Stationsproef (3e master)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Dit OPO maakt onderdeel uit van de masterproef geneeskunde. Een stationsproef, ook wel Objective Structured Clinical Examination (OSCE) genoemd, is een examenvorm waarin de kandidaat een circuit stations doorloopt, binnen een bepaald tijdsbestek. In elk station voert de kandidaat een opdracht uit die één of meerdere deelcompetenties van de basisarts toetst. Voor meer informatie over de stationsproef, zie Toledo (community 3de fase masteropleiding geneeskunde). Concreet doorloopt de stagiair een aantal stations binnen een bepaald tijdsbestek waarin hij/zij het bereikt hebben van één of meerdere eindtermen met betrekking tot de medisch-klinische competentie, de omgang met patiënten, professionele houding en reflectie en wetenschappelijke competentie demonstreert. Een aantal van deze opdrachten worden uitgevoerd ahv fantomen, (simulatie-)patiënten, AV-materiaal en schriftelijke opgaven. Een aantal van de stations zijn met fantoom / simulatiepatiënt en observator. In 1 van deze stations wordt / worden 1 of meerdere casus(sen) uit de stagemap besproken. (de stagemap dient dan ook op de afgesproken datum (zal via Toledo worden meegedeeld) te worden binnengebracht op de faculteit). Een kleiner aantal stations is zonder observator. Tussen 2 stations is er telkens voldoende tijd voorzien om de opdracht voor het volgende station te lezen. Praktische afspraken worden meegedeeld via Toledo, community 3de fase masteropleiding geneeskunde. Studenten dienen stipt op het afgesproken uur aanwezig te zijn.


Examenvorm

Studenten moeten:

 • Voor de stationsproef (datum zal via Toledo worden meegedeeld) de casussen uit hun stagemap binnenbrengen op de faculteit
 • Zich aanmelden met hun studentenkaart
 • Geschikte kledij dragen.
 • Uitsluitende een witte jas, stethoscoop, reflexhamer, (eventueel een onderzoekslampje) en balpen meebrengen.
 • Bij voorkeur hun GSM’s thuislaten, zoniet moeten ze die afgeven bij aankomst (worden terug uitgedeeld na afloop van de proef)

Voor de aanvang wordt duidelijk uitgelegd hoe het circuit verloopt, waar de student moet starten enz. Studenten die later (tussen afgesproken uur en start van de proef zelf) toekomen, missen deze uitleg en starten zonder deze uitleg. Studenten die toekomen nadat de stationsproef is gestart, kunnen niet meer deelnemen aan de stationsproef tijdens de eerste zittijd en moeten deelnemen tijdens de tweede examenkans. De stationsproef is een onderdeel van de masterproef. Het examen telt dubbel mee in de berekening van het eindpercentage voor de mastergraad. (zie ook fOER ART 143) Elk station wordt op 20 punten gescoord en het totaal wordt berekend als het gemiddelde over alle stations. Er wordt geen weging tussen de stations toegepast. Indien niet geslaagd voor de stationsproef, is er een herkansing mogelijk in de derde examenperiode. Bij een 8/20 of 9/20 mag men met het co-oassistenschap starten maar moet men bij de volgende ronde herkansen. Zij die niet deelnemen of een lager cijfer dan 8/20 hebben moeten wachten om het co-assistentschap aan te vatten tot na de examens van de derde examenperiode tenzij na een gemotiveerd individuele en hoogst uitzonderlijke toestemming van de respectievelijke programmadirecteur Specialistische geneeskunde, Huisartsgeneeskunde of Maatschappelijke Gezondheidszorg. Opmerking: Studenten met een functiebeperking nemen minstens 3 maanden voor de examenperiode (van juni) met Annick Dermine (annick.dermine@med.kuleuven.be) en / of Agnes Goethuys (Agnes.goethuys@med.kuleuven.be) om te bespreken of eventueel faciliteiten mogelijk zijn

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen)

2018

MAANDAG

Baby (2d) met koorts en gespannen (“volle”) fontanel KO en beleid

Jonge vrouw met hevige hoofdpijn, anamnese, DD en beleid (migraine)

Retrosternale pijn, anamnese en vervolgonderzoeken (reflux dd angor)

Spierscheur kuit, anamnese + klinisch onderzoek

Hypertensie ontdekt bij arbeidsgeneeskundig onderzoek, verder beleid

claudicatio intermittens, behandeling (patiënt nam al een hele resem cardiovasculaire medicatie)

Communicatie: man van patiënt wil niet op reis naar brazilië vanwege ZIKA en ze proberen zwanger te worden. gestresste en chaotische patiënt.

Letseltje gevonden bij borstkankerscreening, vervolg beleid

Nodule in schildklier, aanvullende anamnese en vervolg beleid bespreken

Longembolen, KO en aanvullende onderzoeken

Dermatologie: drie vlekje beoordelen anamnese doen en verder beleid. melanomen

Reisadvies suriname

CPR;

Pijnlijke icterus, galstenen (cholangitis?): anamnese en aanvullende onderzoeken

Stressincontinentie: anamnese en diagnose

ECG: 3 ecg beoordelen multiple choice

- Analyseer ritme (type 1 tweedegraads AV-block?)

- Analyseer QRS-T (acuut anteroseptaal myocardischemie?)

- Analyseer QRS-T (normaal?)

DINSDAG

Verhaal van een epileptisch insult, doe neurologisch klinisch onderzoek en geef uitleg over verder onderzoeken.

Oma die ongerust is over een kindje met otitis media (foto trommelvlies gegeven). Oma denkt meningitis. Geef diagnose, beleid en stel haar gerust.

Overmatig alcoholgebruik. Stel het probleem in kaart en motivatiegesprek.

Anamnese over rechter schouderpijn gegeven ( abductie probleem en nachtelijke pijn bij erop slapen) Doe klinisch onderzoek met DD

Kniepijn. Anamnese, DD en beleid.

48 jarige vrouw met overmatig bloedverlies tijdens de regels (3 kinderen, gesteriliseerd): anamnese, diagnose en beleid

reisadvies Ethiopië

CPR

ECG

- Analyseer ritme (sinustachycardie?)

-Analyseer QRS-T (LBTB)

- Analyseer QRS-T (oud anteroseptaal infarct)

Je bent huisarts, doe anamnese (pt laat foto van zijn oog zien), DD met meest waarschijnlijke diagnose en beleid (glaucoom)

diabetes type 2 (op deur: HbA1c 6,9%, onder 2 orale antidiabetica, statine, BMI 29, normale oftalmo en nefro controle) vat samen en bespreek wijzigingen in beleid

Je bent huisarts, doe anamnese, meest waarschijnlijke diagnose en geef uitleg. jonge vrouw met dyspnee en hyperventilatie, neemt de pil

vrouw met 40 pakjaren, recent bronchitis, hoest sleept aan na AB: DD en verdere onderzoeken. (COPD)

Je bent huisarts, het is 7u ‘s morgens, VG sportletsels, doe anamnese, KO, beleid met passende pijnmedicatie. Vrouw met niersteen, vraagt naar pijnstilling

Je bent huisarts, doe anamnese, vertel wat je wilt van KO (observator geeft resultaten dan) met diagnose en beleid. Virale gastro-enteritis

vrouw met 40 pakjaren, recent bronchitis, hoest sleept aan na AB: DD en verdere onderzoeken. (COPD)

Je bent huisarts, doe anamnese en vertel diagnose met het verloop van aandoening. vrouw met orthostatische hypotensie

WOENSDAG

Man met kuitklachten : claudicatio

Man met orthostatische hypotensie

Preconceptie advies bij rhesus neg

Vervolg na positieve screeningsmammo

CPR

Man met koorts en dyspnee : pneumonie

Vrouw met koorts, pijn zij : pyelonefritis

Kind dat op 17 maanden nog niet losloopt

Vrouw met koorts en spierpijn : griep (heeft schrik voor meningitis)

Vrouw met zware hoofdpijn en algemene malaise (meningitis)

Man met beklemmend gevoel en dyspnee voor een kwartier

Vrouw met diverticulitis

Oma met kind dat niet kan stappen op 17 maanden (gereanimeerd bij geboorte, wel andere mijlpalen gehaald)

Scaphoidfractuur

Schildkliernodulus


DONDERDAG

- pediatrie: gastroenteritis

- pediatrie coarctatio

- ecg: nl, rbtb, acuut anteroseptaal infarct

cpr

choledocholithiase -> cholangitis

psoriasis

urge incontinentie

depressie

carpal tunnel syndroom

anticonceptie na bevalling

migraine

appendicitis

essentiële hypertensie

dyspnee

controle dm2

reisadvies Ethiopië


VRIJDAG

CPR

EKG

neurologisch onderzoek na epilepsie aanval

KO pediatrie: onderzoek fantoom, gebombeerde fontanel, 39°C, lethargisch, grauw

anamnese stress incontinentie

pediatrie anamnese: gastro-enteritis

anamnese linker flankpijn → diverticulitis

communicatie: volle wachtzaal, pt komt voor tetanusvaccinatie, reis naar brazilië gepland, partner is ongerust ivm zika virus en wil reis aflassen

advies anticonceptie bij patiënte met migraine en geen kinderwens meer

reisadvies Suriname

KO man met dyspnee, vermagering, minimaal cardiopulmonaal onderzoek

anamnese kniepijn, vloerder, speelt volleybal → jumpersknee

anamnese claudicatio, VG CABG

anamnese knobbeltje schildklier, geef beleid, stel gerust

man met hypertensie vastgesteld door arbeidsgeneesheer, doe cardiovasculair onderzoek, geef uitleg, vat samen

mevrouw (+/-50j) met toegenomen menstruele bloedingen


2014

16 stations (2x8 met 20min pauze):

 1. EKG: LBTB, oud infarct, sinustach.
 2. CPR
 3. Stagemap (vergeet uw TNM niet :p)(Zeker niet enkel Uptodate, maar ook een artikel er bij zetten)
 4. Anticonceptie postpartum.
 5. Urge incontinentie: A en KO zijn gegeven, vat samen en geef verder beleid.
 6. Communicatie ivm beleid na mammo met letsel: Slechtnieuwsgesprek was vorige dag gebeurd, focus hier ligt op communicatie.
 7. Bacteriele conjunctivitis: A en D.
 8. Onderzoek grauwe zuigeling 3d oud met vergrote lever en geen liespulsaties: D en beleid.
 9. Kind met AOM, moeder vreest voor meningitis: Communicatie ivm D en beleid.
 10. Dyspnee en fluimen sinds enkele maanden: Cardiopulm OZ en beleid (wrs COPD).
 11. Volledig cardiovasculair onderzoek bij nieuwe AHT.
 12. Huisarts: Sinds 2 dagen koorts: A (had ook wat spierpijnen).
 13. Huisarts: communicatie: Patient met hyperventilatie, stress, paniekaanval die vreest voor hartaandoening: Ga de onderliggende uitlokkende factoren na.
 14. Carpal tunnel: Anamnese, KO, D en beleid.
 15. Kniepijn: Jumpers knee: anamnese en D.
 16. Acute buikpijn: Anamnese en planning/beleid. Gerichte vragen stellen over KO. Ging nogal stroef, zowel patient als examinator werkten niet echt mee. Verhaal paste bij acute pancreatitis.
 • Vaccinatie bij kind
 • Anticonceptie bij stewardess met DVT
 • anamnese, onderzoek, beleid Pyelonefritis
 • onderzoek dyspnee bij roker na langer vliegreis
 • Uitleg aan vrouw met claudicatio en voorgeschiedenis van 3 overbruggingen
 • Anamnese knie bij vollyballer ne meest wss diagnose
 • Alcoholieker (die het nog niet weet) motiveren tot stoppen
 • reisadvies naar Brazilië
 • onderzoek bij kind 3 dagen oud: Coarctatio
 • Anamnese en beleid knobbeltje in de hals
 • Anamnese en beleid Gastro-enteritis
 • Slechtnieuwsgesprek darmkaker met uitzaaiing lever en long
 • anamnese menopauzale klachten bij vrouw met polsfractuur 6m eerder
 • Ecg
 • CPR
 • stagemap


 • Reisadvies Ethiopië
 • preconceptie anamnese, planning en adviezen
 • Schouderpijn bij bovenarms bewegen + 's nachts
 • kind 1j met braken en diarree: anamnese, welke KOZ wil je doen, wat is je beleid
 • vrouw 25 met plots hoofdpijn (ook koorts en fotofoob en nekstijf bij navragen)
 • rechter fossa pijn: KOZ en beleid
 • RBPA: anamnese en verdere planning
 • man 60j aanslepende hoest (sinds 3 maanden, rookt, bronchitis gehad en klaart niet op, vermagerd, vermoeid, ...) DD geven en meest wrs D
 • slechtnieuwsgesprek: pianist met 1 verbrijzelde en 2 gebroken vingers
 • gerichte anamnese en KOZ doen bij man met sinds 4d hoest en koorts tot 39.5. welke TOZ? Verder beleid/ behandeling
 • Urge incontinentie
 • psych: anamnese bij vermoedelijk depressieve vrouw
 • vrouw van 55 met HT pas vastgesteld bij arbeidsgeneesheer. Gerichte anamnese en verder beleid
 • CPR
 • ECG
 • stagemap: kritische Peetermans over AB-keuze , stelt verder niet veel voor
 • Reis brazil
 • Pre conceptie
 • HA: pneumonie
 • ortho: schouder
 • comm: Brugada, sporter moet stoppen met topsport
 • Neuro: Migraine + DD
 • Kind: GEnteritis
 • Depressie
 • COPD
 • HA: AHT
 • Stress incontinentieOuder

 • CPR
 • plotse zwelling in de hals, gegeven KO: in de schildklier. ongeruste patiënt (kanker?): TO en beleid?
 • gegeven anamnese incontinentie. beleidsplan?
 • klinisch neurologisch onderzoek na eerste epilepsie-insult bij 66j pt. TO en beleid?
 • slechtnieuwsgesprek: uitgezaaid colonca met slechte prognose.
 • pneumonie: gerichte anamnese, KO en beleid (CAP)
 • Carpal tunnel: gerichte anamnese, KO, TO en beleid
 • anamnese koorts (niet na tropen)
 • anamnese hyperventilatie: geruststelling omtrent DD AMI
 • consult pre-conceptie
 • pediatrie: kind 14m loopt nog niet, ongeruste moeder. verdere anamnese en beleid.
 • appendicitis: anamnese gegeven (mogelijk ook zwanger), KO en verder TO en beleidsplan.
 • nieuwe diagnose arteriële hypertensie: gerichte anamnese met gegeven KO, welke verdere planning.
 • Rbpa
 • Hyperthyroidie (anamnese gegeven, doe ko, zeg verder beleid ofzo)
 • Pyelonefritis (ko + beleid)
 • Vrouw met dyspnee na lange vliegtuigreis waarna ze gezwollen voeten had (ko + waarschijnlijkheidsdiagnose)
 • 59j man met progressieve dyspnee, 3j geleden ami (grondige anamnese en beleid)
 • Meisje van 18 met hoofdpijn op drukke spoed (anamnese + dd + beleid denk ik)
 • Kruisbandletsel (ko: vervelend, hij wekte tegen!)
 • Koorts (niet na tropenreis): anamnese. Stom station.
 • Postmenopausaal bloedverlies (anamnese en beleid)
 • Psoriasis: anamnese en beleid. Haha, vul daar maar 6 minuten mee!
 • Ziek kind (resp distress) van 7 maand op spoed, ko wordt getoond op film, wat wil je meer van ko/to? (dan wordt rx th getoond, verklapt observator saturatie,..) + beleid (vond ik een chaotisch station)
 • Depressieve vrouw: anamnese
 • Neurologisch onderzoek na TIA
 • Nierkoliek (opdracht deur misleidend, was verhaal richting discushernia)
 • Decubituswonde (denk ik, ik kon niets meer uit de foto halen, bespreken aanpak met thuisverpleegkundige)
 • LHF (orthopnee, mall oedemen,… wat is uw beleid)
 • CPR
 • Voorste kruisbandscheur
 • X (kan er niet opkomen …)
 • Conjunctivitis
 • DD COPD-astma-longca
 • Icterus neonaat (fysiologisch blijkbaar, pasgeboren aantal dagen en borstvoeding, dronk nog goed en zoog nog krachtig)
 • cvRF (man rookte wel, wat hoog BMI, voor de rest geen risicofactoren, bespreking verder beleid)
 • anticonceptie (DVT gehad, PMS, 2m nieuwe vriend en denkt aan sterilisatie)
 • reisadvies (reis naar Brazilië)
 • motivatie alcoholieker (zeer moeilijke patient met weinig ziekte-inzicht)
 • cardiovasculair volledig onderzoek.
 • Patiënt met duizeligheid ik denk BPPV anamnese diagnose en beleid.
 • Reis advies voor brazilië.
 • pop met ooronsteking. Foto van de trommelvlies er bij. Mama schrik dat hem meningitis hem. Geruststellen en wat is je beleid. Je moet het kind niet onderzoeken. Gewoon zeggen wat de diagnose is en wat je gaag doen.
 • Vrouw in de mensopauze wat doen. Crap => af en toe gaat het volledig de mist in.
 • man met pijn op de borst. Op de spoedgevallen was alles normaal nu weer een aanval. Hyperventilatie/aangstaanval.
 • man met slecht diabetes waardes leg u beleid zo volledig mogelijk uit.
 • vrouw met urine verlies. DD.
 • vrouw met positieve mammografie wat zijn de volgende stappen. Hier ligt ook de nadruk op het communicatief aspect.
 • CPR.
 • klinisch onderzoek bij rechter fossa pijn, wat ga je doen. Hcg, bloedname, temperatuur, echo, CT, opensnijden.
 • Overtuigen van alcoholiker(??) die vermoeid was en relatieproblemen had
 • Onderzoek pop van 8 dagen oud..(tachypnee, tirages, hepatomegalie en afwezige fmoralis pulsaties,, zoiets)
 • Anamnese bij rood oog (3 dagen, geen visus stoornis, verspringend, vader met glaucoom in VG)
 • Gerichte Anamnese en KOZ bij cystitis (knappe dame!!)
 • Gerichte anamnese bij linker fossa pijn (geen knappe dame!)
 • postpartum anticonceptie (kon er mee door)
 • Schouder onderzoek (impingement)
 • Veneus culcus behandeling
 • veneuze insufficientie uitleg van diagnose en behandeling
 • CPR op parking met hulp
 • epilepsie(hetero) anamnese.. patient wist zelf van niks, maar vriendin wel
 • Reizigersadvies voor amazone trip in Brazilie
 • Aanpassen diabetes behandeling. (goed gecontroleerd maar blijven roken en hypertensie) (had precies een strabisme,,, kon m niet in zn oog bekijken, maar ik heb m niet doorgestuurd naar de oogarts)