Vaardigheden en communicatie - 3 (E07Y0B)

Uit WikiMedica
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


[E07Y0B] - Vaardigheden en communicatie - 3
Inge Fourneau
Geneeskunde
Fase 3e fase
Semester 1e en 2e semester
Studiepunten 5 stp.
KULeuven Syllabus


Algemeen

 • 1.5 sp. Interview en lichamelijk onderzoek (tutorships) (practicum)

In vijf sessies van telkens 2 uur komen volgende aspecten aan bod: anamnese en algemeen klinisch onderzoek, hart en bloedvaten, longen, abdomen en het neurologisch onderzoek.

 • 1.5sp. Instrumenteel-technische vaardigheden (practicum)
 • 2 sp. Ziekenhuisstage

A. Stage interne geneeskunde (raadpleging of zaal): je mag na het inkijken van een patiëntendossier onder begeleiding een interview en klinisch onderzoek uitvoeren, een probleem identificeren en hypothesen formuleren. Je komt zo in contact met de verschillende stappen van het medisch proces in het ziekenhuis.

B. Je volgt het traject van de heelkundige patiënt: 1. Je volgt de aanmelding van een patiënt met een klacht op de raadpleging en op spoedgevallenafdeling. 2. Daarna volg je het verder onderzoeken van de klacht tijdens de stages radiologie, nucleaire geneeskunde, laboratoriumgeneeskunde en anatomo pathologische ontleedkunde (APO). Na een theoretische inleiding bezoek je de meest courante onderzoekszalen in de hierboven vermelde diensten. Je volgt verschillende onderzoeken van nabij mee. Je maakt kennis met de structuur en organisatie van deze diensten en de verschillende aspecten van het onderzoek. 3. Bij de beslissing tot een heelkundige ingreep volg je de patiënt tijdens de pre operatieve raadpleging anesthesie. In het operatie kwartier zie je hoe de patiënt onder narcose gebracht wordt en participeer je aan enkele heelkunde ingrepen. Hierbij krijg je de gelegenheid om enkele instrumenteel-technische vaardigheden (blaassonde plaatsen, chirurgisch scrubben, hechten) op de patiënt toe te passen onder begeleiding. Het multidisciplinair karakter wordt ook in perspectief geplaatst (communicatie en samenwerking tussen chirurg, verpleegkundige, anesthesist, anatomopatholoog, radioloog…). Tot slot krijg je de kans om een patiënt op de post operatieve zorgenafdeling te volgen. Je neemt ook deel aan een begeleid bezoek aan de intensieve zorgen afdeling.

Volgende vaardigheden komen aan bod: basisprincipes van steriliteit, steriel aankleden, knopen en hechten, perifere bloedafname, venapunctie, wondzorg , wondspoeling en wiek, plaatsing van blaassonde, gipsen, maagsondage.

Examenvorm

Type : Examen buiten de normale examenperiode

Evaluatievorm : Praktijkexamen

Vraagvormen : Open vragen

Leermateriaal : Geen

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel is een stationsproef, waarin wordt getoetst of je op het einde van de derde fase van de Bachelor het vereiste niveau hebt behaald in communicatieve vaardigheden, het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek en instrumenteel-technische vaardigheden. De verworven vaardigheden uit de OPO's 'vaardigheden en communicatie 1 en 2' en het OLA 'semiologie orthopedie en traumatologie' worden ook getoetst.

De stationsproef bestaat uit een aantal stations (minstens 8) waar je opdrachten moet uitvoeren aan de hand van fantomen, (simulatie)-patiënten, audio-visueel materiaal en/of schriftelijke opgaven.

Elk station wordt op 20 punten gescoord en het totaal wordt berekend als het gemiddelde over alle stations met een eindscore op 20 punten; er wordt geen weging tussen stations toegepast. Men is geslaagd op een station indien minstens 10/20 wordt behaald, enkel voor het station 'kennis over vaardigheden' (KOV) wordt een cesuur gehanteerd voor slagen van 14/20. In het station 'professioneel gedrag' wordt het portfolio gecontroleerd met inbegrip van verplichte aanwezigheden en verslagen voor de OPO's 'vaardigheden en communicatie 1, 2 en 3'.

De eindscore wordt als volgt gegeven: Geslaagd aantal stations RESULTAAT

           8/8        =>       Rekenkundig gemiddelde met punt op /20
           7/8        =>       Rekenkundig gemiddelde met punt op /20
           6/8        =>                     10/20
         < 5/8        =>   8/20 of het effectief lager rekenkundig gemiddelde

Studenten die niet slagen leggen de volledige stationsproef opnieuw af in de tweede zittijd.

Studenten krijgen doorheen de loop van het academiejaar de kans om de vaardigheden te oefenen in het vaardigheidscentrum.

Op de dag van de stationsproef wordt er van je verwacht dat je het volgende meebrengt: - witte jas - stethoscoop - balpen - studentenkaart - jouw login en paswoord van Toledo

De afspraken en regels die in ziekenhuizen gelden omtrent hygiëne zijn ook van toepassing tijdens de stationsproef.

Dit OPO is een niet-tolereerbaar opleidingsonderdeel.

Tips

 • Nuttig om te leren: de leerstof van vaardigheden en communicatie 2 uit 2e bachelor + alle documenten over de vaardigheden die je al gezien hebt die op Toledo staan. Op een weekend krijg je dit wel geleerd als je goed doorleert.
 • Je hebt de Bates Guide To Physical Examination niet nodig om te slagen op de stationsproef.
 • Je kan gaan oefenen in het vaardigheidscentrum. Dit stopt enkele weken voor de stationsproeven. Verlies dit dus niet uit het oog.
 • Er zijn slechts weinig mensen die buizen op de stationsproef. Extreem hard stressen is dus niet nodig.

Bestanden

Bestanden kan je hier vinden. Nieuwe bestanden kan je hier uploaden.

Examenvragen

Stationsproef Mei 2016

Blauw: (03/05)

- Station 1: Anamnese (Opdracht: patiënt komt voor de eerste keer op consult)

- Station 2: Cardiovasculair onderzoek (Opdracht: bepaal linker en rechter ictus, luister naar de harttonen, bepaald de CVD en kijk hepatojugulaire reflux na).

- Station 3: Abdominaal onderzoek (Opdracht: percussie en palpatie van lever én milt)

- Station 4: Blaascatheterisatie (Opdracht A: Leg het materiaal klaar voor een catheterisatie. Opdracht B: Voer een catheterisatie uit (man))

- Station 5: CPR (Opdracht: familielid op feestje verliest bewustzijn, wat doe je?)

- Station 6: Hechten (Opdracht A: materiaal klaarleggen voor een hechting. Opdracht B: Een hechting uitvoeren (donatisteek))


Oranje: (03/05)

- station 1: longen percuteren, longen ausculteren en stemfremitus bepalen

- station 2: Patient met koorts die voor de eerste keer in je praktijk was: Open vraag - pijnanamnese - algemene anamnese - systeemanamnese - samenvatten anamnese

- station 3: CPR

- station 4: cardiovasculair onderzoek (CVD, HJR)

- station 5: inspuiting klaarmaken: Flacon met 80mg gentamycine, patient moet 20mg I.M. toegediend krijgen

- station 6: hechten: steek zetten en verwijderen


13 mei: oranje - 13 mei blauwe groep

1.longbasis bepalen, auscultatie percussie, stemfremitus

2.CPR nonkel louis op familiefeest zakt inelkaar

3.Percuteren en palpatie van milt en lever + zeggen hoe groot lever ongeveer is


4.Hechten ( ook heeft iemand intradermaal en enkelvoudige steek moeten doen) + extra vraag wat je navraagt bij anamnese ( immunisatiestatus en antibiotica bij gecontamineerde wonde) + ook zeggen met welk middel je zou ontsmetten ( chloorhexidine in water, NIET alcohol) + zeg ook dat je je handen normaal chirurgisch zou scrubben en daarna steriele handschoenen aantrekt ( je moet die niet doen) d ?

5.Inspuiten klaarmaken voor SC, 120mg geneesmiddel gentamycine en 30mg optrekken ( je moet naald zoeken, roze optreknaald en subcutane is paars hier, want zwarte is 22G op pakje + in het flaconnetje zit geen geneesmiddel) je mag maximaal 4 ml oplosmiddel gebruiken ook

6.Anamnese: vrouw pijn op borst ( doe gerichte anamnese en korte orientatiefase)


17/5 - oranje groep

- Percussie en ausculteer de longen en stemfremitus

- hechten voorbereiden of hechten zelf (volgens mij heeft iedereen van onze groep zelf moeten hechten ipv voorbereiden)

- CPR

- Anamnese: vrouw pijn op borst doe gerichte anamnese

- auscultatie hart, CVD bepalen en HJR

- 2 tubes bloed afnemen


18/5 Blauwe groep

- Anamnese, u ziet meneer/mevrouw X voor de eerste keer. Volledige en gerichte anamnese

- Ictus bepalen, auscultatie hart, CVD en HJR

- Percussie en palpatie van milt en lever

- Spuit 10 mg primperan is klaargemaakt, maakt de spuit verder klaar en geef SC

- CPR

- Hechten voorbereiden of hechting zetten


18/05 Oranje groep

- Anamnese, u ziet mevrouw voor de eerste X, doe een gerichte anamnese en voer een korte orientatiefase uit.

- CPR

- Voer een hartauscultatie uit, bepaal de ictus, bepaal de CVD en kijk naar de hepatojugulaire reflux.

- Maak een inspuiting klaar I.M. 20 mg in 80 mg oplossing

- Hechting voorbereiden of zetten, donatisteek


20/05 Oranje groep

- Anamnese: Vrouw, 36 jaar: Heeft sinds enkele dagen koorts en algemene malaise

- CPR

- Hechten (voorbereiden, plaatsen Donati steek)

- Venapunctie (Belangrijk! Aan het geklik te horen is het zeer belangrijk om voor je begint algemenedingen te zeggen zoals: Ik informeer de patiënt over de procedure, voorzie voldoende privacy,...)

- Percussie en auscultatie longen, bepalen longbasis + nakijken stemfrenitus

- Auscultatie longen, bepalen centraal veneuze druk, hepatojugulaire reflexVroeger was er ook een kennistest bij de stationsproef. Dit is niet meer het geval. Onderstaande vragen zijn enkel ter info.

Ptosis is:

- Een afhangend ooglid

- Een naar binnen gedraaid ooglid

- Een naar buiten gedraaid ooglid

- …


Welke uitspraak is juist?

- Een directe liesbreuk is een breuk die begint aan de binnenste inguinale ring, boven het ligament, vaak afdaalt in het scrotum en te palperen is aan…


- Een directe liesbreuk is een breuk die begint aan de buitenste inguinale ring, boven het ligament, vaak afdaalt in het scrotum en te palperen is aan…

- Een indirecte liesbreuk is een breuk die begint aan de binnenste inguinale ring, boven het ligament, vaak afdaalt in het scrotum en te palperen is aan…

- Een indirecte liesbreuk is een breuk die begint aan de binnenste inguinale ring, onder het ligament, vaak afdaalt in het scrotum en te palperen is aan…

- Een dijbreuk is een breuk die begint aan de binnenste inguinale ring, boven het ligament, vaak afdaalt in het scrotum en te palperen is aan…


Foto van een blote hand die een schaar uit een steriele verpakking haalt. Vraag: gebeurt dit correct steriel?

- Juist

- Fout


Niet-steriele handschoenen moeten bij venapunctie enkel gedragen worden wanneer er een vermoeden is dat de patiënt besmet is.

- Juist

- Fout


Waarom draag je best niet-steriele handschoenen bij het verzorgen van een wonde?

- Om contact met wondvocht te voorkomen

- Voor de asepsie

- …

Wanneer moet je niet-steriele handschoenen dragen?

- Bij venapunctie

- Bij vervangen van een urinezak

- Bij het verzorgen van een vochtige doorligwonde

- Bij wassen van de intieme streek

- Al de bovenstaande


Je komt aan aan je kot en ziet een bewusteloze persoon liggen. Het is Bart, een kotgenoot. Je gaat naar hem toe maar hij reageert niet als je hem probeert aan te spreken. Hij ademt wel regelmatig en zijn adem ruikt naar bier. Wat doe je?

- Je belt meteen de 112

- Je legt hem in stabiele zijlig, belt de 112 en vraagt om een ambulance

- Je laat hem liggen

- Je belt een paar kotgenoten wakker en draagt hem samen naar zijn bed


Waarbij is de stemfremitus verminderd?

- Pneumothorax

- Laryngitis

- Pneumonie

- ...


Je bent aan het percuteren van de long naar beneden toe. Waar zit je bij de eerste geluidsverandering wanneer het niet meer sonoor klinkt?

- Bovenrand lever

- Onderrand lever


Bij percussie rechts op de thorax klinkt het hypersonoor, je hoort rechts geen ademhalingsgeruis en de thorax gaat aan deze kant niet meer omhoog. De patiënt klaagt van pijn in de thorax en dyspnee. Wat is dit?

- Longembool

- Pneumothorax

- ….


Stelling: een latex katheter kan langer ter plaatse blijven dan een silicone.

- Juist

- Fout


Welke draad gebruik je best bij het hechten van een oppervlakkige wonde?

- resorbeerbaar, monofilament

- Niet-resorbeerbaar, monofilament

- Resorbeerbaar, multifilament

- Niet-resorbeerbaar, multifilament


De patiënt heeft een mitraalstenose. Hoe hoor je dit bij auscultatie?

- Derde toon

- Opening snap

- Rovsing sign

- …


Wat is pollakisurie?

- Pijn bij het plassen

- Veel plassen

- Nachtelijk plassen

- vaak moeten plassen (nota: typisch kleine hoeveelheden)


Wat is geen teken van appendicitis?

- McBurney pijnpunt

- psoasteken

- Cullen sign

- obturatorteken


Wat hoort niet bij ascites?

- diepgelegen navel

- undulatie

- gezwollen buik

- shifting dullness


Bij agonale (Gasping) ademhaling wacht ik het af, eer ik start met CPR

- Juist

- fout


Blue Bloater: Wat is geen kenmerk?

- ademhaling met geperste lippen

- oedeem

- gewichtstoename

- cyanose


Horner syndroom: Wat is geen kenmerk?

- ptosis ipsilateraal

- tranend oog ipsilateraal

- verminderd zweten ipsilateraal

- miosis ipsilateraal


Volgorde van kleurverandering bij het fenomeen van Raynaud

- wit - blauw – rood in welke volgorde?


Wat is geen onderdeel van de pijnanamnese?

- aard pijn

- lokalisatie pijn

- geassocieerde symptomen

- wat denkt patient dat de oorzaak is

- evolutie in de tijd van de pijn


Petechiën zijn

- niet wegdrukbaar

- groter dan 2cm

- …


De pijn van een divertikel van Meckel situeert zich

- epigastrisch

- mesogastrisch met uitstraling naar Re hypochonder

- li hypochonder

- re hypochonder


Vrouw komt bij u langs en wil niet naar rusthuis, familie vindt echter wel dat ze ernaartoe moet , maar ze vindt dat ze je daar niet goed behandelen, duid SUGGESTIEVE vraag aan.

- Mist u uw man na zijn dood?

- Hebben ze jou ooit iets aangedaan?

- Denkt u dat u nog wel op zelf kan wonen?

- Gebruikt u dat niet gewoon als een excuus?


Vrouw met dunne venen, welke naald?

- 21g punctienaald,

- 18G punctienaald

- 18G vleugelnaald

- 20 vleugelnaald


Waar ligt de klier van Virchow?

- Supraclaviculair recht

- Supraclaviculair links

- Intraclaviculair links

- Intraclaviculair rechts

- Iliaca rechts

- Iliaca links


Welk ejectiegeluid hoor je onmiddeling na S1?

- Openen van aortaklep

- Openen pulmonalisklep

- Sluiten mitralisklep

- Openen mitralisklep


Wat maakt een openingssnap?

- Mitralisstenose

- Pulmonalisstenose


Wat is een andere verwoording voor bloed ophoesten?

- Hematemesis

- Hemoptysis


Wat is geen oorzaak van bloed ophoesten?

- Longoedeem

- Longabces

- Bronchiectasien

- Laryngitis


Perie-echymosen rond navel?

- Teken van cullen

- Teken van grey turner

- Teken van murphy

- Teken van carnett


Welke van deze 4 studenten slaagt voor het CPR examen?

- Tempo 130 compressies per min, 0,5L teugvolume

- tempo 90 compressies per min 0,5L teugvolume

- tempo 100 compressies per min 0,4L teugvolume

- tempo 100 compressies per min 0,5L teugvolume


Zou u dat eens willen verduidelijken? Is een voorbeeld van

- actief luisteren

- passief luisteren

- open vraag

- gesloten vraag


25 jarige man, geen prostaathypertrofie, om een blaassonde te zetten gebruik je best?

- Rüsch

- Nelaton

- Tiemann


ontstoken kliertje van meibom is

○ hordeolum

○ xanthelasma

○ entropion

○ ectropion


test voor thoracic outlet syndrome

○ test van allen

○ test van adson

○ test van trendelenburg

○ …


pijn epigastrisch erger worden bij neerliggen is.

○ pyrosis

○ myocard infarct

○ pancreatitis

○ A en B

○ A, B en C


verhaaltje over kotstudente die een paper moet schrijven, en ze gaat niet klaargeraken. wat is een open vraag?

○ ben je op tijd begonnen aan je paper?

○ hoe ver sta je al met het verslag?

○ …


op een foto staan verschillende zones in de long aangeduid. op welke foto hoor je bronchovesiculair geruis?

○ foto A

○ foto B

○ foto C

○ foto D


verhaaltje over obese en diabetica. zit in de put en grijpt terug naar snoep. hoe overtuig je haar het best om van snoep af te blijven

○ we kunnen overschakelen naar hogere dosis antidiabetica

○ ik begrijp dat het moeilijk is maar benadruk belang van gezondheid

○ we kunnen overschakelen naar suikervrij snoep

○ je boos maken en zeggen dat ze niet goed bezig is


bij CPR beademing:

○ je doet 2 pogingen van lucht inblazen gedurende 1 seconde

○ je beademt 1 keer, gedurende 2 seconden

○ je beademt 3 keer


je komt thuis en ziet je buurman roerloos op de grond liggen in zijn garage. wat is eerste dat je doet

○ veiligheid controleren

○ 112 Bellen

○ hulp roepen

○ bewustzijn checken


wat kan bijbesmet worden na verloop van tijd

○ waterige ontsmettingsmiddelen

○ HAC in alcohol


in het ballonnetje van de blaascatheter spuit je best

○ steriel water

○ NaCl 0,9%

○ lucht


bij aankomst AED direct stoppen met compressies

○ juist

○ onjuist


stel dat je niet kan of liever niet wilt beademen, voldoet het om enkel compressies te geven

○ juist

○ onjuist


vrouw enkele weken moeilijk slikken biefstuk, vloeistoffen geen probleem

○ dysfagie met organische oorzaak

○ dysfagie met psychiatrische oorzaak

○ dyspepsie met organische oorzaak


diepe vuile wonde ontsmetten met

○ HAC ○ jood-alcohool


hoe bepaal je rechter ictus

○ parasternaal 3e--4e IC re

○ parasternaal 3e-4e IC li


waar ligt Mc Burney punt

○ ⅔ tuss navel en SIAS.


vrouw dementie, last van urineverlies bij hoesten lachen

○ stress incontinentie


Wat is geen teken van een longembool

○ Koorts

○ Thoraxpijn

○ Dyspnee

○ Fluimen ophoesten (slijmerige)

○ Hemoptysis


Je bent redder en een drenkeling wordt uit het water gehaald, hij hoest water op en ziet blauw (cyanotisch) wat doe je?

○ Je start reanimatie en voert 5 ademhalingen uit

○ Je start reanimatie en voert 30 compressies uit

○ Je doet head tilt en chin lift en kijkt naar de circulatie

○ Je legt drenkeling in stabiele zijlig


Wat is geen oorzaak van epigastrische pijn

○ appendicitis

○ pancreatitis

○ cholecystiti

○ pyelonefritis


Hoe ontstaat het teken van trousseau?

○ door bloeddrukmeter aan te spannen op bovenarm

○ op de m.biceps met de reflexhamer te slaan

○ door de a.radialis dicht te houden

○ ….


Je bent alleen op de parking van een cinema en ziet een vrouw op de grond liggen. Ze is bewusteloos en ademt niet meer. Er is niemand in de buurt en je hebt je gsm niet bij. Wat doe je?

○ je start beademing

○ je start compressies

○ je verlaat het slachtoffer en gaat hulp zoeken

○ je verlaat het slachtoffer om de 112 te bellen en een AED te zoeken


Wat is de medische term voor een kippenborst?

○ pectus carinatum

○ pectus excavatum

○ nog 2 antwoorden


Bij agonale ademhaling is het beter af te wachten alvorens te starten met CPR

○ juist

○ fout


Welke van de volgende uitspraken is fout

○ Om tijd tussen het toedienen van de shock en hartcompressies te beperken, mag er reeds gestart worden met compressies toe dienen voor de AED dit zegt

○ er mag max. 15 seconden tijd zitten tussen het einde van de compressies en het toedienen van de shock met de aed

○ nog 2 antwoorden


Handschoenen dienen verwijderd te worden na elk patiëntencontact

○ juist

○ fout


Foto van persoon die naaldvoerder vastheeft: Is dit de juiste manier om dit vast te houden?

○ Ja

○ Nee


man met plots opgekomen ernstige epigastrische pijn die nu al een uur bezig is. Wat kan hiervaan de oorzaak zijn?

○ A. maagulcus

○ B. myocardinfarct

○ C. pancreatitis

○ D. A+B

○ E. A, B en C