Wetenschappelijke rapportering (E07Y1B)

Uit WikiMedica
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


[E07Y1B] - Wetenschappelijke rapportering
Veerle Baekelandt
Geneeskunde
Fase 3e fase
Semester 1e en 2e semester
Studiepunten 5 stp.
KULeuven Syllabus


Algemeen

  • 2 sp. Wetenschappelijke vorming aan de hand van een keuze-onderwerp

In het eerste deel van de cyclus (ongeveer 3u) geeft de docent een inleiding in het keuzeonderwerp, waarbij een recent overzicht van de wetenschappelijke vooruitgang in het vakgebied (of een deelaspect ervan) wordt benadrukt. In het tweede deel (ongeveer 3u, verdeeld over 2 contactmomenten) worden de studenten geconfronteerd met 1 of meerdere wetenschappelijke artikels rond het keuzeonderwerp (vb review artikels) die een specifieke wetenschappelijke vraagstelling, aanpak of problematiek in het licht stellen. Deze concrete vraagstelling wordt eventueel verder toegelicht en kritisch besproken. De studenten krijgen de opdracht om te zoeken naar de grenzen van de huidige kennis rond dit onderwerp : er wordt gezocht naar objectieve wetenschappelijke literatuur die een ander licht werpt op het onderwerp, om een verandering van interpretatie van vroegere gegevens vraagt; kortom: wat is er nieuw? In het derde deel (ongeveer 3u) gaat de student zelf aan de slag in groepjes. De studenten zoeken een aantal andere relevante artikels rond deze problematiek op, maken een synthese van de vraagstelling, zoekstrategie en gevonden antwoorden, waarbij tegenstellingen, vooruitgang, complementaire resultaten, enz belicht worden. Ze doen hierover een mondelinge presentatie aan de lesgever en de andere studenten (die ieder inhoudelijke vragen moeten stellen).

  • 3 sp. Bachelor paper

In dit onderdeel is het de bedoeling dat de student binnen het domein van 1 van de 3 keuzeonderwerpen (die gekozen werden in 2e fase en 1e semester 3e fase) selecteert. In kleine groepjes van ongeveer 5 studenten wordt aan de hand van wetenschappelijke literatuur een probleemstelling gedefinieerd onder begeleiding van de docent. Vanuit deze probleemstelling wordt verwacht dat de student een onderzoeksvraag formuleert. Deze onderzoeksvraag wordt dan individueel concreet uitgewerkt in de vorm van een projectvoorstel met gepaste wetenschappelijke methodologie. Over deze opdracht wordt een schriftelijk rapport verwacht van ongeveer 5 pagina’s waarbij de regels van wetenschappelijke integriteit worden toegepast (met name correct citeren en refereren). Dit verslag wordt uiteindelijk verder mondeling toegelicht in een presentatie met discussie door de medestudenten van het groepje.

Examenvorm

Type : Examen buiten de normale examenperiode Evaluatievorm : Mondeling, Schriftelijk Vraagvormen : Open vragen

Het finaal examencijfer is de optelsom van twee deelcijfers die elk meetellen proportioneel met het aantal studiepunten: 1. OLA1 (40% van totaalpunt)

1) Het schrijven van een kritische samenvatting van een aantal wetenschappelijke onderzoeksartikels rond een bepaalde subtopic (50%)

2) de mondelinge presentatie van de schrijfopdracht en het stellen van een inhoudelijke vraag aan medestudenten. (50%)

2. OLA2 bachelor paper (60% van totaalpunt) 1) het geschreven rapport (2/3) 2) de mondelinge verdediging en discussie (1/3)

Dit OPO is een niet-tolereerbaar opleidingsonderdeel.

Tips

  • Plan zeker goed vooruit aan het einde van het semester. De stationsproef, al het studeerwerk en de bachelorpaper kunnen veel tijd vragen.

Bestanden

  • Nog geen