Spiritualiteit, leiderschap en professionele integriteit (A07E4A)

Uit WikiMedica
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Algemeen

Bij het voltooien van dit opleidingsonderdeel is de student in staat om de wetenschappelijke literatuur over spiritualiteit en leiderschap en de bijdrage van diverse toonaangevende spiritualiteitstradities tot een verdieping van leiderschap en de ontwikkeling van een persoonlijke professionele integriteit niet alleen te kennen maar ook zo te verwerken dat zij de belangrijkste inzichten kunnen toepassen op hun toekomstige professionele leven.

  • De studenten kennen de belangrijkste theorieën in verband met leiderschap en spiritualiteit.
  • De studenten kunnen de theoretische inzichten verbinden met de specifieke professionele context waarin zij actief zullen zijn.
  • De studenten hebben via oefeningen en een exposure in een abdij geleerd hoe spiritualiteit hun professionele vaardigheden en leiderschapsvaardigheden kan verdiepen en verbeteren.


Examenvorm

Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode

Evaluatievorm : Mondeling, Paper/Werkstuk

Vraagvormen : Open vragen, Gesloten vragen

Leermateriaal : Geen

De evaluatie bestaat uit twee onderdelen: mondeling examen met schriftelijke voorbereiding bestaande uit twee vragen over de theoretische inhoud (kennis en inzicht) en een persoonlijke verwerkingsopdracht waarin men de ervaring met meditatie confronteert met de theorie (in de vorm van een paper).

De schriftelijke voorbereiding voorafgaand aan het mondeling examen dient enkel ter ondersteuning van de student.

Puntenverdeling:

  • Mondeling examen met twee vragen: 12 punten (elk op 6) of 60%.
  • Paper: 8 punten of 40%.

De eindbeoordeling op 20 is echter geen loutere optelling van elk deelpunt op de examenvragen en de paper, maar een weging van het geheel van het examen. Ook eventuele bijkomende vragen kunnen met andere woorden een invloed hebben op de weging van de eindbeoordeling. Zulke bijvragen worden door de docent gesteld omwille van twee redenen: enerzijds om verduidelijking bij een gegeven antwoord, en anderzijds om verder te peilen naar de diepgang van de verworven inzichten.


Evaluatiecriteria:

  • feitenkennis/kennis van de geziene leerstof
  • diepgang van de verworven inzichten
  • vermogen om leerstof toe te passen op actuele situaties
  • gevatheid of intelligentie van de presentatie van de antwoorden
  • verbanden kunnen leggen met persoonlijke spirituele groei

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Spiritualiteit, leiderschap en professionele integriteit (A07E4A)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Sjabloon:Spiritualiteit, leiderschap en professionele integriteit (A07E4A)/examenvragen