Anatomische vaardigheid (E05Y9A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken

File:2014-2015 Handleiding met afbeeldingen.pdf

Algemeen

De voornaamste doelstelling is het actief verwerven van een blijvend driedimensionaal inzicht in de musculoskeletale anatomie van romp, nek en ledematen. Bijkomende doelstellingen zijn :

• het verkrijgen van inzicht in de (soms grote) variaties van de normale anatomie;
• het ontwikkelen van handvaardigheid en 'weefselgevoel';
• het bevorderen van kritisch denken door toetsing van de eerder verworven theoretische kennis aan de werkelijkheid;
• de stimulatie van groepswerk en peer-learning;
• het leren systematisch en nauwkeurig werken.

Examenvorm

De student geeft een mondelinge uitleg over de door hem/haar uitgevoerde dissectie. Bijkomende vragen kunnen door de docent gesteld worden over de gedisseceerde structuren, ook op regio's die door collega-studenten werden gedisseceerd. De beoordeling is gebaseerd op de systematiek en structuur van de presentatie, de nauwkeurigheid en uitgebreidheid van de dissectie, en de anatomische kennis. De beoordeling is gebaseerd op basis van pass/fail.

Deze evaluatie vindt plaats tijdens de dissectieoefeningen, en kan op ieder moment en eventueel herhaaldelijk tijdens de dissectieoefeningen gebeuren.

Aanwezigheid tijdens de practica is verplicht. Een afwezigheid dient ingehaald te worden door een bijkomende opdracht van de docent.


Er is geen tweede examenkans. Gedeeltelijke afwezigheid tijdens de contactmomenten dient te worden geremedieerd in overleg met de coördinator van het OPO nog tijdens het lopende academiejaar; indien een onvoldoende werd gescoord voor het OPO dient dit geheel te worden overgedaan in het volgende academiejaar, een volledig herinrichten van twee weken dissectie is niet mogelijk tijdens de examenperiode in september.