Gerechtelijke geneeskunde (E03L6A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Je maakt kennis met de forensische aspecten waarmee elke arts bij het beoefenen van de geneeskunde kan worden geconfronteerd en krijgt een inkijk op de forensische geneeskundige praktijk. Het uiteindelijke doel van dit opleidingsonderdeel is dat je als basisarts beschikt over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes:

 • Om administratief correct te handelen bij het vaststellen van het overlijden.
 • Om de omstandigheden van het overlijden correct in te schatten en de juiste beslissingen te kunnen nemen rond de aard van overlijden (natuurlijk versus onnatuurlijk – ongewoon overlijden).
 • Over de algemene principes van uitwendige lijkschouwing (waaronder het schatten van het tijdstip van overlijden) en autopsie.
 • De verschillende mogelijke natuurlijke (plotse dood bij kind en volwassene) en onnatuurlijke doodsoorzaken die om bijzondere aandacht vragen (ongewoon overlijden).
 • Over de fysio- en anatomopathologie van onnatuurlijke doodsoorzaken (asfyxie-verdrinking-verwondingen-intoxicatie-hitte-koude-electrocutie).
 • Over de toepassing van forensische kennis (forensische traumatologie) in verkeerstraumatologie.
 • Over de toepassing van forensisch kennis in de kliniek, meer bepaald bij fysieke agressie, seksuele agressie en kindermishandeling (forensische kliniek).

De kapstok van de leerstof zijn de lespresentaties (‘course documents’), aan te vullen met notities (uit de les, het handboek) zoals mondeling medegedeeld.

Ook voor de thema's (verkeerstraumatologie, intoxicatie) die in de les niet aan bod zijn kunnen komen (zgn. begeleide zelfstudie: het officieel aantal lesuren is sinds enkele jaren gehalveerd) behoren tot de leerstof. Voor intoxicatie komt dit neer op BASISPRINCIPES: het hoofdstuk 18.1 uit het handboek + alcohol (zonder de gedetailleerde formules, enkel principes) + algemene info over bewustzijnsverminderende (alcohol, BZD, cannabis, opioiden --> centrale ademhalingsverlamming) en stimulerende (cocaïne, amfetamine, XTC --> plotse hartdood, hypertensieve hersenbloeding, hyperthermie) middelen.

Examenvorm

Voor het MPC examen gelden volgende regels:

 1. Het examen bestaat uit 40 vragen. Opgelet: voor eenzelfde opgave/casus kunnen er meerdere vragen zijn.
 2. Er is per vraag maar 1 juist antwoord mogelijk, te kiezen uit 4 keuzemogelijkheden.
 3. Elk juist antwoord levert 1 punt op. Volgens het facultair standpunt ‘giscorrectie’ van 22 mei 2012 dient voor een foutief antwoord 0,3 punt te worden afgetrokken. Een blanco antwoord levert geen punten op. Het totaal aantal punten op 40 wordt herleid naar een totaal op 20 punten, met innachtname van de officiële afrondingsregels.
 4. Het examen duurt maximaal 2 uur."


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Forensische geneeskunde - getallen en namen* GERECHTELIJKE_GENEESKUNDE (Studentencursus 2012)


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen '15 - '16

1. man gevonden met multipele steekwonden van ongeveer 2cm. Enkele evenwijdig thv hartstreek, weinig bloedverlies. een V-vorm in buik met veel bloedverlies. wondes was aan 1 kant scherp, aan de andere kant afgerond. Aorta abdominalis en hart zijn doorboord. 50ml pericardbloed en 1,5L in buik. Het wapen:

a. 1 snijvlak en 2cm
b. 2 snijvlakken en 2cm 
c. een V-vormige glasscherf
d. een ander ongedefinieerd wapen

2. Zelfde casus:

a. De man is direct handelingsonbekwaam geworden
b. de man heeft nog een tijdlang geleefd
c. Hij verloor onmiddellijk het bewustzijn
d. hij was onmiddellijk dood.

3. Zelfde casus: Wat duid je aan op model IIIc?

a. Gerechtelijk bezwaar: ja
b. Gerechtelijk bezwaar: neen
c. ik weet het niet
d. noch ja noch neen

4. Een iets oudere vrouw wordt in water teruggevonden. Lijkvlekken ontstaan wanneer ze uit water gehaald is en er is geen lijkstijfheid. Wasvrouwenhuid aan handpalmen. Kleine schuimzwam. Handen zijn echter vast gebonden en touw met gewicht van 15kg rond middel vastgeknoopt. Doodsoorzaak?

a. Verdrinking is uitgesloten
b. Suicide door verdrinking behoort tot de mogelijkheden 
c. dit is doding door verdrinking.
d. De vrouw is gedood en in water gedumpt toen ze al dood was

5. Een jong meisje wordt in een plas bloed liggend gevonden in haar appartement. Er zijn multipele steekwonden ter hoogte van het hart, en op het T-shirt is een horizontaal zijdelings aflopende streep bloed te vinden. Naast haar ligt een mes. Geen tekens van inbraak. Meest verdacht voor doding:

a. De horizontale streep
b. meerdere steekletsels
c. snijletsels ter hoogte van handpalmen en vingers
d. ...

6. Vrouw 49j wordt gevonden met vooraan een circulair letsel van 7mm net onder processus xiphoideus waarvan de randen niet approximeerbaar zijn, en achteraan een halvemaanvormig letsel van 15mm links paravertebraal. Aard vd letsels?

a. steekwonde achteraan, schotwonde vooraan
b. beide steekwondes
c. doorschotwonde met inschot ventraal en uitschot dorsaal
d. doorschotwonde met inschot dorsaal en uitschot ventraal

7. Welke organen zijn waarschijnlijk geraakt?

a. lever en aorta abdominalis
b. maag en pancreas
c. Maag en v. cava inferior
d. hart en linkerlong

8. Goedkeuring voor crematie mag ten vroegste door de ABS gegeven worden:

a. 24u na overlijden
b. 24u na aanvraag
c. 48u na overlijden
b. 48u na aanvraag

9. Bij 0.1% CO2 ben je dood na:

a. niet dodelijk
b. enkele seconden
c. enkele minuten
d. enkele uren (hier zijn koolstofmonoxide en koolstofdioxide verward, CO2 is niet dodelijk in deze concentratie. Ik vermoed dat de vraag over CO zou moeten gaan, dan is dit antwoord wel juist.)

10. Wat is in de regel niet aanwezig bij (ZOETwater) verdrinking? 

a. hypertoon bloedvolume
b. hypervolemie 
c. Erythrolyse
d. hyperkalemie 

11. Tardieu spots bij dood baby'tje van 6 maand:

a. zijn teken van asfyxie
b. kunnen zowel bij wiegendood als bij smoring
c. sluiten wiegendood uit
d. zijn een postmortem fenomeen

12. Een 34j vrouw wordt gestranguleerd door haar 39j ex-man. Op moment dat ze bewustzijn dreigt te verliezen wordt ze gered door haar zus. Wat duidt op het potentieel levensbedreigende karakter van de strangulatie?

a. de angst en psychotrauma
b. de krabletsels ter hoogte van de hals
c. het diepe snoerteken
d. de kneuzingen thv de hals

13. Een dader biecht op dat hij 11m eerder zijn echtgenote vermoord heeft en begraven heeft aan de oever van een rivier op 2m diepte. In welke toestand zal je haar vinden?

a. Adipocire
b. vergevorderd geskeletteerd
c. beschimmeld
d. gemummificeerd

14. Een 61j man wordt ontkleed teruggevonden in een bos, in beginnende staat van ontbinding. Er zijn tekens van madenvreet. Om zo nauwkeurig mogelijk het postmortem interval te berekenen, waarnaar gaat de gerechtelijke geneesheer best kijken?

a. De temperatuursmethode van Henssge
b. De mate van madenvreet
c. de staat van ontbinding 
d. Het entomologisch onderzoek van de maden

15. Man wordt gevonden in tuin op 25 januari om 5u30 's ochtends. De RT is 33°C. Wat is vermoedelijk uur van overlijden?

a. 23/1 om 20u30
b. 24/1 om 14u
c. 24/1 om 18u30
d. 25/1 om 1u

16. oudere dame valt op koude winterdag en breekt haar heup. Heelkunde gehad met nailing. 8d later overlijdt ze plots. Aard overlijden?

a. Natuurlijk overlijden
b. niet-natuurlijk overlijden ten gevolge van effecten van de val
c. iatrogeen overlijden
d. Een complicatie van de behandeling van de val.

17. Welk van onderstaande is (statistisch) MINST waarschijnlijke doodsoorzaak?

a. Sepsis
b. AMI
c. Thrombo-embolie
d. Vetembolie

18. Een alcoholicus wordt dood teruggevonden in bed, met gefixeerde lijkvlekken thv rug (behalve waar de plooien van het dekbed zitten) en diffuus rondomrond onderbenen en voeten. Er zijn sporen van braaksel. Hoe lang is hij vermoedelijk al dood?

a. Minder dan 6u
b. Tussen 6 en 12u
c. Ongeveer 12u
d. Minstens 20 à 24u

19. Baby overleden van 15 maanden. De Belgische wet wil dat je:

a. Gerechtelijk bezwaar aantekent
b. Sowieso een autopsie doet, zelfs als de ouders weigeren
c. Een autopsie doet als de ouders toestemmen
d. Dit als natuurlijke dood beschouwt. 

20. Café coronary syndroom is:

a. Overlijden aan tafel in restaurant of café ten gevolge van myocardinfarct
b. ...
c. Reflexdood tgv alcoholintoxicatie
d. Reflexdood tgv verslikking

21. Een notoir alcoholieker is een glühweintje aan het drinken op de kerstmarkt en zakt plots ineen. Bij onderzoek zie je stuk hotdog in zijn mond zitten en blauwe lijkvlekken. Meest waarschijnlijke doodsoorzaak?

a. Bolusdood
b. ...

22. Andere alcoholicus wordt gevonden met 3.2 promille in het bloed. Meest vermoedelijke doodsoorzaak?

a. Ademhalingsdepressie
b. Acute alcoholintoxicatie
c. Braakselaspiratie
d. ...

23. Madenvraat beïnvloedt de ontbinding alsvolgt:

a. Versnelt de ontbinding
b. Vertraagt de ontbinding
c. Heeft geen effect op de ontbinding
d. ...

24. Een man met gordel aan rijdt tegen 70km/u in op een betonnen muur. Welke stelling is correct?

a. Een gordel sluit inwendige orgaanletsels tgv deceleratie niet uit
b. Het gordelteken duidt op...
c. Afwezigheid van een gordelteken ...
d. ...

25. Verkoolde vrouw wordt na brand teruggevonden in boksershouding, met roet op de tong en kraaienpootjes, met een schuimprop en roet in de trachea en barstjes in de huid. Ze heeft een fragiele schedel met indeukingsfractuurtjes. Welk van onderstaande is meest suggestief voor dood door de brand?

a. Boksershouding
b. roet op de tong
c. schuimprop met roet in de trachea
d. 10% CO-Hb in het bloed

26. Zelfde casus: Bij verwijderen van schedeldak wordt een extraduraal hematoom gevonden. Welke uitspraak klopt?

a. Dit hematoom is gevolg van een val
b. Dit hematoom is gevolg van een slag op het hooft
c. Dit hematoom is ontstaan door de brand
d. ...

27. Een wat oudere man wordt dood teruggevonden op zijn keukenvloer. Bij aankomst van de arts van wacht waarvoor die de pt niet kent, merkt hij vuurrode lijkvlekken op. Wat is het eerste dat de arts moet doen?

a. Onmiddellijk de politie verwittigen
b. Het raam openen
c. De PdK op de hoogte brengen
d. Een uitgebreide lijkschouwing 

28. Een lijk wordt in staat van ontbinding uit het water gehaald. De longen zijn gecollabeerd. De diatomeeëntest is negatief. In de maag wordt 300 ml water teruggevonden. Haar linkerbeen is verbrijzeld. Wat kan je zeggen.

a. Verdrinking is uitgesloten
b. Dit is doding met dumping
c. Verdrinking is mogelijk
d. ...

29. Een man wordt levenloos aangetroffen op een oneffen voetpad. Hij heeft een scheurwonde ter hoogte van de hoedrandzone. Wat zal je aantreffen van hersentrauma?

a. indeukingsfractuur 
b. subduraal hematoom en een hersenkneuzing ter hoogte van de frontale en temporale kwabben
c. een bloeding van tentorium 
d. dwarse schedelfractuur

30. Alcohol: (antw kunnen afwijken, ik weet ze namelijk niet meer exact)

a. Verlaagt de kans op hypothermie door centrale vasodilatatie
b. Verlaagt de kans op hypothermie door perifere vasoconstrictie
c. Verhoogt de kans op hypothermie door centrale vasoconstrictie
d. verhoogt de kans op hypothermie door perifere vasodilatatie

31. Wie moet volgens de transplantatiewetgeving de dood van de donor vaststellen? (ook hier kunnen antwoorden afwijken)

a. 3 artsen betrokken bij de zorg van de donor
b. 3 artsen betrokken bij de zorg van de receptor
c. 3 artsen los van het transplantatieproces
d. 3 artsen betrokken bij beide patiënten

Examenvragen '11 - '12

 1. Dode met schuimzwam en pinpoint pupillen: heroïne/XTC/alcohol/...
 2. Meisje 19j, epilepsie in VG, geen klachten dag voordien, wordt ochtends dood aangetroffen met lichte schuimzwam. vermoedelijk dood tussen 3-7u sochtends. Minst vermoedelijke doodsoorz: SUDEP, asfyxie, AMI, heroine
 3. Zelfde casus als 2. Wat invullen op model IIIc: gerechtelijk geneeskundig bezwaar ja want je kan een niet-natuurlijke doodsoorzaak niet uitsluiten/bezwaar ja want dit is een verdacht overlijden/geen bezwaar/...
 4. Oudere vrouw in water. Lijkvlekken ontstaan uit water en geen lijkstijfheid. Wasvrouwenhuid aan handpalmen. Lichte schuimzwam. Handen vast gebonden en touw met gewicht van 15kg rond middel. a) vrouw is enkele uren geleden in water terecht gekomen door ongekende omstandigheden vermoedelijke door verdrinking. b) enkele dagen in water lichaam gestegen door gasvorming c) enige tijd geleden in water gesprongen d) enige tijd geleden gedood en in water gedumpt
 5. man gevonden met multipele steekwonden van ongeveer 2cm. enkele evenwijdig thv hartstrek, weinig bloedverlies. een V-vorm in buik met veel bloedverlies. wondes was aan 1kant punt, en andere kant bot. Ao abd en hart zijn doorboord. 50ml pericardbloed en 1,5L in buik. Was het mes vermoedelijk scherp aan 1 kant en 2cm, was het zeker 1 kant scherp en 2 cm, was het min 2cm, was het max 2 cm
 6. zelfde casus als 5. Eerst geraakt in buik en erna in hart, eerst in hart erna in buik, niet te zeggen, ...
 7. zelfde casus als 5. V-vorm komt door ....(verdraaien in de wonde)
 8. zelfde casus als in 5. onmiddelijk handelsonbekwaam, dadelijk BWZverlies, nog even geleefd, indien binnen het uur geopereerd nog overleven
 9. zelfde casus als in 5. diepe wonde tussen wijsvinger en duim: actief verzet/passief verzet/...
 10. Sommerse vlekken zijn: a) bloedingen maagslijmvlies, b)ronde-ovale bleek bruin-rode vlekken longvlies c) zwarte kleuring sclera d)bloedingen voorste longitudinale band wervelzuil
 11. Wischnewski-bloedingen zijn: a) bloedingen maagslijmvlies b) ronde ovale bleek bruine vlekken longvlies d)bloedingen voorste longitudinale band wervelzuil
 12. Stroomteken: electrothermisch trauma/electrische activiteit hart/electrische activiteit hersenen/...
 13. Verhanging teken van zelfmoord: afscheidsbrief/depressie in VG/speekselspoor/snoerteken
 14. Wurging ernstig: urineverlies/diep snoerteken/nagelafdrukken/volledig circulair snoerteken.
 15. oude vrouw (denk 73j) op koude winterdag gevallen en heup gebroken. Heelkunde gehad. 8d later plots overleden. Aard overlijden? a) natuurlijk overlijden b) niet natuurlijk overlijden tgv val is niet uit te sluiten c) iatrogene oorzaak d) spijtige complicatie
 16. casus idem 15. Invullen op IIIc: ger. bezwaar ja/ger bezwaar nee/ ik weet het niet/ noch ja noch nee
 17. Wat is minst waarschijnlijke doodsoorzaak? a) sepsis b) thrombo-embolie c) vetembolie d) hartinfarct
 18. Iemand dood op rug, OT is 18°C, RT is 35°C,spierstijfheid thv kaakbenen en niet thv ledematen? Waar geen lijkvlekken: a) hals/decolte b)billen c) achterzijde dij d)rug
 19. Zelfde casus als 18. Hoe lang geleden gestorven? a)2-6u b)8-12u ...
 20. man die opgehangen was, en bij aankomen van arts zijn er niet fixeerbare lijkvlekken, wegdrukbaar zijn, volledig op de rug met uitz van drukpunten. Hoelang: eruit <6u en wetsarts is max 20u nadien toegekomen, eruit <12u en wetsarts <20u, eruit 6-12u en wetsarts...
 21. Spierverslapping bij overlijden: ATP/geen ATP/autolyse/...
 22. 30j man in tuin, op 25 juli gevonden om 5u30 in de ochtend. RT 33°C. Wat is dooduur: 19u30 op 24 juli, 1u op 25 juli, ...
 23. Kind van 15 maanden overleden. a) Sowieso natuurlijk overlijden b) autopsie wanneer ouders toestemmen c) autopsie en iets met ouders weigeren d)?
 24. Bolusdood: alcohol/eten en praten/eten en drinken/vet eten
 25. Volgorde lijkvlekken: Nysten/Casper/Puppe/...
 26. Henssge correctiefactor: eindresultaat/gewicht/omgevingstemperatuur/RT
 27. VKO slachtoffer en orgaantransplantatie: toest. PdK/geen toest. PdK/ABS/...
 28. ABS toest crematie als: ger bezwaar nee en arts gemeente natuurlijk overlijden/ ger bezwaar nee en arts vastelling natuurlijke dood en arts gemeente natuurlijke dood/ ger bezwaar ja en....
 29. plastic bag suffocation: smoring/...
 30. Matroos dood in ruim na verdelging van ratten(?) met zeer rode vlekken. Meest waarschijnlijke doodsoorzaak? a) CO intoxicatie b) cyanide intoxicatie c) CO2 intoxicatie d)zwavel intoxicatie
 31. 0,1%CO in lucht. Hoe snel dood? a) binnen enkele seconden b) binnen enkele minuten c) binnen enkele uren d) niet
 32. man ligt op wegdek en wordt overreden, hoe weten dat reeds aangereden: kneuzing linker kuit/schedelbasisfractuur/ ribfracturen/profiel op broek
 33. jongeman dood met kogelgat ter hoogte van slaap op behaarde hoofdhuid van 1cm doorsnede, stervormig, zwart afgegeven periost, ondermijnde wondrand, geen loopimpressie,spier errond vuurrood: lang afstand schot, dichtbij, schampschot, contactschot
 34. VKO: volwassen man aangereden door auto tegen 50km/u en remt bruusk. a) omvergereden b) auto botst tegen 40 km/u en slachtoffer voor auto c) auto botst tegen 50 km/u en slachtoffer achter auto d) ?
 35. brandhematoom: extraduraal/ subduraal/subarachnoidaal/intracerebellair
 36. Brandlijk met 35% CO in bloed. Aard overlijden? a) natuurlijk b) door ongeval c) dood DOOR brandoorzaak d) ongekend, niet te achterhalen
 37. gerechtelijke arts kan zijn: alle artsen met diploma/artsen met 10j ervaring/ enkel HA/ enkel specialisten
 38. verdrinkingslongen: gecollabeerd en licht, gecoll en donker, opgeblazen en licht, opgeblazen en donker
 39. Model IIIc: ger gnk bezwaar: Ja ingvuld wat moet je als arts doen? a) politie verwittigen b) begrafenisondernemer verwittigen c) ABS verwittigen d) niemand verwittigen
 40. ger. geneeskundig bezwaar ja ingevuld: toestemming voor crematie: gemeente arts/ABS/PdK/...

Examenvragen '12 - '13

Examenvragen 2012: 40 vragen, 4 mogelijkheden, 1 juist antwoord, geen giscorrectie 

1. Gerechtelijk geneeskundig bezwaar ja EN aanvraag voor crematie. Wat moet Abs doen: 

- gemeente arts aanstellen 

- politie of procureur des konings aanstellen 

- .... 

2. Traumatische asfyxie is: 

- val in riool 

- versmachting 

- O2 tekort door een traumatische gebeurtenis 

- ... 

3. Een grimas ter hoogte het gelaat 

- wie je bij convulsies 

- heeft geen specifieke betekenis 

- wijst op dood door epilepsie 

- ... 

4. een 30 jarige vrouw heeft telkens ze een warm bad neemt last van hoofdpijn en misselijkheid. Waaraan denk je in eerste plaats? 

- CO - intoxicatie 

- psychosomatisch 

- griep 

- .... 

5. Strook C moet je invullen voor 

- statistiek voor doodsoorzaken 

- voor Abs 

- voor gemeentearts 


6. Wie kan een toestemming geven voor teraarde bestelling: 

- Abs 

- wetsarts 

- gemeente arts 


7. Een 19 jarige vrouw wordt dood aangetroffen in haar appartement . Ze ligt in een plas bloed en heeft meerdere steekwondes ter hoogte van de hartstreek. Er worden verticale bloedsporen gevonden. Er worden geen sporen van braak gevonden. Naast haar ligt een met bloedbesmeurd mes 

- Dit kan zowel doding als zelfdoding zijn 

- dit is doding 

- dit is zelfdoding 


8. Bij dezelfde casus van vraag 7: Wat is verdacht voor doding 

- verticale bloedsporen 

- snijwonden ter hoogte van haar vingers en handpalmen 

- het met bloedbesmeurde mes 

- .... 


9. Bij dezelfde casus van vraag 7: wat is onjuist 

- zelfdoding is uitgesloten omdat er meerdere steekwonden zijn 

- doding is uitgesloten omdat er geen sporen van braak zijn 

- doding is uitgesloten omdat het mes in de nabijheid van haar ligt 

- ... 


10. Een 61 jarige man wordt in een bos gevonden in staat van ontbinding in volle zomer, hij ligt hier naakt en is onbedekt. Er is madenvreet. 

Wat vul je in bij het gerechtelijk geneeskundig bezwaar? 

- ja 

- nee 

- ik weet het niet 


11. Bij dezelfde casus van vraag 10: wat kun je zeggen over doodsoorzaak: 

- niet - natuurlijk 

- natuurlijk 

- niet te achterhalen 

- onduidelijk 


12. Bij dezelfde casus van vraag 10: om het PMI te bepalen hou je vooral rekening houden met 

- temperatuurmethode van Henssge 

- mate van madenvraat 

- mate van zwelling en verkleuring van lijk 

- forensisch entomologisch onderzoek van maden op het lichaam 


13. Als PMI van 4 uur dan 

- volledig verplaatsbare lijkvlekken en start van lijkafkoeling 

- afwezigheid van lijkvlekken en van lijkafkoeling 

- volledige gefixeerde lijkvlekken en volledige lijkafkoeling 


14. Als een lijk volledig stijf en afgekoeld aanvoelt, dan kan het PMI geschat worden op: 

- minder dan 3 uur 

- 3 uur tot 8 uur 

- 3 uur tot 36 uur 

- meer dan 36 uur 


15. Een onverklaard sterven bij een baby van 8 maanden met voorgeschiedenis van 2 ALTE s. 

- kan smoring zijn 

- is geen wiegendood 

- is smoring tot tegendeel is bewezen 

- is wiegendood tot tegendeel is bewezen 


16. Een jonge man wordt in een auto gevonden op een verlaten weg, hij zit achter het stuur en is volledig verkoold en auto is volledig uitgebrand. 

- kan zelfdoding zijn 

- doding is uitgesloten 

- doodsoorzaak is niet te achterhlen 


17. Een alleenstaande vrouw wordt in een woningbrand door politie volledig verkoold gevonden. Ze ligt in een boksershouding. Er is schuim en roet in de trachea te vinden, kraaienpootjes. Er is een extraduraal hematoom en hittescheuren. 

Wat wijst op een dood door de brand 

- extraduraal hematoom 

- boksershouding 

- schuim en roet in de trachea 


18. Bij dezelfde casus van vraag 18: Het extraduraal hematoom 

- kan door de brand zijn ontstaan 

- wijst op een slag op het hoofd voor de brand 

- wijst op een slag op hoofd na brand 


19. Een metafysaire fractuur is: 

- een belangrijke aanwijzing voor een niet - accidenteel trauma 

- een platte fractuur 


20. Een man die zich verhangen heeft gefixeerde lijkvlekken ter hoogte rug (behalve ter hoogte van drukplaatsen) EN lijkvlekken ter hoogte van onderbenen en onderlichaam aan beide kanten 

- het lijk is voor redding naar beneden gehaald ongeveer 6 tot 12 uur na overlijden en de wetarts is pas min. 24 uur later gekomen 

- lijk is voor redding naar beneden gehaald ongeveer 6 uur na overlijden en wetarts is max 20 uur later gekomen 

- lijk is voor redding naar beneden gehaald ongeveer 12 uur na overlijden en wetarts is max 20 uur later gekomen 


21. Een man wordt gevonden op zijn bed. Er zijn fixeerbare lijkvlekken ter hoogte van de rug, maar niet ter hoogte van de plaatsen waar lakens lagen en ook ter hoogte van de onderbenen. Er is braaksel.  Hoe lang is hij overleden: 

- max 6 uur 

- min 20- 24 uur 

- recent overleden 


22. Bij dezelfde casus van vraag 21: de lijkvlekken zijn 

- conform de vindsituatie 

- hij is verplaatst binnen 6 - 12 uur na overlijden 

- ...


23. Een vrouw wordt gestranguleerd door haar ex - man. Op het moment dat ze bewusteloos wordt, redt haar zus haar. Ze heeft een duidelijk snoerteken aanwezig. Wat wijst erop dat het ernstig was? 

- geheugenverlies 

- duidelijk snoerteken 

- volledig, circulair en horizontaal snoerteken 


24. Bij dezelfde casus van vraag 23: Wat moet een arts doen? 

- politie verwittigen 

- het bespreken met de zus 

- mag niets zeggen wegens absolute geheimhouding 

- mag gegevens zeggen aan de door de magistraat aangestelde wetsarts 


25. Een lijk wordt in staat van ontbinding uit het water gehaald. De longen zijn gecollabeerd. De diatomeeëntest is negatief. In de maag wordt 300 ml water teruggevonden. Haar linkerbeen is verbrijzeld.  Wat kan je zeggen: 

- Verdrinking is onmogelijk 

- Verdrinking is mogelijk 

- Dit is doding 

- Dit kan enkel door Badetod 


26. Bij dezelfde casus van vraag 25: na berging zal de 

- ontbinding sneller optreden 

- ontbinding trager optreden 

- ontbinding stoppen 

- ontbinding overgaan in adipocire 


27. Bij koude temperatuur gaat de lijkafkoeling 

- trager optreden en trager verdwijnen 

- sneller optreden en sneller verdwijnen 

- trager optreden en sneller verdwijnen 

- sneller optreden en trager verdwijnen 


28. Een lijk dat bedekt wordt door een donsdeken. 

- zal even snel afkoelen als een lijk dat onbedekt is 

- zal afkoelen, maar trager dan een onbedekt is 

- gaat opwarmen 

- gaat pas afkoelen als het deken verwijderd wordt 


29. Een enkele cm grote wonde met licht rafelige, gekneusde randen met weefselbruggen in de diepte is toegebracht door 

- een stomp trauma 

- scherp trauma 

- halfscherp trauma 

- schotwonde 


30. Een stervormige schotwonde is toegebracht door 

- contactschot 

- afstand van dichtbij 

- verre afstand 

- schampschot 


31. Een man wordt levensloos aangetroffen op een oneffen voetpad. Hij heeft een scheurwonde ter hoogte van de hoedrandzone. Wat zal je aantreffen van hersentrauma 

- indeukingsfractuur 

- subduraal hematoom en een hersenkneuzing ter hoogte van de frontale en temporale kwabben 

- een bloeding van tentorium 

- dwarse schedelfractuur 


32. Bij een treinlijk vindt men een decapitatie doordat de man met hoofd op sporen lag. Wat maakt het verdacht voor doding 

- conjunctivale petechieen 

- man lag neer 

- er is nog een weefselstreng aanwezig tussen hoofd en romp 


33. Een traumatische aortaruptuur. Wat is onjuist? 

- ontstaat vanaf een snelheid van 65 km/ uur 

- ontstaat niet bij het dragen van een gordel 

- wordt vooral tegengehouden door goede airbag 

- kan ontstaan door plotse compressie van de thorax 


34. Een overledene wordt gevonden met een plastiek zak over het hoofd. 

- dit is zelfdoding 

- er moet op zoek worden gegaan naar petechieen voor de diagnose van plastic bag suffication te bevestigen 

- toxicologisch onderzoek is aanbevolen 


35. Wat is geen zeker lijkteken 

- lijkvlekken 

- lijkstijfheid 

- lijkafkoeling 

- putrefactie 


36. Een man staat op de kerstmarkt jenever en gluwhein te drinken. Hij is een gekende chronische alcoholieker. Er worden donkerblauwe lijkvlekken gevonden en een stuk hotdog vanachter in zijn keel. Wat is de meest waarschijnlijke dood? 

- bolusdood 

- gesprongen slokdarmvarices 

- burking 

- cirrose 


37. Bij dezelfde casus van vraag 36: Wat doet de MUG arts? 

- lijk meenemen naar het ziekenhuis 

- weigeren het model III C formulier in te vullen 

- bij gerechtelijk geneeskundig bezwaar JA aankruisen 

- … 


38. Hoe snel verlies je het bewustzijn bij verhanging 

- 1 seconde 

- 10 seconden 

- 30 seconden 

- 1 minuut 


39. Wat vind je niet bij ZOET water verdrinking? 

- hypotoon 

- hypervolemie 

- hypokalemie 

- hemolyse