Stage Kindergeneeskunde (E00N8B)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

De stages Pediatrie en Gynaecologie/Verloskunde vormen samen het PED/GYN/VLK-blok. Beide stages duren 6 weken. Er mogen tijdens deze periode eveneens 5 vakantiedagen opgenomen worden. Deze mogen echter niet alle 5 in één discipline genomen worden. De stagiair dient dus drie dagen verlof tijdens Gynaecologie en 2 dagen tijdens Pediatrie te nemen, of vice versa. Voor elk van deze stages moet men (minstens) één casus inleveren. Deze casussen worden besproken op de terugkomdag. Hiernaast moet de stagiair voor deze periode een thematische opdracht maken rond het thema "Ethisch Dilemma".

Zowel Pediatrie als Gynaecologie tellen mee voor 5 studiepunten binnen de 3e master Geneeskunde.

Tijdens de stage Pediatrie leert de stagiair de specifieke aspecten van de kindergeneeskunde. Zo moet men leren omgaan met het kind als patiënt (maar vaak evenzeer met de ouders), leert men hoe het is een klinisch onderzoek van het kind af te nemen, en komt men in contact met aparte ziektebeelden en specifieke problemen die voorkomen bij neonati, zuigelingen en oudere kinderen. Veel voorkomende zaken zijn voedingsproblemen, respiratoire infecties, vaccinaties, de verschillende ontwikkelingsfasen van het opgroeiende kind,... De stagiair dient in de eerste plaats het klinisch onderzoek van neonatus en kind eigen te maken. Hiernaast is het deftig uitvoeren van een anamnese bij het kind én heteroanamnese van de ouders van groot belang. Normaal verloopt de toetsing van de vaardigheden opgedaan tijdens de stage op de stationsproef. Aangezien het praktisch onmogelijk is tijdens deze stationsproef kinderen en neonati in te zetten als simulatiepatiënten, wordt de toetsing van de specifieke vaardigheden gedaan aan de hand van korte klinishe evaluaties (KKE's). Deze KKE's worden onder toezicht van de stagebegeleider uitgevoerd, de stagiair neemt zelf het initiatief om te stagebegeleider te vragen hem/haar te evalueren. Er zijn drie KKE's:

  • Klinisch onderzoek zuigeling: toetsing van het klinisch onderzoek waarbij de stagiair aandacht heeft voor de algemene aspecten van de neonatus, de het neurologisch onderzoek (met testen van primitieve reflex e.d.), het cardiovasculaire stelsel, het spijsverteringsstelsel en het musculoskeletaal stelsel.
  • Klinisch onderzoek jonge kind: dat veel gelijkenissen vertoont met het klinisch onderzoek van de volwassene maar met de uitdaging dat het een kind betreft en hier ook specifieke aandachtspunten bij zijn.
  • Anamnese: waarbij de pediatrische anamnese en heteroanamnese beoordeeld wordt, alsook de omgang met de patiënt.

Evaluatie

De evaluatie van de verworven competenties op de werkvloer gebeurt door de Faculteit op basis van het adviserend punt aangebracht door de betrokken regionale stagecoördinator, na overleg met de collega's op de dienst. Zowel disciplinespecifieke als -overstijgende leerdoelen worden geëvalueerd aan de hand van de documenten in de stagemap oa. verslagen van de tussentijdse begeleidingsgesprekken, eindgesprek ...

De uiteindelijke beoordeling wordt gegeven aan de hand van het beoordelingsformulier (http://med.kuleuven.be/nl/geneeskunde/stages/masterstage/formulieren/index.html

Daarnaast worden de disciplineoverstijgende leerdoelen van deze stage ook geëvalueerd via het OPO Geïntegreerd Klinisch Onderzoek en Redeneren: stationsproef (E06L7A Geïntegreerd klinisch onderzoek en redeneren (Stationsproef))

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Stage Kindergeneeskunde (E00N8B)/bestanden