Onderwijs, opvoeding en samenleving (O0C19A)

Uit WikiMedica
Ga naar: navigatie, zoeken


Algemeen

- De studenten beschikken over de kennis, het inzicht en de terminologie om actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat over pedagogisch-onderwijskundige thema's en om te dialogeren over hun beroep en over hun plaats als leraar en die van de school/het onderwijs in de samenleving. Dit betekent dat studenten op een genuanceerde en beargumenteerde wijze een eigen standpunt kunnen ontwikkelen ten aanzien van actuele kwesties op de volgende domeinen: sociaal-politiek (bv. visies op onderwijsbeleid, relatie vrijheid-controle), sociaal-economisch (bv. onderwijsgelijkheid, visies en initiatieven hieromtrent), levensbeschouwelijk (bv. pedagogische vrijheid) en cultureel-wetenschappelijk (bv. rol van deskundigheid).(zie ook: de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap, als cultuurparticipant)

- De studenten beschikken over de kennis, het inzicht en de terminologie om de pedagogische opdracht van de (vak)leraar te expliciteren; ze kunnen betekenis geven aan deze opdracht in relatie tot hun vakinhoudelijke taken en tot de opdracht van de school (in relatie tot het gezin enerzijds en de samenleving anderzijds); en ze kunnen op een genuanceerde en beargumenteerde wijze een eigen visie en standpunt ontwikkelen omtrent hun pedagogische taak als (vak)leraar en de betekenis hiervan voor de leerling. Centraal daarbij staat de wijze waarop de relatie (van meesterschap, liefde, inspiratie …) tot het eigen vak van belang is in het tot stand brengen van een (inspirerende) pedagogische relatie met leerlingen. (zie ook: de leraar als opvoeder/inhoudelijke expert)

- De studenten beschikken over de kennis, het inzicht en de terminologie om hun pedagogische opdracht en aanpak als (vak)leraar en hun standpunt en visie ten aanzien van onderwijskundige thema's (bv. onderwijsgelijkheid) bespreekbaar te maken in teamverband, en hierover op een genuanceerde en beargumenteerde manier te communiceren met externen. (zie ook: de leraar als partner van een schoolteam, als partner van externen)

- De studenten zijn bereid en in staat hun pedagogische opdracht en de algemene rol van de school/het onderwijs op een kritische wijze te benaderen en te evalueren in het licht van ontwikkelingen in de samenleving en de wetenschap, en op basis hiervan een genuanceerd en beargumenteerd standpunt in te nemen en een visie te formuleren. (zie ook: de leraar als innovator en als onderzoeker)


Examenvorm

(KOPIEER JE VAN DE KUL WEBSITE OF TYP JE ZELF)


Bestanden

LEES EERST HIER HOE JE BESTANDEN MOET UPLOADEN! Je moet ook een account hebben.

(Klik hier om bestanden toe te voegen.)

Sjabloon:Onderwijs, opvoeding en samenleving (O0C19A)/bestanden


Examenvragen

(Klik hier om examenvragen toe te voegen.)

Sjabloon:Onderwijs, opvoeding en samenleving (O0C19A)/examenvragen