Geneeskundige plichtenleer en geneeskundig recht (E03L8A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Medisch recht: je leert de wetgeving kennen die de arts-patiëntrelatie mee bepaalt. In het onderdeel Medisch recht komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Wetgeving betreffende de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg en het beroep van arts in het bijzonder.
 • Wetgeving betreffende de orde der geneesheren.
 • Medisch beroepsgeheim.
 • Honorarium.
 • Schuldig verzuim.
 • Wet betreffende de rechten van de patiënt.
 • Euthanasie.
 • Aansprakelijkheid.

Medische deontologie: je kent het geheel van de beginselen, gedragsredenen en gebruiken die ieder arts moet eerbiedigen of als leidraad nemen bij de uitoefening van zijn beroep. In het onderdeel Medische deontologie behandelen we volgende thema’s:

 • Bronnen van medische deontologie.
 • De arts-patiëntrelatie.
 • Het verstrekken van informatie aan de patiënt.
 • Therapeutische verbetenheid.
 • Het medische dossier.
 • Arts en narcotica.
 • Het medische beroepsgeheim.
 • Arts en wetenschap.
 • Collegialiteit.
 • Reclame.
 • Erelonen.
 • Continuïteit van zorgen.

Examenvorm

Type : Examen buiten de normale examenperiode

Evaluatievorm : Schriftelijk

Vraagvormen : Open vragen

Leermateriaal : Naslagwerk

Zowel voor Medisch recht als voor Medische deontologie mag je de verzameling van wetteksten en de code van medische deontologie gebruiken tijdens het examen.

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Examenvragen januari-examens 2018


Samenvatting geneeskundig recht

File:Deontologie 2017.docx

File:Medisch recht 2017.docx

Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen 2015

Recht

1. Verschil tussen vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger
2. mag arts misdrijven aangeven als patiënt slachtoffer is van een misdrijf?
3. Verschil in veronderstelde en stilzwijgende toestemming

Deontologie

1. Aan welke wettelijke voorwaarden moet in België worden voldaan om de geneeskunde te mogen uitoefenen? Aan welke ‘gevaren’ is de arts daarbij blootgesteld?
2. Bespreek de orde der artsen: structuur en taken
3. Bespreek de deontolgie inzake het patiëntendossier.

Examenvragen 2011

Recht

 • Vraag 1. Wat is het belang van het viseren van het diploma?
 • Vraag 2. Verschil veronderstelde en non verbale toelating
 • Vraag 3. Er mogen geen reglementaire beperkingen worden opgelegd op de middelen die moeten aangewend worden voor diagnose en behandeling. Leg uit wat dit "moeten" betekent (of zoiets).

Deontologie

 • Vraag 1. Wat zijn voor u de principes waarop de deontologie steunt en leg uit.
 • Vraag 2. Voordelen en beperkingen van vrije artskeuze.
 • Vraag 3. Welke deontologische kanttekeningen kan je maken bij het via de patient zelf behandelen van een derde patient? (patient mediated therapy)

Examenvragen 2012

Recht

 • verschil stilzwijgende en veronderstelde toestemming
 • verschil vertrouwenspersoon - vertegenwoordiger
 • mag arts misdrijven aangeven als patiënt slachtoffer is van een misdrijf?

Deontologie

 • 5 voorbeelden van arts-patiëntsituaties waarin raadzaam is iets te noteren in dossier en evt laten handtekenen door patiënt, zo kan je daar later op beroepen bij evt verdediging
 • Geef 5 deontologische principes waarbij er bij schending vaak een tuchtprocedure volgt, geen hierbij telkens een tip om dit te voorkomen.

Examenvragen 2013

Recht

 1. . Op welke wijze(n) kan een patiënt volgens de rechten van de patiënt een geldige toestemming geven.
 2. . Bespreek het onderscheid tussen een medisch getuigschrift en een afschrift.
 3. . Een chirurg vindt tijdens een operatie een voorwerp in de buik van de patiënt. Valt dit onder het beroepsgeheim? Leg uit.

Deontologie

 1. . Becommentarieer: "Behalve in uitzonderlijk sociale situaties past het niet dat artsen mekaar beconcurreren door onder de vastgestelde tarieven te werken."
 2. . Bespreek de mogelijke deontologische bezwaren bij "direct-to-consumer producten", specifiek de genetische testen. (of zoiets...)
 3. . Geef de 5 belangrijkste principes die volgens u aan de basis van de deontologie staan. Leg uit waarom en motiveer.