Kwaliteitsmanagement (E01Z4A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

De studenten hebben na dit opleidingsonderdeel een ruime kennis van kwaliteitsmanagement in de biomedische, biotechnologische en farmaceutische omgeving. De studenten zijn in staat vertrekkende van case studies projecten verder uit te werken en dit conform de specifieke vereisten waarop de case betrekking heeft. De studenten kunnen een kritische reflectie maken op informatie die hun wordt aangereikt gerelateerd met kwaliteitsmanagement


Examenvorm

Type : Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode Evaluatievorm : Mondeling, Paper/Werkstuk Vraagvormen : Open vragen Leermateriaal : Naslagwerk

- Een mondeling examen waarbij inhoudsvragen, interpretatie en toepassingsvragen van de theorie naar de praktijk worden gesteld (10 punten) - Een paper (10 punten)

Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Kwaliteitsmanagement (E01Z4A)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.) Sjabloon:Kwaliteitsmanagement (E01Z4A)/examenvragen

Examenvragen 2015

1. Bespreek het bekendste managementmodel dat toepassing heeft op total productive management, in al haar gebieden. Bespreek hoe deze kan worden toegepast op de PDCA cyclus, en geef een concreet voorbeeld.

2. bespreek kort: - norm en richtlijn - Qmentum - GMP en waarom deze er is

3. Er wordt een studie gedaan naar kwaliteitskosten. Bespreek 1 model dat hiervoor kan worden toegepast.

4. case bespreking

Examenvragen 2016

1. Beschrijf (en geef ook praktische voorbeelden!) het model dat het totale kwaliteitsmanagement beschijft, dus het model dat staat voor de total quality control. Pas dit ook toe op de PDCA-cirkel. (Antwoord is dus INK-model). Bijvraag: Pas het INK-model toe op de paper.

2. Bespreek kort: systeemleren, softenenondrama, waarden die de organisatiecultuur kunnen beïnvloeden, (laatste ben ik vergeten)

3. Bespreek de maatregelen die genomen kunnen worden in volgende gevallen Verliezen van een staal tijdens het transport van de huisarts naar het labo Zelf te kiezen voorbeeld

Examenvragen 2018

1. missie visie en strategie toepassen op een labo naar keuze + ook uitleggen hoe je zou controleren dat deze elementen aanwezig zijn

2. begrippen uitleggen: elkington, model van concurrerende waarden

3. risico-management, risico-aanpak en risico-analyse: kies 2 van deze concepten en leg uit.

4. Welke relationele competenties heeft een kwaliteitsverantwoordelijke nodig bij het implementeren van een nieuw KMS.

5. leg uit: taguchi, isonorm, missie, INK-model (management van middelen)

6. Welke overeenkomsten hebben verschillende normen.