Concretisering thema's uit de didactiek gezondheidswetenschappen - verdiepende modules (O0C05A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

In dit opleidingsonderdeel worden specifieke thema’s aangeboden, zodat de student inzicht kan verwerven en specifieke vaardigheden kan ontwikkelen (basiscompetenties) in het onderwijs binnen het vakgebied gezondheidswetenschappen.


  • Bewegen en gezondheid (2 studiepunten):

De leraar gezondheidswetenschappen dient in staat te zijn om bij kinderen en volwassenen in de schoolcontext gezond beweeggedrag te implementeren. Daartoe dient hij/zij voldoende kennis te hebben van de wetenschappelijke evidentie met betrekking tot bewegen en gezondheid, van evaluatiemethoden over fysieke activiteit, bereidheid tot aanpassen van een gezonde leefstijl en implementatie van gezond beweeggedrag in het onderwijs.

  • Communicatie binnen de leeromgeving (2 studiepunten):

- De student is in staat om als toekomstige leerkracht leerlingen met problemen in de mondelinge en/of schriftelijke communicatie op te sporen en nodige maatregelen te treffen.

- De student is in staat om als toekomstige leerkracht optimaal te communiceren met alle betrokkenen van het micro- en het mesoniveau: leerlingen, collega’s, ouders, directie. Hij/zij kan dit doen op zowel het verbaal, paraverbaal als nonverbaal niveau. Hij/zij kent de geschikte kanalen en kan opbouwend en doelgericht communiceren met beleidsvoerders van het macroniveau als woordvoerder of via vertegenwoordiging.

  • Onderwijs in zorgverlening (2 studiepunten):

Ontwikkeling van specifieke inzichten, vaardigheden en attitudes gerelateerd aan het onderwijs in het vakgebied zorgverlening binnen de gezondheidswetenschappen. Meer concreet dient de student in staat te zijn een onderbouwde, kritische visie te ontwikkelen omtrent de rol en verantwoordelijkheid van de leerkracht/docent in het onderwijs in de zorgverlening, en meer in het bijzonder in de ethische en wetenschappelijke vorming van toekomstige zorgverleners (voornamelijk verpleegkundigen)

  • Vaardigheidsonderwijs (2 studiepunten):

De toekomstige leraar gezondheidswetenschappen dient de nodige didactische kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven gerelateerd aan het vaardigheidsonderwijs. M.a.w. de student dient in staat te zijn de didactische componenten van het vaardigheidsonderwijs toe te passen op een concrete les rond communicatieve of technische vaardigheden.


Examenvorm

Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Concretisering thema's uit de didactiek gezondheidswetenschappen - verdiepende modules (O0C05A)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Sjabloon:Concretisering thema's uit de didactiek gezondheidswetenschappen - verdiepende modules (O0C05A)/examenvragen