Immuniteit en infecties, niet altijd in balans (E00V4A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Ons immuunsysteem is gebaseerd op een complex netwerk van meer dan honderd signaalmoleculen en vele celsoorten, die georchestreerd bewegen tussen de perifere weefsels en gespecialiseerde organen om infecties met pathogene microorganismen het hoofd te kunnen bieden. Voortbouwend op de basiscursussen immunologie en microbiologie die de basisprincipes van ons immuunsysteem en de verschillende klassen van pathogene micro-organismen behandelen, wordt in deze verdiepende cursus meer in detail ingegaan op welke ontwijkingsstrategieën micro-organismen ontwikkeld hebben om te ontsnappen aan een afweerreactie van ons immuunsysteem. Daarnaast worden de meest recente immunologische strategieën, toegepast bij het ontwikkelen van nieuwe vaccins, toegelicht. Tenslotte reageert ons immuunsysteem soms buiten propertie op een vreemd agens, wat aanleiding geeft tot onnodige weefselschade, of in extreme gevallen leidt tot een lethale afloop. Bij het voltooien van dit opleidingsonderdeel zal de student een meer gedetailleerde kennis opgebouwd hebben over de werking van ons immuunsysteem, over ziektebeelden veroorzaakt door excessieve immuunreacties en over de microbiële ontwijkingsmechanismen. Daarnaast is hij/zij op de hoogte van de meest recente toepassingen van deze kennis (vaccin-ontwikkeling).


Examenvorm

Schriftelijk / Mondeling met schriftelijke voorbereiding.

Twee van de vijf docenten zullen elk een examenvraag mondeling afnemen. Daarnaast zal nog minstens 1 examenvraag schriftelijk beantwoord moeten worden.


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

File:Immuniteit en Infecties 2016.docx


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Examenvragen '12-'13

NAESSENS:

 1. Bespreek voor- en nadelen en doelgroep voor vaccinatie bij het Respiratoir Syncitium Virus (RSV) toegepast op:
  • Passieve immunisatie
  • Levend afgezwakt vaccin
  • Dood geïnactiveerd vaccin
  • Recombinant eiwitvaccin


STRUYF:

 1. Wat zijn de gevolgen van een HIV-infectie? Wat is de immuunrespons van het lichaam hierop? Welke behandelingen kan men gebruiken bij HIV?


VAN DEN STEEN:

 1. Beschrijf gedetailleerd de immuunreactie bij een Malaria-infectie. Maak een logische voorspelling voor wat er gebeurt bij een persoon die een volledige IFN-gamma deficiëntie heeft.


PROOST:

 1. PRR op het celoppervlak. Geef hier voorbeelden van. Wat zijn zoal de liganden die hieraan binden? Wat is het resultaat van binding aan de receptor?

Examenvragen '13 -14 '

Naessens

Welke van deze 3 benaderingen voor HIV vaccinatie geniet uw voorkeur en beargumenteer met het immunologisch werkingsprincipe en resultaten van klinische studies

1) recombinant eiwit van het monommer van gp120 van HIV 2) Adenovirus vector van gp120 van HIV 3) Poxvirus vector van gp120 van HIV

Struyf

Tuberculose, welk organisme?, welke zijn de belangrijkste ziektekenmerken, wat is het immunologisch antwoord van ons lichaam, welke ziektes zijn hieraan geassocieerd.

Van Den Steen

Geef gedetailleerd de immunologie weer van de 3 subvormen van Toxoplasma en wat zou er in deze drie gevallen gebeuren bij een IL12 knock out.

Matthys :

Sommige Patienten hebben een immunodefficientie door aangeboren, verkregen immuniteit of medicatie. Toch hebben zijn buitensporige immuunresponsen, illustreer met minstens 3 voorbeelden.