Religie, zingeving en levensbeschouwing (A04D9A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Het is de bedoeling dat de student tot een persoonlijke reflectie en gefundeerd oordeel komt over vragen die verband houden met zingeving, levensbeschouwing en het fenomeen religie in onze samenleving en daarbijook meer inzicht verwerft in de eigenheid van de bijbels-christelijke levensvisie. We proberen aansluiting te vinden bij de "bio-medische" wereld door de behandeling van thema's zoals "geloof en positieve wetenschap", schepping en de grens-ervaringen van lijden en dood.


Examenvorm

Het examen is mondeling met schriftelijke voorbereiding van (minimum) een twintigtal minuten. Per uur komen er een aantal studenten binnen, zoals aangegeven in de examenregeling. De basisstof betreft de inhoud van de hoorcolleges en de daarbij horende cursusnota's (een gedrukte versie van de syllabus is uitgegeven bij Medica). Er zijn twee vragen. Vooreerst is er een grote kennisvraag. Een gestructureerd antwoord is hierbij belangrijk. Een tweede vraag is een reflectievraag (denkvraag) i.v.m. een bepaald onderwerp uit de cursus, waarbij de student een persoonlijke visie formuleert, met verwijzing naar en gebruik makende van elementen uit de cursus. Bij de evaluatie wordt zowel de kennis van de leerstof als de mogelijkheid tot persoonlijke levensbeschouwelijke reflectie nagegaan. Het gaat in elk geval niet om een 'geloofstest'.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Examenvragen religie 2014 Examenvragen Religie Examenvragen forum en facebook tot '12  

examenvragen religie Examenvragen met antwoord


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen '15 - '16

 1. Vraag 1: Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie, euthanasie en physician assisted suicide?
 2. Vraag 2: Leg de titel van het boek van Richard Dawkins “The Blind Watchmaker” uit en situeer.
 3. Vraag 3: Examenopdracht

Examenvragen '12 - 13'

 1. Hoe staan hindoes en boeddhisten tegenover lijden en dood? Kunnen zij het boek Job begrijpen? Waarom wel/niet?
 2. tekst uit boek Job: situeer en kunnen de hindoes Job begrijpen
 3. De Bijbel is mee verantwoordelijk voor de milieucrisis. Leg uit. (Fragment uit Genesis wordt erbij gegeven)
 4. Tekstje over wetenschap vs geloof. Met de visie van welke persoon komt dit het meest overeen? Polkinghorne, Dawkins of Lemaître? Beschrijf volgende persoon in 3 lijnen: George Lemaître.
 5. Leg de eigenheid van de religieuze taal uit en geef een aantal voorbeelden uit het dagboekfragment van Etty Hillesum (tekst krijg je erbij), leg de negatieve theologie uit en geef het standpunt van Wittgenstein over religieus taalgebruik.
 6. Bespreek de dagboekfragmenten van Etty Hillesum aan de hand van de cursus (bijvraag: Zou Boeddha zich hierin kunnen vinden?).
 7. Tekstje over genesis en wetenschap. Met de visie van welke persoon komt dit het meest overeen? Galilei, Dawkins, Polkinhghorne of Lemaitre.
 8. Leg deïsme uit in maximum 3 lijnen (bijvraag: wanneer is dit ontstaan?).
 9. Benoem 5 fasen van Kubler-Ross (geen uitleg, enkel benoemen). Aspecten van het lijdensverhaal van Jezus en het boek Job hiermee linken. Volgens sommigen het is model van Kubler-Ross niet toe te passen bij hindoes, hoe staan zij tegenover lijden en dood? Bijvraag: Hoe/welke fase zou je het toch eventueel kunnen linken met Kubler-Ross?
 10. detraditionalisering in 3 regels + zelf een voorbeeld geven
 11. tekst over Claes interpreteren + linken met de cursus
 12. 'God bracht sterren als lampen aan de hemel, vanaf toen was er dag en nacht' --> welk taalgebruik? performatief, evocatief, ... , ... , ... en verantwoord
 13. a) Wat is modernisering en de gevolgen voor religie en levensbeschouwing. b) Waarom zijn er zoveel ongelovigen in deze tijd. c) Modernisering bij lijden.
 14. Een tekstje over Job dat je moest linken met de cursus
 15. a) Geloof en wetenschap tekstje, bij wie past het het beste: Deïsme, Polkinghorne, Dawkins of Lemaître. b) Negatieve theologie uitleggen aan de hand van een voorbeeld.
 16. geschiedenis van religie en wetenschap, gelijkenis met modernisatie en model van polkinghorn.
 17. citaat uit islam (dat wat mens iets slecht ervaart, maar dat allah zegt dat het zin heeft enzo...) uitleggen + visies op lijden
 18. citaat over god en wetenschap en uit lijstje van namen dan degene kiezen die het beste bij dit citaat paste
 19. functionele definitie religie in 3 lijntjes + eigen voorbeeld
 20. tekstje en dan zeggen of het kloof/differentie/harmonie of conflictmodel is
 21. gedicht interpreteren en vergelijken met cursus
 22. alle modellen uitleggen + link met modernisering(differentiatie) + polkinghorn uitleggen
 23. text allain de bottom en link leggen met cursus
 24. citaat 'als er een mathematisch bewijs van god zou zijn , betekent niet dat ik in god ga geloven' of zoiets .. : deisme, lemaitre, polkinghorne, dawkins --> lemaitre wetenschap en geloof apart
 25. wat is Modernisme? En de impact op ons geloof,...
 26. citaat: Hij gelooft niet dat God bestaan maar als Het bestaan van God bewezen werd zou hij dit aanvaarden maar nog steeds niet geloven. Geloof is immers iets diepers. Met welke mening komt dit het beste overeen: Lemaitre, Polkinghorne, Dawkins of deisme? Kies 1.
 27. a) Bespreek relatie geloof en wetenschap door de geschiedenis heen. b) Link dit aan het proces van de modernisering. c) Christendom zou aan basis van de wetenschap liggen en uitbuiting van de natuur. Waarom gebeurt dit niet in het Boeddhisme?
 28. Citaat uit koran (over Allah en lijden, staat ook in cursus). Link dit aan verschillende delen van de cursus.
 29. a) Citaat van Joeri Gagarin:'God bestaat niet, ik heb hem daarboven niet gezien'. Is dit performatief, evocatief, descriptief of negatief-theologisch? (+ korte uitleg geven) b) Bespreek in max. 3 lijnen: functionele definitie van religie (en geef eigen voorbeeld).
 30. tekst van Augustinus, bespreek a.d.h.v. elementen uit de cursus
 31. detraditionalisering: defenitie en eigen voorbeeld
 32. citaat: 'Hij is geen slecht mens, hij heeft een stoornis.' Conflict/kloof/differentiemodel en waarom?


Examenvragen 2013-2014 RZL - Prof. Y. De Maeseneer (KULAK)

1) Alles uitleggen over vergeven. Opmerking: je had wel maar zes lijntjes om uw antwoord te noteren.(2.5punten)

2) Tekst over Jom Kippoer en dan 3 gelijkenissen uitleggen tussen vergeving volgens da tekstje & de Botton, en 2 verschillen

3) Twee stellingen en je moet zeggen welk model het is + verantwoorden (3p)

‘als er bewijs zou komen dat God zou bestaan zou ik verwonderd zijn, maar ik zou niet beginnen geloven, blabla’ ~ Kloofmodel

‘psycholoog over moordenaar: hij kan er niet aan doen, tzijn biologische hersenprocessen waar datr problemen mee zijn’ ~ Conflictmodel

Extra vraag: kan er volgens diene psycholoog sprake zijn van vergeving, wrm wel/niet. (2p)

4) Drie definities + EIGEN voorbeeld: (4.5p)

 • creationisme
 • analogie-principe
 • pluralisering

Opmerking: De vragen zijn niet volledig, maar zo heb je toch al beetje een idee hoe dat de prof het vraagt. Sowieso heb je definities en stellingen waarbij jet moet zeggen welk model het is.