bespreek de diagnostische criteria van ADHD. welke valkuilen zijn er?

16 juni NM

 • Geef de nevenwerkingen van typische en atypische antipsychotica
 • Wat doe je wanneer een eerstelijns therapie van antidepressiva onvoldoende werkt?
 • Geef een DD van psychologische oorzaken van AN
 • Kinder: welke verschillende opvoedingsfactoren spelen een rol in het ontstaan van een antisociale gedragsstoornis

16 juni VM

 • Bespreek de kliniek van een hypomane fase, het bipolaire spectrum en vergelijk unipolaire en bipolaire depressie
 • Welke gedrags- en psychische stoornissen komen voor bij dementie en wat draagt bij tot hun ontstaan?
 • Kinderpsychiatrie: welke gen-omgevingsinteracties kunnen er optreden bij gedragsstoornissen + werk telkens een voorbeeld uit.

13 juni VM

 • Bespreek het model van Prochaska & Diclemente n.a.v. verslavingsproblematiek.
 • Bespreek de nevenwerkingen van typische én atypische anti-pyshotica.
 • Wat te doen indien de eerste keuze van anti-depressivum het ongewenste effect heeft?
  • Bijvraag: Is het beter om binnen een klasse te switchen of tussen klassen? Hoeveel beter is het? (Beter tussen klassen, zo'n 4-5% verbetering na klasse-switch....)
 • Kinderpsychiatrie: Welke verkeerde gedachtengangen hebben jongeren met anti-sociale stoornis? Bespreek callous-unemotional.

12 juni NM

 • Hoe ontstaan wanen en hallucinaties bij schizofrenie?
 • Geef de psychiatrische symptomen bij bewegingsziekten (da's dus over Parkinson en Huntington)
 • Bespreek de farmacologische behandeling van bipolaire stoornissen
 • Kinder: Is er wetenschappelijk bewijs dat antisociale gedragsstoornissen meer zijn dan louter een opvoedkundig probleem? (Ja-neenvraag, maar ik zou er toch wat meer op antwoorden als ik jou was...)

11 juni VM

 • DD syndroom van Wernicke, syndroom van Korsakoff en organische hallucinose.
 • Bespreek het onderscheid tussen AN en andere oorzaken van gewichtsverlies.
 • Bespreek de 5 R's bij het verloop en de behandeling van depressie
 • Kinderpsychiatrie: Bespreek de niet-farmacologische behandeling van ADHD + geef Voor- en nadelen

11 juni NM

 • Bespreek MCI
 • Bespreek de verschillende hechtingsstijlen en verbind met de verschillende persoonlijkheidsstoornissen
 • Wat is het verschil tussen internering en verplichte opname?
 • Kinderpsychiatrie: worden er in Belgie te veel psychostimulantia voorgeschreven? argumenteer uitgebreid

10 juni NM

 • Bespreek de dopaminerge banen bij het ziektebeeld van schizofrenie en de rol ervan bij de behandeling.
 • Geef een overzicht van de verschillende vormen van psychotherapie.
 • Kinderpsychiatrie: Geef argumenten voor het gebruik van psychostimulantia bij kinderen met ADHD.

10 juni VM

 • Bespreek de voornaamste verschillen tussen AN en BN.
  • Bijvraag: welke persoonlijkheidsstijlen passen hier bij? Hoe verklaar je dat dit optreedt rond de puberteit? Wat weet je over de gezinssituatie?
 • Bespreek de hiërarchie van angst.
  • Bijvaag: welke persoonlijkheidsstoornissen bij de verschillende niveau's?
 • Bespreek de behandeling van Alzheimer.
  • Bijvraag: hoe behandel je gedragsproblemen bij dementie? Waarom schrijven we liever geen antipsychotica voor?
 • Kinderpsychiatrie: Is ADHD een opvoedkundig probleem? Geef zoveel mogelijk argumenten.

6 juni NM

 • Wat weet je over frontotemporale dementie?
 • Bespreek de neveneffecten van antipsychotica.
 • Geef de kenmerken van een manische episode, bespreek het bipolaire spectrum.
 • Kinderpsychiatrie: Is ADHD een goedaardig fenomeen? Onderbouw aan de hand van de prognose.

5 juni NM

 • Bespreek psychose en DD
 • Bespreek het classificatiesysteem van de persoonlijkheidsstoornissen
 • Man, 85 heeft geobjectiveerde (was getest) geheugenklachten. Hoe noemen we deze klachten, licht toe, geef mogelijke oorzaken en behandelingsbeleid
 • Kinderpsychiatrie: Kind van 8 heeft 7 kenmerken van aandacht en 3 van hyperactiviteit, mag je van ADHD spreken? Licht toe.

5 juni VM Bespreek behandeling angstoornissen Bespreek Lewy Body Dementie Casus: 55jaar, sinds enkele maanden sociale ontremming, inslaap-doorslaapstoornissen, toegenomen eetlust, motorische onrust, .(?) Kind: Criteria ADHD + valkuilen

Examenvragen '12-'13

6 juni VM

 • Bespreek de kliniek van Lewy Body dementie en denk na over een DD.
 • Bespreek de klinische indeling van angststoornissen en de behandeling ervan.
 • Bespreek een pathofysiologisch model van schizofrenie.
 • Bespreek kort de diagnostische criteria van ADHD. Welke valkuilen zie je in de diagnosestelling?

7 juni VM

 • Bespreek de verschillende dopaminerge banen en hun belang in het ziektebeeld en de behandeling van schizofrenie.
 • Bespreek de verschillende vormen van psychotherapie
 • Bijvragen:
  • Welk percentage van patienten met schizofrenie plegen zelfmoord en wat is de kans dat je zelf schizofrenie ontwikkelt als je ouders het hebben?(PS ik haat percentage vragen!)
  • Wat is mindfullness? En hoe werkt client-centered therapie(want die was ik vergeten op te schrijven)
 • Een jongen van 8 jaar met 7/9 criteria aandachtstekort en 3/9 hyperactiviteit-impulsiviteit. Is dit voldoende voor een diagnose van ADHD, argumenteer?

7 juni NM

 • Bespreek de neuropsychiatrische symptomen van alcoholontwenning en alcoholgebruik in het algemeen.
 • Bespreek de verschillen tussen AN en BN.
 • Bijvragen:
  • Hoe werkt disulfiram? Aan wie mag je disulfiram niet geven?
  • Verschil in biochemie tussen AN en BN?
  • Welke type hallucinatie bij organische hallucinose en de inhoud ervan?
  • Kan je lamotrigine gebruiken om een manie te vermijden?
 • Welke argumenten kan je aanbrengen om ADHD als een wetenschappelijk valide (i.e. gegronde) diagnose te beschouwen?

10 juni VM

 • Bespreek de DD van anorexia nervosa en boulimia nervosa.
 • Verloop depressie + mogelijke neveneffecten van SSRI?
 • Symptomen psychotische stoornis en DD ervan?
 • Geef 1 van de 5 neuropsychologische theorieën met toepassing op ADHD. Wat verklaart het en wat niet?

10 juni NM

 • Symptomen psychotische stoornis en DD van de symptomen?
 • Wat is overdracht en tegenoverdracht?
 • Bespreek de ontwikkelingshiërarchie van de angsten?
 • Bijvragen:
  • Lamotrigine?
  • Memantine?
 • Is ADHD een opvoedkundig probleem? Argumenteer zo uitgebreid mogelijk.

11 juni VM

 • Bespreek het bipolaire spectrum en de behandeling.
 • Casus (MCI): wat is diagnose, mogelijke oorzaken en beleid?
 • Schizofrenie diagnose
 • Argumenteer waarom psychostimulantia te gebruiken.

12 juni VM

 • Bespreek verschillende fases van verslaving.
 • Bespreek de behandeling van Alzheimer.
 • Wat zijn de voorwaarden en procedures voor gedwongen opname?
 • Worden er in België te veel stimulantia voorgeschreven voor ADHD? Motiveer.

12 juni NM

 • Wat zijn de nevenwerkingen van typische antipsychotica?
 • Persoonlijkheidsstoornissen: indeling en korte bespreking van de verschillende types.
 • Ictale en interictale psychiatrische symptomen bij epilepsie.
 • Zijn er aanwijzingen om te zeggen dat de antisociale gedragsstoornis bij kinderen een medisch-psychiatrisch probleem is, en niet zomaar een opvoedingsprobleem.

13 juni NM

 • DD/ psychose
 • R/ bipolar disorder
 • Bespreek neuropsychologische aspecten bij parkinson.
 • Benoem de verschillende denkpatronen bij jongeren met anti-soc gedragsstoornis.

14 juni VM

 • Bespreek de neurobiologische aspecten bij depressie.
 • Bespreek de verschillende ontwikkelingsniveaus bij angst en geef bij elk een voorbeeld van pathologie.
 • Bespreek de impact van de opvoeding in het ontwikkelen van gedragsstoornisen.

17 juni VM

 • (oorspronkelijke vraag, maar niet te kennen, dus veranderd) Bespreek het schema van Prochaska-DiClemente.
 • Bespreek de farmacologische behandeling van alcoholmisbruik.
 • Bespreek de verschillende vormen van psychotherapie.
 • Bijvragen:
  • Verschil tussen psychotherapie en farmacologische therapie ter hoogte van de hersenen.
  • Wat is client-centered psychotherapie?
  • Contra-indicaties Antabuse?
 • Jongen van 8, 7 kenmerken Attention, 3 Hyperactivity/Impulsivity -> diagnose ADHD? Beargumenteer voldoende.

18 juni NM

 • Bespreek de DD van anorexia nervosa en boulimia nervosa.
 • Bespreek de symptomen en de behandeling van alcoholontwenning en delirium.
 • Bespreek de neuropsychiatrische stoornissen bij de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington.
 • Is ADHD een opvoedkundig probleem? Argumenteer uitvoerig.

20 jnbi NM

 • Geef de kliniek van Lewy Bodie dementie en bespreek differentieel diagnose.
 • Antipsychotica: leg werking en nevenwerkingen uit.
 • Bespreek het spectrum van bipolaire stoornissen.
 • Wordt er in België teveel ADHD-medicatie voorgeschreven aan kinderen? Ja of nee en beargumenteer.


24 juni VM

 • Bespreek de DD van psychose
 • Iedereen heeft angsten, geef de hierarchie en link er persoonlijkheidsstoornissen aan
 • Neuropsychisch beeld van Alzheimer Dementie en wat zie je op beeldvorming
 • Wat is er misgelopen in de opvoeding bij kinderen met een anti-sociale stoornis