Stages en labrotaties forensische bmw (E03Z9A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Op vlak van kennis

1. Kennismaken met de brede beroepsomgeving van de master in BMW (exploreren van de beroepsomgeving, kennismaking met expertgedrag).

2. Het kunnen linken/toepassen van de theoretische kaders uit de theoretische opleiding (bachelor BMW, eerste lessen in de master) aan de praktijksituatie van de stageplek.

3. Exploreren van de mogelijkheden van de stageplek voor het uitwerken van een masterthesis project.

Op vlak van vaardigheden

4. Formuleren van een probleemstelling en zelf op zoek gaan naar geschikte oplossingen of verklaringen.

5. Wetenschappelijke informatie kunnen opzoeken over een zelf gekozen onderwerp of vraag.

6. Leren mondeling en schriftelijk communiceren en rapporteren binnen een onderzoeksteam of een vergadering met interne medewerkers of externe partners.

Op vlak van attitude

7. Kritisch nadenken over de concrete invulling van de dagelijkse praktijk en de organisatie van de werkplek en optimaliseringssuggesties kunnen voorstellen?

8. Verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen leerproces, wat blijkt uit het reflecteren op eigen sterktes, persoonlijke leerdoelen en acties om deze doelen te bereiken.

9. Door reflectie op eigen handelen tot een weloverwogen (studie)keuze en toekomstige oriëntatie komen.


Examenvorm

Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode

Evaluatievorm : Portfolio

Vraagvormen : Open vragen

Leermateriaal : Geen

Per stageperiode wordt een portfolio opgemaakt dat bestaat uit de volgende componenten, waarvan de richtlijnen in de stagehandleiding te vinden zijn:

- Verslag van voorstelling van de stageplaats

- Stageverslag opgemaakt volgens de richtlijnen of standaarddocument confidentialiteit

- Reflectieverslag over het persoonlijk groeiproces (persoonlijk opleidingsplan)

- Feedbackformulier (verslag van eindgesprek)

Uiterlijk één week voor het eindgesprek levert de student het portfolio in bij de directe stagesupervisor op de stageplaats zodat dit op het gesprek besproken kan worden. Uiterlijk één week na de stage worden de documenten van het portfolio opgeladen op Toledo om administratieve volledigheid na te gaan. De beoordeling van de stage gebeurt aan de hand van criteria vermeld in het evaluatieformulier zoals omschreven in de stagehandleiding.

Elke stage staat op 20 punten. Het niet (tijdig) indienen van het portfolio leidt tot een nul op desbetreffende stage.

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Stages en labrotaties forensische bmw (E03Z9A)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Sjabloon:Stages en labrotaties forensische bmw (E03Z9A)/examenvragen