Stage Psychiatrie / neurologie (E01N1A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

De stages Huisartsgeneeskunde, Psychiatrie en Neurologie vormen samen het HPN-blok. Dit blok omvat 13 weken waarvan 3 weken stage Neurologie, 3 weken stage Psychiatrie en 6 weken huisartsenstage. Daarenboven worden er door de faculteit 5 vakantiedagen vastgelegd, en dient de stagiair twee weken vakantie in te plannen tijdens de Huisartsenstage, in overleg met de huisarts. De student begint ofwel met de stage Huisartsgeneeskunde, gevolgd door Psychiatrie/Neurologie, of omgekeerd. De stages Psychiatrie en Neurologie beginnen steeds op een maandag en duren drie weken. De data van de stages zijn vastgelegd door de Faculteit. De vakantiedagen van die periode zijn dus ook vastgelegd. De terugkomdag van deze periode valt gewoonlijk in het tweede deel van het HPN-blok. De stagiair dient voor zowel Psychiatrie als voor Neurologie een casus in te dienen en voor Huisartsgeneeskunde minstens 5 klinische topics, liefst voor de terugkomdag (cfr. Toledo). Hiernaast moet de stagiair een thematische opdracht maken rond het thema "Verzekeringsgeneeskunde". Deze documenten worden bewaard in de stagemap en de student kan hierover op het einde van het jaar tijdens de stationsproef ondervraagd worden (enkel de casussen, niet de thematische opdracht). De stage Huisartsgeneeskunde is goed voor 4 studiepunten en de stages Psychiatrie/Neurologie worden samengeteld, ook voor 4 studiepunten.

Stage Psychiatrie

De stage psychiatrie moet de stagiair een inzicht doen krijgen in de brede psychiatrische ziektebeelden waarmee een patiënt zich kan presenteren. Er wordt verwacht dat de stagiair een algemene psychatrische anamnese kan uitvoeren (inclusief bevraging suïcidaliteit), en moet op niveau 2 kunnen differentiëren tussen hoogfrequente ziektebeelden binnen de psychiatrie, zoals er zijn: schizofrenie en aanverante stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, verslavingsproblematiek en dementie. Verder is de stagiair op de hoogte van de belangrijkste toepassingen en nevenwerkingen van psychoactieve medicatie (Benzodiazepines, antidepressiva, antipsychotica).

Bij deze stage dient men (minstens) één casus in te leveren.

Stage Neurologie

Tijdens de stage Neurologie wordt er van de stagiair vooral verwacht het klinisch neurologisch onderzoek (KNO) grondig onder de knie te krijgen, hier afwijkingen in te herkennen en deze te kunnen verklaren. Aan de hand van dit KNO wordt er verwacht het eventuele letsel te verklaren wat betreft lokalisatie in het centraal of perifeer zenuwstelsel. Er is aandacht voor de frequente beelden van de neurologie, zoals epilepsie, migraine en andere hoofdpijnbeelden, polyneuropathie, slaapstoornissen, dementiële beelden en ziekte van Parkinson, maar evenzeer kunnen neurologische urgenties zoals CVA/TIA, status epilepticus, trauma capitis en coma aan bod komen.

Bij deze stage dient men (minstens) één casus in te leveren.

Terugkomdag

De terugkomdag van het HPN-blok situeert zich normalerwijze in de tweede helf van de periode. Er is een programma voorzien en is ook gelegenheid om je vragen rond klinische gevallen, ontmoet tijdens de stage, voor te leggen aan één van de leden van het team. Er wordt verwacht dat je minstens één week voor de terugkomdag de klinische casus en de thematische opdracht rond "verzekeringsgeneeskunde" post op Toledo. De exacte datum voor posten wordt via Toledo bekendgemaakt. Tijdens de terugkomdag wordt met deze casussen en opdrachten gewerkt. Daarbuiten zijn er nog enkele lessen voorzien over veelvoorkomde ziektebeelden binnen de huisartsenpraktijk (het rode oog,...). De data van de terugkomdagen worden vermeld op het document ‘Belangrijke Data’ in de stagemap. Dit zijn data die tijdens het stagejaar nog kunnen wijzigen, hoewel dat slechts sporadisch gebeurt. De uitnodigingen voor de terugkomdagen verschijnen ongeveer een maand op voorhand op Toledo. Aanwezigheden op de terugkomdagen is verplicht. De stagemap bevat een aanwezigheidsblad dat op elke terugkomdag moet worden afgetekend/bestempeld. Aanwezigheid op de vier terugkomdagen levert een "PASS" op voor het vak 'Terugkomdagen'.

Evaluatie

De evaluatie van de verworven competenties op de werkvloer gebeurt door de Faculteit op basis van het adviserend punt aangebracht door de betrokken regionale stagecoördinator, na overleg met de collega's in de praktijk (indien geen solopraktijk). Zowel disciplinespecifieke als -overstijgende leerdoelen worden geëvalueerd aan de hand van de documenten in de stagemap oa. verslagen van de tussentijdse begeleidingsgesprekken, eindgesprek ...

De uiteindelijke beoordeling wordt gegeven aan de hand van het beoordelingsformulier (http://med.kuleuven.be/nl/geneeskunde/stages/masterstage/formulieren/index.html).

Daarnaast worden de disciplineoverstijgende leerdoelen van deze stage ook geëvalueerd via het OPO Geïntegreerd Klinisch Onderzoek en Redeneren: stationsproef (E06L7A Geïntegreerd klinisch onderzoek en redeneren (Stationsproef))


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Stage Psychiatrie / neurologie (E01N1A)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.) Sjabloon:Stage Psychiatrie / neurologie (E01N1A)/examenvragen