Media en gezondheid (E07I7A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


General info

Studenten vertrouwd maken met de verschillende aspecten van de relatie tussen communicatie en gezondheid, met speciale aandacht voor de rol van de massamedia. Het is de bedoeling evidence based­ te werk te gaan. Wat is er geweten over het communicatieproces en hoe kan dit gestuurd worden (oa. in voorlichting en preventie)?


Mode of examination

Het eerste deel van het examen is een take-home opdracht (5 van de 20 punten). De studenten maken een individueel persbericht van een bestaande wetenschappelijke studie. Dit wordt afgegeven op het examen. De rest van het examen bestaat uit open vragen waarin van de studenten verwacht wordt dat ze de kennis opgedaan in dit vak toepassen op actuele vraagstukken uit de gezondheidscommunicatie (15 van de 20 punten).

Files

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Click here to upload files.)

Sjabloon:Media en gezondheid (E07I7A)/bestanden


Exam questions

(Click here to add exam questions.)

Januari 2014

1. Deze vraag gaat over je eigen persbericht. Om welke redenen vind jij dat je persbericht voldoet aan de nieuwswaarden. Om welke redenen niet. Licht kort toe.

2. Bespreek 3 communicatieprocessie waardoor de communicatie tussen arts en patiënt kan fout lopen. Zijn dit grote of klein problemen? Licht toe.

3. Ontwerp een preventiecampagne over een medisch onderwerp. Maak hierbij gebruik van opinieleider en licht toe wat de rol hiervan is. Bespreek ook duidelijk de evaluatie.

Januari 2015

12 nieuwswaarden van galtung en ruge bespreken adhv je artikel

Bespreek de transactionele analyse - leg vooral het begrip egostaten uit. Geef een eigen voorbeeld van gekruiste en parallele transactie. Wat is het verschil tussen beide gevallen? Maw is het beter dat de pijlen gekruist of parallel lopen?

Actueel thema was de relatie tussen rood vlees en kanker. De kranten maakten er het hunne van met sensationele koppen tot gevolg. Wat is het media-advies dat je het WHO kon meegeven vooral ze het persbericht verspreidde? Moet het WHO er zich iets van aantrekken wat de media schrijven?

Januari 2018

1. ‘modelling’ of ‘model-leren’ welk theoretisch model hoort hierbij?

Leg uit aan de hand van de begrippen: expectancies, beloningen en eigeneffectiviteit (-> sociaal cognitieve theorie uitleggen).

Geef tekens hoe modelling een effect (met voorbeelden) kan hebben bij niet-intentionele media-effecten, campagnes voor gezondheidsbevordering en disseminatie van interventies.


2. Omschrijving over een campagne tegen roken. Voorstel 1 is om het risico nog duidelijker te maken, nog meer angst op te wekken bij de rokers. Voorstel 2 is om meer te focussen op goede gedragsintenties bijbrengen bij de rokers.

a. Verklaar de gedachte achter beide voorstellen a.d.h.v. theorie en bijhorende modellen. Geef ook bij elk van de voorstellen minstens 1 probleem dat kan optreden. (-> motivatie protectie of health belief model en theory of planned behaviour uitleggen)

b. Beschrijf hoe jij zelf een goede campagne zou opzetten tegen rokers. Geef een doel a.d.h.v. SMART en bepaal determinanten waarop je wil inspelen. Verklaar ook hoe je m.b.v. methodieken en technieken praktisch te werk zou gaan.


3. Jongen slaat broer in elkaar na spelen aggressief videospel, meisje pleegt zelfmoord na het kijken van 13 reasons Why. Minister antwoordt ‘er moet een reglementering komen over agressieve, ongepaste media-invloeden’

Waarom is dit nieuwswaardig? Hoe komt het dat dit zo de belangen aantrekt van het publiek en de politiek, wat is hier de theorie achter? Is dit een media-effect? reageer terloops op de uitspraak van de minister en geef je eigen mening