Virale Infecties: pathogenese en behandeling (E00V2A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

De studenten verwerven inzichten in - de replicatiecyclus van enkele belangrijke virussen elk met een verschillend replicatiemechanisme (HIV, HBV, HCV, herpesvirussen) - de pathofysiologie en klinische presentatie van geselecteerde virussen - mechanismen van latentieontwikkeling en reactivatie - mechanismen van viraal geïnduceerde oncogenese - hoe virale eiwitten/enzymen kunnen worden geselecteerd als doelwit voor inhibitie van virale repliatie - hoe men de werkzaamheid, veiligheid en biobeschikbaar van potentiële nieuwe geneesmiddelen kan optimaliseren. - hoe men strategieën kan ontwikkelen voor de behandeling van virale infecties die resistent zijn aan bestaande geneesmiddelen

en kunnen deze inzichten toepassen op niet expliciet behandelde virussen/situaties.

Recente ontwikkelingen in de behandeling van infecties met HBV en HCV (Prof. Dr. J. Neyts) - Moleculaire doelwitten voor therapie - Preventie van resistentieontwikkeling

Recente ontwikkelingen in de behandeling van infecties met HIV (Prof. Dr. Schols) - Mogelijke nieuwe doelwitten om HIV transmissie en infectie te verhinderen.

Inzicht in de pathogenese van herpesvirussen (Prof. Dr. G. Andrei) - Pathofysiologie - Latentie en reactivatie - Immune-evasie mechanismen

Tumor-inducerende virussen en mechanismen van oncogenese (Prof. Dr. S. Liekens) - Retrovirale oncogenese - Oncogenese door DNA en RNA virussen - Directe versus indirecte mechanismen van oncogenese

Antivirale geneesmiddelen, van toevallige vondst tot rationele design (Prof. Dr. C. Pannecouque) - Strategieën voor de identificatie van nieuwe remmers. - Optimaliseren van de werkzaamheid, veiligheid, biobeschikbaarheid. Van het lab naar de apotheek.

Klinische aspecten van antivirale therapie (Prof. Dr. R. Snoeck). - Klinische presentatie van virale infecties - Behandeling van verschillende virale infecties met in begrip van resistente varianten.


Examenvorm

Schriftelijk. Evaluatie buiten de normale examenperiode. De studenten krijgen vier open vragen, ad random geselecteerd uit 4 van de 6 behandelde topics. Iedere docent corrigeert de vraag die betrekking heeft op het door hem/haar gedoceerde onderdeel.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

File:Virale Infecties 2016.docx

Examenvragen '16-'17


Schols:

bespreek de verschillende klassen van HIV microbiciden en geef voorbeelden

wat is een ideaal microbicide?


Liekens:

Hoe kunnen nieuwe tumor-inducerende virussen gevonden worden?

Is integratie van het HPV virus nodig voor tumorinductie? Leg Uit?

welke virussen zullen huidkanker veroorzaken (Geen uitleg nodig)

Wat is de rol van het immuunsysteem bij HCV en HTLV-1, vergelijk.


Andrei:

Geef de replicatiecyclus van de herpesvirussen en leg uit hoe antivirale middelen hierop inwerken.

Wat zijn de verschillende wegen van transmissie voor het herpesvirus? Bestaan hier vaccinaties als preventie voor?


Pannecouque:

Hoe worden de regels van Lipinski gebruikt in het geneesmiddelonderzoek?

we kregen een molecule met 4 mogelijke zijgroepen met voor elke zijgroep de IC50, logP en maximale serumconcentratie en moesten dan de beste mogelijke zijgroep kiezen.


Neyts:

Wat is het werkingsmechanisme van oseltamivir en zanamivir en waarom verschilt hun resistentiemechanisme? + geef de structuren


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen '12-'13

Andrei:

1. Bespreek de structuur/ componenten aan de hand van een schets van het herpes virus

2. Bespreek de productie van eiwitten die aanleiding geven tot het virus in de lytische cyclus.

3. Bespreek latentie en lytische cyclus van het herpesvirus

4. Welke ziektes worden veroorzaakt door herpesvirussen?

5. Wat is HAART?

6. Heeft HAART een invloed op alle herpesvirussen?

Pannecouque:

1. Bespreek de Lipinskiregels aan de hand van de tacktieken in de geneesmiddelenproducttie

2. Waarom is onderstaand molecule ( was het nucleoTideinhibitor) beter als de nucleoSideRTI? (wat zijn de voordelen van nucleotideRTI)

3. Leg het gebruik uit van de regels van Lipinski bij het ontwikkelen van geneesmiddelen.

Schols:

1. Bespreek de transmissie van HIV en bespreek de manieren om deze te verhinderen ?

2. Besrpeek de HIV entry en welke virale proteïnen en cellulaire receptoren zijn hierbij belangrijk? Geef ook voorbeelden van inhibitoren voor dit proces.

Snoeck:

1. Welke antivirale middelen geeft men aan een imuuncompetente persoon met het VZV?

2. Wat is een imuungecompromitteerde patient?

3. Welke 'onderdelen' van het herpesvirus spelen een rol in de resistentiemechanismen van het VZV.

4. Welke therapie gebruikt men bij imuuncompetente patiënten voor het behandelen va HSV?

5. Welke virale proteïnen kunnen resistentie ontwikkelen bij HSV?

Liekens:

1. Waar of niet waar : HBV integratie zorgt voor de ontwikkeling van kanker

2. Waar of niet waar : Latente proteïnes zijn de oorzaak van het Kaposi sarcoma

3. Waar of niet waar: Antiretrovirale middelen kunnen gebruikt worden bij de bestrijding van Kaposi's sarcoma

4. Waar of niet waar: bij het HPV is het essentieel dat het integreert in het gastheerchromosoom voor tumor-geïnduceerde oncogenese

Neyts:

1. Bespreek resistentie van HBV virale middelen.

2. Bespreek de ontwikkeling van HCV middelen.

Examenvragen '13 - 14'

Examenvragen virale infecties 2014

Examenvragen '14 - 15'

Neyts

Bespreek de werkings- en resistentiemechanismen van neuramidase, oseltamavir en zanamivir tegen influenza. Leg uit in detail en geef structuren.

Schols

Geef de eigenschappen van een goed microbicide en leg uit aan de hand van voorbeelden.

Pannecouque: waar of niet waar + leg uit

Adhv een rationele denkwijze is de ontwikkeling van een NRTI moeilijker dan de ontwikkeling van een NNRTI.

Worden de Lipinski regels vroeg of laat toegepast in het proces van geneesmiddelontwikkeling?

Als een geneesmiddel voldoet aan de Lipinski regels zal het dan een activiteit hebben tegen HIV?

Is het nuttig om synthese intermediairen te screenen?

(Gegeven is de structuur van tenofovir) Wat is het verschil tussen het werkingsmechanisme van onderstaande structuur en het werkingsmechanisme van klassieke NRTIs?

Liekens: waar of niet waar en geef uitleg.

Antiretrovirale middelen kunnen gebruikt worden bij de bestrijding van Kaposi's sarcoma.

Bij het HPV is het essentieel dat het integreert in het gastheerchromosoom voor tumor-geïnduceerde oncogenese.

Chronische inflammatie is de belangrijkste vereiste voor het ontstaan van leverkanker uit HBV en HCV

Tax is belangerijk voor ontwikkeling en progressie van ATL

Andrei: waar of niet waar en leg uit.

De herpesvirus subfamilies worden ingedeeld op basis van het structuur van het viruspartikel.

Latente herpesvirussen kunnen het immuunsysteem ontwijken omdat ze zich heel traag repliceren in de gastheercel.

Speelt virale DNA pol. een rol in resistentie ontwikkeling? Leg uit.

Is het werkingsmechanisme van ganciclovir bij CMV hetzelfde als acyclovir bij HSV-1?