Dermatologie en oftalmologie (E0C45A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

Op het einde van dit opleidingsonderdeel kan de student een patiënt met dermatologische en oftalmologische problemen onderzoeken, diagnosticeren en behandelen met oog voor de pathologische aspecten.

De student kan huidletsels en huiderupties beschrijven en interpreteren en van de meest frequent voorkomende dermatosen mogelijke ontstaansmechanismen onderkennen en op niveau basisarts het diagnostisch en therapeutisch beleid voeren.

De student kan potentieel levensbedreigende huidafwijkingen herkennen.

De student kan de diverse onderzoekstechnieken herkennen en benoemen die worden gebruikt in de oogheelkunde. De student kan ook de oogpathologieën relevant voor de basisarts herkennen.


Examenvorm

Examen op basis van schriftelijke meerkeuzevragen (dermatologie en oftalmologie)

Examen Dermatologie (60%)

- op basis van 50 meerkeuzevragen met vier antwoordmogelijkheden

- waarvan slechts een juist antwoord

Er zijn theorievragen en casusgebaseerde vragen met en zonder foto.

Er wordt een giscorrectie toegepast.

Voor erasmusstudenten is er de mogelijkheid tot een afzonderlijk mondeling examen in het Engels

Examen Oftalmologie (40%)

- op basis van 30 meerkeuzevragen met vier antwoordmogelijkheden

- waarvan slechts een juist antwoord

Er zijn theorievragen en casusgebaseerde vragen met en zonder foto.

Er wordt een giscorrectie toegepast.


Studenten moeten zowel slagen op het onderdeel Dermatologie als Oftalmologie om te kunnen slagen op het volledige opleidingsonderdeel.

Bij niet slagen van één of meerdere onderdelen is het eindcijfer voor het OPO:

         o een 9/20 indien het afgeronde gewogen gemiddelde gelijk of groter is dan 9/20
         o het afgeronde gewogen gemiddelde indien dit lager is dan 9/20

De deelpunten van beide onderdelen worden afgerond. Het eindcijfer van het OPO wordt berekend op basis van de afgeronde deelpunten.


Er wordt een deeloverdracht toegestaan binnen het academiejaar. Studenten die niet slagen voor het opleidingsonderdeel, dienen bij de tweede examenkans enkel het onderdeel af te leggen waarvoor ze een onvoldoende hebben behaald.

Vervroegde tweede zittijd

Voor de studenten die volgens de regels beschreven in het onderwijs- en examenreglement kunnen deelnemen aan de vervroegde 2e zittijd in maart, kan de evaluatievorm van deze vervroegde 2e zittijd afwijken van de evaluatievorm van de standaard 2e zittijd in september.

Specifiek voor dit OPO geldt volgende evaluatievorm:

Vervroegde 2e zittijd maart:

Dermatologie: schriftelijke meerkeuzevragen

Oftalmologie: mondeling met open vragen

Standaard 2e zittijd september: identiek aan evaluatievorm van januari (schriftelijk meerkeuzevragen (meerkeuze en juist/foutvragen) met giscorrectie) Studenten die deelnemen aan de vervroegde 2e zittijd in maart kunnen niet meer deelnemen aan de 2e zittijd in september, gezien deze studenten hun twee examenkansen voor dat OPO reeds gebruikt hebben.

Tips

(Klik hier om tips toe te voegen.)


- Dermatologie: het boek is niet zo nuttig, maar het is vooral belangrijk om naar de lessen te gaan (of de samenvatting van hier op Wikimedica gebruiken). De proffen praten héél snel in de les, maar vragen kunnen wel uit echt alles wat ze gezegd hebben komen!

- veel vragen van vorige jaren kwamen terug op het laatste examen (16/17)

- histologie is 7/50 vragen (in 17-18), hier worden niet de diepe details bevraagd. Je moet geen histologische beelden kunnen herkennen.

- De artikels op Toledo zijn achtergrondinfo.

- Enkel stofnamen te kennen qua medicatie. Dosissen: niet de getallen kennen, maar bv wel weten als je voor een bepaalde ziekte een hogere dosis moet geven dan voor een andere.


- Oog: boekje te kennen, lesnotities en ook fundoscopische beelden (uitzondering in 17-18: fundoscopie diabetes en hypertensie).

- Examenvragen kwamen terug uit de voorbeeldvragen van de les en de vragen van de website van het handboek (16/17)

- Cijfers (dikte, diameter,...) die in de les benadrukt worden zijn te kennen.

- opgelet! Leer hier niet de Ine Bollen, toen hadden ze nog een andere docent.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)


Oftalmologie


Dermatologie


Samenvattingen 2018


Samenvattingen 2016

A. Samenvattingen

B. De Haes:

 1. samenvatting_de_haes_1a
 2. samenvatting_de_haes_1b
 3. samenvatting_de_haes_2a
 4. samenvatting_de_haes_2b
 5. samenvatting_de_haes_3
 6. samenvatting_de_haes_4
 7. samenvatting_de_haes_5
 8. Haarziekten_2014

C. Examenvragen vroeger

 • Examenvragen 2011:
 1. Vragen 2011 opgelost
 • Examenvragen 2012:
 1. examenvragen dermato
 2. vragen_dermatologie_reeks_2
 3. Vragen 2012 opgelost
 • 2013
 1. examenvragen opgelost Nicolas (onvolledig opgelost)
 2. Dermato Examenvragen 2013 opgelost


Examenvragen nieuw curriculum

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen 17/18

Oftalmologie

1. Wat is de brandpuntsafstand bij D=20

5 cm

15 cm

20 cm

10 cm

2. Een vrouw is geopereerd aan cataract, het gaat goed erna, maar nu 3 dagen later heeft ze plots visusdaling en een pijnlijk rood oog. Wat is het correcte beleid?

Ik zie haar met voorrang de volgende dag en stuur haar door naar de oogarts, het kan een infectie zijn.

Ik zie haar direct en stuur haar direct naar de oogarts.

Visusdaling kan normaal zijn, we wachten af.

3. Hoeveel ml bevat het corpus vitreum / Wat is de inhoud van het glasvocht?

10 ml

0.06 ml

4,5ml

1ml

4.Wat is JUIST?

De vezels van nasale retinahelften kruisen niet in het chiasma opticum.

De vezels van de temporale retinahelften kruisen in het chiasma opticum.

Alle vezels kruisen in het chiasma opticum.

De temporale retinahelften kruisen niet in het chiasma opticum

5. Wat is juist over de oogbol?

De oogbol weegt 7,5g

De voor-achterwaartse diameter van de oogbol is ongeveer 30mm → 24,2mm

De inhoud is 15 ML

6. Een studente heeft een tijdje last van ‘raar zicht’, pijn bij oogbewegingen. Je meet dat de visus langs ene kant 5/10 is en langs de andere kant 10/10. Wat is je volgende logisch onderzoek?

fundoscopie

gezichtsveld testen

pupilreflexen testen (verdenking neuritis optica)

7. Wat is een risicofactor voor cataract?

diabetes

glaucoom

8. Wat is een flash retinogram?

functie staafjes en kegeltjes

9. Kenmerken van chiasmaal letsel

wegvallen bitemporale gezichtsvelden

10. Een meisje heeft ‘mooie grote ogen’. Als ze buiten komt heeft ze echter tranen en fotofobie.

buftalmie

allergische conjunctivitis

11. Welk van de lagen van de cornea is verantwoordelijk voor helderheid?

endotheel

epitheel

12. Het al dan niet aanliggen van de macula bij retinaloslating is van belang voor de visus-prognose, waarom? macula enkel bevloeid door chor iocapillaris …?

iets over een maculagat

eens macula loskomt gaat hij nooit meer aanhechten

13. Waarvan is sprake bij netvliesloslating: pathologische scheiding tussen:

pigment epitheel laag en laag fotoreceptorcellen

tss ganglioncellen

fotoreceptorellen en amacriene cellen

14. welke spier is verantwoordelijk voor elevatie van het rechter oog bij het naar links kijken? m.obliquus inf

m.rectus superior

m. obliquus superior

m rectus inferior

15. Wat is juist?

m levator palpebrae superioris ligt in de orbita (Les 1, slide 74)

m orbicularis oculi ligt in de orbita

m levator palpebrae is een gladde spier

m tarsalis superior ligt in de orbita

16. fotovraag: wat is dit

hyphema (bloeduitstorting in de voorkamer)

hypopyon

subconjunctivale bloeding?

Scleritis

17. wat is berlin oedeem

retina oedeem

18. papiloedeem

kan meerdere oorzaken hebben

19. Drusen onstaansmechanisme

bij intracraniele overdruk (stuwingspapil en papiloedeem)

vertraagde axoplasmatische flow (DD papiloedeem: pseudo-papiloedeem = papildrusen, door axoplasmastase en calcificatie)

Infectie

20. Visus test bij nog niet verbale kindjes

Teller acuity

Kay pictures (is voor kinderen van 2 tot 4 jaar: verbaal)

21. wat is waar over Ishihara

test alle rood - groen afwijkingen

test deuteranopie maar geen deuteranomalie

minder gevoelig dan HRR test

test rood groen en blauw afwijkingen

22. wat is meest frequente postoperatieve complicatie na operatie voor cataract

nastaar

endoftalmie

glaucoom

23. wat zie je NIET bij funduscopie bij diabetische retinopathie

cotton wool exudates

macro-aneurysma

harde exudaten

24. bij papiloedeem

myopie

hypermetropie

myoop astigmatisme

astigmatisme

25. pijn, rood oog met grote pupil

scleritis

acuut gesloten hoek glaucoom

episcleritis

iritis

26. acute uitval rechteroog, oude man met VG van hypertensie dacht ik, geen pijn

AION

occlusie a.centralis retinae

centraal veneuze occlusie

...

27. bij kind

(iets zonder skiaskopie)....

skiaskopie + tropicol

skiaskopie + cyclopentolaat 0.5%

skiaskopie + cyclopentolaat 1%


28. bij kleuters welke visustesten

Kay pictures en logmar

kay pictures en ffooks slide 38 les 2

.. en EDRS kaart

snellen

29. bevloeiing oog

choriocapillaris wordt gevoed vanuit ciliair systeem

de iris en retina worden vanuit dezelfde afsplitsing van de a. ophtalmica gevoed

..

30. Patiënt die lenzen droeg, nu één oog rood en pijnlijk. Wat doe je?

Doorsturen naar oogarts

lenzen uit en CS

31. Diagnose van natte maculadegeneratie?

OCT

funduscopie

ERG

32. Retinitis pigmentosa

concentrische gezichtsuitval

grijze pigmentatie macula

33. kindje 2 jaar ofzo, kijkt scheel bij dichtbij kijken met rechteroog (intermittent)

je stuurt haar naar oogarts (refractief strabisme)

je doet niets

2 uur linkeroog afdekken/dag

1 uur rechteroog afdekken/dag

34. Wat zie je bij iritis?

fotofobie, diepe pijn, visusdaling, kleine pupil

roze kleur en ander combinaties van hierboven

..

35. corpora alienum door waaien. wat doe je?

RX

ooglid omklappen

zalfverband

CS

36. visus niet meer te meten met snellen. patiënt kan nog vingers tellen op 1 meter afstand. dan heeft patient visus van:

1/300

1/60

0.1

VT?

37. Symptoom bij allergische conjunctivitis

jeuk

38. Welke lens wordt gebruikt bij astigmatisme?

Torische lens

Asferische lens

Bifocaal

...

39. Wat kan er optreden bij een blow-out-fractuur?

inklemming oogspier

exoftalmie

40. was er ook niet vraag met afferent pupildefect jep! herinner me ook nog vraag met leukocorie? of was dat het antwoord bij een van bovenstaande vragen? Nee inderdaad, dat was ook een vraag, er staat wellicht ergens een fout boven.

1. Bij onderzoek stel je een visus van 3/10 vast. Na voorzetten van een stel lenzen is de patiënt in staat om formaat 6 te lezen op de Snellen kaart (dit is de grootste lijn). Wat is, gebaseerd op deze informatie, correct:

Geen volledige correctie van de amblyopie

Waarschijnlijk veroorzaakt door een leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Waarschijnlijk veroorzaakt door een chronisch open hoek glaucoom.

onvolledig gecorrigeerde myopie waarom dit antwoord?

2. Welke soort cataract kan door lokale cortisone worden veroorzaakt?

voorste subcapsulaire

achterste subcapsulaire

kerncataract

3. Micropsie en macropsie komen voor bij

oogafwijkingen

oogafwijkingen en neurologische problemen

alleen bij volwassenen

cataract

4. Bilateraal retinoblastoom: meer voorbeschikt voor…

osteosarcoom

opticus glioma

schildkliercarcinoom

5. Gouden standaard objectieve refractie?

automatische refractie

skiascopie met cycloplegie

foropter

6. Sterkte van de lens bij cataract operatie afhankelijk van…

pre-op visus

oog-aslengte

7. Objectieve visusmeting

patroon-geëvokeerde potentialen

flash-ERG

Kay-test

Snellen-kaart

8. Grootste gevaar voor visusvermindering achteraf?

acanthamoeba keratitis

virale conjunctivitis

Neuritis optica

Bacteriële conjunctivitis

9. Waarom is de meetafstand 6 meter voor de Snellenkaart?

accommodatie is op die afstand verwaarloosbaar

dit is de afstand waarop deze test is afgesteld

Dermatologie

1. Hormonaal bilan bij?

ernstige acne vulgaris, alopecia androgenetica, hirsutisme

acne vulgaris, iets met haargroei

acne inversa, ...

acne inversa, ...

2. nevenwerking van vitamine D

lokale irritatie

tachyfylaxis

rebound

atrofie huid

3.bij welke afwijking moet je een immuundeficiëntie vermoeden?

PSO

DLSO

Candida

4. casus van palpabele purpura op been, wat doe je als EERSTE?

biopsie

bloedname

urinesediment

5. wat klopt bij primo-infectie HSV 1?

Presenteert zich vooral/meestal oraal

altijd ernstige symptomen

presentatie genitaal

altijd asymptomatisch

6. Casus over transplant patiënt (leukemie) met herpes zoster achtige letsels op zijn gezicht

acyclovir IV +virale kweek

acyclovir PO

valacyclovir IV (enkel perorale vormen van de nieuwe anti-herpesmedicatie)

ofloxacine IV + bacteriële kweek

7. Vrouw met eerst jeuk en later op abdomen gespannen blaren en andere letsels op benen. Diagnose

Bulleus pemphigoid

pemphigus herpetiformis

8.Welke micro-organisme geassocieerd met Kaposi Sarcoom

HPV 16

HPV 1

HHV 8 (tegen achtergrond van HIV, maar HHV8 is verantwoordelijk)

HIV

9.Man van 85, heeft invasief SCC op de lip (beschreven), welke therapie doe je

cryotherapie

currettage

radiotherapie

10.Vrouw met opgezwollen, rode voet (foto), koorts, smeert regelmatig antimycotische zalf tussen haar tenen, gaat dan altijd wat beter, wat is je volgende diagnostische stap?

RMO en bloedname

bacteriële kweek en bloedname (erysipelas verdenking: toegangspoort = wondje)

RMO en bacteriële kweek

bacteriële kweek en schimmelkweek

11.Welke micro-organisme bij condylomata lata?

HPV-18

treponema pallidum

borrelia burgdorferi

HPV-5

12. Casus kalende man, thv vertex, al 6m behandeld met minoxidil 5%, geen effect, quid?

intralesioneel CS (ik denk dat er bij alle systemisch of bij alles lokaal voor stond)

cyptroterone-acetaat

finasteride

retinoid

13. lipodermatosclerose is een laattijdige complicatie van

veneus ulcus

arterieel ulcus

diabetes ulcus

morfea

14.Birbeck-granules

Dendrocyten

Langerhanscellen

bevatten fillagrine

zitten in het stratum granulosum

15. Dermatofibroom ontstaat uit

dermale dendrocyten

langerhanscellen

16. Fotocasus vrouw met langwerpige kale plek, zelfde vraag als andere jaren met stress verhuizen gewichtsverlies blabla

biopt

RMO

geen

17. fotocasus: zwarte ulcus tussen eelt centraal op voet, pt met DM, was naar podoloog geweest om eeltplek te laten behandelen

diabetes ulcus

pyoderma gangrenosum

verruca plantaris

maligne melanoom

18. Ontstaan van Subepidermale bullae

spongiose

acantholyse

antistoffen tegen desmosomen

antistoffen tegen transglutaminasen

19. Casus vrouw met zwarte nagel, niet tot in huid, DD (zelfde als andere jaren)

maligne melanoom

melanocytaire naevus

schimmel

20. Kind met SSSS: kenmerk van blaar

epidermolytische necrose van heel epiderm ofzoiets

in het stratum granulosum

spongiose en ballooning van de keratinocyten

21. Langerhanscellen wat is waar

afkomstig van beenmerg

afkomstig van neurale lijst

hebben functie als drukreceptor

inhibitie van immuunsysteem

22. Kenmerk van nodulair melanoom

groeit vanaf begin in in diepte

komt bij vrouwen vaak voor op binnenzijde dijbeen

beantwoordt het beste aan ABCD-principe

23. Meisje, 20, matig tot ernstige papulopustuleuze letsels aangezicht, reeds 6m behandeling met adapalene, minocycline, benzoylperoxide, maar acne verdwijnt niet. Wat doe je?

zelfde medicatie + associatie anticonceptivum

alles stoppen en enkel anticonceptivum

start isotretinoine

..

24.Patiënt met TEN (meer dan 50%) en krijgt bepaalde geneesmiddelen (Ibuprofen). wat doe je?

stop alle geneesmiddelen, biopsie, bloedname en opname in brandwondencentrum

xxx opname in brandwondencentrum

blaarvocht analyseren,..., opname in brandwondencentrum

25.oudere vrouw met ulcera op benen/voet, pijn verminderde bij omlaag hangen van voet. wat doe je?

enkel-arm index meten

26. jonge vrouw met psoriasis? actieve zwangerschapswens

UVB (UVA mag niet!)

retinoïd

methotrexaat

salicylzuur

27. Re-excisie bij melanoom hangt af van:

diepte verticaal

diepte horizontaal

ulceratie

Diepte van Clark

28.Man onlangs naar thailand geweest, heeft rode vlek op penis (maar ondertussen verdwenen). wat doe je?

bloedname

RMO

biopsie

29. vrouw (verpleegster) met raynaud, letsels aan vingertoppen verharding van huid van hand. welke onderzoeken doe je?

bloedname en capillaroscopie

biopsie en capillaroscopie

bloed en biopsie

biopsie, bloedname capillaroscopie

30. foto: man met letsel aan gluteusregio, VG van atopie. Letsel beperkt tot 1 kant, 3 blaasjes onder elkaar. Wat doe je om je voorkeursdiagnose te bevestigen?

virale kweek

bacteriële kweek

bloedname

31. wat komt vaak voor bij kinderen op begin van schooljaar in klas

pediculosis capitis

scabiës

pediculosis vestimentorum

32.Wat is heel besmettelijk voor omgeving

scabies norvegica

pediculosis pubis

culicosis

strophulus infantum

33. jongetje 9 jaar, Koen, kale plek, met stoppels, zusje ook, groene fluorescentie op woodlamp

T.rubrum

M.Canis

34. woodlamp rood, bruinrode vlekken lies, man, DM

candida

corynebacterium minutissimum (erythrasma)

t. rubrum

35. Seborreische dermatitis

vooral in zomer

vooral bij kinderen

kan in grote plooien

reageert goed op lokale CS

36. Sterkte van CS van sterk naar niet sterk (Tip: alfabetische volgorde :) bethamethasondipropionaat > betamethasonvaleraat > clobetasonebutyraat > hydrocortisone

37. symptomen van dermatomyositis. welke onderzoeken

biopsie huid

bloedname

EMG

alle bovenstaande

38. werking cyclosporine

inhibitie IL-2 productie door T-cellen

iets met IFN-alfa

39. foto van die man met letsels op mucosa (tong), kin, neus? blaren snel open, je ziet enkel nog blaarresten. Begonnen in mond en dan verspreiding naar lichaam

SJS

EEM

pemphigus vulgaris

40. atopische dermatitis

frequent surinfectie

patch tests

..

41. vrouw, verpleegster, atopie anamnese positief, jeuk en zwelling handen en oogleden, verdwijnt na enkele uren, ook jeukende verhevenheden op in haar hals, VG atopische rhinitis, duidelijk gelinkt aan haar werk als operatieverpleegkundige.

contact urticaria

allergische contactdermatitis

atopische dermatitis

irritatie dermatitis

42. Wat is correct over urticaria

zowel laag-als hoogmoleculaire stoffen oorzaak

Hebben altijd een immunologische oorzaak

43. voorkeurslokalisatie lichen planus

flexorzijde pols


44. Wat is een commensaal van de huid?

S. Epidermidis

coagulase positieve s. aureus (coagluase-negatieve = bv. S. epidermidis, die is wel commensaal)

nog 2 pathogene bacteriën

45. Lange vraag van vrouw van 45 met storende rode huid in gezicht met papulopustuleuze(?) letsels, eerder brandend dan jeukend (beschrijving rosacea dacht ik) en welke geneesmiddelen je dan zou geven

antwoorden met telkens 3 medicaties in

adapalene, benzoylperoxide en systemische tetracyclines

lokaal metronidazole + adapalene lokaal

lokaal metronidazole + systemische tetracycline

46. Vrouw met eczeemachtig, schilferig letsel aan tepel, reeds corticosteroïden gesmeerd, geen effect. Wat ga je nu doen?

biopsie

1. werking van retinoïden bij psoriasis

inhibitie van activatie en migratie van polymorfonucleairen

anti-angiogenese

inhibitie T-lymfocyt

inhibitie IL-2

2. verruca seborrhoica

bestaat uit basale cellen

bestaat uit melanocyten

wordt veroorzaakt door HPV-16 of 18

3.jongen met wratje thv de vingers

cryotherapie

bleomycine

salicylaten 5% in vaseline

4.wat komt het meeste voor bij psoriasis artritis?

psoriasis op jonge leeftijd

gelokaliseerde psoriasis (Hallopeau)

gelokaliseerde psoriasis (palmo-plantair)

psoriasis guttata

5. Spitz naevus

spoelvormige en epitheloide cellen

6.Foto + casus one hand two feet syndrome

7.Foto + casus maligne melanoom (Vraag ging over man met een vlek aan zijn oor die de laatste tijd gegroeid was en het onderste deel van de vlek was verheven. Zelf maakte hij er zich geen zorgen over en kwam op consultatie omdat zijn vrouw hem verplichtte)

8.Foto + casus spinocellulair carcinoom van de lip (Vraag was de diagnose)

9.Foto + casus atopische dermatitis (Vraag was de diagnose, kon geen wol verdragen op de huid, werd erger bij sporten, …)

10.Foto + casus acne vulgaris (Meisje van 17 jaar met beeld van matig papulopustuleuze acne, vraag was de behandeling)

11.Foto + casus lupus

12.Foto + casus veneus ulcus

13.Foto met casus over TEN? Welke biopsie ga je hier zien?

Biopsie van PF (subcorneaal)

Biopsie van PV (honinggraatpatroon)

Biopsie met necrolyse van het epiderm

Supepidermale blaarvorming met IgG/C3 lineair

14.Wat heeft de slechtste prognose?

Pemphigus vulgaris

Pemphigus foliaceus

Dermatitis herpetiformis

Junctionele Epidermolysis Bullosa

15.Wat is juist ivm urticaria?

Ze verdwijnen binnen 24u

16.Welke 2 pathologieen zijn strikt neoplastisch?

Erythema annulare centrifugum en necrolytisch migratoir erytheem

erythema gyratum repens en necrolytisch migratoir erytheem

Andere opties uit dat hoofdstuk

17.Kindje 7jaar met ECM, welke behandeling ga je geven?

Bloedonderzoek + amoxicilline opstarten

Doxycycline (niet bij <8j)

18.Verhaal tinea interdigitalis simplex gecombineerd met tinea cruris. Door welk micro-organisme is dit meest wrs veroorzaakt?

T. rubrum

M. canis

C minutissimum

...

19.Casus erysipelas uitgelegd: wondje ergens, heel ziek, RCDT dat heel snel opkomt, pijnlijke gezwollen LK en koorts. Diabetes patient. Welke behandeling ga je geven?

Acyclovir

Benzathine penicilline iv

Ofloxacine met clindamycine iv

AB po

20.Patiënt met livedo reticularis (en nog iets):

a. Biopsie en bloedname

21.Patiënte met acne vulgaris:

a. Adapalene + benzoylperoxide + orale tetracyclines

22.Lichen planus meest frequent type

reticulair

Veneus ulcus. Wat is je eerstvolgende stap na lokale wondverzorging?

drukontlasting

compressietherapie

angiografie

23.Behandeling klein spinocellulair carcinoom op de hand van een 50-jarige

Excisie

Radiotherapie

Cryotherapie

...

25. Casus met vrouw waarbij letsels snel verdwenen (verdacht voor urticaria). Wat ga je doen om de diagnose te bevestigen.

a. Prick test. Dit? jup

26. Welk type virus verantwoordelijk voor vulvair carcinoom:

a. HPV type 16 en 18

b. HPV type 1 en 7

c. HPV type 5

d. Herpes simplex virus

27. Welk letsel bij secundaire syfilis?

condylomata plana

condylomata lata

gummata

ulcus durum

28. Vrouw met erntige psoriasis en plaque, overgeschakeld op PUVA omdat CS+vit.D niet volstond. Retinoïden geassocieerd (REPUVA), maar nog geen verbetering. Ze ontwikkelt ook gewrichtsklachten. Wat is het volgende dat je gaat doen in je beleid

methotrexaat

cyclosporine

Examenvragen 16/17

Dermatologie

1. Foto van een duim: grote vieze zwarte bol waar de nagel zat, pigment loopt door over de huid (dus niet enkel in het nagelbed). De man was een schrijnwerker die veel last had van zijn duim. Hij kon er moeilijk mee werken. De nagel was er af gevallen. 1,5 jaar geleden had hij een accident gehad met zijn duim en was zijn nagel in 2 gespleten en toen ook uitgevallen. Wat doe je?

- biopsie

- Kweek

- Bloedname

- Coagulatie


2.Foto van de wang van een jongetje met kleine blaasjes centraal op de wang op erythemateuze achtergrond. De mama van de jongen vertelt spontaan dat hij dit 2j geleden ook al eens voorhand, telkens op exact dezelfde plaats. De jongen is in algemene goede gezondheid, al was hij vorige week ziek waarvoor hij antibiotica had genomen. Tintelingen gingen de letsels vooraf. Wat is je diagnose?

- Drugeruptie

- Herpes simplex

- Impetigo


3. Wanneer is het risico op neonatale systemische herpes virus het grootste?

- wanneer de moeder tijdens de zwangerschap een primo-infectie met HSV2 doormaakt.

- Wanneer de moeder herpes labialis heeft.

- Wanneer de moeder tijdens de zwangerschap een reactivatie HSV2 infectie doormaakt.


4.Wat zijn koilocyten?

- HPV geïnfecteerde keratocyten

- HSV geïnfecteerde keratocyten

- Keratocyten in spongiose


5.Wat zijn civatte bodies bij Lichen planus?

- apoptische keratinocyten

- Acantholytische keratinocyten


6.‘Bulleus disease of infancy’: welke aandoening komt qua histologie en immuunfluorescentie hiermee overeen?

- Bulleus phemighoid

- Dermatitis herpetiformis

- Lineaire IgA dermatitis

- EB


7. Wat is waar over de incidentie van maligne melanoom en de individuele mortaliteit?

- de incidentie van MM stijgt, de indivuele mortaliteit daalt

- De incidentie daalt, de individuele mortaliteit daalt

- De incidentie stijgt, de individuele mortaliteit stijgt

- De incidentie daalt, de individuele mortaliteit stijgt


8. Een man heeft uitgebreide solaire keratosen op zijn hoofd. Hij is landbouwer en geeft toe dat hij zich nooit beschermd heeft tegen de zon. In het verleden is er al eens cryotherapie geprobeerd. Wat is het correcte beleid?

- Zonprotectie + 5FU

- Zonprotectie + cryotherapie

- Zonprotectie + CS

- Zonprotectie + radiotherapie


9. Welk geneesmiddel grijpt in op de 4 factoren (alle 4 werden genoemd: P.Acnes, inflammatie, talgproductie, talgklierhypertrofie) in de pathogenese van acne vulgaris?

- isotretinoine

- Adapaleen

- Benzoylperoxide


10. Wat is de therapie voor een zwangere vrouw met matig-ernstig papulopustulose acne?

- Adapalene en benzoylperoxide

- Adapalene en limocycline

- Benzoylperoxide en erythromycine


11. Een zwangere vrouw was gaan wandelen in het bos en had een tekenbeet die direct verwijderd werd. Ze komt in paniek bij u. Er zijn geen huidletsels. Wat is uw beleid?

- Doxycycline

- Controle op huidletsel

- Amoxicilline


12. Een schilder heeft allergisch contacteczeem. Het begon aan zijn handen, en er is nu ook uitslag op zijn nek, schouders, rug, armen. Waaraan is hij waarschijnlijk allergisch?

- oplossing stof in de verf

- Bewaarstof in de verf

- Kleurstof in de verf

- een cosmetisch product


13. Foto van vingers met wat letsels. Een kleuterlerares wordt gediagnosticeerd met allergisch contact dermatitis. Ze heeft enkel letsels op de vingers. In vakanties gaat het beter. Ze heeft contact met reinigingsdoekjes en vloeibare zeep voor de kindjes. Ze draagt sporadisch latex handschoenen. Waaraan is ze wellicht allergisch?

- latex

- Parfum componenten

- Detergenten


14. Wat is correct over atopisch eczeem:

- frequent bacteriële surinfectie

- altijd met hooikoorts en astma

- test je met priktest


15. Koebner fenomeen komt voor bij

- lichen planus

16. welke aandoening ontstaat door overgroei van residente bacteriën?

- ectyma

- impetigo

- Pitted keratolyse


17. matige atopische dermatitis , behandeling indien sederende histaminica en topische steroïden niet voldoende was

- isotretinoiden

- CS PO

- Vit D

- UV therapie


18. directe immunofluorescentietechniek:


19. werking van cyclosporine?

- inhibitie t-cel, IL-2

- Inhibitie groei polynucleaire


20. wonde onder teen, E/A > 1,4, beetje zwelling, verminderde pulsaties a dorsalis en a tibialis posterior

- diabetisch ulcus

- artieel ulcus

- veneus ulcus


21. Foto van man die al tijdje zijn haar was verdund maar laatste maanden erger, behandeling ?


22. Foto van onderbeen

- small vessel vasculitis

- medium vessel vasculitis


23. levenscyclus Scabies


24. Langdurig CS gebruik:

- atrofie, tachyfylaxis, rebound fenomeen

- atrofie, rebound, calcificaties

- atrofie,...


25. Ulcus binnen enkel?

- veneuze ulcus

- arteriële ulcus

- diabetische ulcus

- vasculitis


26. foto zona in gelaat -> prikkeling, pijn voor de letsels


27. anagene fase haar -> groeifase


28. vit D bij psoriasis -> Werking?


29. beste prognose congenitale bulleuze aandoening


30. acne inversa behandeling


31. Man werkt in ziekenhuis, regelmatig handen wasse, ontsmetten, hydrateerd met nivea papulosquameuze letsels thv handrug, vingers maar niet tussen de vingers, en op de polsen

- op bewaarmiddelen

- parfum + bewaarmiddelen

- rubberen handschoenen

- alcoholgel


32. Waar komt het meeste maligne melanoom voor in de blanke bevolking?

- Zuid-Afrika

- Noord-Europa

- Noord-Amerika

- Australië


Oftalmologie

1.Een vrouw is geopereerd aan cataract, het gaat goed erna, maar nu 3 dagen later heeft ze plots visusdaling en een pijnlijk rood oog. Wat is het correcte beleid?

- Ik zie haar met voorrang de volgende dag en stuur haar door naar de oogarts, het kan een infectie zijn.

- Ik zie haar direct en stuur haar direct naar de oogarts.

- Visusdaling kan normaal zijn, we wachten af.


2. Wat behoort niet tot de uvea?

- Choroideus

- Corpus ciliare

- Iris

- Membraan van Descemet


3.Wat is JUIST?

- De vezels van nasale retinahelften kruisen niet in het chiasma opticum.

- De vezels van de temporale retinahelften kruisen in het chiasma opticum.

- Alle vezels kruisen in het chiasma opticum.

- …

4. Hoeveel ml bevat het corpus vitreum / Wat is de inhoud van het glasvocht?

- 10 ml

- 0.06 ml

- 4,5ml

- 1ml


5. Wat is juist over de oogbol?

- de oogbol weegt...7,5g

- De voor-achterwaartse diameter van de oogbol is ongeveer 30mm

- De inhoud is … 15 ML


6. Wat ligt onder de orbitabodem?

- Sinus maxillaris

- Ethmoidale cellen

- Nasale caviteit


7. Welke spier wordt bezenuwd door de n.trochlearis?

- m. Obliquus superior

- M. Rectus superior

- Alle obliquus spieren

- M. Abducens


8. Een man heeft acuut hoofdpijn, dubbelzicht, laaghangend rechter ooglid, zijn pupil is rechts groter dan links, zijn rechter oog staat naar buiten. Waaraan kan dit te wijten zijn?

- n.III parese door een intracraniaal proces zoals hemangioom

- N. IV parese door verhoogde IC druk

- N. VI parese ...

- N. VII parese …


9. Wat is juist over mydriasis/miosis

- Miosis is een flight/fight reactie

- PS geeft miosis, OS geeft mydriasis

- Bij mydriasis ziet men scherper

- …


10. Een studente heeft een tijdje last van ‘raar zicht’, pijn bij oogbewegingen. Je meet dat de visus langs ene kant 5/10 is en langs de andere kant 10/10. Wat is je volgende logisch onderzoek?

- Gezichtsveldonderzoek

- Fundoscopie

- Pupilreflexen op licht

- ...


11. Wat is de belangrijkste risicofactor van openhoek glaucoom?

- Familiale VG

- verhoogde oogdruk = IOD

- …


12. Wat is een risicofactor voor cataract?

- Diabetes mellitus

- Glaucoom


13. Foto van een rood oog. De patient is er zo mee opgestaan zonder pijn. Wat is het?

- Subconjunctivale bloeding


14. Foto van een instrument. Wat is het?

- ophthalmoscoop


15. Wat is correct over indirecte fundoscopie?

- het geeft een gespiegeld beeld

- Het beeld is meer vergroot dan bij directe fundoscopie.

- Het beeld is 180 graden gedraaid.

- Dilatatie van de pupil is absoluut nodig.


16. Wat is een flash retinogram?

- het meet de functie van kegeltjes en staafjes.

17. Wat is correct over patiënten met retinitis pigmentosa?

- De patiënt kan nog lang de krant lezen

- Ze hebben nooit problemen met kleuren zien.

- Ze kunnen zonder problemen autorijden.


18. Wat is correct over myopie?

- het beeld valt op de retina.

- Het beeld valt voor de retina.

- Het beeld valt achter de retina.

- Het beeld valt op de choroidea.


19. Wat is correct over myoop oog?

- De relatieve diameter is toegenomen

- De relatieve diameter is afgenomen

- De cornea is slapper


20. Welke oogdruppels voor pupildilatatie worden gebruikt bij fundoscopie?

- Phenylephrine + tropicamide

- Andere drie opties waren telkens 1 stof.


21. Foto van een oog met fluoresceïne (oog met grote groene vlek in het midden): wat is het?

- cornea laesie

- Corpus alienum


22. Synoniem voor spleetlamponderzoek?

- biomicroscopie


23. Kenmerken van retrochiasmaal letsel?

- bitemporale hemianopsie

- Homonieme hemianopsie

- ernstige visusdaling


24. Bij welke aandoening is er mydriasis van de pupil?

- Keratitis

- Iritis

- Glaucoom


25. Een meisje heeft ‘mooie grote ogen’. Als ze buiten komt heeft ze echter tranen en fotofobie.

- dit kan buftalmie zijn: u verwijst urgent naar oogarts


26. Wat is waar

- er zijn evenveel staafjes als kegeltjes

- Er zijn meer kegeltjes dan staafjes

- Kegeltjes zijn enkel voor kleurzicht

- In de fovea zijn er meer kegeltjes

Examenvragen oud curriculum

Dermatologie

Examenvragen '14 - '15

1. Dermatofibroom bestaat uit

a) Subcutane vetcellen

b) Langerhanscellen

c) Dermale dendrocyten

d)...

2. Psoreasis komt minder voor bij jongeren, indien het toch voorkomt, welke vorm?

a) guttata

b) pustulosa

3. Eerste manifestatie van Herpes?

a) vesikel

b) ...

4. Welke zijn anti TNF alfa? (antwoordmogelijkheden zie hieronder ergens)

5. Welke cytokines zijn belangrijk bij een allergische reactie? Antwoorden waren verschillende combinaties van IL1, IL17, IFNy, TNFa enz

6. In welke cel bevinden zich Birbeck granules? Langerhanscel

7. Waar bevindt zich de meest voorkomende mutatie bij melanomen

a) upstream van RAF

b) downstream van MEK

...

8. Welk type melanoom komt meer voor bij aziaten?

9. Man met bewezen scabies al 2 keer behandeld met permethrine maar de jeuk komt terug. Nu krijgt partner ook last. Wat is je volgende stap in de behandeling

a) ivermectine geven

b) nogmaals permethrine en ook aan de partner

c)...

10. Welke pathologie gaat gepaard met vacuolopathie?

a) Lichen

11. Bij welke pathologie is er spongiose en ballooning?

a) urticaria

b)...

12. Vrouw met plots veel haarverlies over de gehele scalp.

a) telogeen effluvium

b) anogeen effluvium

c) ..

13. Meisje met kale plek, zonder stoppels of wondjes. Broer krijgt het ook, meest waarschijnlijke diagnose?

14. Jongen met acne waarbij de behandeling met benzoylperoxide + antibiotica + adapalene niet werkt, wat is je volgende stap?

15. Foto van diabetespatiënt. Patiënt had last van een bruine vlek op de voetzool, is naar podoloog geweest en kreeg steunzolen. De vlek ging weg maar daarna ontstond een wonde zoals op de foto. (zoiets ongeveer qua casus)

a) diabetes ulcus

b) maligne melanoom

c)...

16. Foto van nagels. Een man met psoriasis. Plots probleem thv nagels van de tenen (foto) met ook uitslag thv de hiel. Welke behandeling geef je? mogelijkheden waren ofwel soorten psoriasisbehandeling ofwel behandeling voor schimmel

17. Vrouw van 30 jaar, 3 maanden zwanger. Is een week geleden in het bos bij Heverlee gestoken door een teek die onmiddellijk verwijderd is. Er zijn geen huidletsels. Wat doe je?

a) amoxycilline
b) doxycycline
c) clindamycine
d) controle bij letsels


Examenvragen '13 - '14

1. fotovraag: vrouw met witte plek op flanken en heup, na te gaan kamperen opgekomen, nam ook medicatie voor last in gewrichten... (ik weet de details niet meer, excuses). Wat is de meest ws diagnose?

a) discoide lupus
b) SJS
c) ...

2. fotovraag: vrouw van 40j met rode letsels aan mucosa, korstje op de scalp, kleine vesikeltjes op arm, ... Meest waarschijnlijke diagnose?

a) ?
b) dermatitis herpetiformis
c) pemphigus vulgaris
d) ...

3. Casus van vorige jaren: jongetje van 11 met kale plek waar nog stoppels in staan, zusje begint er ook last van te krijgen. Meest ws uitlokker?

a) ...
b) M. Canis
c) T. Rubrum
d) ...

4. Een behandeling met een KIT-inhibitor heeft meeste kans om te slagen bij?

a) een melanoom met een BRAF-mutatie
b) een melanoom waarbij er een mutatie optrad in de PTEN-pathway (of zoiets)
c) een mucosaal melanoom
d) een melanoom op niet- chronisch aan zon blootgestelde huid. 

5. casus van vorige jaren: vrouw met eerst jeuk en later op abdomen gespannen blaren en andere letsels op benen. Diagnose?

a) bulleus pemphigoid
b) pemphigus vulgaris
c)...

6. hoe lang mag je methotrexaat niet nemen voor bevruchting? (ofzoiets)

a) 2 jaar voor conceptie stoppen als vrouw
b) 2 maand voor conceptie stoppen als vrouw
c) 6 maand voor conceptie stoppen zowel man als vrouw
d) methotrexaat mag doorgenomen worden want is niet teratogeen

7. casus van vorige jaren over dermatomyositis (zonder vermelding van ziekte, enkel symptomen: ooglidoedeem, Grotton,...) Welke onderzoeken ga je nu doen?

a) biopsie huidletsel
b) EMG
c) labo
d) alle bovenstaanden

8. Bij welke aandoening komt gewrichtsaantasting ook voor?

a) hallopeau
b) psoriasis inversa
c) psoriasis guttata
d) ...

9. Fotovraag: casus van man met druppelvormige letsels over ganse rug, kaarsvetfenomeen bij erover te wrijven, putjes in nagel ... Meest ws diagnose?

a) ...
b) Psoriasis guttata
c) ...

10. Fotovraag: man die als verpleger werkt, krijgt uitslag op zijn hand, niet tussen de vingers maar op handrug en uitbreidend naar pols. Draagt kunstrubberen handschoenen, ontsmet en wast handen frequent, associatie met zijn werk want in vakantie nooit problemen.Meest waarschijnlijke oorzaak van het contacteczeem?

a) rubberen handschoenen
b) zepen
c) ontsmettingsproduct
d) ...

11. Bij welke indicatie moet je ZEKER intraveneus acyclovir geven?

a) neonatus met HSV
b) frequent recidiverende (>6/j) genitale herpes
c) frequent recidiverende orale herpes met EEM
d) herpes op de thorax

12. fotovraag: man met ernstige trigeminus-herpes (neus, oog, vieze letsels). Behandeling?

13. fotovraag: man met livedo-achtige letsels verspreid over been. Adhv casus en foto vrij duidelijk, vraag was: met deze informatie kan je vrij zeker zijn dat de biopsie wat zal tonen?

a) een vasculitis van de arteriolen
b) een vasculitis van de middelgrote vaten in het derm
c) een vasculitis van de grote arteriën
d) ...

14. Fotovraag: vrouw met bruine streep verticaal over nagel, ook periunguale huidverkleuring. Veranderde doorheen voorbije maanden. Dit is een?

a) naevus
b) maligne melanoom
c) psoriasisnagel
d) schimmelinfectie (weet de opties c & d niet meer zeker)

15. Vrouw met roodheid thv hals en romp, gebruikt enkel Nivea body lotion, verder niks. Reageerde allergisch op de body lotion, welke component meest waarschijnlijk?

a) bewaarmiddelen
b) bewaarmiddelen + parfumcomponenten
c) parfumcomponenten
d) oplosmiddel

16. Vraag van vorige jaren met immunohisto, welk beeld bij welke aandoening?

a) lineaire depositie immuunncomplexen bij psoriasis
b) honingraatpatroon suprabasale bij pemphigus vulgaris
c) ...

17. Zwangere vrouw met papulopust acne. Welke behandeling geef je?

a) adapalene + benzoylperoxide
b) benzoylperoxide + erythromycine
c) adapalene + metronidazole
d) erythromyc + systemische AB

18. Wat klopt over irritatiedermatitis?

a) komt meer voor dan allergie
b) werkt sensitizerend
c) ...

19. Wat is correct ivm fotoreacties?

a) 
b) komen op na contact met licht binnen enkele uren of dagen
c)
d) wordt erger naarmate de zomer vordert

20. vraag over pathways van melanomen, ik weet de exacte vraag niet meer

a) een mutatie in BRAF gen heeft effect op de MAPK pathway (dat soort antwoorden)
b) ...

21. Bij welke ziekte is Koebnerfenomeen typisch?

a) Psoriasis
b) Herpes
c) ...

22. Man van 85, heeft invasief SCC op de lip (beschreven), welke therapie doe je?

a) cryotherapie
b) currettage
c) Radiotherapie
d) ...

23. Birbeck granuli...

a) (iets over samenstelling)
b) bevinden zich in de Langerhanscellen
c) bevinden zich in de Merkel cellen
d) 

24. casus over patient die een ernstige dermatologische reactie doet op een medicament, had ook sliklast en haar huid was in grote flarden los aan het komen, zo'n 50% van het oppervlak. Diagnose?

a) DRESS
b) SSSS
c) SJS
d) TEN

25. Ulcus op binnenenkel, er is ook atrofie blanche en dergelijke, wat is hier de oorzaak van?

a) ...
b) ...
c) claudicatio
d) veneuze insufficiëntie

26. Iets over monofilament en ulcera op de hiel..

a) diabetisch ulcus
b) arterieel ulcus
c) veneus ulcus
d) ...

27. Welke HPV zijn oncogeen?

a) 6 en 11
b) 5 en 14
c) 16 en 18
d) geen van bovenstaande

28. Vraag (casus) over haaraandoeningen

a) normaal trichogram >15% telogene haren
b) telogene uitval leidt meestal tot alopecia areata
c) ... (juiste antwoord vergeten :p)

29. Wanneer doe je zeker een hormonaal bilan?

a) acne inversa, hirsutisme, alopecia androgenetica
b) acne inversa, alopecia areata, ...
c) acne vulgaris, alopecia androgenetica, hirsutisme
d) acne vulgaris, alopecia areata, ...

30. Man met veralgemeende rode uitslag, vermeldde terloops dat hij een tijd geleden ook een rood ulcus op zijn penis had vastgesteld. Welke onderzoeken ga je doen?

a) andere serologie
b) VDRL en (dat andere)
c) andere serologie
d) ...

31. Man met vesikels op penis, is al gebeterd met antimycotica en CS, maar recidiveert steeds na stop. Wat doe je nu als onderzoek?

a) bloed
b) biopsie
c) virale kweek
d) ...

32. Fotovraag: kindje met gele korsten rond neus en boven mond. Diagnose?

a) eerste herpes simplex contact
) niet bulleuze impetigo
c) ...

33. Welke stralen veroorzaken meeste fotodermatosen?

a) Infrarood
b) UVA
c) UVB
d) UVC

34. Welke zijn anti-TNFalfa?

a) Infliximab, adalimumab, Alefacept, ...
b) adalimumab, infliximab, etanercept, Alefacept
c) infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab
d) adalimumab, etanercept, certolizumab, alefacept

35. Bij welke ziekte speelt lage Socio-econ klasse een rol?

a) lyme
b) pediculosis capitis
c) pediculosis vestimentorum
d) pediculosis pubis

36. Eerstelijnsbehandeling Scabies?

a) ivermectine
b) malathion
c) metronidazole
d) permethrine

37. Beste prognose bij congenitale aandoening?

a) bulleus pemphigoid
b) epidermyolysis bullosa simplex 
c) junctioneel epidermyolysis bullosa
d) dystrofisch epidermyolysis bullosa

38. Vrouw met schilferend eczeem-achtige uitslag op rechterborst, hele VG van atopie en zo. Wat ga je doen?

a) Eerst CS, als dit niet werkt VitD associëren
b) Eerst CS, als dit niet helpt biopsie
c) ...


39. belangrijste NE van dapsone?

a) leverfunctiestoornissen en hemolyse 
b) hemolyse en methemoglobinemie 
c) leverfunctiestoornissen en longfibrose 


40. wanneer mag je chronisch aciclovir geven?

a) recidiverende herpes genitales 
b) recidiverende herpes labiales 
c) ...

41. welke cutane letsels zien we in het tertiair stadium van lyme?

a) acrodermatitis chronica atroficans 
b) ... 


41. wat is correct over het fenomeen van raynaud

a) komt vaak symmetrisch aan beide handen voor 
b) vaker bij mannen dan bij vrouwen
c) ... 

42. primaire efflorescentie bij lichen planus

a) vesikel 
b) papel 
c) ... 

43. verschillen tussen pemphigus vulgaris en foliaceus:

a) PV enkel thv de huid en PF thv huid en mucosa 
b) PV thv huid en mucosa , PF enkel thv de huid
c) ....

Examenvragen '12 - '13

1. een vrouw was ongerust na het kijken van aflevering over huidkanker, ze heeft zelf een gekleurde band op haar nagel die al een aantal jaren onveranderd aanwezig is. Meest waarschijnlijke diagnose?

a) nevocellulair nevus
b) maligne melanoom
c) schimmelinfectie
d)

2. welke uitspraak is correct?

a) bij fototesten wordt enkel de geteste huid beschenen met UVB
b) bij fototesten wordt de gewone huid beschenen met enkel UVB
c) bij fotopatchtesten brengt men lapjes met allergenen aan op de rug van de patiënt en beschijnt men de helft met UVA
d)

3. een jongen van 10 jaar komt naar de dokter na al 2 weken een kale plek te hebben op zijn hoofd waar nog stoppels in zichtbaar zijn. Zijn kleine zusje begon er ook last van te krijgen. Oorzaak?

a) M. Canis
b) T. Rubrum
c) 
d) 

4. Welke van volgende bacteriën behoort niet tot de commensale huidflora?

a) S. Pyogenes
b) C. Minutissimum
c) S. Epidermidis
d) Proprionebacterium actines

5. Foto van een vrouw met ovale kale plek op hoofd zonder stoppels. Ze had laatste maanden veel stress (verhuizen + nieuwe job), stak het daarop dat ze moe en afgevallen was. Ze had de voorbije jaren al afwisselend schilfers op hoofdhuid gehad. Wat is onderzoek dat je nu doet?

a) Bloedname
b) Biopsie
c) geen
d) 

6. Man van iets oudere leeftijd met oedeem rond de ogen en rode uitslag (?). Welk onderzoek ga je doen?

a) Biopsie
b) Bloedname
c) EMG
d) Alle bovenstaande

7. Foto van voet met veel ulcera op, diep en afgelijnd. Pijn vooral bij neerliggen, betert als ze voeten laat hangen. E/A is 0,6. Dit is een?

a) Veneus ulcus
b) Arteriëel ulcus
c) Diabetes ulcus
d) 

8. Een veneus ulcus doet enkel pijn bij

a) hoogstand
b) atrofie blanche
c) Angiodermite Purpurique et Pigmentee
d) 

9. Foto van handpalm & voetzool met gelige ronde papels/pustels, schoonmaakster had brandend gevoel aan voeten, had het letsel aan Li hand en beide voeten en het werd nu storend voor haar job. Behandeling?

a) lokaal antimycoticum
b) systemisch antimycoticum
c) lokaal antibioticum
d) lokaal corticosteroid

10. Man had last van exantheem, paar maand voordien was hij naar Afrika geweest, en bij thuiskomst had hij ulcus op z'n penis vastgesteld, dat was spontaan verdwenen. Diagnose?

a) Syfilis
b) 
c)
d)

11. Voorkeurslocalisatie Lichen Planus?

a) gelaat
b) elleboogpooi
c) binnenkant dijen
d) flexorzijde polsen

12. Belagrijkste mutatie in melanoom bij zonbeschenen huid?

a) NRAS
b) BRAF
c) KIT
d)

13. Rangschik de corticoïden van meest krachtig naar minst krachtig

a) Betamethasondipropionaat > Betamethasonvalproaat (Betnelan) > Clobetasonbutyraat (eumovate) > hydrocortisonacetaat
b) Clobetasonbutyraat (eumovate) > Betamethasonvalproaat (Betnelan) > Betamethasondipropionaat > hydrocortisonacetaat
c) Betamethasondipropionaat > Clobetasonbutyraat (eumovate) > Betamethasonvalproaat (Betnelan) > hydrocortisonacetaat
d) Betamethasonvalproaat (Betnelan) > Betamethasondipropionaat > Clobetasonbutyraat (eumovate) > hydrocortisonacetaat

14. Wat is de eerstelijnsbehandeling van Scabies?

a) Permetricine
b) Ivermectine 
c)
d)

15. Zwangere vrouw met wratje op grote schaamlip. Wat doe je?

a) Niets
b) Cryotherapie
c) Curretage
d) Bleomycine

16. Meisje van 24 met papulopustuleuze letsels. Behandelen met? (niet zeker dat het dit was)

a) adapalene + metronidazole
b) adapalene + 
c)  
d)

17. Waar komen Birbeck granula voor?

a) Langerhans

18. Wat komt het meeste met parakeratose samen voor?

a. Hypergranulose
b. Hypogranulose
c. Orthokeratose

19. Welke HLA mutatie bij SJS?

20. BRAF oncogene mutatie bij :

a. Melanoom en naevocellulaire naevus
b. Melanoom en Spitz Naevus
c. Enkel bij melanomen niet bij naevi

21. Waarin verschillen chronische en acute urticaria

a. Verloop in de tijd

22. Wat is waar over irritatiedermatitis?

a. Irritatiedermatitis sensibiliseert
b. Afhankelijk van individuele factoren.

23. Voorkeursplaats voor diabetische ulcera?

a. pretibiaal
b. mediale malleolus
c. hiel

24. Casus man 70 jaar. Al jarenlang recidiverende balonoposthitis. Smeert er miconazole op en dan gaat het over. Heeft sinds een half jaar dit letsel op de penisschacht. (foto van penis met rood letsel). Miconazole en lokale corticosteroïden helpen niet. Welke test wil je doen?

a. biopsie
b. VDRL en TPHA
c. Virale kweek

25. Casus, man middelbare leeftijd. VG: diabetes, cellulitis onderbeen (goed genezen). Nu een ulcus op de hiel dat maar niet wil genezen. (foto van groot vies ulcus dat er naar mijn mening niet uitgeponst uitzag). Waar denk je aan?

a. decubitus
b. diabetisch ulcus
c. melanoom
d. ulcererend BCC

26. welke mutatie bij dysplastisch naevus syndroom?

a. CDKN2A
b. p53

27. Man, letsel met melkachtige pustels in de rand. Welke behandeling?

a. lokaal imidazole

28. Welk GM veroorzaakt SJS/TEN?

a. allopurinol
b. amiodarone
c. fluconazole
d. rifampicine

29. Casus + foto vrouw 30 jaar, rookt. Progressief erger wordende fistels thv de oksels. Doet pijn. Gebruikt deo. Welk advies geef je?

a. verander van deo
b. was je oksels beter
c. rookstop

30. Welk geneesmiddel lokt psoriasis uit?

a. Beta blokker
b. ACE inhibitie
c. Retinoiden

31. Neveneffecten cyclosporine:

a. Hypertensie, nefrotoxiciteit en levertoxiciteit
c. Hypertensie, nefrotoxiciteit en huidkanker

Examenvragen '11 - '12

Definitie Nikolsky

a) blaasjes neustop
b) doorlopen pigment Periunguaal
c) loslating bij zijdelingse druk
d) urticariele reactie op plaats lokale druk

Familie met scabies, werden behandeld met permethrine. Vader heeft na 2x behandelen nog steeds last. Wat is je volgende stap?

a) nog eens met permethrine behandelen 
b) behandelen met malathion 
c) behandelen met ivermectine 
d) Behandelen met lokale CS


Oftalmologie

Examenvragen '12-'13

2de examen juni

Als iemand deze zou willen aanvullen? Dit is wat ik teruggevonden heb in notities na mijn examen. 1. goldmann? 2. Retrobulbair? 3. Casus vrouw van 30 iritis? 4. Plaatje: centraal of perifeer veld meting 5. Dacryocystitis 6. Redenering achter iridotomie 7. Plaatje na cataract heelkunde 8. Behandeling van 3 maanden na dense glasvochtbloeding, gezichtsdaling 9. Waarbij is het nuttig met computer primeter centraal gezichtsveld op te volgen 10. Unicaine collyrium verdooft bij? 11. Man 50 jr: -2D wil scherp lezen en veraf zien 12. Iets over cataract heelkunde anno 2013 13. Iets over Lasik…. 14. Technisch onderzoek bij exsudatieve AMD 15. Nog iets over AMD: beweringen over behandelingen 16. Waarom 5 meter 17. Iemand ziet 10/10 op afstand zonder hulpmiddelen: wat is ie? 18. Meest recidiverend keratitis? 19. Beweringen over aantal keratitisen geloof ik. WTF-Pseudomonas? 20. WTF risicofactoren voor rhegmatogene (netvlies)loslating 21. Casus AION 22. Casus arteria centralis retinae 23. Plaatje esotropie 24. Verwijde pupil typisch bij (allemaal pijnlijk rood oog opties)


21 juni Een afbeelding van een Ishihara-test: welke test is dit?


vrouw van 70 jaar, hypertensie, diabetes, centrale gezichtsscherpte is laatste tijd vervormd. Wat is het?

 • Drusen
 • AMD
 • netvliesloslating
 • retinitis pigmentosa
(ofzo. Ik weet de mogelijkheden niet echt meer. Het was AMD)


vrouw van 58, lichtflitsen zien, dan plots een "gordijn" dat geleidelijk over haar gezichtsveld schuift:

 • netvliesscheur
 • glasvochtloslating
 • netvliesloslating
 • bloeding
(netvliesloslating)


meisje van 13, ziet goed dichtbij, slecht veraf:

 • kanker
 • aids
 • glaucoom
 • myopie
(ok, dat waren niet echt de mogelijkheden, maar komaan. Iedereen weet dat het myopie is)


een oogfundus (van CVO denk ik), wat is geen risicofactor?

 • diabetes
 • hypertensie
 • leeftijd
 • stomp trauma
stomp trauma


Wanneer moet je niet checken of het arteritis is?

 • CVO
 • arteria centralis occlusie
 • acute ischemie van de oogzenuw
 • ??
CVO


Wat geef je niet bij chronisch open hoek glaucoom?

 • dorzolamide
 • xalatan
 • acetazolamide
 • ??
(acetazolamide)


Wat krijg je zeker niet na een stomp trauma:

 • blow-out fractuur
 • retinaloslating
 • glasvochtbloeding
 • glaucoom
(eig niet meer zeker van de antwoordmogelijkheden hier)


Waarom mydriatica bij acute iritis?

 • vermijden van synechieen
 • ooglidkramp
 • gemakkelijker onderzoek van de oogfundus
 • verhelpen van de fotofobie
(het eerste)


Hoe dik is het hoornvlies

 • 140 µ
 • 340 µ
 • 540 µ
 • 740 µ
(540)

(waar/niet waar) Betablokkers zorgen voor myose.

(waar/niet waar) Tussen lichtinval en primaire visuele cortex zitten 3 neuronen.

(waar/niet waar) Bij lasik maak je een flap met een laser.

(waar/niet waar) Amblyopie met/door strabisme moet je opereren voor de leeftijd van 6 jaar.