Voeding en gezondheid (E05Z9A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Aan het einde van dit opleidingsonderdeel zal de student in staat om:- de basisprincipes van humane voeding en voedingsbehoeften voor een gezond(e) individu/populatie te kunnen beschrijven en verklaren- de rol van voeding tijdens de levenscyclus en de relatie tussen voeding en gezondheid in te zien en toe te lichten. Dit OPO draagt ertoe bij dat de student een basiskennis omtrent voeding en gezondheid zal verwerven. De student zal deze kennis kunnen implementeren in zijn professionele loopbaan.


Examenvorm

Type : Examen tijdens de examenperiode

Evaluatievorm : Schriftelijk

Vraagvormen : Meerkeuzevragen, Open vragen, Gesloten vragen

Leermateriaal : Geen

Een schriftelijk examen met meerkeuzevragen, oefeningen, gesloten vragen. Bij de meerkeuzevragen zal gebruik worden gemaakt van giscorrectie.

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Voeding en gezondheid (E05Z9A)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen januari 2015

1. Wat zijn voedingsaanbevelingen? Geef bij elke rol een voorbeeld.

2. Wat is de link tussen obesitas en ijzer-deficiëntie?

3. Bij een groep kleine kinderen (<3j) is een tekort aan vitamine D en ijzer vastgesteld. Op welke manieren (minstens 3 strategieën) zou je het tekort aanpassen?

4. Hoe kan je het nutriëntengehalte bij kleine kinderen bepalen?

5. Hoe zou je het voedingsbeleid in een ouderen tehuis behandelen? Waar zou je op letten? Motiveer.

6. Jouw gemeente lijdt aan obesitas. Met welke risicofactoren ga je rekening houden om deze obesitas aan te pakken. Leg uit hoe en waarom.

7. Welk voedingspatroon zou je aanraden als behandeling van obesitas en diabetes mellitus type 2?

8. Geef de koolhydraten schematisch weer en hun verband met gezondheid.

9. Geef de verschillen tussen vetoplosbare en wateroplosbare vitaminen en geef aan welke vitaminen bij welke klasse horen.

10. Wat is refeeding syndroom, leg uit en geef de mogelijke oorzaak.

Examenvragen januari 2017

open vragen

Je bent verantwoordelijk voor het voedingsbeleid in het ziekenhuis. Hoe ga je dit beleid optimaliseren?

Welke zijn de verschillende stappen in de behandeling van ondervoeding (van risico op ondervoeding tot ernstige ondervoeding)

meerkeuzevragen

Bij welk dieet ontstaan er ketonen?

vastendieet (2 dagen per week 500 kcal) vetrijk dieet eiwitrijk dieet koolhydraat rijk dieet

Examenvragen januari 2016

Open vragen:

- Preventie obesitas in je gemeente

- Energiebalans bij ouderen. Hoe ga je de balans optimaliseren? Als jij verantwoordelijk zou zijn, hoe zou je het maaltijdgebeuren dan aanpakken?

Meerkeuze: