Stagewerk (3e master)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Doelstellingen:

  • De studenten kunnen een klinische gevalsgeschiedenis neerschrijven in de vorm van een wetenschappelijk artikel.
  • De studenten kunnen aan vakliteratuur refereren.

Evaluatie

Het stagewerk wordt nagelezen door de leden van de leescommissie die bestaat uit leden van het academisch personeel van de Faculteit Geneeskunde. De beoordeling verloopt via vastgestelde criteria op het beoordelingsformulier: http://med.kuleuven.be/nl/geneeskunde/stages/masterstage/formulieren/index.html

Je krijgt achteraf de mogelijkheid om mondeling feedback te krijgen van de beoordelaar.