Capita Selecta van de moleculaire oncobiologie (E08V8A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Bij het voltooien van dit opleidingsonderdeel is de student in staat om:

- De besproken aspecten van tumorbiologie begrijpen en kritisch benaderen - Inzicht hebben in de implicaties van de besproken aspecten bij het translationeel onderzoek - Verwerven van inzicht in de methodiek met betrekking tot wetenschappelijk (translationeel) kankeronderzoek

Examenvorm

Examen (70 % van de punten): De student wordt onderworpen aan een examen waar naar de kennis van de inhoud van de cursus gepeild wordt. Tijdens het examen zal de focus vooral liggen op het kritisch bespreken van een wetenschappelijke publicatie. Aan de hand hiervan wordt gepeild naar de verworvenheden om de verworven kennis ook toe te passen. Het examen is mondeling met schriftelijke voorbereiding. Opdracht tot literatuurstudie (30 % van de punten): Deze opdracht zal in groep gebeuren.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

 


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen '12-'13

Voormiddag (10/01):

1. Verklaar het (epigenetisch) stamcelmodel in kanker.(Nadruk op stamcelmodel, maar ook zeker toelichten hoe dit epigenetisch gerealiseerd wordt)

2. Verklaar de rol van tp53 in kanker

(3. Artikel bespreken)


Namiddag (10/01)

1. Leg het verband uit tussen wondheling en de tumorbiologie.

2. Leg de rol uit van de Epitheliale-Mesenchymale transitie.

3. Artikel bespreken


Examenvragen '14-'15

Voormiddag (8/01):

1. Geef de differentiatiekenmerken belangrijk bij kankercellen. Welke basiseigenschappen van kanker zal dit beïnvloeden? Leg ook uit hoe. Welke moleculaire veranderingen komen hier dan tot stand? Geef ook klinische toepassingen hiervoor.

2. Abstract: zeg welke onderdelen van het abstract welk type onderzoek is. (Basis, translationeel, Klinisch) Welke basiskenmerken van kanker wordne hier besproken? Welke gevolgen heeft dit voor het werk in de kliniek?

(3. Artikel bespreken)


Namiddag (10/01)

1. ...

2. ...

3. Artikel bespreken

Examenvragen januari 2014

Voormiddag

1.bespreek basiskenmerken van kanker.

2. van 3 abstracten zeggen welk type onderzoek en zeggen wat de betekenis ervan is voor persoonlijke kankergeneeskunde, en voor het translationeel onderzoek ook zegen welke basiskenmerken van kanker het bespreekt

3. artikel bespreken

Namiddag

1. Leg het epigenetisch progenitor model uit. Hou houdt dit verband met de stamceltheorie. Beschrijf de basiskenmerken van kanker waarvoor dit model zorgt.

2. Drie gegeven artikels onderverdelen naar gelang soort kankeronderzoek. Artikel over translationeel onderzoek de basiskenmerken die besproken worden beschrijven. Op welke manier kunnen deze drie artikels gebruikt worden in de gepersonaliseerde geneeskunde?

3. artikel bespreken