Spijsvertering (E0C09A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

 • 4.3 sp. Spijsvertering: theoretische colleges (Bielen Didier | Bisschops Raf | Cassiman David | D'Hoore André | De Hertogh Gert | Demedts Ingrid | Hiele Martin | Laleman Wim | Nafteux Philippe | Nevens Frederik | Roskams Tania | Tack Jan | Topal Baki | Van Assche Gert | Van Cutsem Eric | Van der Merwe Schalk | Vermeire Séverine | Verslype Chris)

In deze onderwijsleeractiviteit komen volgende onderwerpen aan bod:


Congenitale aandoeningen gastrointestinale (GI) tractus

Pathologie bovenste GI tractus

Aandoeningen slokdarm

Aandoeningen maag en duodenum

Maag- en duodenumchirurgie

Malabsorptie en functietesten

Bariatrische chirurgie

Pathologie colonneoformaties

Pathologie inflammatoire darmziekten (IBD)

IBD: medische en heelkundige aspecten

Mesenteriële ischaemie - Functionele GI aandoeningen

Acute en chronische diarree - coeliakie

Appendix-Meckel-dundarm-colondiverticulose/itis

Endometriose-volvulus-ischaemie

Proctologie-incontinentie-obstructieve defaecatie

Acuut Abdomen

Buikwandpathologie

Colorectale neoformatie

Leverpathologie 1

Acute leverziekten

Chronische leverziekten 1

Chronische leverziekten 2

Leverpathologie 2

Verwikkelingen cirrose 1

Verwikkelingen cirrose 2 en transplantatie

Aandoeningen galwegen en cholestase

Hepatobiliaire chirurgie

Pathologie galwegen en pancreas

Aandoeningen galblaas en galwegen

Acute en chronische pancreatitis

Chirurgie pancreas + milt


Tijdens deze theoretische colleges is er tevens aandacht voor radiologische semiologie van het spijsverteringstelsel, alsook voor de radiologie van chronische leverziekten en biliopancreatische aandoeningen.

 • 3.3 sp. Spijsvertering: klinische colleges (Bielen Didier | Bisschops Raf | Cassiman David | D'Hoore André | De Hertogh Gert | Demedts Ingrid | Hiele Martin | Laleman Wim | Nafteux Philippe | Nevens Frederik | Roskams Tania | Tack Jan | Topal Baki | Van Assche Gert | Van Cutsem Eric | Van der Merwe Schalk | Vermeire Séverine | Verslype Chris)

De volgende differentieel diagnostische problemen worden behandeld: (POKC = probleemoplossende klinische colleges)

POKC Dyspepsie-chronische abdominale pijn

POKC Gastrointestinale bloedingen (melaena, RBPA)

POKC Diarree + incontinentie

POKC constipatie/dyschezie

POKC Slokdarmsymptomen

POKC Gestoorde levertesten

POKC Icterus

POKC Ascites


(Ill = illustrerende klinische colleges)

III Kl Slokdarmchirurgie

III Kl Endoscopie van het maag- en darmstelsel

III Kl Proctologie

III Kl Bekkenbodemchirurgie

III Kl IBD

III Kl Aanpak patiënt met hoge M-D tumor

III Kl Aanpak patiënt met colorectale tumor

III Kl Verwikkelingen cirrose en levertransplantatie

III Kl Biliopancreatische endoscopie/chirurgie

 • 0.4 sp. Spijsvertering: casusgebaseerde integratieweek urgentie

Specifiek voor het onderdeel spijsvertering: over acuut abdomen (vanuit internistisch en chirurgisch oogpunt

Ook meer algemene urgentie-gerelateerde casussen zullen aan bod komen op de eerste dag van de casusgebaseerde urgentieweek.

Examenvorm

Type : Examen tijdens de examenperiode

Evaluatievorm : Schriftelijk

Vraagvormen : Meerkeuzevragen, Open vragen

Leermateriaal : Geen


Een examen dat bestaat uit 3 schriftelijke gedeelten.

1. Evaluatievorm

Geïntegreerd schriftelijk examen gastro-enterologie, hepatologie en abdominale heelkunde met 50 meerkeuzevragen met giscorrectie. Schriftelijk examen radiologie bestaat uit 10 meerkeuzevragen met giscorrectie. Het schriftelijke examen pathologie bestaat uit 2 open vragen.

2. Concrete organisatie van het examen

De 3 schriftelijke gedeelten vinden plaats tijdens hetzelfde dagdeel (voor- of namiddag). Het examen gaat door in een PC-lokaal zodat de student ook beelden van radiologie, endoscopie en pathologie kan bekijken. Voor de berekening van één enkel examencijfer voor het OPO zijn er 3 examenonderdelen met volgende weging:

- geïntegreerd examen GE, HEP, AHK 75%

- radiologie 15%

- pathologie 10%

Er worden geen deelvrijstellingen gegeven voor onderdelen van het thema spijsvertering. Indien niet geslaagd legt de student het hele thema opnieuw af.

Tips

(Klik hier om tips toe te voegen.)


- In het boek staat het meeste in, dus vooral dat goed kennen. Slides zijn soms verduidelijkend maar vorig jaar kwamen de examenvragen vooral uit het boek.

- Zeker naar de lessen van professor Nevens gaan. Hij vertelt in de les examenvragen en antwoorden.

- Op het examen waren geen vragen over bariatrische chirurgie terwijl dit in het boek redelijk uitgebreid is. (Werkgroep onderwijs heeft deze opmerking wel gegeven, dus dit kan misschien veranderen voor volgende jaren)

- Zeer grote hoeveelheid dus zeker op tijd aan beginnen. Dit is het zwaarste vak van het semester.

- Pathologie: vragen worden op voorhand gegeven. Is niet gemakkelijk om alles uit elkaar te houden dus los de vragen zeker op voorhand op. (Er is wel gevraagd door WG onderwijs om deze vraagvorm aan te passen, dus het kan zijn dat dit niet meer klopt)

- De POKR's zijn over het algemeen interessant. Ook de urgentieweek was goed gegeven.

- Tips voor het examen:

Goed weten welk onderzoek je voor welke indicatie gebruikt!

“relatieve” dingen kennen: wat is vaak voorkomend, wat is minder frequent etc

Niet te hard flippen, het is geen feitjesexamen

TIP naar volgend jaar toe → LEER JE BASISWAARDEN ( REFERENTIEWAARDEN) → je krijgt veel waardes op het examen en kan hier niets mee doen indien je niet weet wat de normaalwaarden zijn, maar als je het op het examen aan de prof vraagt, beantwoordt hij het voor je :) (Dit is wel meegegeven aan het docententeam door WG onderwijs, dus hopelijk is er volgend jaar een blad met referentiewaarden bij het examen)

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Samenvatting '17-'18

Histologie '16-'17

Samenvatting '14-'15

(oud curriculum)


File:examenvragen meerkeuzeexamen.docx

Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)


Examenvragen '17-'18

11/01/2018

GEÏNTEGREERD EXAMEN GE, HEP, AHK


1. Wat mag je niet eten bij glutenintolerantie?

a. Zelfgebakken frietjes

b. Rijstwafels

c. Speltbrood

d. Cornflakes (in de zin van: puur 'corn' = maïs)


2. Hoeveel % van de darmkankers zijn te wijten aan een gekend genetische oorzaak?

a. 1%

b. 5%

c. 10%

d. 20%


3. Welke virale hepatitis is seksueel overdraagbaar?

a. HAV

b. HBV

c. HCV

d. HEV


4. Hoe wordt virale hepatitis A getest?

a. HAV-IgM

b. HAV-IgG

c. HAV-RNA

d. HAV-DNA


5. Hoe wordt virale hepatitis B getest?

a. HBe-Ag

b. HBs-Ag

c. HBc-As

d. HBV-RNA


6. In welke situatie doe je een levertransplantatie bij 1 tumor < 5 cm of 3 tumoren < 3 cm?

a. Hepatocellulair carcinoom door post-alcoholische cirrose

b. Cholangiocarcinoom

c. Klatskintumor

d. Geen van bovenstaande


7. Wat past niet bij hepatische encefalopathie?

a. Foetor hepaticus

b. Omgekeerd dag-nachtritme

c. Wernicke-Korsakoff

d. Palmair erytheem


8. Patiënt met vermoeden van acute appendicitis en Alvarado-score van 7. Welk onderzoek doe je?

a. Echo abdomen

b. CT abdomen

c. Rx abdomen

d. De Alvarado-score na 12 uur opnieuw bepalen


9. PAtiënt met linker fossasyndroom (diverticulitis) en dysurie met negatieve urinetest. Wat doe je NIET?

a. Rx colon met barium

b. Rx diafragmakoepel

c. CT abdomen

d. Echo nieren


10. Op basis waarvan stel je de diagnose van portale hypertensie?

a. Lage bloedplaatjes

b. Anemie

c. INR

d. ALT


11. Waarmee wordt geen rekening gehouden bij de Alvarado-score?

a. Leukocytose

b. Koorts

c. Resultaat van echografie

d. Migratiepijn


12. Wat past niet bij cirrose en ascites?

a. Palmair erytheem

b. Fibroscan < 6 kPa

c. SAA < 11


13. Een meisje heeft al enkele maanden diarree. Dit begon na de scheiding van haar ouders. Je denkt aan Irritable Bowel Syndrome. Je hebt haar medicatie voorgeschreven, maar dit helpt niet. Verdere onderzoeken tonen: normaal ijzer, TTG negatief. Het linker colon is opgezet. Bij navraag heeft ze ook last van ochtendstijfheid in de polsen. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose?

a. Coeliakie

b. Irritable Bowel Syndrome

c. Ziekte van Crohn

d. Infectieuze colitis


14. Een man van 35 jaar zegt vaak diarree te hebben. Labo toont ferriprieve anemie, gestegen ALT, AF, en gamma-GT. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose?

a. PSC

b. PBC

c. Coeliakie

d. Auto-immune hepatitis


15. Wat is de meest frequente oorzaak van chronische pancreatitis?

a. Alcohol

b. IgG

c. Pancreas divisum


16. Wat mag je niet geven als chronische behandeling bij colitis ulcerosa?

a. Prednison

b. 5-ASA

c. Infliximab

d. Vedolizumab


17. Een obese patiënt deed een paar weken geleden een streng hypocalorisch dieet. Zij had toen last van pijn in het rechter hypochonder met bewegingsdrang. Dit straalde uit naar de rug, en ging weg na een uur. Ze nam ronde die periode ook een NSAID gedurende een paar dagen tegen menstruatiepijn. Wat is je vermoedelijke diagnose?

a. Chronische pancreatitis

b. Galkoliek

c. Acute pancreatitis

d. Duodenumulcus


18. Een man presenteert zich met klachten van functionele dysfagie, zonder odynofagie. Uit slokdarmmanometrie blijkt minder peristaltiek en minder relaxatie van de OES. Wat is de meeste voor de hand liggende mogelijke complicatie van deze ziekte?

a. Slokdarmspasmen

b. Spinocellulair epitheliaal carcinoom van de slokdarm

c. Maagkanker

d. Levercirrose


19. Wat is GEEN primair onderzoek in de staging van maagkanker?

a. PET-CT

b. Tumormerkers: CEA en CA19

c. Endoscopie + biopsie

d. Levertesten


20. Wat is GEEN primair onderzoek in de staging van slokdarmcarcinoma?

a. EUS

b. Tumormerkers: CEA en CA19

c. PET-CT

d. Endoscopie + biopsie


21. Een patiënt ondergaat een appendectomie. Alles verliep vlot, maar drie dagen later heeft hij koorts en een fel gestegen CRP. Hij moet braken. Het abdomen is toegankelijk, zonder peritoneale prikkeling. Wat is de minst waarschijnlijke oorzaak?

a. Obstructie door adhesies en briden

b. Douglasabces

c. Appendixstomp-loslating

d. Diepe wondinfectie


22. Casus waaruit darminfarct blijkt. Lactaat is gestegen, de patiënt is hypotens en tachycard. Wat is het eerstvolgende onderzoek?

a. CT-angiografie

b. Exploratieve laparotomie


23. Een patiënt heeft reflux en wordt hiervoor behandeld. Hij presenteert zich nu met klachten van organische dysfagie en vermagering. Wat doe je?

a. Endoscopie slokdarm en maag + biopsie

b. Rx thorax-abdomen


24. Welk eerstelijnsonderzoek wordt gebruikt om leversteatose op te sporen?

a. Biopsie

b. Echografie

c. CT

d. MRI


25. Een man presenteert zich met gelokaliseerde pijn hypogastrisch in in de linker fossa, met drukpijn (beeld acuut abdomen). Welk onderzoek doe je?

a. Rx diafragmakoepels staand en liggend

b. Rx liggend

c. Echo abdomen


26. Wat is de therapie bij chronisch actieve hepatitis B?

a. Corticosteroïden en azathioprine

b. protease-inhibitor

c. polymerase-inhibitor (nucleotide/nucleoside-analoog)


27. Een patiënt heeft oesofagitis die niet betert ondanks PPI-therapie. Wat is de volgende stap?

a. Ranitidine opstarten

b. Laparoscopische refluxoperatie

c. Ballondilatatie

d. Hellermyotomie


28. Wat is GEEN verwachte uitkomst van de eradicatie van Helicobacter pylori?

a. Vroegtijdige vermindering van klachten

b. Laattijdige vermindering van klachten

c. Verminderd kankerrisico

d. Verminderd ulcusrisico


29. Een oudere patiënt heeft al een tijdje last van pijn in de bovenbuik. De patiënt rookt reeds vele jaren. Wat is de MINST waarschijnlijke diagnose?

a. Angor abdominalis

b. Acute darmischemie

c. Chronische pancreatitis

d. Pancreastumor


30. Wat is de behandeling van een maagcarcinoom cT3N1M0?

a. Enkel heelkunde

b. Heelkunde + postoperatieve chemotherapie

c. Perioperatieve chemotherapie + heelkunde

d. Chemotherapie, later pas heelkunde


31. Wat is NIET correct in verband met het divertikel van Meckel?

a. Ectopische weefsel van de maagmucosa

b. Niet wegnemen indien toevallig gevonden bij laparoscopie

c. Kan leiden tot invaginatie

d. Geeft vaak bloedingen bij volwassenen en ouderen


32. Wat geeft geen verhoogde kans op hepatocellulair carcinoom?

a. HBV

b. HVC

c. Auto-immune hepatitis

d. Acuut leverfalen door paracetamol


33. Wat maakt geen deel uit van de Whipple-operatie?

a. Pancreaticojujostomie

b. Choledochojejunostomie

c. Cholecystectomie

d. Splenectomie


34. Een vrouw presenteert zich met RBPA. Haar zussen hebben beiden last gehad van interne hemorroïden. Zijzelf blijkt een mid-rectale tumor te hebben (cT3N1M0). Welke behandeling stel je in?

a. Enkel heelkunde

b. Heelkunde + adjuvante chemotherapie

c. Neo-adjuvante chemoradiotherapie + heelkunde


35. Een patiënt heeft een pancreastumor met levermetastasen. Er wordt gekozen voor een operatie om de gastric obstruction op te heffen, met na een paar maanden systemische chemotherapie met gemcitabine. Hoe benoem je dit therapieschema?

a. Neo-adjuvant

b. Palliatief

c. Adjuvant

d. Curatief


36. Wat is geen reden voor een coloscopie?

a. Veranderd stoelgangspatroon sinds 6 maanden

b. CRC in familie, vanaf 50 jaar

c. Intermittente buikpijn en werkverlet

d. Vermagering


37. Wat is de voornaamste reden waarvoor patiënten met chronische pancreatitis worden opgenomen?

a. Pijn

b. Pseudoaneurysmata

c. Gastric outlet obstruction

d. Maagkoepelvarices


38. Wat is de behandeling van achalasie?

a. Hellerse myotomie

b. Pneumatische dilatatie

c. Botox


39. Welke labowaarden stijgt het eerst en daalt het eerst terug bij choledocholithiase?

a. Bilirubine

b. Alkalische fosfatase

c. Transaminase

d. Gamma-GT


40. Welke vorm van malabsorptie komt wereldwijd het frequentst voor?

a. Coeliakie

b. Galzuurmalabsorptie

c. Lactosemalabsorptie

d. Fructosemalabsorptie


41. Een patiënt heeft pijn in de linker fossa iliaca, er is duidelijke peritoneale prikking. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose?

a. Diverticulitis

b. Ischemische colitis


42. Welke test is het MINST geschikt om succesvolle eradicatie van Helicobactor pylori na te gaan?

a. Ademtest

b. Faecestest antigenen H. pylori

c. H. pylori-antistoffen opsporen

d. Biopsie met cultuur


43. Wat is het belangrijkste symptoom van een tumor van de maagcardia?

a. Dysfagie

b. Diarree

c. Braken

d. Dyspepsie


44. Casus met lokale peritonitis in linker fossa. Wat verwacht je NIET te zien?

a. Loslaatpijn

b. Rovsing's sign positief

c. Spierverzet


RADIOLOGIE


1. Patiënt met uitzetting van het sigmoïd. Op radiologie is er het 'koffieboon'-uitzicht. Wat is je diagnose? (geen beeldvorming gegeven)

a. Volvulus

b. Obstructie

c. Invaginatie


2. Wat zie je bij een sigmoïdvolvulus op Rx colon? (geen Rx gegeven)

a. Snavelstopbeeld

b. Fistels

c. Ulceraties

d. Divertikels


3. Wat is correct bij hemangioma?

a. Perinodulair aankleurend op CT-contrast

b. Snel capterend in arteriële fase

c. Hypo-intens op echografie in vergelijking met de lever

d. Hypo-intense aankleurend op T2-beeld


4. Hoe ziet een chronische pancreatitis eruit?

a. Verlies van parenchym, en stenoses en dilataties van de pancreasgang


5. CT-beeld met een duidelijk grote milt en vergrote lobus caudatus. Wat is je diagnose?

a. Cirrose en portale hypertensie


6. CT met grote bol ter hoogte van de pancreaskop. Wat is je diagnose?

a. Adenocarcinoom van de pancreaskop

b. Endocriene pancreastumor

c. Galblaastumor

d. Pancreasruptuur

e. Acute pancreatitis met vochtuitstorting


7. Rx en CT gegeven. Op CT een grote massa te zien laag in het abdomen. Op Rx een samengeduwd sigmoïd ('op een hoopje'). Wat is juist over dit beeld?

a. Extrinsieke compressie

b. Intrinsieke compressie

c. Volvulus


8. Rx-beeld gegeven. (Sterk gedilateerde slokdarm over ganse lengte, op uitvergroot beeld een vernauwing distaal in de slokdarm te zien) Wat is je diagnose?

a. Achalasie

b. Slokdarmtumor

c. Oesofagitis


9. CT-beeld met uitgezette galblaas. Wat is je diagnose?

a. Galblaastumor

b. Cholecystitis met pericholecystitis

c. Levercyste


10. ERCP-beeld (met duidelijke lithiasis in de ductus choledochus). Wat is je diagnose?

a. PSC

b. Choledocholithiase

c. Galblaastumor


PATHOLOGIE


Vragen op voorhand gegeven.


17/01/2018


GEÏNTEGREERD EXAMEN GE, HEP, AHK


1. Bij welke tumor komt 'sister Mary Joseph's nodule' het meest frequent voor?

a. Maagtumor

b. Colontumor

c. Slodarmtumor


2. Welke digestieve tumoren kennen volgens het Europese kankerregister de slechtste prognose?

a. Maagtumor

b. Colontumor

c. Slokdarmtumor

d. Hepatocellulair carcinoom


3. Welk virus kan hepatoneuraal syndroom veroorzaken?

a. HAV

b. HBV

c. HCV

d. HEV


4. Colorectale screening: hoe gebeurt dit en om de hoeveel jaar?

a. gFOBT jaarlijks

b. gFOBT tweejaarlijks

c. iFOBT jaarlijks

d. iFOBT tweejaarlijks


5. Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen alcoholische en niet-alcoholische steatose?

a. Leverbiopsie

b. Biochemie

c. CT

d. Echografie


6. Welke maligniteit komt het meest voor bij coeliakie?

a. T-cellymfoom van de dundarm

b. Adenocarcinoom van het duodenum


7. Wat is de behandelig van peri-anale Crohn?

a. ASA

b. Budesonide

c. Methotrexaat

d. Infliximab


8. Wat doe je bij de bevalling van een HBV-besmette moeder (HbsAg+)?

a. Vaccinatie en immunoglobulines bij de baby in alle gevallen

b. Enkel vaccinatie bij de baby als virale replicatie >10^9

c. Toediening virale remmers bij de baby en verder niets


9. Hoe gebeurt chemo-embolisatie bij een levertumor?

a. Via v. jugularis

b. via leverpunctie

c. via a. femoralis


10. Wie heeft de slechtste prognose?

a. Vrouw, 50 jaar, cirrose, MELD >40, HCC 2 letsel van 1 cm

b. Man, 68 jaar, MELD >40, alcoholische hepatitis

c. Man, 50 jaar, MELD 12, kleine nodules te zien op beeldvorming

d. Vrouw, 64 jaar, MELD 9, BMI 15, spieratrofie


11. Wat is de behandeling voor sigmoïddiverticulitis met peridiverticulitis, met abces van 6 cm?

a. Transcutane punctie met drainage en IV AB

b. Sigmoïdresectie

c. Hartmann-operatie


12. Wat is de Hartmann-operatie?

a. Sigmoïdresectie voor diverticulitis

b. Sigmoïdresectie met eindstandig colostoma

c. Sigmoïdresectie met beschermend colostoma

d. Sigmoïdresectie met tijdelijk dubbele loop stoma


13. Wat is de meest voorkomende oorzaak van maagulcus wereldwijd?

a. H. pylori

b. Eten van rauwe en gerookte vis

c. Roken en alcohol


14. Waarvoor dient de Forrest-classificatie?

a. Inschatten van maligniteit

b. Bepalen of endoscopische therapie mogelijk is

c. Beoordelen of hemostase via endoscopische therapie bereikt is


15. Wanneer worden PPIs best ingenomen?

a. Voor de maaltijd

b. Tijdens de maaltijd

c. Na de maaltijd

d. Bij symptomen


16. Om welke reden wordt er soms NIET gekozen voor een ileo-anale J-pouch?

a. Verhoogd kankerrisico

b. Insufficiëntie van de anale sfincter

c. Indien colectomie bij FAP

d. Indien colectomie bij CU


17. Waarom is het rectum vaak niet aangetast bij ischemische colitis?

a. De veneuze drainage is bewaard door de hemorroïdale plexus

b. Er zijn meer submucosale bloedvaten

c. De bevloeiing wordt voorzien door de iliacale bloedvaten

d. Rectale cellen zijn van nature meer resistent tegen ischemie.


18. Waarom is een ulcus in het derde deel van het duodenum uiterst zeldzaam?

a. Er zijn daar geen protonen meer aanwezig

b. Het lipase breekt daar het pepsine af

c. Het pancreas- en duodenumvocht neutraliseren de pH

d. De mucosa is daar meer resistent aan zuur


19. Georgette, 70 jaar, braakt gal en heeft een opgezet abdomen. Welke beeldvorming vraag je al eerste aan?

a. RX abdomen enkel

b. RX SMD


20. Georgette, 70 jaar, braakt gal, heeft opgezet abdomen. RX abdomen enkel toont dundarmobstructie. CT toont blind loop. Wat is niet de juiste keuze?

a. Urgente laparotomie

b. Maagsonde, IV vocht en observatie

c. Risico op strangulatie

d. LDH/lactaat observeren


21. Welke beeldvorming wordt gebruikt voor de lokale staging van een midrectale tumor?

a. Transvaginale echografie

b. MR bekken

c. CT bekken

d. Echografie abdomen


22. Welke omgevingsfactor is geen oorzaak in het ontstaan van peptisch ulcus?

a. Belangrijke somatische stress

b. NSAIDs

c. Alcohol

d. Helicobacter pylori


23. Een patiënt met cirrose en portale hypertensie heeft een hoge GI-bloeding. Wat is meest waarschijnlijk?

a. Slokdarmvaricesbloeding

b. Mallory Weiss-bloeding

c. Maagulcus


24. Een jonge vrouw heeft IBS, gemengde vorm. Binnen een maand heeft ze examen Spijsvertering en ze moet haar cursus nog voor de eerste keer opendoen (ze heeft dus veel stress). Wat is de beste behandeling?

a. Spasmolyticum

b. Probioticum

c. Antidepressivum

d. PPI


25. Een man heeft thoracale pijn, nausea en pyrosis. Verder is alles normaal. Wat is de beste proeftherapie?

a. Omeprazole

b. Ca-carbonaat


26. Wat is NIET standaard bij de diagnose van carcinoïdtumoren (NET)?

a. Chromogranine A-bepaling

b. Serotonine bepaling in bloed

c. Ki-67-kleuring op biopsie

d. Isotopenscan (DOTA-TATE)


27. Een nullipare jonge vrouw heeft last van incontinentie en moeilijke defaecatie. Ze is recent fel vermagerd. PPA toont geen spanning in de anale sfincter. Wat is je diagnose?

a. Anismus

b. Totale rectumprolaps

c. Vermoeidheid van de musculatuur door de vermagering

d. Rectocoele


28. Een patiënt heeft een sterke ALT-stijging (x5). De INR is normaal. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?

a. Acute virale hepatitis

b. Acuut leverfalen

c. Sepsis


29. Een vrouw heeft vage last in de bovenbuik. Op echografie zie je cholecystolithiasis. Wat is je behandeling?

a. Nauwgezette echografische follow-up

b. Niets

c. CCE

d. Stenen laten oplossen


30. Een patiënt heeft een geïsoleerde chronische ALT-stijging. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose?

a. Chronische virale hepatitis

b. PBC

c. PSC


31. Een man van 82 jaar vertoont een beeld van acute pancreatitis. Lipasen en ALT zijn gestegen. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?

a. Biliaire oorzaak

b. Alcoholische oorzaak

c. Hypertriglyceridemie

d. Tumor papil van Vater


32. Wat doe je bij heelkunde voor een pancreaskoptumor?

a. Vaccinatie H. influenzae

b. Vaccinatie pneumokokken

c. Beide

d. Geen vaccinatie nodig


33. Hoe maak je het verschil tussen primaire hemochromatose en andere redenen van ferritine-stijging?

a. Biopsie

b. Echografie

c. Genetica


34. Wat is de meeste gevreesde (en dodelijke) complicatie bij acute pancreatitis?

a. Surinfectie van necrotisch abces

b. Pseudocyste

c. Paralytische ileus

d. Diabetes


35. Wat is de Hartmann-operatie?

a. Sigmoïdectomie met eindstandig colostoma

b. Sigmoïdectomie met tijdelijk beschermend colsotoma

c. Sigmoïdectomie met reanastomose

d. Sigmoïdectomie met loop-ileostoma


36. Een excisie met breed klierevidement gebeurt voor een coloncarcinoma T3N1M0. Welke bewering klopt?

a. De drainerende klieren volgen de venen

b. De drainerende klieren volgen de arteries

c. Een marge van 10 cm aan beide kanten is genoeg

d. Totale colectomie is aangewezen


37. Welke test bevestigt de diagnose van coeliakie het beste?

a. anti-TTG-IgA

b. Biopsie

c. Aangepast dieet met verbetering van de klachten

d. HLA-DQ-genbepaling


38. Wat wordt gebruikt in de preventie van slokdarmvarices(bloeding)?

a. Niet-selectieve betablokker

b. TIPS


39. Een patiënt heeft een pijnlijk letsel in de lever. Ct toont de typische kenmerken van FNH. Welke uitspraak klopt het meest?

a. Er is een biopsie nodig om de diagnose van FNH te stellen

b. PET-CT is nodig om een levertumor uit te sluiten

c. De pijn kan verklaard worden door de FNH

d. Geen van de drie


40. Een patiënt heeft cholecystolithiasis met galkoliek. Beeldvorming toont een verdikte galblaaswand. Wat is je behandeling?

a. Laparoscopische CCE na afkoeling (6-8w)

b. IV AB en hospitalisatie

c. Niets


41. Een oudere man heeft acute pijn in de bovenbuik. De laatste tijd at hij minder en had hij een krampachtige bovenbuikpijn. Rx toont lucht tussen de lever en het diafragma. Lactaat en LDH zijn normaal. Wat doe je?

a. Exploratieve laparotomie

b. 24-uurs observatie

c. Gastroscopie


42. Een patiënt met ascites probeerde reeds een zoutarm dieet en diuretica, zonder resultaat. Wat is de volgende stap?

a. Paracentese

b. Levertransplantatie

c. TIPS


43. Wat is geen teken van peritonitis?

a. Plankharde buik

b. Vervoerspijn

c. Spierverzet

d. Koliekpijn


44. Een vrouw is geboren en getogen in België. Sinds 1 jaar werd microcytaire anemie ontdekt omwille van klachten van vermoeidheid. Buiten de vermoeidheidsklachten heeft zij geen bijkomende klachten. Ze gaat wel moeilijker naar het toilet sinds ze 's ochtends nuchter een ijzersupplement neemt. Verder is ze obees met een BMI van 31. Wat is de vermoedelijke oorzaak van de anemie?

a. FZ-tekort

b. Pernicieuze anemie

c. Coloncarcinoma

d. Complicatie van NASH


RADIOLOGIE

Idem 11/01/2018.


PATHOLOGIE

Vragen op voorhand gegeven.

Examenvragen '16-'17

Histologie

12/01


De Hertogh

Reflux oesofagitis

Bespreek gastritis

Bespreek types maagcarcinoom

Bespreek de ziekte van crohn

Bespreek microscopische colitis

Bespreek neoplastische darmpoliepen


Roskams

Bespreek histologische kenmerken van chronische cholestase

Vergelijk ontstaan biliaire fibrose met fibrose door hepatitis

Vergelijk alcoholische en niet-alcoholische steatohepatitis

Bespreek toxisch leverlijden

Bespreek de premaligne letsels in de lever en primaire levertumoren

25/1


De Hertogh

Bespreek niet neoplastische darmpoliepen

bespreek macro en micro van colitis ulcerosa

Wat betekent staging bij een colorectaal carcinoom en welke andere histologische kenmerken worden beoordeeld op het

resectiespecimen

Barrett slokdarm

coeliakie

H. pylori gastritis


Roskams

Bespreek classificatie en histologie van goedaardige levertumoren

bespreek definitie en ontstaan van levercirrose

Bespreek hepatitis B en hepatitis C

Bespreek primaire biliaire cirrose en primaire scleroserende

cholangitis.


Radiologie


1. Hoe kleurt een HCC aan op CT met contrast?

a) Hypervasculair arterieel, snelle wash-out veneus

b) Hypervasculair arterieel, trage wash-out veneus (beeld van focaal nodulaire hyperplasie FNH)

c) Hypervasculair met centripetale vulling arterieel (beeld van hemangioom), trage wash-out veneus

d) Hypovasculair...


2. Foto met colon waarop allemaal kleine ‘uitsteeksels’ te zien zijn

a) Poliepen

b) Diverticulose

c) Crohn of Colitis Ulcerosa


3. Wat zie je op CT bij chronische cirrhose?

a) Vergroting van lobus caudatus

b) uitgezette venae hepatica in de lever

c) gladde randen

d) homogene lever

e) vergrote lever


4. Beeldvorming gemaakt om perforatie bij diverticulitis uit te sluiten. Welke techniek werd er gebruikt

a) gastrografine dubbel contrast

b) lucht

c) barium dubbel contrast

d) barium enkel contrast

e) gastrografine enkel contrast


5. Vraag over carcinoïd syndroom:

a) We zien verkalkingen van de pancreas

b) ontdubbelde galblaaswand

c) we zien metastasen in de lever


6. Foto van vogelbekbeeld en kronkelende wand van een s-vormige slokdarm:

a) achalasie

b) slokdarmcarcinoom (mss? -maligne slokdarm tumor)


7. CT of MRI met massa zichtbaar in lever

a) acute cholecystitis met pericholecystitis

b) leverabces

c) cholangiocarcinoom


8. Foto (ERCP) van gedilateerde galwegen en een steen in de choledochus

a) pancreaskopcarcinoom

b)choledochuscarcinoom

c) choledocholithiase

d) hepatocellulair carcinoom

e) galblaaslithiase…


9. Foto van vernauwde ileocaecale overgang, skip lesions zichtbaar.

a) Crohn

b) maligne dunne darm tumor ...


10.Beeld van chronische calcifcerende pancreatitis? (duidelijke witte stipjes in pancreas


11. Zenker divertikel kunnen herkennen als ‘divertikel’ op RX SMD


Algemeen


25/01


1. Wat is geen kenmerk van hepatische encefalopathie?

a)foetor hepaticus

b)flapping tremor

c) Wernicke Korsakov

d) omgekeerd dag-nacht ritme


2. Patiënt met een knagende pijn ter hoogte van de maag. Zijn hemoglobine was gedaald. Welk onderzoek is het meest aangewezen

a)sigmoidoscopie

b) gastroscopie

c) …

d) géén endoscopisch onderzoek: niet nuttig voor diagnose en therapie


3. Wanneer kun je de diagnose van een hepatorenaal syndroom niet stellen?

a) > 1.5 creatinine

b) zoutretentie

c) sepsis

d) recente SBP


4.Patiënt van 63 jaar die pijn had in het epigastrium bij de maaltijd en daardoor reeds 8 kg was vermagerd. De pijn is er al 6 maanden en wordt progressief erger. Hij rookt 15 sigaretten per dag, drinkt 2 glazen wijn / bier per dag en neemt atorvastatine. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose?

a) benigne maagulcus

b) angor abdominalis

c) v. porta trombose


5. Iets met de kans op het ontwikkelen van cirrose en HCC na 20 jaar HCV.

a) 20%

b) 75% voor cirrose of HCC


6. wat zegt dit: HBsAg-, HBsAs- en HBcAs+

a) lage virale replicatie

b) succesvolle vaccinatie

c) dragerschap

d) doorgemaake ziekte met lage immuniteit


7. Wat kan maligne ontaarden?

a) adenoom

b) FNH

c) hemangioom

d) hamartoom


8. Een kind behandeld voor Hirschprung heeft geen stoelgang, verder niet ziek en geen koorts. Wat is minst prioritair? stoma aanleggen

a) Rx abdomen enkel

b) voorzichtige sondage

c) Rx colon


9. Periappendiculair plastron, wat is niet juist?

a) direct heelkunde

b) IV AB en heelkundige drainage overwegen

c) IV AB en percutane drainage

d) IV AB indien drainage niet mogelijk


10. Child (pugh) C met encefalopathie, HCC met macrovasculaire invasie is een goeie kandidaat voor?

a)levertransplantatie

b) transarteriële chemoembolisatie

c) symptoomcontrole

d) sorafenib


11. wie heeft het meeste kans op chronisch worden van een hepatitis infectie

a) pageborene

b) kind

c) bejaarde

d) homoseksuele mannen


12. oncologische resectie

a)segmentaire colectomie is voldoende b)totale colectomie


13. Patiënt van ergens in de 20 met CU heeft op reis een darminfectie waarvoor opname en AB. Ontslag na 3 dagen en komt weer naar huis waarna ze vrij snel precies een hevige opstaat van CU krijgt, veel bloed in de stoelgang, veel pijn, hemo- en coprocultuur zijn negatief, RX toont geen toxisch megacolon. wat geef je?

a) IV ANTIBIOTICA

b) IV anti-TNF

c)IV corticosteroiden

d) hoge dosis 5-ASA


14. wat is de beste plaats om een paracentese te doen?

a) linker fossa iliaca (contralaterale punt mcburney: minste kans op perforatie dunne darm, boek p326)

b) rechter fossa iliaca

c) linker hypochondrium

d) langs de navel


15. Wat houdt een Hartmann operatie in?

a) resectie sigmoid met eindstandig stoma


16. Pt heeft een niet met medicatie onder controle te krijgen linkszijdige colitis ulcerosa. Rectaal wel onder controle met 5-ASA. Welke heelkundige behandeling?

a) Colectomie met ileo-anale J-pouch

b) Linker hemicolectomie


12/01


1. Wat is een typisch hepatitisvirus?

a) HEV

b) CMV

c) EBV

d) Herpes


2. Voor welk virus bestaat er geen vaccin?

a) HCV

b) Mazelen

c) HBV

d) HAV


3. Welke leveraandoening kan veroorzaakt worden door steroïden?

a) Steatose

b) Cholestase (amoxyclav, …)

c) hepatitis

d) Geen enkele leveraandoening kan veroorzaakt worden door steroïden


4. Oude dame met dementie had last van constipatie. Sinds 2 dagen nu overvloedige waterige diarree. Huisarts was langs geweest en had onderzoek gedaan op Clostridium difficile op faeces. Deze test was negatief. Dag later kom jij daar aan. Wat doe je?

a) PPA

b) Volledige cultuur op faeces c) Retesten voor clostridium difficile

d) opsporen van rotavirus


5. Bij een gastroscopie zien we varices in de maagfundus maar niet in de slokdarm, hoe kan dit verklaard worden?

a) Onderdruk in het azygossysteem door rechterhartfalen

b) Compressie van de V. Cava inferior door tumor

c) Trombose van de V. Lienalis

d) cirrose


6. Wat is de behandeling van een galsteenileus?

a) Segmentaire enterectomie + galsteenextractie + cholecystectomie

b) Segmentaire enterectomie + galsteenextractie

c) Segmentaire enterectomie

d) nasogastrische sonde + NPO + TPN


7. Een jonge bodybuilder heeft last van pijn thv de lies. Endoscopisch wordt er een beginnende liesbreuk vastgesteld, maar deze kan klinisch niet vastgesteld worden door zijn obesitas. Hoe behandel je deze liesbreuk? (een bodybuilder met obesitas bestaat trouwens niet, dat moet nen powerlifter uit het Oostblok zijn)

a) laparoscopische herstel met mesh

b) open heelkundig herstel met mesh

c) open heelkundig herstel zonder mesh

d) uitsluiten andere oorzaken zoals adductoren tendinopathie


8. Wat is geen complicatie van een galblaasontsteking

a) hydrops

b) leverabces

c) empyeem

d) chronische pancreatitis


9. Casus waarbij je coeliakie wilt uitsluiten. Welk onderzoek geeft je het meeste zekerheid?

a)enkel duodenoscopie

b) duodenoscopie EN antistoffen bepalen (serologie)

c) antistoffen bepalen

d) duodenoscopie OF antistoffen bepalen


10. Welke van de volgende uitspraken over het divertikel van Meckel is niet correct?

a) veelvoorkomende oorzaak van bloedingen bij volwassenen en ouderen

b) kan invaginatie veroorzaken

c) bevat soms ectopische maagmucosa

d) zal niet steeds verwijderd worden indien toevallige vondst bij laparoscopie/laparotomie.


11. Een jonge vrouw beviel enkele maanden geleden en heeft sindsdien last van anale fissuur die na drie maanden nog steeds bloederig en slijmerig is. Hoe behandel je deze? Geen hypercontractie van de anale sfincter.

a) botoxinjectie (er is géén hypercontractie van de sfincter, dus botox en LIS gaat niet werken)

b) laterale interne sfincterectomie

c) fissurectomie met flap

d) NO-zalf (zalf is voor acute behandeling)


12. Vrouw heeft de ziekte van Crohn en heeft last ter hoogte van het linker colon. De rectale klachten zijn goed onder controle, maar tijdens een recente coloscopie kon men het linker colon niet passeren. Welke heelkundige behandeling is aangewezen?

a)linker hemicolectomie

b)totale colectomie met ileostoma

d) iets met J pouch


13. wat is een positief teken van Murphy

a) pijn ter hoogte van de rechter hypochonder bij palpatie tijdens inademen

b)pijn ter hoogte van de linker hypochonder bij palpatie tijdens uitademen

c) definitie van punt van McBurney

d) foute definitie van punt van McBurney (McBurney: voor appendicitis)


14. wat is de beste plaats om een paracentese te doen?

a)linker fossa iliaca (contralaterale punt mcburney: minste kans op perforatie dunne darm, boek p326)

b) rechter fossa iliaca

c) linker hypochondrium

d) langs de navel


15. Man die moeite had met slikken. Obstructie zat hoog thoracaal (dacht ik?). Had in de afgelopen tijd een paar keer bronchitis gehad. Ook vaak regurgitaties van onverteerd voedsel

a) Divertikel van Zenker

b) maagneo


16. Man met zwaartegevoel epigastrisch na de maaltijd, laatste tijd vermagerd, geen massa’s te palperen maar wel klieren.

a) Maagcarcinoom

b) Slokdarmcarcinoom


17. Wat is de eerstelijns behandeling van auto-immune hepatitis?

a) corticosteroïden

b) Interferon

c) Azathioprine


18. Vrouw heeft sinds 2 jaar last met doorslikken van voedsel. Initieel alleen voor vaste stoffen, nu ook voor vloeistoffen. Ze heeft last van krampende pijn achter het borstbeen, vooral ‘s nachts. Ze heeft af en toe ook last van nachtelijke reflux. Bovendien is ze ook vermagerd. De klachten van dysfagie nemen ook toe tijdens periodes van stress.

a) achalasie

b) reflux

c) ring van Schatzki

d) diffuse spasme


19. Patiënt heeft klachten die overeenkomen met een beeld van IBD. Hij heeft klachten ter hoogte van het rectum (colitis ulcerosa). In het rectum zien we op endoscopie en biopsie een bloederig slijmvlies. De rest van het colon is niet aangetast. Welke therapie kan je best opstarten?

a)per orale corticosteroïden

b) topische corticosteroïden

c) 5-ASA topisch ‘s avonds

d) Suppositoria (=zetpil)?


20.Wat doe je NIET bij een patiënt met cirrose en hyponatremie:

a) geef IV vocht

b) stop furosemide

c) stop spironolactone

d) geef albumine als lage CVD


21. 75-jarige patiënt presenteert zich op spoed na een éénmalige melena (bloedschijt) te hebben vastgesteld. KO is negatief. Welk onderzoek ga je doen om verdere exploratie te doen? (was een heel verwarrende casus over arthrose waarbij je enkel de relevante info moest filteren!) Zeer ernstige arthrose opstoot. (dus wss had de man NSAIDs genomen)

a)gastroscopie:

b) coloscopie

c) CT abdomen

d) RX abdomen


22. Wat is de meest frequente oorzaak van icterus met koliekpijn?

a) cirrose

b) pancreascarcinoom

c) choledocholithiase

d) cholecystolithiase


23. Jonge vrouw, 20j, pijn uitgelokt bij defaecatie en tot uren later, intermittent bloedverlies per anum, PPA is erg pijnlijk tot onmogelijk en endoscopisch onderzoek onmogelijk. Hypercontractie van de anus. Goed onderzoek van de anus is onmogelijk door pijn, bij oppervlakkig onderzoek wordt niets gezien.

a) fissuur

b) trombose van de interne hemorroiden

c) solitair ulcus rectum

d) perianaal abces (neen, zou CONTINUE pijn geven, samen met koorts en zwelling)

e) rectum prolaps


24. wat is de meest voorkomende oorzaak van pijnloze icterus?

a) levercirrose

b) pancreascarcinoom

c) galwegcarcinoom


25. Vrouw heeft last van een opgezet en branderig gevoel na de maaltijd en ook van refluxklachten. De vrouw heeft 2 kinderen. Ze neemt een oraal contraceptivum en een antidepressivum. De dame heeft een BMI van 26, ze gebruikt enkel in het weekend alcohol en rookt een halve dag per week. Welke therapie ga je aanraden?

a) PPI

b) H2 antagonist

c) prokinetica

d) aanpassen van levensstijl


26. Behandeling van een caecumvolvulus bij een man van 80j die voor de 3e keer presenteert met klachten.

a) spontane regressie

b) endoscopische detorsie (was het niet coloscopisch dat er stond?)

c) chirurgische rechter hemicolectomie

d) sonde en decompressie afwachten


27. Welke parameter stijgt het eerst bij choledocholithiase?

a) transaminasen

b) bilirubine

c) Alkalische fosfatase en gamma GT


28. Wat is globus

a) probleem dat eten blijft steken bij doorgang van pharynx naar maag

b) gevoel dat er brok in keel zit


29. Neonaat met icterus en bleke stoelgang Galwegatresie: boek p353. Ik dacht dat Laleman zei dat er geen examenvragen over gingen komen over congenitale aandoeningen...

a) Geen chirurgische aandoening

b) leverbiopsie+cholangiografie

c) wss choledocholithiase

d) wss cholecystitis


30. Behandeling appendiculair plastron (zie p 109)

a) resectie

b) afkoeling met antibiotica

c) Drainage


31. Marie 18j heeft een geruptureerde appendix met een sepsis in het abdomen (vrije ruptuur). Men behandelt dit door middel van een laparoscopie. Wat is dan het geval:

a) verhoogde kans op tubaire infertiliteit (enkel bij geperforeerde appendicitis!)

b) we kunnen geen verwikkelingen verwachten laattijdig door de laparoscopische ingreep

c) Verhoogde kans gewijzigd stoelgangpatroon


32. Man heeft ooit Whipple-operatie gehad, wat kan hij dan onmogelijk nog krijgen:

a) cholecystitis

b) cholangitis

c) pleuritis

d) leverabces


33.een bejaarde vrouw presenteert zich met een opgezet abdomen en heeft sinds 36u geen stoelgang meer gemaakt. Ze heeft ook geen flatus. RX abdomen enkel geeft meerdere lucht-vochtniveaus weer. Abdominaal onderzoek wijst uit dat er clangor aanwezig is en meteorisme. Geen peritoneale prikkeling aanwezig. PPA toont een leeg rectum. Wat is de vermoedelijke diagnose? ( Is dit niet de casus waarbij de vrouw ook cardiovasculaire pathologie had? die aorta bifemorale bypass en ook in haar medicatie? ik heb hier ischemische colitis genomen…) - tenzij ik 2 casussen door elkaar haal

a) sigmoiëd volvulus

b) briden

c) appendicitis

d) dunne darm ischemie


34. man presenteert zich in het gastro-enteritis seizoen met koorts, braken, enorme pijn in de rechter fossa. Hij laat bij geen palpatie toe van de rechter fossa. meest waarschijnlijk?

a) appendicitis

b) gastro-enteritis

c) Meckel-diverticulitis


35. Diagnose van steatorroe

a) Microscopisch onderzoek op stoelgang

b) anamnese (slechtriekende faeces, bleek, …)

c) meng TG ademtest

d) serum lipiden


36. Man(40j) uit Hongarije, al 4 jaar in België en nu 3 maand epigastrische last. ‘s nachts acute pijn, opgestaan en melk gedronken waarmee het beter werd. Nu vaak last, betert vlak na de maaltijd. Roker.Labo: 800 alcalische fosfatasen, Bi- 3,5…

a) Geslacht en leeftijd

b) Oost Europa, geslacht, roker.

c) Oost Europa en geslacht.

d) Geslacht, leeftijd, roker.


37. De Campylobacter Organism Like test wordt gebruikt om:

a) Bedside Hp te diagnosticeren via kleurreactie op biopsie staaltje

b) De urease activiteit van Hp te meten via de adem

c) Bij enteritis Campylobacter aan te tonen in de faeces


38. Jonge patiënt, reeds enkele jaren gekend met colitis ulcerosa die onder controle is met medicatie (5-ASA+...) . Bij vakantie ergens in Afrika een gastro-enteritis opgedaan, aldaar bewezen Salmonella infectie en opgeklaard met fluoroquinolonen volgens antibiogram. Nu, enkele weken later, is patiënt er slecht aan toe: 38° koorts en bij KO vind je een sterk opgezet abdomen met geen palpabele massa’s. Wat is je eerste onderzoek op spoedgevallen? (was er ook geen bloed in haar stoelgang?)

a) Rx abdomen enkel

b) CT abdomen (voor vermoeden abces?)

c) echo abdomen

d) Coloscopie


39. Vrouw die op coloscopie sigmoïd-divertikels heeft. Voor welke pathologie loopt zij hiermee een hoger risico?

a) GI-bloeding

b) Coloncarcinoom

c) Malabsorptie


40. Wat is GEEN complicatie van een duodenaal ulcus

a) Stenose

b) Bloeding met hypovolemie

c) Maligne ontaarding

d) Perforatie met peritonitis


41. Wat is de behandeling 63 jarige man? voor een cT3N1 coloncarcinoom?

a) Neoadjuvante chemotherapie

b) Neoadjuvante radiotherapie

c) Neoadjuvante chemoradiotherapie

d) Oncologische Resectie


42. Wat wordt niet gezien bij spontane bacteriële peritonitis?

a) plankharde buik

b) granulocyten > 250

lc) eukocyten? > 500

d) kweken slechts 1 bacterie ?


43. Definitie van postprandiaal distress syndroom (PDS):

a) Een gevoel van vroegtijdige verzadiging en postprandiaal volheidsgevoel dat aanwezig is de laatste 3 maanden en begonnen is 6 maanden geleden. (en dan nog iets van 3x per maand of week)


44. Indicatie voor coloscopie bij iemand met IBS.

a) Nooit, tenzij alarmsymptomen zoals leeftijd, koorts , bloed.

b) Nooit, tenzij werkverzet….

c) nooit, omdat dit een functionele aandoening is

d)....


45. Een man ov 48 j. Vermagerd laatste tijd. kan niet eten. Overgeven met onverteerd voedsel. werkt in horeca. Drinkt 10 pintjes per dag. Hij rookt. Via endoscopie zie je maagfundus varices geen slokdarmvarices wijst dit niet op trombose van de v. lienalis/v. porta? ja. Icterus sinds een paar weken.

a) onderliggende cirrose

b) maagcarcinoom

c) Trombose vena porta of vena lienalis

d) pancreaskopcarcinoom met…..


46. Casus van een vrouw die volgens mij acute cholecystitis had (?). Welk onderzoek ga je doen?

a) Hemocultuur en echo

b) Hemocultuur en …

c) Hemocultuur en …

d) Hemocultuur en …


47. Een jonge vrouw met regelmatig pijn in de rechter fossa. Verder nog bloederige diarree en slijmverlies. Heeft recent een nieuwe partner. ziekte van crohn?

Examenvragen '15-'16

'''Pathologie'''


 • -bespreek goedaardige levertumoren met classificatie
 • -bespreek colitis ulcerosa
 • -bespreek gastritis
 • -neoplastische darmpoliepen
 • -intestinale neoplasie
 • -bespreek NASH
 • -bespreek toxische hepatitis - kutvraag jaa joh,
 • -niet neoplastische darmpoliepen
 • -alcoholische steatohepatitis


'''Meerkeuzevragen'''

Op welk moment neem je het best ppi’s in?

 • Voor tijdens na of bij pyrosis (PPI’s kunnen best nuchter (½ uur voor het ontbijt) ingenomen worden. Tijdens bij het ontbijt zal een maximaal aantal protonpompen geactiveerd worden. Een protonpomp kan pas geremd worden nadat hij eerst geactiveerd werd. Bijgevolg zal tijdens het ontbijt een maximaal aan protonpompen geïnhibeerd kunnen worden. Een tweede dosis heeft minder effect dan de eerste, als die op de goede moment is ingenomen. Daarom wordt ’s avonds soms een H2-blokker gebruikt in plaats van een PPI.)

wat zie je het slechtst op overzichtbeeld

 • vrij water
 • vrije lucht
 • fecoliet obstructie
 • lucht-vocht niveau’s

Wat behoort niet tot de pathogenese van ascites?

 •  ?

Wat mag niet om slokdarmvarices te stoppen?

 • AB
 • vocht IV
 • bloedtransfusie wordt niet gedaan tot een Hb van 7 g/dl en is bovendien een bron van extra stikstof wegens het eiwitgehalte.
 • somatostatine

Casus: Cholecystolithiase, verwikkeld met cholangitis Man, jachtig leven, stress, roker, heeft epigastrische pijn. Klaagt ook van dysurie, maar urinetest negatief. Welk onderzoek doe je zeker niet?:

 • Echo

*Rx barium

 • CT

wat doe je na lage intestinale obstructie bij pull trough operatie na hirschprung? NPO

 • Maagsonde in suctie
 • IV vocht
 • Anale verwijdering (=anale spoeling?)

Wat draagt niet bij tot de diagnose van hirschprung?

 • Coloscopie
 • Rx colon
 • Manometrie
 • Rectum biopsie

sAg negatief, sAs positief, cAs positief: wat is dit?

 • doorgemaakte infectie met immuniteit

... Welke virus infectie wordt nooit chronisch?

 • HAV
 • HBV
 • HCV
 • delta virus

casus man 90 jaar met pijn in rechterhypochonder sinds 2 maanden, had oorspronkelijk koorts maar die is nu weg, is ook afgevallen. Diagnose?

 • acalculeuze cholecystitis,
 • pancreatitiscute
 • galblaascarcinoom

wat is geen prognostische factor voor leverlijden?

 • ALT
 • creatinine
 • bilirubine,
 • PT

welke HCV moet je behandelen?

 • AG neg, AS pos (zo 4 combos) wel fout anders

waarmee behandel je HCV?

 • DAA ? ja betekenis DAA? direct active antiviral !

wat geef je bij paracetamolintoxicatie?

 • N-acetylcysteïne (gluthation precursor), indien PT > 1,5

Casus baby 6w met galbraken

 • onwaarschijnlijke diagnose: pyloorhypertrofie

Colonoscopie bij IBS:

 • Altijd
 • Nooit
 • bij veel buikpijn werkverlet en braken
 • bij bloedverlies en alarmsymptomen

welke antistoffen heb je bij chronische auto-immuun hepatitis?

 • Antigladdespier-antistoffen
 • antilever-niermicrosomen (type 2)

Bij wie doe je geen colonoscopie bij chronische diarree?

 • pt 18 jaar, diarree en flatus, licht anemisch, laag ijzer
 • pt 31 jaar, CRP gestegen en geen diarree
 • pt 65 neemt SSRI

Casus pt 2 maagpt met alarmsymptomen i.e. epigastrische pijn continu, erger na eten welk klinisch teken kan helpen?,

 • foetor ex ore
 • palmair erytrheem
 • vaatgeruis

Hoe maligne ulcus uitsluiten?

 • Gastroscopie
 • CT
 • RX SLD

Pt met recutumcarcinoom T3N1 na neo-adjuvante chemoradio, welke chirurgie?

 • =>TME

Jongere patient met VG van vastzittend voedsel (nu 28jaar, is al sinds 16e). Welke vraag stel je om tot je diagnose te komen?

 • Astma in de voorgeschiedenis?
 • familiale vroege slokdarmkanker?
 • gewrichtsproblemen?
 • Veel last van stress?

behandeling slokdarmspasme

 • =>Spasmolytica/Ca2+antagonisten

Behandeling eosinofiele oesofagitis

 • =>Budesonide

Geen complicatie van cholecystitis:

 • leverabces
 • hydrops
 • empyeem
 • chronische pancreatitis
 • choledocholithiasis

Wat is de behandeling van midrectale tumoren? =>TME met colorectale reanostomose

Wat is de behandeling bij iemand met abces en koorts?

 • Percutane drainage en AB
 • Hartmann operatie

... pt met pancreasCa en levermeta’s krijgt gentamicine. Welke type chemo?

 • =>palliatief

Pt met diverticulitis, dysurie met leeg sediment welk onderzoek niet doen?

 • RX barium
 • echo nieren
 • CT abd

Abces = 6 cm. wat doe je?

 • =>draineren en IV antibiotica

Pt met crohn en ileale resectie heeft nu 5keer/dag vettige en slecht ruikende diarree welke diarree is dit?

 • Lactosemalabsorptie
 • Galzuurdiarree
 • reactie op medicijnen

welke stelling is fout ikv roken en IBD?,:

 • CU bij niet roker,
 • Crohn bij rokers,
 • na ileale rescetie bij crohn hebben rokers meer kans op herval
 • CU met pouch, rokers meer kans op pouchitis

Wat moet je niet doen bij varices bloedingen?

 • intraveneus vocht
 • AB
 • vasoactieve stof
 • hemoglobine op peil houden

wat is meer waarschijnlijk voor een hoge G-I bloeding dan voor een lage G-I bloeding?

 • hematemesis
 • hematemesis en gestegen ureum/creatinine ratio
 • gestegen ureum/creatinine ratio
 • melena

Wat past niet bij niet-alcoholische steatose?

 • gestegen ferritine
 • hyperreflectieve lever op echo
 • metabool syndroom

Examenvragen '14-'15 (oud curriculum)

VM 24/08

 • Bespreek hepatische encephalopathie: definitie, klinische presentatie, etiologie en behandeling
 • Bespreek rectocoele: definitie, symptomen, diagnose, behandeling
 • CASUS: man 51 jaar, plots urgente stoelgang met massief bloedverlies en rode klonters. Bloeddruk 100/60 mmHg, pols 110, patiënt ziet bleek. Geen buikpijn, geen krampen. Oesofagogastroduodenoscopie toont geen letsel tot genu inferior. Medicatie: bètablokker en aggregatieremmers.

DD/ 1. colontumor (FAP/HNPCC) 2. Ischaemische colitis 3. Acute opstoot colitis ulcerosa

 • De Hertogh: soorten gastritis en belang histologie
 • Roskams: gevolgen cholestase en belang histologie


VM 04/06

 • Leg uit over Galblaasstenen: Symptomen, Klinische presentatie, differentieel diagnose en verwikkelingen
 • Bespreek Squameus Cel Carcinoom van het anaal kanaal: Risicofactoren, symptomen, diagnose, staging en Behandeling
 • Vraag 1 (De Hertogh) en vraag 1 (Roskams)
 • CASUS: vrouw 44, apothekeres, microcytaire anemie sinds een jaar. Komt op consultatie wegens chronische vermoeidheid. Distentie abdomen, overmatige flatus, intermittente overvloedige brijerige stoelgang, fam: papa colonkanker, gestorven op 52 s ajarige leeftijd, broer intestinaal lymfoom, gestorven op 48 j76arige leeftijd. neemt de pil en ijzersupp(sinds een jaar), maar desondanks persisterende microcytaire anemie

Antwoord? Bijvragen? Coeliakie: monodeficiëntie van ijzer, vermoeidheid. Bacteriële overgroei: distentie en flatus door fermentatie KH + secretoire diarree/steatorroe (deconjugatie galzouten)

NM 04/06

 • Externe rectumprolaps: symptomen, diagnose, behandeling
 • Slokdarmvarices: kliniek, diagnose, behandeling (preventie en R/ acute bloeding)
 • Vraag 7 (De Hertogh) en vraag 4 (Roskams)
 • CASUS: man van 36j, bankier, sinds 3 maanden diarree met krampen, sinds 2 maanden bloed bij stoelgang, 6x stoelgang per dag, soms valse stoelgangsnood. Geen andere symptomen. Vorig jaar operatie aan enkel, waarvoor sindsdien dagelijks NSAID. Probiotica van huisarts gekregen voor diarree. Stopte 6 maanden geleden met roken na 15 pakjaren.

Antwoord? Bijvragen? Colitis Ulcerosa (rookstop, bloederige diarree) Diverticulaire bloeding (NSAID)

VM 05/06

 • Anale fisuren : pathogenese, classificatie, diagnose en behandeling
 • HCC: oorzaken, symptomen, diagnose, behandeling en prognose
 • De Hertogh: 5 Maagcarcinoom & Roskams 6: alcoholische steatohepatitis
 • CASUS: man 58 j, groepsverblijf in Ardennen, kok, fietsen 80km terug naar thuis, plots dorst, krampen en vloeibare stoelgang. Na 2 uur terug stoelgangsdrang met 10 keer naar toilet met bloed en slijm. Huisarts bijgeroepen. Pols, bloeddruk, temperatuur OK. Algemene toestand ook goed.
      Voorgeschiedenis: niet goed geregelde insuline resistente diabetes mellitus,  
      hypertensie met diuretica, calciumantagonisten en aspirine 80mg/dag.

VM 09/06

 • Bespreek acuut leverfalen.
 • Bespreek serotoninerge NET.
 • De Hertogh vraag 3 & Roskams vraag 2
 • CASUS: Man 80 jaar, sinds enkele dagen pijn RFI, vermagerd, anorexie, koortspieken tot 39, vermoeid. Enkele dagen geleden gevallen op rechterzijde. Ziet er anemisch uit, slecht aflijnbare massa voelbaar RFI, drukpijn. Neemt Marcoumar.

appendicitis verwikkeld met abces. Peritonitis.

NM 09/06

 • Bespreek heelkundige behandeling van colitis ulcerosa en functionele outcome
 • Bespreek PSC (klinisch beeld, diagnose, behandeling,etc…)
 • De hertogh 4 (H. Pylori) & Roskams 7 (toxisch geinduceerd leverlijden)
 • Casus: man 52j, sinds enkele maanden sliklast (vast voedsel), eenmalig is dat blijven steken. Elke dag 1 pakje gerookt. Niet vermagerd, wél vermoeid. Vroeger refluxziekte met LA: graad B classificatie, neemt sindsdien antacida. Is gekend met hooikoorts en neemt daarvoor antihistaminica. Geen oncologische familiale voorgeschiedenis.

VM 10/06

 • Bespreek portale hypertensie
 • bespreek onverwikkelde en verwikkelde diverticulitis: symptomen, diagnose, behandeling
 • Hertogh: 10 niet-neoplastische poliepen en Roskams: 8: precancereuse leverletsels en primaire lever carcinomen
 • casus: man 26j, zwarte en ongebonden stoelgang sinds 3d en voelt zich zwak, anemie (hb 10.3), is 2wk postop van wevelzuil fractuur, kreeg perioperatieve pijnstillers, krijgt nu nog clexane.


VM 11/06

 • Bespreek slokdarmcarcinoom: klinisch beeld; locoregionale uitbreiding en metastasering; diagnose; behandeling in functie van stadium
 • Bespreek heelkundige aanpak van stenoserende ziekte van Crohn
 • Casus: Man 47 jaar; cafébaas, rookt dagelijks één pakje en drinkt. Heeft sinds enkele maanden last van hevige pijn in de bovenbuik, toenemend na de maaltijd. Last van frequente stoelgang in grote volumes, stinkend, plakkerig en bovendrijvend. Sinds kort ook last van jeuk. Biochemie toont Alkalische fosfatasen en GammaGT verhoogd en nuchtere glycemie = 220mg/dl (nl < 95): Probleemlijst; DDx (met pro’s en contra’s); bijkomende vragen, KO, labo, technische onderzoeken en waarom; geef kort behandeling van meest waarschijnlijke D/.

Pathologie: 11 Neoplastische poliepen;Roskams 6 ASH

VM 12/06

 • Acute cholangitis: klinisch beeld (symptomen, biochemie), oorzaken, evolutie, behandeling
 • Linkszijdige colitis ulcerosa: geef inductie en onderhoudsmedicatie
 • Hertogh: 12 TNM en Roskams: 1: chronische cholestase
 • Casus: vrouw BMI 35, plotse hevige abdominale krampen, opgezet abdomen, braken. Sinds 6 uur en progressief. VG: appendectomie na verwikkelde appendicitis toen ze 15 was. Neemt preventief acetylsalicylzuur en anti-hypertensivum.


VM 15/06

 • Hemochromatose
 • Anale Fissuur
 • Hertogh: 9 microscopische colitis, Roskams: NASH
 • Casus: oudere man met depressies en Parkinson, lege artis behandeld, sinds kort beginnende dementie. VG van chronisch moeilijke stoelgang waarvoor vezelrijk dieet en movicol. Sinds 2 weken verergering constipatie, weinig effect fosfaat lavementen. Je wordt er nu bijgeroepen wegens ernstige pijn links onder in abdomen, tenesmen en opzwelling vd buik.


Examenvragen '13-'14

VM 26-08-14

 • Bespreek metabole chirurgie bij diabetes type 2: indicaties, type chirurgie, hoe wordt de diabetes hierdoor verbeterd, outcome op korte en lange termijn.
 • Bespreek risicofactoren, klachten, klinische bevindingen en oriënterende bloedtesten die de ziekte van Crohn doen vermoeden.
 • Man van 87 met galsteenlijden in voorgeschiedenis waarvoor CCE gehad. Nu hevige pijn in re hypochonder, koorts van 40°, rillen, gele sclerae. Tevens 13 kg vermagerd de laatste 2 maanden, anorexie klachten. Alkalische fosfatasen en gamma GT sterk verhoogd, transaminasen beetje verhoogd, ook indirecte bilirubinestijging.

NM 25-06-14

 • Bespreek de verschillende fases van acute diverticulitis: medicamenteuze en heelkundige behandeling.
 • Bespreek de heelkundige behandeling van colitis ulcerosa
 • Vrouw, 35 jaar, komt op spoed met pijnloze icterus. Bilirubine 5 mg/dl; ALT gestegen (800)

NM 25-06-14

 • 65j sinds 3w: honger, afvallen 3kg ondanks meer eten. Meer urine, meer dorst droge mond. Epigastrisch ongemak, gele ogen.
 • bespreek cysten id lever
 • bespreek odynofagie dd
 • bespreek candidiase oesofagitis

VM 20-06-14

 • Bespreek hepatische encephalopathie( definitie, uitlokkende factoren, stadia, diagnose, differentiaal diagnose).
 • Fistels bespreek verloop tov sfincters en behandeling.
 • Casus: vrouw 75j, op 25j leeftijd appendectomie (niet verwikkelde appendicitis). Broer van 60 en 70 plots overleden. Enkele maanden darmrommelingen, minder freq stoelgang. Drie dagen geen stoelgang, sinds gisteren nausea braken, geen drang, duizelig. Bd en pols ok. Subfebrillitas en bij diepe palpatie gevoeligheid overgang Li fossa iliace-flank.

NM 20-06-14 1. Klinische presentatie en diagnose pelvische - en darmendometriose. 2. Diff. diagnose steatorree (35gr/dag) Casus: vrouw 35j van Aziatische afkomst met 2 kinderen in kinderdagverblijf. 14dagen abdominale klachten, diarree en artralgieen. Neemt orale anticonceptie, paracetamol en nsaid voor artralgien. Sinds 3 dage icterus. Volgens familie toenemende sufheid. Echo is normaal.

NM 18-06-14

 • casus: vrouw 45jaar met spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid en gestegen transaminasen het afgelopen jaar.
 • bespreek carcinoïd
 • bespreek de chirurgische behandeling van stenosen bij Crohn.
 • patho: de hertogh=>bespreek colitis ulcerosa. Roskams=>bespreek cholestase

VM 17-06-14

 • casus: jongeman van 22 jaar, voelt zich sinds 2 weken slechter, presenteert zich met bloederige diarree met jeuk aan de anus, koorts (in de 38), continue defecatiedrang, labo: inflammatoir bloedbeeld, laag Hb en laag (32) albumine
 • Bespreek FAP
 • Bespreek HCV: diagnose, preventie, behandeling


NM 16-06-14

 • Casus: man (67) met verandering stoelgangspatroon en dagelijks (maar niet bij elke stoelgang) rood bloed bij stoelgang. Ook gewrichtsklachten, DM-II en arteriële hypertensie.
 • Bespreek levertransplantatie.
 • Spinocellulair epithelioom van anaal kanaal: risicofactoren, klinische presentatie, diagnose, behandeling.
 • Pathologie: Roskams: NASH - De Hertogh: Barrett oesophagus

NM 13-06-14 1. Bespreek ziekte van hirschsprung. 2. Bespreek vaccinatie van virale hepatitis. 3. Vrouw 23 jaar, kinderverzorgster. Onvervulde kinderwens met 2 miskramen in de voorgeschiedenis. Ze heeft sinds 4 maanden last van wisselende maag-darm klachten. Haar abdomen is gezwollen van de flatus. Ze heeft wisselende stoelgang met intermittent urge, brijerig. Ook vermoeid en vermagerd.

VM 12-06-14 (Van Steenbergen, Miserez, Tack)

1. bespreek vena porta trombose

2. Symptomen van gastro-oesofagale refluxziekte. Geef de diagnostische benadering voor de typische en voor de atypische symptomen. Geef de verschillende graden van reflux (classificatie).

Casus: Vrouw van 45jaar komt op de raadpleging met plots ontstane krampen van de bovenbuik. Ze moet niet braken, maar heeft wel bewegingsdrang. Ze heeft 5 jaar geleden een laparoscopische gastric bypass operatie gehad omwille van morbide obesitas. Ze is nu al goed vermagerd (BMI 27). Bij het klinisch onderzoek valt op dat de navel wat opgezwollen is.

Patho: colitis ulcerosa (macroscopie en microscopie) / premaligne leverletsels + HCC


VM 11-06-14

1. Gedekte perforatie peptisch ulcus: Symptomen, diagnose, DD, behandeling

2. Anti- TNF bij IBD: Farmacologie, toedieningswijze, inductie en onderhoudstherapie, risico's, maatregelen en wat te doen bij daling van effect

Casus: Vrouw, 56j twijfel over ethylgebruik door HA, opgezetten buik, moe, algemene toestand aangetast, progressieve icterus, Labo toont ALT/AST van 250 en Bili van 25mg% (geen ref waarde gegeven, moest je kennen)

NM 10-06-14

Casus: man, 60 jaar, VG: gestopt met roken, adenovilleuze poliep + resectie, diverticulose, klacht: onregelmatige stoelgang, valse nood, incontinentie stoelgang.

Hepatische encefalopathie: klinisch beeld, oorzaak, behandeling en stenose pyloor/duodenum

Histo: coeliakie, alcoholische steatose

VM 06-06-14

Casus: 41 jarige vrouw, op spoed met hevige krampende bovenbuikpijn die uitstraalt naar de rug, de pijn is al 6 uur bezig, ze is misselijk maar moet niet braken, klinisch onderzoek toont lichte drukpijn ter hoogte van rechter hypochonder (bijvraag tijdens mondeling: hoe noemt dit teken?)...

Bespreek de aanpak van een patiënt op spoed met vermoeden van cirrose en een hoge GI bloeding. Bespreek de diagnostische aanpak van een patiënt met vermoeden van IBD, differentieel diagnose, ... ?

Patho: Verschillende vormen van gastritis, bespreek biliaire fibrose en fibrose door chronische hepatitis

NM 05-06-14

Casus: 68j man, sinds 1 week icterus, roker + alcoholmisbruik, sinds 2 jaar frequent terugkomende pijnaanvallen in de bovenbuik, waardoor hij een paar dagen niet kan eten. Hiervoor werd 2 jaar geleden de diagnose "maagulcus" gesteld, maar medicatie hiertegen helpt niet zo. Recent ook diagnose van diabetes.Recent ook vaststelling dat er vitamine A en D tekort is. In een paar maanden tijd 10kg vermagerd waardoor toch wat ongerustheid. Bespreek divertikel van Meckel. Bespreek infectieuze diarree: oorzaken + therapeutisch-diagnostische flowchart. Patho: GERD en PBC, PSC, autoimmuun cholangitis.

VM' 05-06-14

Casus: 52j man, enkele maanden sliklast, vooral vast voedsel, soms ook ook voedsel dat blijft steken, 25 jaar gerookt, vermoeidheid, geen vermagering, 25 jaar geleden ook endoscopie gehad na klachten refluxziekte: oesofagitis type 2, hooikoorts (neemt antihistaminica in lente en zomer) Bespreek chronische pancreatitis: symptomen, verwikkelingen, diagnose, behandeling medicinaal en endoscopisch Bespreek hernia inguinalis: symptomen, klinisch onderzoek, differentiaal diagnose, behandeling