Tropische ziekteleer (E06N4A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Het doel van dit opleidingsonderdeel is dat je kennis en inzicht krijgt in de epidemiologie, kliniek, diagnose, therapie en preventie van tropische ziekten. Bij de keuze van de onderwerpen en hun relatief gewicht is klinische relevantie een belangrijk uitgangspunt. Klinische probleemanalyse (differentieel diagnose, onderzoekingen, beleid), behandeling en preventie zijn belangrijke doelstellingen van deze cursus. We streven naar een evenwichtige verdeling tussen het doceren van importziekten bij reizigers die terugkeren uit de (sub-)tropen, en het doceren van de basisbegrippen van tropische ziekten en algemene gezondheidsproblemen bij kinderen en volwassenen in tropenlanden. De cursus is dan ook een aanvulling op het curriculum van de artsen die niet in de tropen zullen gaan werken en biedt de cursus een eerste kennismaking met tropengeneeskunde aan hen die later wel naar de tropen zullen vertrekken. Deze toekomstige tropenartsen raden we aan om de voorgezette opleiding in tropengeneeskunde te volgen. Daarin krijgen ze naast een grondigere studie van tropische ziekten ook opleiding in eenvoudige laboratoriumtechnieken. Bovendien kunnen we in deze opleiding ook meer aandacht besteden aan het aspect volksgezondheid ("public health") van de autochtone populatie.

Examenvorm

Type : Examen buiten de normale examenperiode

Evaluatievorm : Schriftelijk

Vraagvormen : Meerkeuzevragen volgens extended matching

Leermateriaal : cursus + slides

Er is geen tweede examenkans.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

samenvatting tropische ziekten


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examen 2016

1) Behandeling van Giardia Lamblia?

- Tinidazole

- Cotrimoxazole

- Azythromycine

- Praziquantel

- Albendazole

- Ivermectine


2) Behandeling van Giardia Lamblia indien patiënt zwanger is?

- Metronidazole

- Imidazole

- Azythromycine

- Praziquantel

- Albendazole

- Paramomycine


3) Verplichte vaccin(s) voor Hadj

- Meningokokken

- Meningokokken + gele koorts

- Meningokokken + buiktyfus

- Cholera

- Dengue


4) Een HIV seropositief echtpaar in Zuid-Afrika wil verticale transmissie naar hun kind vermijden- welk van de volgende is juist:

- Doet mensen met HIV in de tropen 10 jaar langer leven

- Heeft geen enkel negatief effect op het ongeboren kind

- Heeft geen effect als je het slechts 1x bij de bevalling toe dient

- Bij een HIV patiënte in zuid Afrika moet je zeker een keizersnede doen

- Borstvoeding vs flessenvoeding: daarvoor moet je de voor en nadelen tegenover elkaar afwegen.


5) Casus van patiënt met duidelijke TBC in longfase, wordt ook de diagnose HIV positief gesteld. WBC = 3/mm. Wat te doen met behandeling?

- HIV behandeling voort zetten en TBC behandeling erbij starten, rekening houdend met de mogelijke interacties en wanneer blijkt dat de TBC behandeling goed verdragen wordt

- Eerst tbc behandeling 6m tot stabiel, dan HAART.

- TBC behandeling stoppen en eerst HAART.

- Alle behandelingen stoppen, beter palliatief behandelen.


6) Gele koorts vaccinatie; patiënt na longtransplantatie wil naar Ghana. Wat is juist?

- Voor jou is voor gele koorts enkel snachts muggenprotectie mogelijk

- Voor gele koorts is enkel overdag muggenprotectie mogelijk

- Een vaccin is nodig en het dode vaccin kan toegekend worden aan deze patiënt

- Deze patiënt heeft geen vaccin nodig


7) Pre longtransplantatie consultatie. Welke pathogeen moet zeker uitgesloten worden omdat bij immunosuppressie iets kan gebeuren?

- Strongyloideus Stercoralis

- Trypanosoma

- M. Leprae

- Paragonimus Westermani

- Taenia solium

- Toxocaris Cati

- Ascaris Lumbricoides


8) Patient met koorts tot 39 graden en licht maculair, wegdrukbaar erytheem op de thorax. Geen hepatosplenomegalie. Na terugkeer van Afrika, 3d thuis na 2 weken daar. Meest waarschijnlijk?

- Malaria

- Katayama

- Dengue

- Schistosoma

- Amoebiase

- Ebola

9) Abces in lever op echo met variabele inhoud. Geen koorts. Meest waarschijnlijk?

- Echinococcose

- Amoebenabces

- Schistosoma

- Clonachis sinensis

- Leishmania


10) Huidulcus al 2 weken na 4 weken zwemmen, beten etc op trekkers-reis door zuid Oost Azië. Meest waarschijnlijk?

- Trypanosoma Cruzi

- Schistosoma

- Lepra

- Trypanosoma Brucei

- Entamoeba

- Leishmania


11) Een man is al 6 maand in Benin, na 3 maand stopte hij met het nemen van zijn malaria proflaxe. Nu presenteert jhij zich in ziekenhuis met heel hoge koorts, rillen, vage buikklachten en donkere urine. Klinisch onderzoek toont niets bijzonders. Hoe behandelen in polikliniek? Meer onderzoeken zijn niet mogelijk wegens beperkte middelen.

- Azythromycine 3d

- Doxycycline PO

- Artemisinine + lumefantrine PO

12) Wat heb je zeker niet bij malaria?

- Zwarte urine

- Koorts

- Malaise

- Lymfadenopathieen

- Pijn in lendenregio en spieren

- Rillen


13) Wat is de ergst mogelijke complicatie bij Ancylostoma duodenale:

- Darmocclusie

- Darmperforatie

- Zware dysenterie

- Anemie

- Leverabces

- Dehydratatie


14) Waarop moet je zeker testen bij een persoon waar je Primaquine aan zou voorschrijven?

- G6PD deficiëntie

- Lactaat dehydrogenase deficiëntie

...


15) Man, 58j in Lima, Peru (woont in een arme wijk). Presentatie met longproblemen (crepitaties en dyspnee?). Klinisch/technisch onderzoek wijst op een vergroot cor en hartfalen (+ pleurale effusie). Welke diagnose is meest waarschijnlijk:

- Ziekte van Chagas


16) Vrouw heeft 2 weken gereisd in Afrika, had tweede week van haar reis koorts, myalgie, en arthralgieen. Na enkele dagen vanzelf geklaard behalve artralgieen waar ze nu al 4 weken last van heeft. Wat is de waarschijnlijke diagnose?

- Dengue

- Chikungunya

...


17) Wat zijn nevenwerkingen van kinine als malaria behandeling?

- hypoglycemie en hartritmestoornissen

- oorsuizen en depressie

- psychose en oorsuizen

- depressie en hartritmestoornissen

- hypoglycemie en depressie


18) Wat is de vector van cutane leishmaniase?

- zandvlieg

...


19) Welke uiting van severe malaria kan irreversibele orgaanschade veroorzaken?

- hypoglycemie

- acute nierinsufficiëntie

...


20) Patiënt met malaria en tekens van severe malaria wordt opgenomen. Welk infuus dien je toe?

- glucose-zout oplossing aan 1l over 8u

- fysiologisch zoutoplossing aan 1l over 24u

- glucose-infuus met indruppelen van noradrenaline aan 1l over 24u

- fysiologische zoutoplossing met indruppelen van noradrenalne 1l over 24u

- glucose infuus met indruppelen van insuline aan 1l over 24u


21) Welke stelling is niet juist?

- de diagnose van malaria wordt gesteld met een dikdruppel

- de diagnose van buiktyphus wordt gesteld door een bloedkweek

- de diagnose van Q fever wordt gesteld door microscopie


22) Welke stelling over de diagnose van malaria is niet correct?

- dikdruppel doe je om concentratie te bepalen

- bloeduitstrijkje neem je om de morfologie te bepalen...

...


23) Casus met man met zichtbare levercyste op echo met fluctuerende inhoud + dyspnee + 35 jaar geleden in tropen geweest

- ecchinococcose

- amoebenabces


24) Patient met reizigersdiarree: kiem is resistent aan nalixidinezuur, ampicilline en cotrimoxazole. Ceftriaxonen, azithromycine en … werken wel. Welk is de geschikte behandeling?

- MIC bepalen van ceftriaxone

- Mic van azithromycine bepalen

- azithromycine geven

- fluoroquinolonen opstarten


25) Casus over behandeling malaria met plasmodium vivax en ovale. Welke behandeling klopt

- Eerst chloroquinine, daarna primaquinine

- proguanil-atavaquone

- eerst primaquine, dan chloroquine

...


26) Welke stelling klopt ivm HIV

- 50% kans om HIV door te geven van moeder op kind bij zwangerschap

- man kan tijdens conceptie HIV doorgeven aan het ongeboren kind

- een keizersnede is overal altijd het beste

- overweeg voordelen en nadelen van borstvoeding en flessenvoeding


27) Hoe behandel je initieel een amoebencolitis ( -> dysenterie) - paromomycine

- albendazole

- metronidazole