Verloskunde-gynaecologie (E0C15A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

 • 3.9 sp. Verloskunde-gynaecologie: theoretische colleges (D'Hooghe Thomas | De Catte Luc | Devlieger Roland | Smeets Ann | Timmerman Dirk | Vergote Ignace | Verhaeghe Johan)

De theoretische colleges zijn opgedeeld in een deel gynaecologie en een deel verloskunde. Gynaecologie:

1. Fysiologie van de voortplanting en endometriose

2. Algemene inleiding)

• Abnormaal uterien bloedverlies • Introductie over gynaecologische anatomie en basis gynaecologische ingrepen (hysteroscopie, curettage, laparoscopie, hysterectomie …) • Goedaardige letsels van de cervix

3. Goedaardige Borstaandoeningen

4. Cervix premaligne en maligne

• Premaligne letsels + screening • Cervixcarcinoom

5. Anticonceptie Deel I

• Inleiding • Natuurlijke familieplanning • Abortus arte provocatus

6. Anticonceptie Deel II

• Orale anticonceptie • Prikpil • Pleister • …

7. Endometriumcarcinoom en goedaardige uterusafwijkingen

8. Vulva, Vagina + Varia

• Gynaecologische infecties • Vulvaire en vaginale goedaardige en maligne letsels

9. Oestrogeen

• Oestrogeentekort tijdens de reproductieve periode • Cyclusstoornissen • Dysmenorrhoe + PMS • Synthese van oestrogenen• Verloop van de oestrogenen in het leven van de vrouw • De menopauze

10. Goedaardige letsels van de adnexen en het ovariumcarcinoom

• Goedaardige letsels van het ovarium • Het ovariumcarcinoom

11. Oestrogenen en oestrogeentherapie

• Beginselen van oestrogeentherapie • Iatrogene hypo-oestrogenemie • Androgeenproductie bij de vrouw • PCO

12. Borstcarcinomen

13. Gynaecologsiche infecties – Trofoblast en Voorbeeldexamen vragen

• Gynaecologische Infecties • Voorbeeldexamenvragen


Verloskunde

1. Fysiologie reproductie – obstetrie – anatomie

2. De normale arbeid en bevalling

3. Prenatale zorg en specifieke zwangerschapsaandoeningen

• Emesis – hyperemesis • Rhesus • Hypertensieve aandoeningen

4. Abnormale arbeid en bevalling

• Puerperium

5. Maternale en perinatale mortaliteit

• Aangeboren en verworven afwijkingen • Opvang van nieuwgeborenen

6. Specifieke zwangerschapsaandoeningen

• Placenta praevia • Placentaloslating • Intra-uteriene groeivertraging en macrosomie

7. Specifieke zwangerschapsaandoeningen

• Coagulatie • Preterme arbeid • Postdatisme

8. Nutritie en endocrinologie tijdens de zwangerschap

• Diabetes en zwangerschap • Schildklierlijden en zwangerschap • Belang van Jodium, Calcium en Vitamine D

9. Specifieke zwangerschapsaandoeningen

• Meerlingenzwangerschappen • Oligo-polyhydramnion

10. Vooraf bestaande aandoeningen en zwangerschap + opfrissing noodzakelijke en maternele fysiologie (1)

• Infectieziekten • Anemie • Hemostase en thrombose • Hypofyse aandoeningen • Aandoeningen van het urogenitaal stelsel • Hart- en longziekten • Leverafwijkingen • Neurologische afwijkingen

11. Vooraf bestaande aandoeningen en zwangerschap (2)

 • 1.7 sp. Verloskunde-gynaecologie: klinische colleges (De Catte Luc | Deprest Jan | Devlieger Roland | Neven Patrick | Poppe Willy | Smeets Ann | Van Ongeval Chantal | Van Schoubroeck Dominique | Vergote Ignace | Verhaeghe Johan)

Tijdens de interactieve colleges komen volgende onderwerpen aan bod:

1. Verlies van zwangerschap (inclusief extra-uteriene zwangerschap, miskraam en abortus)

2. Urine-incontinentie en prolaps

3. Acute abdominale pijn

4. Abnormaal vaginaal bloedverlies (inclusief onregelmatig of overvloedig vaginaal bloedverlies)

5. Pelviene massa m.i.v. beeldvormingtechnieken

6. Chronische gynaecologische en pelviene pijn (inclusief dysmenorrhoe)

7. Diagnostiek en behandeling van goedaardige borstaandoeningen

8. Borstkankerscreening, borststumor, tepelvochtverlies


Semiologie en vaardigheden gynaecologie (o.a. afnemen van uitstrijkjes)

Semiologie en vaardigheden verloskunde (inclusief ante-partale zorg)

 • 0.4 sp. Verloskunde-gynaecologie: casusgebaseerde integratieweek urgentie

Tijdens deze casusgebaseerde integratieweek zal de vrouwelijke patiënt en het kind aan bod komen. Meer specifiek zal er vanuit gynaecologie - verloskunde ingegaan worden op een aantal casussen zoals bijvoorbeeld cervix of baarmoedercacinoom, borst- en ovarium- BRCA mutaties, congenitale afwijkingen en fertiliteit.

Tijdens deze week zal er ook expliciet aandacht worden besteed aan palliatie, voeding en genetica doorheen de verschillende casusbesprekingen.

Examenvorm

Type : Examen tijdens de examenperiode Evaluatievorm : Schriftelijk Vraagvormen : Meerkeuzevragen Leermateriaal : Geen

Het examen is een geïntegreerd schriftelijk meerkeuzevragenexamen (80 vragen) dat zowel vragen over gynaecologie/verloskunde als over radiologie bevat. Van alle lessen kunnen er vragen op het examen gesteld worden. De voorziene examenduur is 3 uur.

Het gaat om klassieke meerkeuzevragen met vijf antwoordmogelijkheden, waarvan slechts één juist antwoord. De vragen zijn zoveel mogelijk casusgerelateerd.

Er wordt giscorrectie toegepast.

Herexamen

Het herexamen is mondeling (2 vragen gynaecologie, 1 vraag verloskunde). Je legt het mondeling voor elke vraag bij een andere docent af.

Tips

(Klik hier om tips toe te voegen.)

Verloskunde:

- Handboek: te kopen

- De vragen van prof. Spitz komen voor een deel uit de oefenvragen achteraan zijn online boek. De vragen die niet uit deze oefenvragen komen, kunnen nogal gedetailleerd zijn. Als je dus niet genoeg tijd meer hebt om verloskunde redelijk grondig te leren, hou je het best bij de oefenvragen vanbuiten leren. Met een oppervlakkig doorlezen van het boek ga je de andere vragen immers waarschijnlijk niet kunnen.

- Op het examen durven vragen gesteld te worden over zaken die extra gezegd zijn in de les en die niet in het boek staan (ook niet in de online notities).

Gynaecologie:

- Zowel de cursus als de geïntegreerde colleges zijn te kennen. Alleen de cursustekst leren is dus niet voldoende om alle examenvragen op te kunnen lossen, ook in de klinische colleges wordt soms nieuwe, te kennen leerstof gegeven. Zo staat het college over bekkenbodemdysfunctie bv niet in het handboek. Ook over de klinische lessen van professor Timmerman worden vragen gesteld! Bekijk deze slides dus ook zeker eens.

- Het handboek moet je niet aankopen, de Medica cursussen wel.

- Cursus: In principe kan je deze vragen volledig oplossen zonder naar de colleges te gaan… Maar er worden wel héél erg veel details gevraagd, de meest onnuttige details (bv. prevalenties, dosissen, …). Sommige van die details kan je wel verwachten omdat ze worden benadrukt in de les. De prevalenties die gevraagd worden op het examen, zijn bv meestal in de les benadrukt geweest

- Kijk zeker ook naar de examenvragen van de voorbije jaren! Deze vragen komen vaak terug en zo weet je ook welke details je moet leren (conclusie: allemaal, maar nadruk op die wat al gevraagd zijn).

- Practicum semeiologie gynaecologie: zeker nuttig om naartoe te gaan. Je leert praktische skills zoals PPV en het gebruik van een eendenbek.

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Bestanden 2016


A. Uit de les

B. Vragen lessen Spitz


B. Examenvragen


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen 2016-2017

Gynaecologie


1. Het volgende geldt voor een lobulaire borsttumor:

 • Kankercellen ontstaan in de lobuli
 • Moeilijk te detecteren met mammografie

2. DCIS

 • meest agressieve vorm van borstkanker
 • voorloper van borstkanker
 • ontstaat typisch in de melkgangen

3. Vrouw die antipsychoticum neemt -> hyperprolactinemie wordt vastgesteld. Wat verwacht je?

 • positieve PCT, LH>FSH, LH>10
 • positieve PCT, LH<FSH, Lh<3
 • positieve PCT, LH<FSH, LH>3
 • negatieve PCT, LH>FSH, LH>10
 • negatieve PCT, LH<FSH, LH<3

4.Welke nieuwe uitdaging is er in het anticonceptiebeleid in de 21e eeuw?

 • Nog 20% van de bevolking geen toegang tot goede anticonceptie
 • Minder vrouwen onder de 18 en boven de 40 nemen anticonceptie
 • Minder betrouwbaar door dalende hormoonspiegels
 • Minder adherence bij user based methoden


5.Vrouw, spontaan unilateraal bloederig tepelverlies. Normale mammo, cytologie negatief. Galactografie negatief. Wat is dit waarschijnlijk?

 • Waarschijnlijk papilloom, waarvoor microdochetomie
 • Waarschijnlijk galactoforitis, waarvoor…
 • Waarschijnlijk carcinoom
 • MR nodig van de borst om een verdere diagnose te kunnen stellen
 • Er is hier geen diagnose mogelijk en een afwachtende houding is aangewezen

6.Meisje met primaire amenorroe en geen secundaire geslachtskenmerken, LH en FSH waarden gegeven (rond de 40 IU/L alletwee), oestro- en progestagenen laag: wat is de diagnose:

 • Turner
 • Sheehan
 • Kallman
 • Gonadotroop microadenoom
 • PCOS

7.Vrouw heeft antibiotica gekregen voor een luchtweginfectie. Een week later klaagt ze van vulvaire jeuk. Bij KO zie je een rode, geïrriteerde huid en witte brokkelige uitscheiding. Wat is je volgende stap in de kliniek?

 • direct microscopisch onderzoek doen van het secreet
 • Direct antimycoticum voorschrijven


8.Vrouw van 47, sinds kort zijn haar cycli onregelmatiger (3-6 weken), waar deze vroeger regelmatig (4 weken) waren. Ze heeft ook steeds meer last van migraine-aanvallen. Welke hormoontherapie geef je hier het best?

 • Subcutaan implantaat
 • Ring
 • Pleister
 • DMPA
 • POP

9.Wat is er verschillend bij LNG13,5 en LNG52 bij IUCD?

 • Meer bloedingsdagen bij LNG 13,5
 • Meer perforaties bij LNG 13,5
 • Meer expulsies bij LNG 13,5

10. Zeer uitgebreide casus van vrouw met prolaps. Het ging om een cystocoele. VG van conisatie van de cervix. Heeft bekkenbodemtherapie gekregen, maar hielp niet goed. Geen klachten van stress of urge incontinentie. Volledige prolaps (2cm uit vaginale introïtus) en opening van 4 cm.

 • Je gaat urografie doen, omdat de urge incontinentie hier misschien wordt verdoezeld door de cystocoele.
 • Je stelt voor om een pessarium te proberen als de patiënt dit oke vindt. Heeft ongeveer ⅔ kans dat het zal helpen (bron: inkijken examen)
 • Contra-indicatie voor pessarium bij VG van cervixaandoening
 • Hormoontherapie
 • Heelkundige behandeling van de prolaps

11.Wat is een goede indicatie voor cyclische hormoontherapie (continue oestrogenen, cyclisch progesteron)?

 • Vrouwen boven de 45 die symptomatisch zijn
 • Symptomatische en asymptomatische vrouwen
 • Vrouwen in de premenopauzale periode
 • symptomatisch postmenopauzaal en voorgeschiedenis van endometriumhyperplasie

12.Vraag over de radiologie bij adnexiële gezwellen: wat is juist?

 • Endometriomen bevatten bloedafbraakproducten waardoor ze hyperintens kleuren op T1 MRI
 • Endometriomen en teratomen zijn radiologisch niet van elkaar te onderscheiden
 • Een Rokitansky nodulus kan je terugvinden bij een endometrioom

13. Vrouw had uitgebreide chirurgie ondergaan voor een ovariumcarcinoom links, nu werd in dit ovarium een borderline maligne mucineus carcinoom gevonden beperkt tot het ovarium. Welke behandeling?

 • carboplatinum/paclitaxel + avastine
 • carboplatinum/paclitacel
 • Follow up met opvolgen tumormarker + echografie
 • Wegname rechter ovarium + pelvische lymfadenectomie

15.Foto van colpitis macularis: welke verwekker

 • Trichomonas
 • bacteriele vaginose
 • candida

16.Foto van cervix

 • ectopie met metaplasie
 • Cervixcarcinoom
 • CIN
 • HSIL
 • LSIL

17.Fundus 33cm, vrouw 32 weken zwanger

 • Dit is positieve discordantie
 • Dit is negatieve discordantie
 • Tweeling
 • dit is normaal

18. Behandeling condylomata accuminata

 • Imiquimod
 • Acyclovir
 • HPV-vaccinatie

19. Behandeling lichen sclerosus et atroficus

 • Corticoid creme

20.Verhaal van witte vulva, jeuk, doorgang vulva nauwer geworden,...

 • dit is lichen sclerosus
 • Dit is lichen simplex

21.Verhaal van vrouw van 45 jaar met cyclusveranderingen (>4weken verschil), welke hormoontherapie zou beste zijn bij haar

 • 150µg Desogestrel met 30µg ethinylestradiol
 • 30 microgram LNG

22.Verhaal van vrouw met spiraaltje die buikpijn, koorts, .. had

 • Dit is meest wrs PID
 • dit is meest wrs EUZ

23.Welke stelling is correct

 • Lege uterus bij echo met ßHCG>2000 IU/mll is een EUZ
 • Bij onzekere locatie van de zwangerschap is een afwachtend beleid aangewezen (bron: inkijken examen)
 • Bij een EUZ met HCG >2000 IU/ml is een afwachtend beleid aangewezen

waarom niet a? als hCG > 1500 IU/L moet je normaal met echo een vrucht kunnen waarnemen in de uterus. Indien dit niet zo is, moet je denken aan een EZ dacht ik. Dit kan ook een tumor zijn misschien? oke ja fair enough maar de enige tumor die hCG secreteert is een trofoblast tumor, dit ontstaat uit een zwangerschap (mola) dus dan zou je intra-uterien wel iets fzien Kan ook metastaseren

24.Stellingen over teratoom

 • Rokitansky nodulus is wrs bij een teratoom

25.Stellingen over endometrioom: welke is fout

 • Endometrioom vocht in cyste heeft matglasaspect
 • Een endometrioom kan een vast weefsel deel hebben
 • Een endometrioom zal maar heel zeldzaam torsie doen
 • een endometrioom kan zeer sterk bevloeid zijn (bron: inkijken examen)

26. Welk hormoon opvolgen bij mola hydatidosa

 • HCG
 • oestrogeen
 • TSH

27. Vrouw met menorragieën, submuceus myoom. Echo had enkel goedaardige tekens. Behandeling?

 • Hysteroscopische myomectomie
 • Laparoscopische myomectomie
 • Transvaginale hysterectomie
 • Abdominale hysterectomie
 • Geen behandeling

28.Wat is een absolute contra-indicatie voor misoprostol bij AAP?

 • obesitas
 • meerlingzwangerschap
 • VG van astma
 • VG van gastritis/maagulcus
 • geen van bovenstaande (wordt vaginaal ingebracht) (en PGE is vrij utero selectief)

29.Bij wie moet je voorzichtig zijn met het toedienen van Vit D tijdens de zwangerschap?

 • Vrouw met sarcoïdose
 • Joodse vrouwen
 • Meerling ZS
 • Moslima
 • Vrouw met lactase deficiëntie

30.Welke adnexiële tumor is het meest waarschijnlijk kwaadaardig op radiologie?

 • Uniloculair
 • Uniloculair + vast weefsel deel
 • Multiloculair + vast weefsel deel
 • Volledig solied weefsel
 • Multiloculair

31.Beste contraceptie bij vrouw met trombose in VG

 • COC
 • pleister
 • ring
 • DMPA
 • IUCD LNG

32. Waarom is ulipristalacetaat ‘beter’ dan LNG bij postcoitale anticonceptie

 • Werkt later in op pre-ovulatoire cascade (werkt ook nog als LH piek reeds is ingezet, itt LNG)

33. Oorzaak syndroom van Asherman

 • endometrium ablatie (bron: inkijken examen)
 • infectie

34.Waarom is obese prediabetische vrouw soms hyperandrogeen?

 • Insulineresistentie intra-uterien -> stijging insuline, maar geen insulineresistentie in de thecacellen van het ovarium
 • BMI-afhankelijke stijging van gevoeligheid voor insuline
 • Insulineresistentie afhankelijke hyperinsulinemie en normale respons op insuline in de ovaria (bron: inkijken examen)

35.Hoe teratoom behandelen chirurgisch

 • Cystectomie
 • Ovariëctomie
 • Salpingo-ovariëctomie
 • Bilaterale salpingo-ovariëctomie

36.Behandeling stadium IV ovariumcarcinoom

 • Debulking chirurgie met nadien chemotherapie
 • Neo-adjuvante chemo met daarna debulking chirurgie (bij zeer vergevorderde stadia kan eerst neo-adjuvante chemo gedaan worden om het weg te snijden letsel zo klein mogelijk te maken…) p 113 gynaeco 1: Bij stadium IV tumoren wordt beter gestart met neoadjuvante chemotherapie en wordt een interval debulking uitgevoerd na 3 van de 6 chemotherapie cycli….
 • Radiochemotherapie en debulking chirurgie
 • Radiotherapie
 • Palliatief

37. Verhaaltje van 22-jarige vrouw met knobbel in borst, welk onderzoek doe je eerst?

 • Echografie
 • Echo + MR
 • MR + CT?
 • Mammografie

38. Zelfde verhaal, wat is dit meest wrs?

 • Fibroadenoma
 • borstkanker
 • cyste

39.Borstkanker: welke stelling is juist

 • Meeste vrouwen met borstkanker hebben duidelijk een risicofactor
 • Alcohol is risicofactor voor borstkanker

40.Stelling over behandeling borstcarcinoma, welke is juist

 • Boven de 70 jaar doen we altijd een amputatie want radiotherapie is te gevaarlijk voor hartspier
 • Boven de 70 jaar zijn de nadelen van systemische therapie groter dan de voordelen
 • Onder 40 jaar doen we sowieso systemische chemotherapie
 • Onder 40 jaar doen we best een amputatie
 • Bij ER+ en HER- doen we meestal (<50%) geen chemo

41. 30 jarige vrouw met cervixcarcinoom gediagnosticeerd op diagnostische conus, <2mm invasie, geen aanwijzingen voor lymfevatinvasie. Wat doe je nu?

 • Afwachtend beleid

42. Endometriumcarcinoom stadium IA met … invasie in het myometrium. Totale hysterectomie + BSO gebeurd.Moet je nog adjuvante therapie geven + wat dan?

 • Nee, follow up (geen adjuvante behandeling bij endometriumcarcinoom stadium Ia)

43. Foto Dermoidcyste

 • dermoidcyste
 • endometrioma

44. Percentage ovariumcarcinoom stadium I

 • 10%
 • 25 %
 • 40 %
 • 55 %
 • 70 %

45.Foto cervix

 • ectopie met metaplasie (bron: inkijken examen)
 • HPV
 • LSIL
 • HSIL

46.Behandeling vulvacarcinoom, 3cm groot, 2mm infiltratie, … lateraal (1,5cm van de middellijn)

 • brede excisie met unilaterale sentinel
 • hemivulvectomie met lymfadenectomie
 • totale vulvectomie met bilaterale inguinale klierresectie
 • brede excisie met bilaterale sentinel

47.Belangrijkste oorzaak Vulvaire Intra-epitheliale Neoplasieën (gewone type)

 • HPV
 • Lichen sclerosus
 • Herpes Simplex

48.Plaatje van iemand die de tweede handgreep van Leopold uitvoert: welk manoeuvre wordt hier getoond?

 • Tweede handgreep van Leopold
 • Derde handgreep van Leopold
 • Eerste handgreep van Leopold
 • Vierde handgreep van Leopold

49.Huidige politiek rond CMV

 • vooral goede inlichting
 • iedereen vaccineren voor de zwangerschap
 • gamma globulines toedienen bij seroconversie

50. Welke waarde daalt normaal tijdens de zwangerschap

 • bloeddruk
 • cholesterol

51.Welke waarde stijgt normaal tijdens de zwangerschap

52.Wat daalt normaal tijdens zwangerschap?

 • complement gemedieerde immuniteit vrouw
 • vwF
 • Ademhalingsminuutvolume

53.Vrouw heeft voor de zwangerschap een bloedname gehad en nu weer een genomen. Welke waarden lijken u abnormaal?

 • Urinezuur hoger tijdens ZS
 • leukocytose gestegen
 • VWF gestegen
 • Hct gedaald

54.Vrouw heeft voor de zwangerschap een bloedname gehad en nu weer een genomen. Welke waarden lijken u abnormaal? (2e maal, met andere waarden)

 • cholesterol gedaald in ZS
 • leukocytose gestegen
 • VWF gestegen

55.Oekraïnse vrouw zonder Rubella-bescherming die een Hep B infectie heeft doorgemaakt, bevallen van gezonde baby, vrouw bloedgroep A rhesus negatief, rhesusfactor van man (overleden in Loegansk) onbekend. Wat doe je?

 • vrouw inentenen voor Rubella
 • vrouw inenten voor rubella en kind passief en actief immuniseren
 • anti-rhesus profylaxe

56.Welk hormoon is meest belangrijk van de foeto-materno-placentaire eenheid

 • HPL
 • relaxine
 • HCG
 • progesteron
 • oestrogeen

57.Verhaal van vrouw uit Zaïre. Volgens een daterende echo op week 7 zou ze nu in de 28e week zijn en werd er een eenlingzwangerschap vastgesteld. Fundushoogte nu is 30.

 • Dit is een vergevorderde uterus myomatosus zonder foetale verwikkelingen
 • Dit is een positieve OGTT met IUGR bij foetus
 • De daterende echo is te vroeg genomen en niet betrouwbaar

58. Postnatale depressie komt vaker voor bij

 • eerstbarenden
 • meerbarenden
 • puerperia met mannelijke neonaat
 • puerperia met vrouwelijke neonaat
 • puerperia met migratieachtergrond (bron: inkijken examen)

59.Wat bevordert een onstabiele ligging?

 • placenta previa
 • buikspieren
 • renale atresie
 • anale atresie
 • Müllerse kanale defect

60. Veel dingen van DM en GDM komen overeen, maar wat komt veel frequenter voor bij voorafbestaande DM, ivm gestationele DM?

 • schouder dystocie
 • hypoglycemie
 • hartafwijkingen
 • transiente tachypnee bij de neonaat

61.Foto van huid vrouw: wat is dit

 • chloasma gravidarum
 • spider naevi
 • herpes gestationalis
 • Striae gravidarum

62.Adrenogenitaal syndroom (21 hydroxylase deficiëntie)

 • Testosteron gedaald
 • 17 OH progesteron gedaald
 • Aldosteron gestegen
 • Cortisol gestegen
 • ACTH gestegen

63.Foto van een biopsie wat is dit

 • cervixcarcinoom
 • LSIL
 • HSIL
 • condyloom

64.Vrouw +70 presenteert met vaginale atrofie, verlies van beharing en secundaire krabletsels

 • Lichen sclerosus et atrophicus

65.Vrouw presenteert met witverlies bij KO zie je brokkelig verlies

 • Candida

66.LNG vs subcutaan implant

 • Geeft minder bloedingsdagen

67.Vrouw borstvoeding overdag niet ‘s nachts welk anticonceptie

 • Subcutaan implantaat
 • Vaginale ring (negtieve invloed op de samenstelling van de borstvoeding)
 • Cu IUCD (geeft perforaties)
 • Kalendermethode

68.Vrouw zwanger astma wat geef je niet bij tocolyse

 • Prostaglandine synthetase inhibitoren
 • Oxytocine
 • beta receptor agonisten

69.Vrouw 13w je wil tocolyse geven wat geef je

 • Calciumblocker
 • Prostaglandine inh
 • Magnesiumsulfaat

70.Tumoren met een expressie van de Her 2 receptor

 • hiervoor bestaat gerichte therapie: trastuzumab
 • hiervoor bestaat gerichte therapie: tamoxifen
 • ...

71.Triple negatief

 • Slechte prognose

72.Gestegen risico op borstkanker

 • 2 dosissen alcohol per week
 • Enige zus van vader kanker op 47-jarige leeftijd
 • Zus van de maternale grootmoeder op 78 borstkanker
 • Zelf een fibroom laten verwijderen

73.Verhoogd risico op borstkanker

 • Alcohol
 • Obesitas op premenopauzale leeftijd

74.10 papillaire letsels in ovariumcyste. Behandeling:

 • Adnexectomie

75.Wat is fout bij 5 papillaire letsels in overiumcyste

 • Punctie in de cyste geeft je meer info voor diagnose (punctie gecontraïndiceerd bij >4 papillaire letsels!)
 • BSO

76.2 vrouwen 30j met kinderwens, allebei gezond. Beiden jaar getrouwd. Eentje al jaar aan het proberen zonder anticonceptie, de andere gebruikte tot voor een maand geleden een IUCD. Wat is hun kans op zwangerschap? (komt letterlijk uit voorbeeldvragen die Timmerman in de les heeft gegeven. Thanks Timmie

 • vrouw na IUCD heeft een hogere kans op zwangerschap (want de andere is al jaar aan ‘t proberen zonder succes)
 • vrouw zonder anticonceptie heeft een hogere kans op zwangerschap
 • Gelijk en 10%
 • Gelijk en 15%
 • Gelijk en 25%

77.meisje 21 jaar ontdekt een snel groeiende nodulus(goed afgelijnd) tot 5 cm in de rechts bovenste kwadrant van de rechtse borst. gevoelig bij palpatie zonder limfeklieren. Echo ->vast liggende goed afgelijnd homogeen letsel... welke DD

 • fibroagenoma en philliides tumor
 • cyste en fibroadenoma
 • adeoCa en cyste


78.Slechtste prognose

 • Hypoechogeen ovaal letsels retroakoustische versterking
 • Hypo echogeen retoakoustische schaduw
 • An echogeen
 • verticale diameter hoger dan andere diameter, retroakoustische schaduw

79.Vrouw 43 pijn in de borst, gevoelig bij KO, goed aflijnbaar en mobiel, plots opgekomen letsel

 • Cyste

80.Vrouw 8m amenorroe krijgt pct geen bloeding waarden fsh42 lh24 progesteron 0.3pg oestradiol11pg prl10microgram

 • Hypogonadotroop hypogonadisme
 • Hypofyse tumor
 • Primair ovarieel insufficientie

81.Meisje 17j wel borstontw primaire amenorroe

 • Hypogonadotroop hypogonadisme
 • uterus agenese
 • Primair ovarieel insufficientie (prematuur ovarieel falen)

82.Wat is fout

 • CT overbodig voor ernstige endometriose
 • Cyste in endometrium bij adenomyosis (deze is juist zie kader! vb in klinisch college 1 ine bollen)
 • een endometriose cyste kan 1-4 lobuli bevatten en heeft een matglas aspect
 • een endometriose cyste kan solide letsels bevatten
 • resectie van adenomyose

83.Wat is juist?

 • Bij een PUL wordt afgewacht
 • lege uterus bij echo hcg >2000 duidt op een ectopische zwangerschap
 • CRL 4mm geen hartactiviteit is miskraam

84. Vrouw 30j met myoom (die nog zwangerschapswens heeft of nog geen kinderen had dacht ik) (submuceus myoom)

 • Laparoscopiche resectie (om uterus te kunnen evalueren) → laparoscopische resectie enkel voor intramuraal en subsereus
 • Hysteroscopische resectie
 • hysterectomie
 • ...

85.Vrouw met cervix carcinoom IA1 conus met vrije snijranden

 • Afwachten
 • Wertheim met lymphadenectomie
 • Wertheim zonder lymfadenectie

86.Vrouw 70+ vulvacarcinoom labia majora, meer dan 1,5cm van de middellijn, neg klieren bij ko. Behandeling?

 • Hemivulvectomie met unilaterale sentinel
 • palliatief
 • radiotherapie
 • radicale vulvectomie

87.Jong meisje met fibroadenoma 1,5

 • Na 6 maanden opnieuw controle: met echo en ko
 • controle met mammo/echo na 6 maanden
 • MRI

88.Recidief pre eclampsie

 • 25%

89.Vrouw met DD phyllodes fibroadenoom, letsel van 4 cm

 • Opvolgen na 6m ko
 • Resectie met vrije snijranden
 • Gewone resectie zonder randen

90.LSIL

 • Conus
 • Na een jaar opnieuw onderzoeken
 • coagulatie

91.Opvolging na een mola

 • Humaan chorion gonadotrofine
 • alfa foete proteine

92.Meisje 20j ovarieel iets mobiel, niet-functioneel

 • Endometriose cyste
 • Dermoid cyste

93.Vrouw van middelbare leeftijd heeft endometriumhyperplasie. wat kan hiervan de oorzaak zijn?

 • Granulosacel tumor

94.vrouw postmenopauze leeftijd, Complexe hyperplasie

 • Medroxyprogesteron acetaat
 • Hysterectomie (nooit voor een louter complexe hyperplasie, is immers niet maligne, pas vanaf atypische hyperplasie wordt een radicalere behandeling overwogen), in boek staat dat dat in ernstige gevallen wel mag, en zij is postmenopauzaal, dus kan zeker
 • EE
 • Tibolol
 • Estradiol

95.Formele CI voor misoprostol

 • Astma
 • Morbiede obesitas
 • Geen van bovenstaande (wordt meestal vaginaal toegediend)

96.Vrouw met 3 kinderen, een van de kinderen woog 4kg, moeder heeft een voorgeschiedenis van prolaps. Ze heeft nu een gevoel van ‘bol’ en komt tot uit de vagina. Haar moeder heeft chirurgie gehad hiervoor maar zij wil dit niet.. Ze vertoont totaal geen klachten van urinaire of incontinentie problematiek...

 • de obstetrische voorgeschiedenis is hier de belangrijkste oorzakelijke factor
 • de maternale voorgeschiedenis is hier de belangrijkste oorzakelijke factor
 • je doet toch chirurgie want het is nodig

97.de belangrijkste parameter voor de hoge PI bij condoomgebruik is *het feit dat condooms in combinatie gebruikt worden met kalendermethode (= dus inconsistentie)

 • het feit dat condooms in combinatie met spermiciden gebruikt worden
 • het feit dan condooms van bepaald materiaal vervaardigd zijn

98.vrouw met last van tepelkloven na de bevalling. verlies meer lochia dan de verloskundigen normaal vinden. uterus voelbaar boven de navel en licht pijnlijk bij palpatie. Wat sluit je uit?

 • endometritis
 • mastitis
 • urineweginfectie

99.Wat heeft de beste voortzetting gedurende 1 jaar?

 • intrauterien apparaat
 • prikpil
 • COC

100.Met hoeveel procent doet de HPV vaccinatie de incidentie van condylomata accuminata dalen?

 • 0%
 • 30%
 • 80%
 • 90%
 • 100%

101.vrouw met endometrium carcinoma

 • hysterectomie + BSO + cytologie peritoneaal spoelvocht
 • hysterectomie + BSO + cytologie peritoneaal spoelvocht + lymfadenectomie
 • radiotherapie
 • radiotherapie en intern radiotherapie

102.therapie bij stage IV ovarium carcinoma

 • paclitaxel + carboplatinum + bevacizumab
 • paclitaxel + carboplatinum + tamoxifen
 • paclitaxel + carboplatinum + trastuzumab

103.Waarom is UPA beter dan progestagenen in de onderbreking van zwangerschap?

 • inhibeert de werking van het corpus luteum
 • werkt later in op de pre-ovulatie cascade

104.welke pubertaire ontwikkeling gebeurt laatst?

 • botmineralisatie
 • menarche
 • borstontwikkeling
 • groeispurt
 • gynoïde vet

105.welke labo waarden zijn het meest relevant om de insuline resistentie te onderzoeken bij een vrouw met PCOS

 • gestegen LDL
 • gestegen triglyceriden
 • gedaald SHBG
 • gestegen androsteendion

106.wat hoort niet bij maligne

 • akoustische schaduwen
 • meer dan 4 papillaire letsels
 • solide tumor
 • vasularisatie graad 4

107.Een van onderstaanden is juist:

 • bepaalde medicatie kan een preventieve invloed hebben op de ontwikkeling van borstcarcinoom bij familiaal voorbeschikten, zelfs al hebben ze zelf nog geen borstkanker gehad
 • jaarlijkse screening met echo verlaagt borstkankersterfte
 • jaarlijkse screening met mammo bij 40-50 jaar verlaagt sterfte

106.je kan op echo de differentiatie niet maken wat is je volgend onderzoek

 • MR
 • PET CT
 • CT scan
 • RX

109.wat gebruik je voor een biopsie van het endometrium

 • pipelle de cornier
 • geen van bovenstaande

110.Met betrekking tot HPV toekomstperspectieven

 • Cervix uitstrijkje kan vervangen worden door HPV screening bij 20-30j
 • Cervix uitstrijkje kan vervangen worden door HPV screening bij 40-50j
 • Cervix uitstrijkje zal nooit vervangen kunnen worden door HPV screening
 • HPV screening zou vaken moeten gebeuren dan cervix uitstrijkje indien dit in de toekomst gebeurd

111.welke tumormerker past bij welk type carcinoom?

 • CA125 bij ovariumcarcinoom
 • CA15 bij endometriumcarcinoom

112.Meisje 21 jaar, borderline ovarium tumor, grootmoeder een borstcarcinoom op 73jaar, wat doe je

 • BRCA screening
 • CHEK2 screening
 • microsattelliet
 • geen screening

113.vrouw/meisje met laag BMI, zonder menstruatie, hypo-oestrogenemie

 • migraine (indien te hoge oestrogenen)
 • libidoverlies (indien te lage androgenen)
 • haarverlies op de scalp (indien te hoge androgenen)
 • vapeurs (indien te lage oestrogenen)

114.de anticonceptieve werking van iucd, in de betekenis van anticonceptie

 • er worden minder/geen spermatozoa gezien op cervix preparaat
 • veel leukocyten aan cervixslijm
 • pseudo-decidualisatie (klopt voor IUCD maar niet in de betekenis van anticonceptie)
 • tuba spoelingen bevatten minder spermatozoa
 • er worden minder spermatozoa gevonden in een tubaire washing

115.DMPA induceert een situatie die men kan omschrijven als

 • hyperlipidemie
 • hypogonadotrope hypo-estrogenemie
 • hypergonadotroop hypogonadisme
 • hypogonadogroop hypoandrogenisme

116.stellingen over peripartale mortaliteit

 • 5 per 1000 geboortes
 • meestal infectieuze oorzaak
 • paradoxaal meer bij tweelingen
 • dalende cijfers gezien betere screeningsmethoden
 • ….

117.Circulatie die hier afgebeeld wordt, is deze van:

 • Volwassenen
 • Tetralogie
 • foetus
 • neonaat
 • embryo

118.33cm fundushoogte voor 32w zwanger

 • Positieve discordantie
 • negatieve discordantie
 • tweeling
 • op deze zwangerschapsleeftijd heeft het geen zin

119.Vrouw met pos discongruentie

 • OGTT pos macrosomie
 • Kind met duodenumatresie polyhydramnion + doe een karyotypering T21
 • Veel myomen in uterus daarom discongruent
 • Ze heeft weinig cervixhoogte, je neemt ze op in het ziekenhuis en geeft steroiden voor longinductie
 • Alles hierboven

120. ligging hoofd baby

 • Aara draait langs achter
 • Aalv draait langs voor
 • Aalv draait langs achter

121.Vrouw met lange cyclus laatste menstruatie op 1 april 2013: haar vermoedelijke bevallingsdatum wordt uitgerekend op (ze heeft cyclus van 32 dagen) op:

 • 15 jan 2014
 • 11 jan 2014

122.Zika wat is fout

 • Macrocephalie
 • wordt overgedragen door mug
 • komt uit de groep van flaviviridae

123.U bent huisarts en volgt een 27-jarige zwangere vrouw (A1P0G2) op. Op een zwangerschapsduur van 32 weken klaagt ze over hoofdpijn en epigastrische pijn, oedeem van de enkels en oligurie. Als bloeddruk meet men: 1) 154/104 mmHg 2) 148/98 mmHg 3) 142/100 mmHg 4) 142/90 mmHg, de pols bedraagt 72 slagen/min. Urinestick (eiwit): ++. De kindsbewegingen zijn aanwezig, maar minder duidelijk dan twee weken geleden. Wat is de meest voor de hand liggende diagnose en welke behandeling stelt u inEr zijn de laatste 2 weken minder kindsbewegingen.

 • Een hepatorenaal syndroom waarvoor partus.
 • Een pyelonefritis waarvoor amoxicilline.
 • Een lupusnefritis waarvoor hoge dosissen steroïden.
 • Een pre-eclampsie waarvoor labetolol en een lisdiureticum.
 • Een ernstige pre-eclampsie waarvoor ik het beëindigen van de zwangerschap overweeg.

124.Welke waarde lijkt je onduidelijk bij herhaling van bloedname van zwangere na een aantal weken?

 • urinezuur stijging

125.wat daalt tijdens de zwangerschap?

 • de plasma osmolaliteit

126.wat heeft geen invloed op de rhesus incompatibiliteit:

 • het antwoord op zuur van foetaal hemoglobine
 • rhesus factor van vader
 • ABO incompatibiliteit
 • rhogeniciteit van het rhesus antigen

127.welke stof is het hoogst op het einde van de zwangerschap en heeft invloed op het foetaal energiemetabolisme

 • HPL
 • HCG
 • ...

128.foto van een omwalde placenta

 • placenta circumvallata
 • placenta previa
 • plancenta succenturiata

129.een vrouw neemt anti-epileptica wat dien je toe

 • 4 mg/d foliumzuur en vit K op het einde van de zwangerschap

130.welke hormonen worden in grootste hoeveelheden aangemaakt door de foetomaternale placentaire eenheid: of hangen het meest af van de foetomaternale placentaire eenheid

 • oestrogenen

131.Bij syndroom van Sheehan

 • lactogenese
 • wel colostrum, geen lactatie erna

132.Huidige politiek rond CMV

 • vooral goede inlichting
 • iedereen vaccineren voor de zwangerschap
 • gamma globulines toedienen bij seroconversie

Examenvragen 2015-2016

Verloskunde

Zie online boek Spitz

Gynaecologie

1. Hoe frequent komt mola hydatidosa voor in West-Europa?

 • 1/20 zwangerschappen
 • 1/200
 • 1/2000
 • 1/20000
 • 1/200000

2. Wat is het percentage patiënten met endometriumkanker dat zich in stadium I bevindt?

 • 13%
 • 33%
 • 53%
 • 73%
 • 93%

3. Meisje 17j, normale borstontwikkeling, primaire amenorree, geen bloeding na PCT, noch na inname van de pil. Meest waarschijnlijke diagnose?

 • hypothalame amenorree
 • uterus agenese
 • androgene amenorree

4. Vrouw van 25j, ASC-US op cervixuitstrijkje, HPV test + voor hoog risico HPV. Volgende stap?

 • nieuw uitstrijkje na 1 j
 • nieuw uitstrijkje na 3j
 • colposcopie + biopsie
 • conisatie
 • nieuw uitstrijkje na 6maanden

5. Vrouw, 30j, met diagnose van Asherman syndroom, meest waarschijnlijke oorzaak adhv deze anamnese?

 • Chlamydia infectie
 • Endometriose
 • Endometrium ablatie
 • Ovariectomie

6. [Vergote, les vagina vulva slide 16, Re figuur] Wat is dit?

 • Candida
 • Cervix carcinoom
 • Condylomata accuminata
 • Poliep
 • Trichomonas

7. Een 19-jarig meisje heeft een klein knobbeltje in de Re borst. Klinisch betreft het een goed afgelijnd, pijnlijk en beweeglijk letsel van 1cm. K* 3lierstreken zijn vrij: wat is de meest waarschijnlijke diagnose?

 • Fibroadenoma
 • Phyllodes tumor
 • Carcinoom
 • Metastase

8. Wat is basis chemotherapie bij ovariumcarcinoom ?

 • cyclofosfamide
 • carboplatinum
 • methotrexaat

Examenvragen '14 - '15

examenvragen-gynaeco-2015

Jong koppel met kinderwens komt bij u op consultatie. Ze zijn nog niet gestopt met contraceptie omdat ze eerst preconceptioneel advies wensten. Ze willen goed voorbereid zijn, opdat de risico’s op zw problemen minimaal zouden zijn. Bij een zorgvuldige anamnese blijkt dat de vrouw lijdt aan epilepsie, waarvoor zij ook gedurende een zw anti-E dient te nemen . verder leeft de vroouw zeer gezond en let ze nauwkeurig op een gevarieerde voeding. Wat is uw voedingsadvies? • Gevarieerde voeding volstaat • Gevarieerde voeding + 400 µg FZ • Gevarieerde voeding + 4 mg FZ • Gevarieerde voeding + 4 mg FZ + vit K supplement in de laatste maand • Een multivit preparaat volstaat

Een 31-jarige A0P0G1 komt op consultatie. Ze is 32 weken zwanger. Ze klaagt over kortademigheid, plotseling ontstane benauwdheid en pijn ter hoogte van de rechter thorax die duidelijk toeneemt. Het betreft een drukkende, zeurende pijn die niet uitstraalt. Ze vertoont een oppervlakkige ademhaling met een ademfrequentie van 20/min. Ook geeft ze regelmatig wat bloederig slijm op bij het hoesten. De hoestprikkel is duidelijk toegenomen. Voor haar zwangerschap rookte ze gemiddeld 1 pakje sigaretten per dag. Bij verder onderzoek wordt het volgende vastgesteld: Temperatuur: 37,8°C Pols: 90/min. CVD: verhoogd Auscultatie: bilateraal normaal vesiculair ademgeruis, verlengd expirium, geen bijgeluiden, normale cortonen Palpatie thorax: symmetrische ademhalingsbewegingen, geen drukpijn op ribben of costochondrale overgangen Ventilatie-Perfusiescan: segmentaal defect ter hoogte van de rechter bovenkwab Welk geneesmiddel lijkt je hier in eerste instantie aangewezen: 1. Acetylsalicylzuur 2. Coumarines 3. Laag moleculaire heparines 4. Corticosteroïden 5. Amoxicilline


Welk supplement heeft, wanneer het gegeven wordt tijdens de zwangerschap, bij overdosering de hoogste kans om teratogene problemen te veroorzaken? 1. Vitamine A 2. Vitamine C 3. Vitamine D 4. Vitamine E 5. Vitamine K

U bent huisarts en volgt een 27-jarige zwangere vrouw (A1P0G2) op. Op een zwangerschapsduur van 32 weken klaagt ze over hoofdpijn en epigastrische pijn, oedeem van de enkels en oligurie. Als bloeddruk meet men: 1) 154/104 mmHg 2) 148/98 mmHg 3) 142/100 mmHg 4) 142/90 mmHg, de pols bedraagt 72 slagen/min. Urinestick (eiwit): ++. De kindsbewegingen zijn aanwezig, maar minder duidelijk dan twee weken geleden. Wat is de meest voor de hand liggende diagnose en welke behandeling stelt u in? 1. Een hepatorenaal syndroom waarvoor partus. 2. Een pyelonefritis waarvoor amoxicilline. 3. Een lupusnefritis waarvoor hoge dosissen steroïden. 4. Een pre-eclampsie waarvoor labetolol en een lisdiureticum. 5. Een ernstige pre-eclampsie waarvoor ik het beëindigen van de zwangerschap overweeg.

Een vrouw biedt zich aan op uw prenataal spreekuur. Ze vermeldt dat ze een eerder lange cyclus van gemiddeld 32 dagen heeft en dat haar laatste menstruatie plaatsvond op 1 april 2013. Wanneer situeert zich haar vermoedelijke bevallingsdatum? 1. 1 januari 2014 2. 5 januari 2014 3. 11 januari 2014 4. 15 januari 2014 5. 20 januari 2014

Welke van de volgende parameters zal dalen tijdens een normale zwangerschap? 1. Hartdebiet 2. GFR (glomerulaire filtratie) 3. Bloeddruk 4. Ademhalingsminuutvolume 5. Plasmavolume

Een neonaat die vijf minuten na de geboorte 2500 g weegt, een hartritme heeft van 146 slagen per minuut, spontaan en regelmatig ademhaalt, als een roos varkentje schreeuwt en spartelt krijgt van u een Apgarscore van: 1. 4 2. 6 3. 8 4. 9 5. 10

Theoretisch lijkt u de meest selectieve tocolyse haalbaar door: 1. Een beta-sympatomimeticum 2. Een prostaglandine-inhibitor 3. Een calcium-antagonist 4. Een oxytocine-antagonist 5. Een connexine-43/26-antagonist

Van welke van de volgende ziekten neigen de symptomen te verergeren tijdens een zwangerschap? 1. Colitis ulcerosa 2. Astma bronchiale 3. Multiple sclerose 4. Psoriasis 5. Mitralisstenose

Welk mechanisme heeft in de tweede zwangerschapshelft geen rol van betekenis op de hoeveelheid vruchtwater? 1. Het drinken van de foetus. 2. Het urineren van de foetus. 3. De opname van vruchtwater via de foetale huid. 4. De opname van vloeistof in longen de door foetale adembewegingen. 5. Het toedienen van prostaglandine-inhibitoren.

Voor de diagnose van een neuraal buisdefect bij een prenataal onderzoek kan men gebruik maken van een bepaling van: 1. Alfa-foetoproteines. 2. Beta-HCG. 3. PAPP-A. 4. Relaxine 5. SP-1 (pregnancy specigic protein-1).

Examenvragen '13 - '14

 • Spitz: vragen uit de internetversie van zijn handboek
1. Vraag 2 
2. vraag 5
3. Vraag 9
4. Vraag 12
5. Vraag 14
6. Vraag 17
7. Vraag 33
8. Vraag 37
9. Vraag 39
10. Vraag41
11. Vraag 43
12. Vraag 45
13. Vraag 50
14. Vraag 57
15. Vraag 71
16. Vraag 73
17. Vraag 74
18. Vraag 76
19. Vraag 79 
20. Vraag 84 
21. Vraag 97

22. Vrouw cocaineverslaafde 28w amenorroe op spoed voor pijnlijk harde buiken met weinig vaginaal bloedverlies

a. Placenta previa 
b. Vasa previa 
c. Preterme arbeid 
d. …

23. Persoon met endometriumcarcinoom heeft hoger risico op:

a. Borstca 
b. Colonca 
c. Pancreasca 
d. Maagca 
e. Slokdarmca 

24. Koppel komt op preconceptioneel of 1e prenatale onderzoek wat ga je doen voor voorkomen van een 1° toxoplasmoseinfectie: ( of zoiets

a. Toxoplasmoseserologie bepalen 
b. Weg blijven van de salonpoes 
c. Geen contact met verse kattenfeces 
d. Partner vragen om de kattenbak te kuisen 
e. CRL

25. 3 foto’s :

a. slide 34 linkse foto van infecties van vergote 
b. slide 12 rechts van les van vagina en vulva van vergote
c. slide 49 van de les van cervix

26. 5-jaars overleving van iemand met een ovariumca stadium I

a. 20%
b. 40 
c. 60
d. 80
e. 99 

27. oorzaak van hot flushes

a. Vernauwing thermoregulatie zone 
b. Oestradiolpieken 
c. Veranderingen in de verhouding E/P 
d. …

28. De glucose tolerantie test is een goeie screeningstest voor zwangerschapsdiabetes omdat

a. het geen productie van ketonen induceert 
b. het een goed beeld geeft van de robuustheid van de insulinerespons van de bèta cellen 
c. het een goed beeld geeft van de insulineresistentie (of zoiets) 
d. het is onafhankelijk van het bmi

29. Vrouw 40 j met gezwel van 4cm op 1 maand tijd ontstaan

a. Cyste 
b. Fibroadenoom 
c. Phyllodes tumor 
d. Borstkanker 

30. Vrouw die borstvoeding geeft. volledige borst rood & gezwollen maar geen koorts, niet ziek

a. Borstabces 
b. Borstkanker 
c. Phyllodes tumor 
d. …

31. Opvolgen van mola

a. Dagelijks HCG 
b. Wekelijks HCG 
c. Niet 
d. …

32. 32 weken zwanger, fundushhoogte 33cm

a. positieve discordantie 
b. negatieve discordantie
c. wss een 2ling 
d. ...

Examenvragen '12 - '13

De beste manier om de fundushoogte van de baarmoeder te meten is:

a. Derde handgreep van Leopold
b. Eerste handgreep van Leopold
c. Tweede handgreep van Leopold
d. Vierde handgreep van Leopold
e. Vijfde handgreep van Leopold

Vrouw die longembool doet tijdens de ZS => eerste dat je qua behandeling doet?

a. LMWH
b. Coumarines
c. Aspirine
d. 

Welk van de volgende parameters daalt tijdens de ZS?

a. Bloeddruk
b. Hartdebiet
c. Ademhalingsminuutvolume
d. GFR
e. Plasmavolume


Interleukine 1 en TNF alfa inhiberen:

a. prostaglandinesynthasen
b. metalleproteinasen
c. prostaglandinesynthase 2
d. hydroxyprostaglandin dehydrogenase 
e. ?

Welke aandoening heeft neiging tot verergeren tjdens zwangerschap?

a. Psoriasis
b. Mitraalstenose
c. Colitis ulcerosa
d. Multiple Sclerosse
e. Astma

Waarom mag je na 36 weken ZS best niet meer vliegen?

a. Omdat het drukverval contracties kan uitlokken
b. Omdat de verlaagde zuurstofspanning slecht is voor de zuurstofnood van de baby
c. Riem moet te strak
d. Omdat een vliegtuigcabine geen ideale plek is om te bevallen
e. Omdat de contracties minder hevig kunnen zijn en de bloeding heviger

Meeste concepties bij condoom door

a. Scheur
b. Inconsistent gebruik 
c. Incorrect gebruik
d. Fabricagefout
e. ?

Vrouw is 20 weken zwanger van een tweeling. Wat zal de fundushoogte meest waarschijnlijk zijn?

a. 12 cm
b. 16 cm
c. 22 cm
d. 32 cm

Apgar score berekenen van een baby van 2500 g die na 5 minute spontaan en normaal ademt, hartritme 146, schreeuwt en spartelt als een roze varkentje

a. 6
b. 7
c. 8
d. 9
e. 10

Laatste menses 11 april, cyclusduur 32 dagen. Bevallingsdatum?

a. 15 januari
b. 11 januari
c. 1 januari
d. 20 januari
e. ?

Dynamisch perpartaal onderzoek van foetopelvische disproportie :

a. MRI bekken
b. Partogram
c. Radiopelvometrie 
d. CT bekken 
e. ?

Wat moet je zeker uitsluiten bij een patiënte met procidentie die de klachten minimaliseert of niet geholpen wil worden

a. Cervix carcinoom
b. Urineretentie 
c. Fecale incontinentie
d. Antone blaas
e. Obstipatie 

Je wordt als arts aangeduid in een casus van seksuele agressie. Wat is juist?

a. Je moet binnen de 24 uur de patiënte onderzoeken.
b. Je moet altijd getuigen.
c. Je maakt best gebruik van de seksuele agressie kit

Definitie van verkrachting

a. Penetratie zonder toestemming
b. Penetratie met toestemming onder de 14 jaar
c. Iets met vaginale penetratie

Oorzaak van PCOS

Oorzaak van hot flashes tijdens menopauze (2x)

--> vernauwing thermoregulatie zone

Examenvragen voor 2013

(zie ook onder documenten)

De grootste bijdage aan maternele toename hartdebiet:

a. stijging capaciteit
b. stijging hartritme
c. stijging slagvolume
d. veneuze pooling

Congolese vrouw van 33 komt, heeft mirenaspiraal, uterus niet pijnlijk, voelbaar tot aan navel

a.Acute urineretentie
b.Zwangerschap van 22 weken
c.Uterusfibromen
d.Ovarieel abces

Vrouw 60 jaar , eerste uitstrijkje , komt terug als ASCUS . Wanneer volgende ?

a. 3m
b. 6m
c. 1j

35jaar, polynodulair (?), mastectomie, receptor negatief, wat is juist

a. 10 jaar nabehandelen met tamoxifen
b. behandeling met chemotherapie geeft 50% meer overleving
c. als contralaterale borst ook weg meer kans op overleven
d. genetisch onderzoek heeft geen zin

Wat speelt geen rol bij een hydramnion?

a. vocht wordt slecht geklaard door huid
b. vocht wordt slecht geklaard door longen 
c. anale atresie

Welk hormoon is een goede indicator voor start van actieve gonaden bij meisjes voor puberteit?

a. cortisol 
b. groeihormoon 
c. DHEA 
d. 
e.

Endometriumcarcinoom bij vrouw onder de 35, welke kanker komt hier meest mee bij voor?

a. pancreaskanker 
b. maagkanker 
c. borstkanker 
d. colonkanker 
e. slokdarmkanker 

Behandeling van toxoplasmose

a. sulfadiazine & pyrimethemine + neonatus 1j behandelen
b. spiramycine bij vermoedde infectie
c. spiramycine als vruchtwater negatief

3w6d zwanger, echo 2-3mm dik wat is oorzaak?

a. Myoom
b. meerling
c. anteversio
d. normaal
e. lege vruchtzak

Borstvoeding stimuleren?

a. water
b. prikpil

Pas geboren baby, 2500 g,roze en spartelend als een varkentje, weent luid, pols van 146/min, wat is de APGAR?

a. 4
b. 6
c. 8
d. 9
e. 10

Met echo kan je in het eerste trimester:

a. Grove afwijkingen zien
b. meerlingen zien
c. ectopische ZS vaststellen
d. 

Ovariumcarcinoom metastaseert het vaakst naar:

a. (abdominale zijde) diafragma
b. testes
c. lever
d. pancreas
e. long

De a. umbilicalis ontspringt van:

a. a. iliaca interna
b. a. iliaca externa
c. v. portae 

Tweede vraagje: vrouw at term in volle arbeid, welk onderzoek doe je niet?

a. biofysisch profiel 
b. cardiotocogram 
c. klinisch bepalen van bewegingen
d. amnioscopie en amniocentese

een PI waarde van 5 wil zeggen dat

a. 1vouw op 100cycli wordt zw wanneer sexueel actief
b. 1 op 120
c. 1 op 180
d. 1 op 220
e. 1 op 260

Hoeveel procent reduceert het HPV vaccin 16,18 het voorkomen van ASC-US?

a. 10 
b. 80 
c. 60 
d. 40 
e. 20

Koppel met subfertiliteit, vrouw endometriose, hoe ga je behandelen?

a. hormonaal
b. heelkunde
c. heelkunde + hormonaal erna
d. heelkunde zonder hormonale anticoncepti
e. heelkunde met progestagenen erna

wat is de kleinste voor achterwaartse diameter van het bekken?

a. conjuguata vera
b. conj diagonalis
c. obstetrica
d. sag posterior

Bij een 19-jarige vrouw wordt toevallig een cyste gevonden. De diameter is 6cm. Er zijn een zevental papillaire letsels op de binnenwand. Een CT-grafisch onderzoek toont geen andere letsels. Welk beleid is het beste?

a. punctie van de cyste voor cytologisch onderzoek
b. laparoscopie met biopsie van een papillaire structuur 
c. conservatief beleid met opvolging van serum CA 125
d. conservatief beleid met echografische opvolging
e. adnexectomie