Vaardigheden en communicatie-4 (E0C33A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

  • 0.5 sp. Communicatie en consultatie: inleiding (Allegaert Karel | De Lepeleire Jan | Uyttebroeck Anne | Van Audenhove Chantal )

(hoorcollege)

1 De maatschappelijke context en persoonsgerichte geneeskunde

2 Consultatiemodel

3 De empathische relatie en actieve luisterhouding

4 Informatie delen

5 Motiveren

6 Kiezen in overleg

7 Slecht nieuws brengen

8 Conflictgesprek

9 Diversiteit


Elke topic van 3 tot 9 wordt kort gesitueerd binnen persoonsgerichte geneeskunde en geïllustreerd met casuïstiek. Voor iedere topic worden ook interessante bronnen op toledo vermeld bestaande uit aanbevolen literatuur evenals links naar interessant videomateriaal.


  • 1 sp. Informeren, motiveren en slecht nieuws (practicum)

De basisvaardigheden worden kort voorgesteld en ingeoefend met betrekking tot drie fasen of aspecten in een consultatie:

1. Begin van de consultatie: het onderscheid tussen anamnese en een fase van actief luisteren wordt kort herhaald en ingeoefend.

2. Informatie delen: welke kenmerken heeft goede informatie? Kort overzicht van belangrijke aandachtspunten en oefeningen bijv. op vraag van de patiënt en na kennisname van wat hij al weet, duidelijke en op maat gesneden informatie, goed gestructureerd,…

3. Behandel- of preventieplan voorstellen en motiveren: kort theoretisch kader: hoe beïnvloeden we gedrag van mensen? Typische valkuilen en oefeningen bijv. aansluiten bij de leef- en ervaringswereld van de patiënt, belang van opvattingen van belangrijke anderen (leeftijdsgenoten bij pubers en adolescenten, partner…). Discrepantie uitlokken bij de patiënt en helpen balanceren. Omgaan met weerstanden tegen verandering.

4. Slecht nieuws meedelen: bijv. een ongunstige diagnose meedelen of na een sterfgeval de familie inlichten. Presentatie van een consultatiemodel waarbij we de communicatievaardigheden inoefenen.


  • 1 sp. Moeilijke gesprekken (practicum)

• MODULE 1: Omgaan met somatiserende patiënten

• MODULE 2: Omgaan met depressieve patienten; omgaan met patiënten met seksuele problemen

• MODULE 3: Het gesprek met kinderen of jongeren en hun ouders

• MODULE 4: Communiceren met en over kinderen en jongeren

• MODULE 5: Omgaan met depressie en suicide

• MODULE 6: Moeilijke gespreken

• MODULE 7: Omgaan met de jongere met een chronische aandoening of handicap en zijn omgeving

• MODULE 8: Motiverende gespreksvoering bij verslaafden


  • 0.5 sp. Kijk/observatiestages

Elke student krijgt de kans om op 3 disciplines naar keuze een kijkstage te lopen.

- Je wordt tijdens de stage actief betrokken bij de activiteiten van de afdeling (anamnese, lichamelijk onderzoek, meevolgen van technische onderzoeken, heelkundige ingrepen, multidisciplinair overleg).

- Je hebt bijzondere aandacht voor de patiëntgerichtheid en communicatie op deze afdeling.

De kijkstages worden aangeboden om kennis te maken zowel met onvertrouwde disciplines als met disciplines die reeds jouw voorkeur uitdragen. Dit kan de student helpen bij een betere en meer gefundeerde keuze te maken van disciplines in functie van de latere grote masterstage.

De kijkstages zijn niet verplicht, maar worden ten stelligste aangeraden als bijdrage tot een verruiming van je eigen interessegebied.


Examenvorm

Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode

Naast verplichte aanwezigheid wordt er van de studenten verwacht dat ze tijdig een volledig ingevuld zelfevaluatieformulier indienen waarin ze het proces van hun vorderingen illustreren. Dit wordt via pass fail beoordeeld.

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Vaardigheden en communicatie-4 (E0C33A)/bestanden