Terugkomdagen (3e master)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Bij elke stageperiode wordt er een terugkomdag georganiseerd waarbij de stagiair terug naar de faculteit komt. Er worden dan lessen gegeven en casussen besproken. De aanwezigheid is verplicht. Dit onderdeel geldt voor 4 studiepunten in de Master Geneeskunde.

Algemeen

Tijdens de stage worden terugkomdagen Inwendige Geneeskunde, Heelkunde, Verloskunde/Gynaecologie/Pediatrie en HPN georganiseerd. Er is een programma voorzien en is ook gelegenheid om je vragen rond klinische gevallen, ontmoet tijdens de stage, voor te leggen aan één van de leden van het team. Concreet betekent dit dat er één of meerdere interactieve lessen zijn gepland, afgewisseld met casuspresentaties of -besprekingen van de ingestuurde casussen. Hiernaast worden bij elke terugkomdag de thematische opdrachten besproken die horen bij het thema van de specifieke stage.

De terugkomdagen vallen meestal in de tweede helft van de periode en deze data worden vermeld op het document ‘Belangrijke Data’, terug te vinden op Toledo en in de stagemap. Dit zijn data die echter tijdens het stagejaar nog kunnen wijzigen, hoewel dat slechts sporadisch gebeurt. De uitnodigingen en het specifieke programma voor de terugkomdagen verschijnen ongeveer een maand op voorhand op Toledo.

Aanwezigheid op de terugkomdagen is verplicht. De stagemap bevat een aanwezigheidsblad dat op elke terugkomdag moet worden afgetekend/afgestempeld. Het is dus zeker de bedoeling dit blad mee te brengen naar de terugkomdag. Het tijdstip van aftekenen is voor elke terugkomdag anders en soms wordt er tweemaal afgetekend. Bij ongewettigde afwezigheid wordt er verwacht dat de stagiair deze volgt bij een andere groep. Bijvoorbeeld als de stagiair niet komt opdagen bij de terugkomdag van Heelkunde, dient hij/zij deze een volgende periode bij een andere groep te volgen. Afwezigheid vanwege stage in het buitenland is een gewettigde afwezigheid en de stagiair dient deze dus ook niet in te halen ("Stage in het buitenland" in te vullen op het aanwezigheidsformulier). De aanwezigheid op elk van de vier terugkomdagen, aangetoond met het aanwezigheidsblad, geeft recht op een "PASS" voor het onderdeel "Terugkomdagen" (4 studiepunten).

Omdat er twee terugkomdagen van Inwendige voorzien zijn per periode, wordt slechts de eerste helft van het aantal stagiairs verwacht voor de eerste datum en de volgende helft voor de tweede datum. Zodoende wordt toch een gedeeltelijke bezetting gehandhaafd in de grotere diensten. Wie wanneer waar verwacht wordt, zal bekendgemaakt worden via Toledo, ongeveer zes weken tevoren.

Casusbespreking

De stagiair dient minstens één week voor de terugkomdag een klinische casus en een (niet-klinische) thematische opdracht te posten op Toledo. De exacte datum voor posten wordt dan ook op Toledo bekendgemaakt. Tijdens de terugkomdag wordt met deze casussen en opdrachten gewerkt, de stagiair wordt op de hoogte gesteld als zijn/haar casus is geselecteerd om te bespreken. Voorafgaand aan de terugkomdag verschijnt op Toledo het programma van deze dag, tesamen met de te verwachten casuïstiek die zal besproken worden. Het is dan ook de bedoeling een casus in te dienen die overeenstemt met deze onderwerpen. Zo kunnen de verschillende lessen op de terugkomdag Gynaecologie handelen over 'Gynaecologische urgenties', 'Bekkenbodemproblematiek', 'Een knobbel in de borst', enzovoort. Dan dient de stagiair over één van deze onderwerpen een casus te schrijven en in te dienen. Voor de stage Huisartsgeneeskunde moet er geen uitgebreide casus gemaakt worden maar wel enkele klinische topics (zie aldaar). Het komt erop neer dat er ongeveer per maand een casus moet besproken worden (meer mag uiteraard ook):

 • Eén casus Gynaecologie/Verloskunde
 • Eén casus Pediatrie
 • Eén casus Neurologie
 • Eén casus Pyschiatrie
 • Drie casussen Inwendige Geneeskunde
 • Drie casussen Heelkunde
 • Minstens 5, maximum 15 klinische topics Huisartsgeneeskunde

Mogelijke problemen bij het indienen van de casus:

 1. Het kan mogelijk zijn dat de stagiair deze onderwerpen nog niet is tegengekomen, gezien het toeval bepaalt welke patiënten zich aanmelden. Dit is per definitie zo wanneer de terugkomdag HPN valt vóór sommigen de stage Psychiatrie of Neurologie gehad hebben.
 2. Ook kan het zijn dat bepaalde ziektebeelden helemaal niet aan bod zijn gekomen tijdens de gehele stage (wat weeral niet zelden gebeurt bij de korte stages, m.n. Psychiatrie en Neurologie).

In beide gevallen hoeft men geen casus in te dienen voor de terugkomdag. De casussen over deze onderwerpen dienen echter wel in de stagemap te verschijnen. Meer nog, ongeveer een week vóór de deadline van het indienen van de stagemap (normaal gezien begin juni) moeten deze casussen op Toledo zijn geüpload. Hier komt op Toledo nog een waarschuwing over.

De student met uitstelgedrag en gezond verstand heeft uiteraard al gemerkt dat het in feite niet nodig is om per stageperiode een casus te maken, en deze persé een week voor de terugkomdag in te dienen. Het is inderdaad mogelijk geen casus in te dienen onder het mom dat "we dergelijke kliniek nog niet zijn tegengekomen". Dit betekent echter wel dat deze casussen hoe dan ook op Toledo moeten worden ingediend, en nadien ook in de stagemap. Deze zelfde student met uitstelgedrag zal dan vermoedelijk ook vlak vóór deze deadline nog een 10-tal casussen moeten bespreken, over patiënten die hij/zij enkele maanden geleden heeft gezien. Dit is zeer moeilijk.

Een tweede punt is dat elke stagiair hoe dan ook éénmaal tijdens het stagejaar een casuspresentatie moet geven, hetzij op de terugkomdag, hetzij op een CREMEC-avond of klinische krans (cfr. stagemap). Deze casus kan dan nadien uiteraard gerecycleerd worden voor in de stagemap.

Thematische opdracht

Naast de casussen wordt er bij elke terugkomdag een Thematische opdracht besproken. Dit zijn thema's waarvoor de stagiair, aan de hand van een casus of patiënt gezien tijdens de stage, een iets bredere reflectie maakt en specifiek kijkt naar bepaalde aspecten van hoe de arts met deze patiënt/situatie omgaat. Bij elke stageperiode hoort een bepaald thema:

 • HPN: Verzekering en Geneeskunde
 • PED/GYN/VLK: Ethisch dilemma (te bespreken volgens één van de ethische argumentatiemodellen gezien bij het vak Medische Ethiek in de 3e Bachelor)
 • HLK: Emotioneel voorval
 • INW: Communicatie (te bespreken volgens de verschillende communicatiemodellen gezien in 2e, 3e Bachelor en 1e Master)
 • Algemene thematische opdracht: Multiprofessioneel functioneren

De algemene thematische opdracht over Multiprofessioneel functioneren is een opdracht die niet vasthangt aan een bepaalde periode maar tegen het einde van het jaar (tesamen met de andere thematische opdrachten) moet worden ingediend.

Deze thematische opdrachten worden besproken tijdens de terugkomdag van die periode. Het is dus de bedoeling dat de opdracht een week op voorhand op Toledo staat (bericht volgt). De opdrachten worden dan beoordeeld en besproken tijdens de desbetreffende les. De deadline voor het uploaden van deze vijf opdrachten is telkens één week voor de terugkomdag. Indien men er, net zoals bij de casussen (cfr. supra) niet in slaagt dit thema voldoende te belichten tijdens deze stage, kan deze opdracht tijdens een andere periode worden gemaakt, ze wordt dan wel niet besproken op de terugkomdag.

De deadline voor het uploaden van de opdrachten is normaal gezien rond begin juni (cave vóór de deadline van de stagemap). Hiernaast komen de thematische opdrachten ook afgeprint in de stagemap.

Examen

Er is geen examen van de terugkomdagen. Bij aanwezigheid van alle vier, aangetoond dmv het aanwezigheidsformulier dat in de stagemap wordt ingediend, krijgt de stagiair een PASS voor dit vak, geldig voor 4 studiepunten.