Wetenschappelijke vraagstelling (E05Y7B)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Een synthese te maken van de wetenschappelijke kennis rond een bepaald onderwerp naar keuze, met inbegrip van de belangrijke stappen die hiertoe hebben geleid en het afbakenen van de huidige grenzen.

In teamverband een afgebakende opdracht ivm het verkennen van de literatuur rond het keuzeonderwerp kunnen uitvoeren, met name :

  • Is de abstract duidelijk en voldoende (dekt de vlag de lading?)
  • Is de inleiding relevant en begrijpelijk, worden de juiste artikels gerefereerd?
  • Zijn de resultaten duidelijk, zowel qua tekst als figuren? Zijn de juiste controles en statistische methoden gebruikt? Worden de conclusies gestaafd door de resultaten?
  • Wordt in de discussie gewezen op de betekenis van de studie, met voldoende referentie naar andere publicaties rond het onderwerp?
  • Worden er toekomstperspectieven besproken?

Een mondelinge presentatie geven van de hierboven vermelde opdracht.

Inhoudelijke vragen te stellen bij presentaties door collega-studenten in het kader van de hierboven vermelde opdracht.

Inhoudelijke vragen van collega-studenten en de docent te beantwoorden bij de eigen presentatie in het kader van de hierboven vermelde opdracht.

Zelf een abstract te schrijven over een wetenschappelijk artikel in verband met het keuzeonderwerp.

Examenvorm

Het finaal examencijfer van het OPO is het gemiddelde van de cijfers behaald voor elke cyclus. Het examencijfer per cyclus is de optelsom van twee deelcijfers die elk voor de helft meetellen:

1) groepsopdracht met mondelinge presentatie, en het stellen van inhoudelijke vragen aan medestudenten.
2) een schriftelijk examen met als opdracht het schrijven van een wetenschappelijke abstract voor een wetenschappelijk artikel dat de studenten niet eerder hebben bestudeerd maar dat wel inhoudelijk aansluit bij het thema van de gevolgde lessen. In het eerste semester krijgt de student de titel en de structuur (subtitels) van het abstract, op basis waarvan de student de inhoud van het abstract opstelt. In het tweede semester dient de student zelf de titel en de structuur (subtitels) aan te geven, alsook de inhoud van het abstract.

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Wetenschappelijke vraagstelling (E05Y7B)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.) Sjabloon:Wetenschappelijke vraagstelling (E05Y7B)/examenvragen